Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Stabil udvikling i antal butikker de sidste 4 måneder

DANMARKS HANDELSSTANDSFORENINGER
Bent Aarrebo Pedersen, formand, Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre
Telefon 366 47 01 28 23 23 0028 aarrebo@adr.dk

NOTAT 18.11.14 – baseret på Post Danmarks opgørelser 18.07.14 og 18.11.14 over antallet af butikker bearbejdet af Bent Aarrebo Pedersen, formand for Danmarks Handelsstandsforeninger

Stabil udvikling i antal butikker de sidste 4 måneder.
En overraskende men beskeden fremgang på 0,7% .


Som det fremgår af oversigten nedenfor baseret på opgørelser hos Post Danmark(USSSTANDSTAL), så har der de sidste 4 måneder været en stabil netto udvikling i til- og afgang af butikker med en overraskende men beskeden fremgang på 0,7%. Bedst Øst for Storebælt med en fremgang på 1,1%.

Der krydses givet fingre i mange butikker for en fornuftig julehandel. Hvis ikke, så vil netto-afgangen af butikker (flere lukninger end åbninger af nye) tage til igen fra Nytår.

Fra januar 2008 til 18. november i år har der været en netto-afgang på 2.522 (5,1%) på landsbasis. Øst for Storebælt en netto-afgang på 3,3% og Vest for Storerbælt på 6,3%.

Antal butikker Antal butikker Ændring
18. juli 2014 18 nov. 2014 Antal %

Øst for Storebælt

  • 22.492 22.787 +295 +1,3%


Vest for Storebælt

  • 24.121 24.136 + 15 +0,1%

Hele landet

  • 46.613 46.923 +310 +0,7%


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16