Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Formandens beretning for året 1994

Offentliggjort 24. december 2007

Jeg vil indlede denne beretning med at meddele at Fru Lilli Etlersø, indehaver af en Nørrebros ældste forretninger, Modemagasinet Ingeborg Larsen, er den 7. marts 1995 afgået ved døden, 81 år gammel.

Fru Etlersøs bortgang er et stort tab, ikke alene for Nørrebros forretningsliv, men for hele beklædningsbranchen, der dermed har mistet én af sine mest markante skikkelser, som i sine senere år opnåede at blive kendt i hele Danmark igennem Radio og Tv udsendelser.

Energi og initiativrigdom kendetegnede livet igennem hendes virke. Indenfor sit fag og sin branche b­klædte hun ligetil sin død utallige tillidsposter, ligesom hun i adskillige år var formand for Nørrebro-city handelsforening, i hvilken periode det hovedsageligt blev hendes fortjeneste, at den årlige juleudsmykning på Nørrebrogade blev en realitet.

For fru Etlersø personligt blev højdepunktet i hendes karriere nok, at hun fik i opdrag at levere adskillige hatte til Dronning Margrethe.

Alle, der kendte hende, blev indtaget i hendes på engang elskelige, bramfrie og generøse væsen, og hendes død vil efter­lade et smerteligt savn.

Æret været hendes minde.

Hvorfor jeg vil opfordre generalforsamlingen til et minuts stilhed inden jeg fortsætter min beretning.

....................................................... .Pause........................................................

Derfor bliver foreningen nu nødt til, at finde en anden kasserer til denne generalforsamling, og jeg har på bestyrelsens opfordring fået et tilsagn fra Henrik Engstrøm fra Den Danske Bank, om at han er villig til at overtage erhvervet, hvorfor jeg håber at generalforsamlingen senere på aftenen indvælger Henrik til vores bestyrelse.
Efter sidste års generalforsamlings beslutning om en fusion af Nørrebro city samt Nørrebros Træfpunkt, lykkedes det os, at få Benny Granstøm til, at assistere bestyrelsen i dens daglige arbejde, og jeg vil håbe at generalforsamlingen senere på aftenen, også vil indvælge Benny Granstrøm som næstformand i vores forening. Samarbejdet og kemien imellem undertegnede og Benny har været glimrende i det forløbne år, og jeg håber og tror på, dette samarbejde vil gavne hele handelsmiljøet på Nørrebro.
På generalforsamlingen i handelsforeningen Nørrebro / nordvest, i marts 1994 blev jeg valgt ind i dennes bestyrelse, så relationerne mellem disse to foreninger kunne udbygges bedre. Samtidig blev Postmester Carsten Chri­stensen indvalgt i vores bestyrelse sidste år: Carsten sad ligeledes i begge handelsforeningers bestyrelse.
Ideen med denne dobbelte indvælgelse, resulterede også i, at begge handelsforeningerne i fællesskab, kunne arrangere det meget store arrangement handels og kulturugen 1994, som kort gik ud på at foreningerne i samarbejde med AZ profil udarbejdede en handels og kultur avis, som udmærket beskrev arrangementets mangesidige indhold. Da det var første gang, der på Nørrebro blev afholdt en handels og kulturuge, blev denne avis husstandsomdelt og mange handlende, interesseorganisationer og forskellige sports- og kulturorganisationer benyttede lejligheden til, at samle befolkningen og andre på Nørrebro.

Handels- og kulturugen blev åbnet med pomp og pragt ved et arrangement i medborgerhuset, Nørre Alle 7, hvor fungerende overborgmester Winnie Larsen-Jensen formelt åbnede Kulturugen.

I ugens løb, var der skema sat 15 - 20 offentlige familieanliggender med mulighed for parkering af børnene i Hillerødgade bad- og hal, mens far og mor kunne tage på indkøb i de mange spændende butikker i bydelen eller besøge en af de mange kulturbegivendeheder, som der var i ugens løb. Eller hele familien kunne være sammen om kulturoplevelsen / indkøbs­turen og slutte af med en fælles kulinarisk ople­velse i en af bydelens mange spændende restauran­ter, ja kort sagt mulighederne var mange i et flot anlagt aktivi­tets­program.

På Nørrebros runddel var der ekstra liv ved at postvæsenet og Mc Donald uddelte flag og balloner fra en kæmpe postkasse og der var fest og glade dage hos Cafe Runddelen.

Ved Sct. Stefanskirke gennemførtes en udstilling og happening over emnet "tyveri" til glæde for mange forbipasserende og debatskabende helt ud i tv-mediet.

