Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Pas på – når du sender Nyhedsbreve

Mon ikke mange kundeklubber og virksomheder har spærret øre og øjne op, da et firma blev idømt 800.000 kr. i bøde, for noget, som de troede var i orden. De mente, at kunderne havde givet samtykke. Men sender du nyhedsbreve ud på SMS, ja så kræver det et såkaldt særsamtykke. Et par kundeklubber har i hvert fald fået deres advokater til at se på, om de laver noget ulovligt. Det er måske en god ide, at se på, hvad spam – reglerne er for noget?

Hvad må du – og hvad må du ikke?
Du sender sikkert Nyhedsbreve ud til dine kunder. Måske har I en kundeklub, men ved du egentlig, hvad du må, og hvad du ikke må?

Kender du Spamreglerne?
Kender du også SPAM – reglerne? Hvis du ikke gør, kan du risikere, at få en meget stor bøde. Det vidner en historie fra Forbrugerombudsmanden om.

Fem kampagnebølger
SmartGuy, der blandt andet sælger tøj og sko på nettet, har betalt en bøde på 800.000 kr. for at sende elektroniske reklamer til personer uden deres samtykke. Kun en gang tidligere er der givet så stor en bøde i en spamsag.

Bødens størrelse afspejler blandt andet: 

  • At der er tale om et meget stort antal uanmodede reklamer, nemlig 231.932 sms – beskeder og 42 e – mails fordelt over 5 kampagnebølger 
  • At SmartGuy fortsatte med at sende uanmodede reklamer, selv om Forbrugerombudsmanden allerede efter den første kampagnebølge gjorde virksomheden opmærksom på, at der var indkommet klager. 
  • Det har haft formidlende betydning for sagen at SmartGuy troede, at det havde tilladelse til at sende de 231.293 sms – beskeder med reklame, fordi personerne, der modtog sms’en havde givet samtykke til at modtage reklamer pr. e – mail fra virksomheden – men altså ikke pr. sms 
  • Forbrugerombudsmanden politianmeldte i december 2013 SmartGuy for i fem forskellige kampagnebølger at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod uanmodede reklamer. 
  • Kampagnebølgerne løb i perioden fra den 9. april 2013 til den 19. december 2013.

Den ene kampagnebølge blev sendt pr. sms, hvor ingen modtagere havde givet deres samtykke til at modtage reklame fra pr. sms. De fire øvrige ”kampagnebølger” blev sendt pr. e – mail til en lang række modtagere – 42 af disse modtagere havde enten ikke givet samtykke til at modtage reklame pr. e-mail eller også havde de tilbagekaldt et sådant samtykke, men på trods heraf modtog de ved en fejl reklamemails.

I Forbrugerombudsmandens spampostkasse
Forbrugerombudsmanden blev gjort opmærksom på sagen via sin spampostkasse, hvortil man klager over uanmodede elektronisk markedsføring. SmartGuy har efterfølgende medvirket til sagens opklaring.

Den store bøde skyldes, at de ulovlige reklamer er sendt til så stort et antal personer.

I juni 2014 ændrede firmaet navn til STYLEPRINT.

Det kræver særskilt samtykke
Og her er det lige man skal være opmærksom, at et samtykke fra en person til at modtage reklamemails ikke gør, at virksomheden derved lovligt kan sende reklame på sms til personen. Det vil kræve et særskilt samtykke.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16