Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Indkaldelse til generalforsamling Nørrebro City

Offentliggjort 23. december 2007
I henhold til vedtægternes & 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
TIRSDAG DEN 23. MARTS 1992 KL. 18,15
CAFE FEDTHAS
NØRREBROGADE 48
Med følgende dagsorden, jvf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab
4. Budget for 1993
5. Indkomne forslag
A. Redaktionelle vedtægtsændringer
B. For at sikre ophængningen af juleguirlander, fremover, forslår bestyrelsen, at medlemmernes investering i jule­guir­lan­der overdrages til foreningen.
6. Valg af bestyrelse.
Følgende medlemmer er på valg.
a. Formanden - som er villig til genvalg.
b. Kassereren - som er villig til genvalg.
c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisionsfirma
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 5, skal skrift­ligt fremsendes til formanden senest den 14. marts 1993.

Foreningen vil være vært ved et mindre anretning ved generalforsamlingens start, hvorfor man af hensyn til det prakti­ske bedes tilmelde sig til Alice Heise på tlf. 31 856770 senest den 21. marts 1993 kl. 12,00.

på bestyrelsens vegne

Johnny Beyer
Formand

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16