Der udover var der en mængde øvrige aktiviteter alle til glæde for hele handelslivet på Nørrebro.

Sådan et arrangement er jo som bekendt ikke helt billigt, nærmere beskrevet kan oplyses at hele arrangementet i handelsugen kom til at koste handelsforeningerne kr. 167.500,00, men det lykkedes os med AZ profils arbejdsindsats, at sælge annoncer for kr. 148.000,00 samt at modtage kr. 5.000,00 fra Københavns kommune, de resterende cirka 14.000,00 er blevet fordelt imellem de to handelsforeninger, så det kan altså lade sig gøre, at holde selv helt store arrangementer for små penge.

Den helt store arbejdskraft bag dette arrangement, var Carsten Christensen. Derfor var bestyrelsen meget ked af det , da Carsten i sommer kom og fortalte, at han ikke længere ville have sin faste gang på Nørrebro, hvorfor det var naturligt at han meldte sig ud af bestyrelsen, da han var forfremmet til pakkechef for hele postvæsenet.

Igen i 1994 har Gunnar Berling arrangeret Loppemarkedet langs kirkegårdsmuren hele sommeren igennem til glæde for foreningen / handelslivet på 2 måder. Den ene er, at denne aktivitet kan tiltrække utrolig mange kunder og turister fra andre bydele til glæde for de forretningsdrivende på Nørrebro. Den anden er, at Loppemarkedet hvert år, har kunne yde et kontant tilskud til foreningens virke; herunder er bidragyder til juleudsmykning, hvert år i December.

Efter en henvendelse i foråret 1994 fra en arbejdsgruppe under Nørrebro lokalråd, som kalder sig: "En bedre Nørrebrogade", lykkedes det foreningen at arrangere og betale et fyraftensmøde den 12. April 1994, hvor der var indbudt nogle foredragsholdere, grafiker Stig Nørhald, arkitekt Jens Høeg samt malermester Svend Sørensen fra Københavns malerlaug, som kunne fortælle om facadernes betydning for enhver forretning. Mødet var en god appetitvækker for de tilstedeværende forretningers repræsentanter.

Senere på året uddelte gruppen En bedre Nørrebrogade rosende omtale og diplom til flere forretninger på Nørrebrogade:

  • Bananrepublikken, Nørrebrogade 13, fremhæves for den kraftfulde disponering af facaden og den gode udnyttelse af skiltebåndet og Lyskæden, der belyser skiltet, giver facaden et stænk af løssluppenhed, som passer godt til cafe-miljøet.
  • Natur og sundhed, Nørrebrogade 57, fremhæves for mådeholden skiltning i øjenhøjde, samordnet med vinduesudstillingen og husets farver er videreført i butiksfacaden.
  • Restaurant Indian Corner, Nørrebrogade 59, fremhæves for den enkle disponering og den vellykket kombi­nation af tre skiltetyper, hvor skiltning på ruden, udhængsskiltet og dørmarkise supplerer hinanden.
  • Indoor, Nørrebrogade 78, fremhæves for den sammen­hængende renovering, der fuldt ud respekterer, at butiksfacaden strækker sig over to forskellige huse.
  • Ingeborg Larsens modemagasin, Nørrebrogade 94. fremhæves for en god vedligeholdelse, der viser at håndværksmæssig kvalitet kan holde længe. Butikken udnytter hjørnebeliggenheden fuldt ud.
  • Annis blomster, Nørrebrogade 106, fremhæves for elegant disponering af facaden, i overensstemmelse med husets linjer og farver. Vindues- og gadeud­stilling signalerer tydeligt forretningens karakter og opvejer, at bogstavernes røde kanter slører skiltets læselighed lidt.
  • Liz Mode, Nørrebrogade 220, fremhæves for den fine udnyttelse af husets egen facade, hvor skiltet er malet direkte på muren .

Bestyrelsen synes at arbejdsgruppen har valgt nogle gode butikker, som vi alle på Nørrebrogade kan være stolte af, og det er nogle gode eksempler til efterfølgelse.

