Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Referat over tænketankmøde 7. februar 1995

Offentliggjort 27, december 2007

Mødet afholdt hos Føtex Mimersgade 124.

Tilstedeværende:

Johnny Beyer ( JB ), Henrik Engstrøm ( HE ), Steen Johansson ( SJ ), Klaus Petersen ( KP ).

Mødet indledtes kl. 10,00, med at JB kort skitserede nogle tanker omkring den fremtidige udvikling i vores handelsforening samt om muligheden for en eventuel fusion med handelsforeningen Nørrebro - Nordvest.

Herefter var der en debat omkring om nogle mere jordnære planer for nuværende.

Nyhedsbreve:

 • Blandt andet enedes man om udsendelse af faste nyhedsbreve, hvilket vi vil påligge foreningens sekretær.
 • Efter hvert bestyrelsesmøde skal sekretæren udarbejde et nyhedsbrev på grundlag af seneste bestyrelsesmøde.
 • Det er tanken at nyhedsbrevet skal være sat op som et lille blad med tekst og billeder.
 • I det første nyhedsbrev, skal der være en omtale om vores seneste succes med opsættelse af juleguirlanderne over Nørrebrogade, endvidere skal fortælles lidt om det nye aktivitetsudvalg samt om nogle af de aktiviteter som bestyrelse er blevet enige om, at gennemfører i 1995.
 • I fremtidige nyhedsbreve, skal der også står noget om mærkedage, f.eks. forretning sjubilæer og fødselsdage på butiksindehaver / bestyrere af medlems forretning er.
 • Derudover kom SJ med et forslag om, at lade spejdergrupper, fodbold klubber og andre lignende uddele nyhedsbrevene og foreningen kan derefter sponserer bolde, telte eller lignende til ungdomsarbejdet.

Det er meningen at nyhedsbladene skal udsende til samtlige detailhandlende og liberale erhverv på Nørrebrogade.

Mapper, med foto omslag samt fanebladsinddelinger:

 • SJ fremkom med et forslag om, at få lavet nogle ringmapper med et foto af Nørrebrogade på forside og vores logo på ryggen af mappen.
 • Derefter er det meningen, at der i denne mappe skal være 8 - 10 fanebladsinddelinger med fortryk som f.eks. kunne det første faneblad være til nyhedsbreve, afsnit 2 kunne være til vedtægter i foreningen, afsnit 3 kunne oplysninger omkring jul m.v. O.S.V.

Fællesannoncering i Nørrebro avis alternativ Søndags avisen.
Bestyrelsen bør henvende sig til lokalaviser og få disse til at fremkomme med nogle ekstraordinære store fordele til medlemmerne af Nørrebro city.
Rabatmuligheder til medlemmerne af foreningen.

 • KP foreslog at bestyrelse forhandler sig til rette med forskellige firmaer om rabatter til medlemmerne af foreningen.
 • F.eks. kunne foreslås en aften i Nørrebro teatre med handelsforeningen til en fornuftig pris.
 • Rabat på rejser, fitness, teatre, biografer og lignende.

Muligheden for eventuelt fusion med Nørrebro - Nordvest.

 • HE fortalte noget om, de initiativer, der har været for fusionerer foreningen bl. andet med hensyn til en kontakt til nogle HD studerende eller andre med samme basisviden om organisationsudvikling.
 • Det aftaltes at HE, skal til næste bestyrelsesmøde komme med et udkast til et forslag fra bestyrelse om fusion af foreninger inkl. en prokura til at kunne benytte op til cirka 30.000,00 til assistance fra revisorer og Advokater.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16