Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Formands beretning for året 1993

Offentliggjort 23. december 2007

Bestyrelsen har igen i 1993, bestræbt sig på, at arbejde for medlemmernes bedste, hvilket vi har gjort på mange fronter.
1. Maj 1993, var der et stort arrangement arrangeret og betalt af handelsforeningen Nørrebro - city, hvor der kørte en hestevogn op og ad af gaden, med et orkester, der spillede god traditionel jazz, hvilket blev fantastisk godt modtaget af kunderne på gaden og resulterede i en god omsætning i gadens forretninger samtidig med, at loppemarkedet startede sæsonen.

I maj måned deltog jeg sammen med næstformanden Knud Herudek, værktøjshuset i et foredrag med Thevor Davis fra Kulturby 1996, hvor vi kort blev sat ind i tingene med hensyn til kulturbyens planer for året. I foreningen har vi et lille håb om, eventuelt at kunne "udnytte" kirkegårdsmuren mod Nørrebrogade på en måde, så vi kan få nogle kunstnere, kendte, ukendte, unge og gamle til at udsmykke kirkegårdsmuren, f. eks. med H.C. Andersens motiver eller motiver fra en af de mange andre kendte personlig­heder, som er begravet netop på assistentkirkegården.

Jeg synes at det er en interessant tanke, at ingen steder i Danmark er der samlet, så mange kendte mennesker på et så lille areal som på assistent kirkegården.

Netop langs kirkegårdsmuren har vi igen i 1993 haft den fornøjelse, at have vores store loppemarkedet, hver lørdag til gavn for vores medlemmer, da loppemarkedet tiltrækker rigtigt mange mennesker, også udefra Nørrebro, ja sågar kommer der busser med turister som køber antikviteterne langs kirkegården.

Loppemarkedet har igen i 1993 sponseret maling af kirkegårdsmuren - overmaling af graffiti - det har lykkes os at få Københavns kommune til at leverer og betale selve malingen og handelsforeningen Nørrebro -city har betalt en medarbejder for arbejdet med overmalingen, så muren fremstå pæn og indbydende.

I løbet af foråret skiftede vores daværende kasser Helle Petersen, Amagerbanken - job til en af bankens filialer på Amager - dette gjorde, at vi ikke havde den nære forbindelse med foreningens kasser og tingene, kontingentopkrævninger m.v. ikke fungerede korrekt, så efter aftale med Helle skiftede vi kassereren ud i løbet af sommeren. Vores nye kasser er Lilli Etlersøe, fra modemagasinet Ingeborg Larsen.
I forbindelse med kassererskiftet skiftede vi ligeledes bank til Den Danske Bank, da denne bank kunne tilbyde os, kontingentopkrævninger via PBS, så kassererposten administrativt over en periode skulle blive nemmere.

Med hensyn til parkeringsproblemerne i vores bydel, kan jeg fortælle, at parkeringspladsen i stengade blev åbnet i efteråret.

På Nørrebro er der opstået en arbejdsgruppe, - Nørrebrogades facader og skilte - bestående af nogle kreative mennesker, som vil bestræbe sig på, at gøre Nørrebrogade smukkere, ved hjælp af præmiering af de butikkerne, som gør lidt ekstra ud af deres facader under hensyntagen til husets oprindelige arkitektur.
Handelsforeningen Nørrebro - city har indledt et tættere samarbejde med denne arbejdsgruppe, og jeg kan fortælle, at den 12. april i år vil handelsfore­ningen være vært for et arrangement i samarbejde med denne arbejdsgruppe.

Det er lykkedes facadegruppen at få en malermester fra Københavns malerlaug samt 2 arkitekter til at komme og holde foredrag den 12. april, med gode ideer til forskønnelse af butiksfacaderne på Nørrebrogade.

I efteråret 1993 iværksatte bestyrelsen en kampagne for flere medlemmer i vores forening samtidig med vores hvervning af bidragydere til årets juleudsmyk­ning på gaden, hvilket har givet foreningen lidt flere medlemmer, så vi i dag har 62 medlemmer i foreningen.

Til hjælp i forbindelse med kampagnen, har vi benyttet os af en ekstern konsulent Carsten Christensen, som har beriget bestyrelsen med kreative ideer.

