Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nyt fra Metroselskabet - December 2014

Med jævne mellemrum får vi informationer fra Metroselskabet om hvordan det går med byggepladserne på Nørrebro. Vi følger også Tria og Nora, der lige nu møver sig fremad i den frederiksbergske undergrund.

Nørrebroparken
I Nørrebroparken er entreprenøren færdig med at lave sporskiftekammeret, der ligger i forlængelse af tunnelskakten. Indretningen af kammeret er gået i gang, så det er klar til næste år, hvor boringen af tunnelstrækningen mellem Nørrebroparken og Øster Søgade går i gang.

Tunnelboremaskinerne Nora og Tria borer fortsat nede i den frederiksbergske undergrund. I øjeblikket befinder Nora sig tæt på Frederiksberg Alle, mens Tria netop er ankommet til Frederiksberg st.

Nuuks Plads
Indretningen af den kommende metrostation skrider frem. Entreprenøren er i gang med at støbe etagerne i stationen og arbejder pt. På den etage, der vil indeholde en række kontrol – og teknikrum.

Nørrebros Runddel
Entreprenøren forbereder i øjeblikket støbningen af den etage, der vil indeholde en række kontrol – og teknikrum. Inden jul forventes forberedelserne til støbningen af den øverste etage at gå i gang. Det er den etage, hvor du kan købe biletter, når metrostationen åbner.

Skjolds Plads
På Skjolds Plads er udgravningen af den kommende metrostation fortsat i gang. Udgravningen er nu 12 meter dyb og dermed ca. halvvejs.

Nørrebro Station
På metrobyggepladsen Nørrebro er entreprenøren i fuld gang med at forberede støbningen af stationens bund. Her bliver bunden dækket af armeringsjern, inden den er klar til støbningen. Arbejdet forventes at vare hele vinteren.

Tak til Andrea fra Metroselskabet.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16