Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Regnskab 1992 samt budget 1993

REGNSKAB 1992 SAMT BUDGET 1993    
     
  Realiseret Budget
  1992 1993
     
KONTINGENTER  kr.    72.717  kr.    72.000
BIDRAG JUL M.V.  kr.  136.249  kr.  160.000
SALG AF POSER  kr.      2.344  kr.      2.000
INDTÆGTER I ALT  kr.  211.310  kr.  234.000
     
UDGIFTER    
JULEUDSMYKNING/GUIRLANDER  kr. -120.014  kr. -150.000
ANNONCER TRYK M.V.  kr.   -37.198  kr.   -40.000
FORENINGSADMINISTRATION  kr.       -407  kr.       -500
PORTO  kr.     -5.886  kr.     -6.000
FORTÆRING GENERALFORSAMLING MV.  kr.     -8.940  kr.     -9.000
REPRÆSENTATION  kr.       -529  kr.     -1.000
REGATTA  kr.     -9.307  kr.     -2.000
REVISOR  kr.     -7.316  kr.     -8.000
PRÆMIER M.V  kr.     -1.700  kr.     -2.000
     
RESULTAT FØR RENTER  kr.    20.013  kr.    15.500
     
RENTEINDTÆGTER  kr.        707  kr.        800
     
ÅRETS RESULTAT  kr.    20.720  kr.    16.300
     
AKTIVER    
BANK  kr.    49.311  kr.    65.611
TILGODEHAVENDE MOMS  kr.        303  kr.        303
AKTIVER I ALT  kr.    49.614  kr.    65.914
     
PASSIVER    
EGENKAPITAL    
PRIMO  kr.    28.894  kr.    49.614
ÅRET RESULTAT  kr.    20.720  kr.    16.300
PASSIVER I ALT  kr.    49.614  kr.    65.914
     
Bestyrelse foreslå uændret kontingent for 1993.  
     
Ordinært regnskab forefindes med en blank revisorpåtegning.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16