Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Trafikal Kaos på Nørrebro?

En læser bebrejder redaktionen, at vi ikke omtaler den lokale trafik. Det har vi nu gjort utallige gange. Men vi tager på en hurtig rundtur. Der er kaotiske forhold mange steder på Nørrebro. I Guldbergsgade, Mimersgade, Tikøbgade og så videre. Fragtmænd klager, og det gør de lokale beboere også. Men de lader det gå ud over bilisterne. Deres vrede og frustrationer burde adresseres til de politikere, der har besluttet sig for at indføre kaos i trafikken på Nørrebro. Allerede før 2006 advarede Nørrebro Handelsforening mod udviklingen. Hvorfor omtaler politikerne det som en succes? Godt nok er 50 pct. af bilismen flyttet fra Nørrebrogade, men de 40 pct. siver rundt i alt for smalle sidegader. Yderligere restrektioner vil ramme butikslivet yderligere.

Vi interesserer os skam for de lokale forhold
Forleden fik vi her på redaktionen en henvendelse fra en af vore læsere. Han spurgte om, hvorfor vi ikke interesserede os for trafikforholdene på Nørrebro. Han mente bestemt, at de kaotiske forhold, holdt kunder væk fra bydelen.

Vi protesterede allerede før 2006
Ja egentlig er vi ikke helt uenig med læseren. Men vi har dog interesseret os så rigelig for trafikforholdene gennem en række år. I en af vores julehistorier her på siden, advarede vi allerede i 2006 mod de forhold, der eksisterer nu.

Fragtmand i klemme
Men ingen henvendelse er forgæves. Så redaktøren tog sin cykel en mandag på sin fridag for at lokalisere forholdene i bydelen. Allerede ved Sortedams Dosseringen var der bid. En rasende chauffør hos en af fragtmændene, der kommer med varer til områdets butikker bandede højlydt. Han måtte have politiets hjælp til at komme videre. Han havde nu siddet fast i en time, fortalte han denne hjemmesides udsatte/udsendte.

Modkørende på cykelstien
På vejen om til Guldbergsgade mødte vi på cykelstien tre modkørende. Der var nu ingen fare. Cykelstien er aldeles bred, men det er hvis ikke helt efter reglerne.

En varebil er faret vild
I Guldbergsgade har beboerne dannet en protestgruppe på Facebook. Her har de godt nok fra tid til anden beskyldt bilisterne for at køre hyggekørsel. Men det har nok ikke været tilfældet. Vi mødte en større varetransporter, der simpelthen var kørt vildt, forstået på den måde. Han vidste ikke, hvordan han skulle få afleveret sine varer hos kunden. Undertegnede kunne så forklare ham, hvad han skulle gøre.

Ud og ind af Nørrebro
Beboerne har holdt borgermøde, og Nørrebro Lokalråd har afleveret nogle forslag til de respektive myndigheder. Bliver det til noget, var det måske en ide, at lave et kort over bydelen med tydlige afmærkninger, hvor man må køre. I en lystig stund har medlemmer af Nørrebro Handelsforening været i gang med at udvikle et spil, der hed Ud og Ind af Nørrebro. Det var et strategispil, hvor man også skulle aflevere varer. Og så gjaldt det om, at blive først færdig.

Guldbergsgade er blevet omfartsvej
Men nu tilbage til Guldbergsgade. Beboerne mener, at der skal foretages en ny tælling af den gennemkørende trafik. De mener, at gaden bliver brugt som omfartsvej til og fra Nørrebrogade og Fælledvej, nemlig Peter Fabers Gade, Møllegade og Guldbergsgade mellem Meinungsgade og Sankt Hans Torv.

Politiker: Nørrebro er en succes
Teknik – og Miljøborgmesteren har i radioen udtalt, at det er en succes, at der nu kører 50 pct. mindre biler på Nørrebrogade. Men tager man Nørrebro under et, ser regnskabet helt anderledes ud. For her er der kun sket en nedgang på 10 pct. Hvor mon de resterende så kører hen? Ja de kører i sidegaderne, siger beboerne. Og det kan skabe alvorlige problemer for skolebørnene. Mange af sidegaderne er slet ikke designet for en stigende trafik.

Beboere er sure på bilisterne
Man forstår godt beboerne. Hjælp er på vej i form af kørselsrestriktioner. Men bliver det så en hjælp for butikkerne, når de skal have deres varer. Det er klart at beboerne er sure på bilisterne, men mon ikke det er mere rigtig, at rette vreden mod politikerne? Som cyklist kan det måske bortset fra Nørrebrogade også være en prøvelse at køre rundt i bydelen.

