Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Formandsberetning for året 1992

Offentliggjort 23. december 2007

På bestyrelsen og egne vegne vil jeg byde jer velkommen til vor ordinære generalforsamling.

Som dirigent foreslår bestyrelsen: PREBEN KNUDSEN
---------------------------------------------------------------
1992 startede med 3 gode reklameindsatser for vores gade.

I januar blev der lavet et godt gammeldags udsalg, - i februar var der mulighed for, at finde "snebolde" på gaden, og i marts måned udskrev foreningen en konkurrence i hvem der kunne tegne Nørrebrogade.

Alle arrangementer gik over al forventning og med stor tilslutning af forretningerne og fra kunderne der væltede rundt blandt hinanden i forsøget på at finde den bedst snebold - i februar.

Desværre var vi dog så uheldige, at vores reklamemand opsagde sin samarbejdsaftale med os - p.g.a dårlig helbred - og vi har siden forsøgt med dårlig held at finde hans afløser ( til en pris som foreningen kan betale ).

I 1992 lykkedes det næsten at undgår graffiti på kirkegårdsmur, da foreningen arrangerede og betalte Nørrebro service til at male gaffittien over næsten med det samme.

Også i 1992 - på foreningens fødselsdag - uddelte vi wienerbrød via de deltagerne forretning er til alle gadens kunder.

Endvidere har bestyrelsesmedlemmerne deltaget i en møderække arrangeret og betalt af Amagerbanken, hvor banken fortalte nærmere omkring problemstillingerne i detailhandlen, forsikrings­vilkår m.v. - Bestyrelsesmedlemmerne er enige om, at denne møderække var udbytterig - hvorfor bestyrelse vil arbejde på, at få amagerbanken til at arrangerer et eller flere fyraftensmøder for foreningens medlemmer i 1993.

I forbindelse med loppemarkedet start den 2. maj, var foreningen vært ved et større arrangement med orkester, hvilket gav utroligt mange mennesker på gaden og god handel, så et godt arrange­ment kan altså nytte noget.

Igen i 1992 var foreningen arrangør af Nørrebro-city regatta med mange deltagende både, men i 1993 vil foreningen ikke arrangere regattaen, da der fra flere medlemmers side er udtrykt util­fredshed med arrangementet - p.g.a. at aktiviteten ikke giver flere kunder i butikkerne.

Julearrangementet var i 1992 for første gang lagt på en lørdag, hvilket efter bestyrelsen mening er det absolut bedste for medlemmernes mulighed for at tjene penge på arrangementet.

I år var det lykkes os, at få Nørrebro Handelsforeningen og Træfpunktet til at spytte i kassen, hvilket gav os mulighed for at kunne lave et væsentligt større arrangement end tidligere år. Vi i bestyrelse mener, at arrangementet omkring julen var så glimrende, at vi også i 1993 prøver at indgår den samme samarbejdsaftale med de øvrige foreninger

Generelt har 1992 ikke været et let år og selv om der loves os bedre tider, så er en ting sikkert, at står forretningerne på Nørrebrogade ikke sammen og markere os samlet overfor kunderne, så bliver 1993 et svært år at komme igennem, her tænker jeg ikke mindst på problemer omkring parkeringsforholdene o.s.v. og vi må jo nok ikke forvente, at Brask Thomsen kommer og spytter i vores kasse, uden at gadens navn laves om.

Med disse ord giver jeg nu ordet til forsamling for ris / ros samt vedtagelse af denne min første beretning.

Johnny Beyer


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16