I 1994 vil bestyrelsen også prøve, at tiltrække flere medlemmer til vores forening samtidig med, vi eventuelt vil prøve at udarbejde en annonceavis, som kan fortælle om Nørrebros historie og lidt om handelsforeningen Nørrebro - citys planer fremover med hensyn til en videre udvikling af det lokale handelsliv i vores geografiske område, her tænker jeg ikke mindste på vores nye store konkurrent butiks­centeret ved højbanen.
Vores plan med avisen er en profilering af vores image, med hensyn til at være en aktiv handelsgade med venlige forretning er, desuden vil medlemsforretningerne få muligheden for at annoncerer i avisen eller alternativt få udarbejdet et portræt.

Julearrangementet 1993 gik igen over alt forventning og med et stort juleoptog med gøglere, brandbiler og et godt spillede orkester samtidig med at der igen i år var stor tilslutning blandt gadens forretning er.

Bestyrelse vil i 1994 yderligere bestræbe sig på også at få de sidste forretning er med i arrangementet, da det ikke kan være rigtigt at nogle butikker, bare kører med i frigear.

Med hensyn til fremtiden har vi i bestyrelsen flere planer blandt andet vil vi fremover bestræbe os på at udsende medlemsinformation cirka hver anden måneden, så medlemmerne kan se hvilket stort arbejde vores bestyrelse udfører. Derudover vil vi som noget nyt prøve at arrangere en udflugt for foreningens medlemmer, så sammenholdet blandt gadens forretning er bliver større og vi håber også butikkernes kendskab til hinanden gør det lettere at henvise kunder til hinandens forretning er i området. Desuden forventes en sidegevinst i form at butikkerne måske vil kunne aftale nærmere, så gadens forretningstider er mere ens end de er i dag.

I uge 18 - fra 2. til 7. maj 1994 - har handelsforeningen Nørrebro - city indgået samarbejdsaftale med Handelsforeningen Nørrebro og Nordvest og handelsforeningen Nørrebro hjertet om en handels- og Kulturuge på Nørrebro med en fælles annoncering i søndagsaviserne, Nørrebro avis samt eventuelt husstandsomdelt avis som skal præsenterer Nørrebros kulturuge som et stort og spændende arrangement som inddrager alle på Nørrebro, forretning er, foreninger, gallerier, skoler, cafeer og restauranter med videre.

Af de foreløbige planer kan kort skitseres:

  • Mandag den 2. maj åben rundvisning for alle - skoler, forældre og børn på assistents kirkegården med teamet symboler og tegn ved Ove Dahl fra assistents kirkegården formidlingscenter.
  • Torsdag den 5 . maj - hvor det Søren Kirkegårds fødselsdag - vil Sognepræst Flemming Pless arrangerer en rundvisning særligt vedr. Søren Kirkegård på assistents kirkegård.
  • Lørdag den 7. maj rundvisning på kirkegården ved Flemming Pless over teamet Guldaldertiden på assistentens kirkegård.
  • Senere den 7. maj rundvisning og foredrag ved teater­historiker Ove Bøgh over temaet kendte og ukendte teatrefolk på assistentens kirkegård.

Endvidere vil stefans kirken arrangere en udstilling på kirkepladsen om tyveri og samtidig holde kirken åben.

Derudover har er der en del planer som endnu ikke er endelig planlagte.

Målet med hele arrangementet er at tiltrække befolkningen fra områder, der grænser op til Nørrebro samt eventuel også få lokal-tv og radio dækning af arrangement.

Derudover er det vores plan at Nørrebro teater kunne tilbyde et spændende arrangement samt eventuelt få Politimuseet på fælledvej til, at arrangere en rundvisning en eller flere gange i løbet af ugen.

Desuden vil vi prøve at få vores mange forskellige artede restauranter til, at arrangere en Nørrebro-menu til f. eks 49,85 netop i denne uge.

Med hensyn til Julearrangementet 1994 har bestyrelsen modtaget en anmodning fra Handelsforeningen Nørrebro hjertet i den anden end af Nørrebrogade om en eventuel fusion af de to foreninger, så det kan lykkes at få opsat juleguirlander på hele Nørrebrogade fra søerne og til højbanen.

Bestyrelsen er af den mening, at ideen er god med kan ikke lade sig gøre uden en vedtægts ændring på grund af det geografiske område vil blive ændret. Derfor vil jeg på bestyrelsens vegne opfordre generalforsamlingen til, at vedtage en ændring af vedtægterne senere på aftenen under indkomne forslag.
Hermed vil jeg overgive min beretning til generalforsamlingen for ris eller ros samtidig med jeg vil takke den øvrige bestyrelse for det gode og konstruktive samarbejde vi har haft i 1993 og håber, at vi kan fortsatte i den samme gode ånd til gav for handelslivet på Nørrebro.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16