Et besøg i Føtex
Det er også politikerne, der skal skabe forudsætninger for at drive butik på Nørrebro. Og da vi var ved Føtex, ville vi have spurgt varehuschef Jacob Larsen, hvordan Nørrebros største detailhandel så på det spørgsmål.
Men Jacob havde travlt med at få styr på ca. 30 hjemløse, som holdt til i Føtex baghave. Problemet var, at de hjemløse havde slået lejr ikke langt fra Føtex. Det havde udviklet sig til en losseplads og åben toilet med menneskeafføring m.m. Dette kan selvsagt tiltrække skadedyr. Og man kan godt fornemme, hvad det kan betyde for et stort varehus som Føtex. For når Levnedsmiddelkontrollen opdager skadedyr i nærheden, så er der ingen pardon.

860 busser i døgnet
Nå men vi kørte videre ned af Mimersgade på redaktørens flotte cykel. Men ak, vi kunne jo slet ikke skyde samme fart som tidligere. Nu skulle man jo både kigge til højre og venstre og om igen. I sin tid lavede man her trafikchikaner og meget mere. Men pludselig til både Lokaludvalgets og beboernes overraskelse skulle der pludselig køre 860 busser igennem i døgnet. Og disse busser skal dele pladsen i store dele af Mimersgade med os cyklister, ja og for den sags skyld også skolebørn på vej til Rådmandsgades Skole.

Hvorfor har man intet gjort?
Hvorfor har man ikke fjernet disse trafikindsnævringer, inden de 860 buser, der hvert døgn skal køre igennem Mimersgade? De lokale beboere har ikke været inddraget i denne beslutning.

Man burde for længst fra kommunens side have opmalet cykelspor og lavet hastighedsbegrænsninger.

Lokale beboere synes, at det er uansvarligt
De lokale beboere synes med rette, at dette er uansvarligt. De to mest travle busser i København skal gennem det næste år køre gennem den forholdsvis smalle Mimersgade. Har man glemt at denne gade, er en meget benyttet skolegade?

Kommunen lovede en bedre information
Da Københavns Kommune erkendte, at de havde fejlet m.h.t. at informere de lokale butikker, da de var i gang med første del af Nørrebrogade, lovede de, at denne information skulle blive meget bedre, når næste etape af den før så sprudlende indkøbsgades trafikindskrænkninger skulle indledes.

En lille gade har fået tidobbelt trafikken
På vores cykeltur var vi også forbi Lundtoftegade og Tikøbsgade. Den meget lille gade er nu blevet en meget stærk trafikeret gennemkørselsgade fra og til Nordre Fasanvej. Lundtoftegade betragter mange som en racerbane. Og igen går vreden ud over bilisterne.

Forskønnelse af Nørrebrogade – hvornår?
Nørrebrogade har mistet sin tiltrækningskraft som handelsgade. Bevares, der findes stadig flotte butikker i gaden. Men hvad med alle de andre butikker? Et flertal af politikere i Borgerrepræsentationen mener ikke, at det er deres bord. Der godt nok lovet et beløb til forskønnelse af Nørrebrogade, men hvor bliver den af?

Hvad med kvartermesteren?
Og hvad med Kvartermesteren. Hun har været en gevinst for gaden. Men hvorfor er hun blevet glemt af politikerne? Nørrebro Handelsforening har ligeledes apelleret til politikerne om at beholde hende. Pengene har man i stedet givet til en kvartermester på Amager. Her skal det være en de næste fire år.

Tidsbestemt varelevering bliver dyrere for butikkerne
Nørrebro Handelsforening har tidligere foreslået tidsbegrænset varelevering. Det kan godt lade sig gøre. Således får boghandlerne deres bøger om natten. Men skal det gennemføres radikalt, vil det få konkurrencemæssige følger. For vareleveringen bliver dyrere for virksomhederne på Nørrebro. I forvejen er mange virksomheder ramt. Men politikerne mener, at Nørrebrogade – projektet er en succes.

Ret jeres vrede mod politikerne
Og nok engang til de lokale beboere i sidegaderne. Ret ikke jeres vrede og frustrationer mod bilisterne og varebilerne. De er ofte tvunget af omstændighederne til at køre i disse alt for små sidegader. Ret i stedet jeres vrede mod de politikere, der har besluttet, at der skal være kaotiske trafikforhold på Nørrebro.

På vores hjemmeside har vi utallige artikler om Nørrebrogade og trafikken

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16