Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

De samlede forbrugerpriser steg

DANMARKS HANDELSSTANDSFORENINGER
Bent Aarrebo Pedersen, formand, Vestre Messegade 9a, 2650 Hvidovre
Telefon 36 47 01 28 23 23 00 28 aarrebo@adr.dk

NOTAT om forbrugerpriser med baggrund i de nyeste tal for november 2014 fra Danmarks Statistik
Detailtal (kroner i kasseapparaterne) fra Danmarks StatistikBank og eget arkiv.
v/Bent Aarrebo Pedersen, formand for Danmarks Handelsstandsforeninger

  • De samlede forbrugerpriser steg igen “kun” 0,5% i november
  • Varer (detailhandel) gik 0,6% tilbage. Tjenester steg 1,5%
  • Fødevarepriser gik 0,5% tilbage. Øget pris-konkurrence??
  • (Set i forhold til november sidste år)

Inflation fortsat på et lavt niveau i år.
I året 2012 lå de samlede forbrugerpriser som månedsgennemsnit 2,4% højere end i 2011. I året 2013 blev det til 0,8% højere end i 2012. Her i år i november +0,5% og i de første 11 mdr. i år +0,5% som månedsgennemsnit. Hovedgruppen: “Varer(detailhandel)” gik i november 0,6% tilbage. Hovedgruppen: “Tjenester” steg i november med 1,5%. (Alle tal er i dette notat i forhold til samme periode sidste år – den for flest mest korrekte og forståelige sammenligning).

Priserne for “fødevarer og ikke alkoholiske drikke”
lå i året 2012 4,3% højere end i 2011. Sidste år blev det”kun” til 0,4% højere som månedsgennemsnit (3. kvartal 0,1% højere. 4. kvartal 0,8% lavere). I år i november 0,5% lavere mod i de første 11 mdr. i år 0,9% lavere som månedsgennemsnit.

2013

• 3. kvartal +0,1% som månedsgennemsnit
• Oktober -0,1%. November -1,1%. December -1,2%
• 4. kvartal -0,8% som månedsgenemsnit
• HELE ÅRET +0,4% som månedsgennemsnit

2014

• Januar -1,0%. Februar -1,2%. Marts –2,1%
• 1. kvartal –1,4% som månedsgennemsnit
• April -1,5%. Maj -1,0%. Juni -0,9%
• 2. kvartal. –1,1% som månedsgennemsnit
• Juli -0,1%. August –0,5%. September -1,2%
• 3. kvartal -0,6% som månedsgennemsnit
• Oktober -0,1%. November –0,5%

Deflationsfrygt ikke aflivet i fødevarer.
En større opbremsning nærmest deflation i fødevarepriser i 2. halvår 2013, der ikke blev modsvaret af en stigning i mængdeforbruget – tværtimod, skærpede konkurrencen i føde- og dagligvaresektoren markant . Og det er fortsat i år med en tilbagegang (fortsat deflation??) på 0,9% som månedsgennemsnit i de første 11 mdr.

Der er fortsat lagt i kakkelovnen til en bisset overlevelseskamp på et butiksmæssigt set overfyldt føde-/dagligvaremarked, hvor discountkæderne hovedsageligt med placeringer udenfor centrene, tapper mange centerplacerede supermarkeder for centerkunder - især i mindre og mellemstore centre. Det bliver stadig sværere for de store kæder at styre udenom en tabsgivende “sanerings-priskrig” på føde- og dagligvaremarkedet.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16