I efteråret, nærmere betegnet den 30. November gik handelsforeningerne Nørrebro / Nordvest og Nørrebro city sammen om at arrangere et fyraftensmøde sammen med den nye postmester på Nørrebro, Hanne Glyngbo i posthuset på Jagtvej. Til dette møde var det lykkedes os, at invitere Peter Duetoft som repræsentant fra regeringspartierne til en drøftelse af den nye lukkelov. Som man næsten kunne forvente, bragte denne lov, meget debat blandt deltagerne på mødet, men vi må nok indse at tiderne er løbet fra de gamle åbningstider, og vi bliver nødt til at indrette os efter fremtiden med mere fleksible åbne / lukketider.
Endvidere kom salgskonsulent Hanne Hansen fra Postvæsenet og fortalte om direct marketing, hvor mødedeltagerne fik mange gode ideer med hjem til videre bearbejdning. Blandt andet oplyste Hanne Hansen, at 90 % af forretningernes dækningsbidrag kommer fra de faste kunder, hvilket jeg synes at vi alle skal bemærke, så vi ikke kun bruge vores markedsføringskroner til at skaffe nye kunder, men også benytter nogle af pengene til at vedligeholde vores nuværende kunder.

Men foreningens største aktivitet i 1994 var uden nogen tvivl, julegiurlanderne som i 94, for første gang gik fra søerne og til højbanen.

Dette arrangement kunne kun lykkes, fordi bestyrelsen allerede midt på sommeren havde kontat med en elektriker og fik et fast tilbud i hus på levering og tildanning af nye kæder på strækningen fra Runddelen og til Højbanen, samt montering af guirlanderne på hele gaden. Da tilbuddet lå fast efter flere forhandlinger, kunne bestyrelsen udsende kontrakter til samtlige af gadens forretninger og kunne med glæde konstatere, at mange af kontrakterne kom tilbage forholdsvis hurtigt. Til de forretninger som ikke havde reageret udsendte vi en sælger, som kunne sørge for at arrangementet kom i hus, hvilket som i sikkert alle har bemærket, lykkedes til alles tilfredshed.

Selve julearrangementet med brandbiler, orkester m.v. løb af stablen Lørdagen før den første søndag i advent. Det er et af bestyrelsens håb, at dette arrangement kan blive større i 1995, så hvis der er nogle som har en eller flere ideer, så modtager Benny Granstrøm, som bliver ansvarlig for juleudsmykning og julearrangement i 1995, meget gerne disse.

Nørrebro kom igen i år på alles læber, og blev live transmitteret på fjernsyn over hele verden via CNN, da de autonome gik amok, i en helt nyåbnet MC donald på Nørrebrogade.

Dette resulterede i, at jeg på bestyrelsens opfordring kontaktede Klaus Petersen fra Mc. Donald, og Stig Hoff mødte til et beboermøde i Blågårdsgade på Foreningens vegne.

Bestyrelsen er af den overbevisning, at det ikke giver nogen mening, at vi løber til pressen, og udtaler vores holdninger. Men vi tror mere på, en kontakt til det autonome miljø. Derfor arbejder vi på at, afholde et møde med nogle repræsentanter fra de autonome og handelsforeningens medlemmer, og jeg kan meddele, at handelsforeningen vil indkalde til et fyraftensmøde Tirsdag den 4. april.

Nærmere invitation vil blive udsendt i løbet af 8 - 14 dage. Vi tror på, at det vil have den fordel, at hvis de unge ballademagere, kan se nogle af ansigterne bag butiklerne, vil de ikke længere betragte os, som Deres naturlige modstandere.
Endvidere er det lykkes os, at få et af vores bestyrelsesmedlemmer, Stig Hoff fra Natur og sundhed, indvalgt i foreningen - "Nørrebro på tværs". Denne foreningen har en virkelig god kontakt til ungdoms­grupperne og græsrødderne samtidig med, at den står bag Månedsavisen "På gaden", vi håber og tror på, at det fremover kan være med til at undgå nogle af misforståelserne mellem handelslivet og vise grupper af beboerne på Nørrebro.

I Januar i år har jeg haft kontakt med Klaus Petersen fra Mc. Donald og Steen Johansson fra Føtex, og forespurgte om de kunne tænke sig, at være med til et bestyrelses­møde, hvilket De begge takkede ja til.

Til samme møde var ligeledes indbudt en Repræsentant fra Nørrebro avis.
På bestyrelsesmødet blev der nedsat et udvalg til at komme med gode ideer til det fremtidige arbejde i handelforeningen. Udvalget består ud over undertegnede af Klaus Petersen fra Mc Donald, Steen Johansson fra Føtex samt Henrik Engstrøm fra den danske bank, som fremover også skal være kontaktled mellem handelsforeningerne Nørrebro / Nordvest og Nørrebro-city.

I dette udvalg har der indtil videre været afholdt et møde, hvor nogle af tankerne er,

Der udsendes nyhedsbreve. Efter hvert bestyresesmøde skal sekretæren udarbejde et nyhedsbrev på grundlag af seneste bestyrelsesmøde.

Det er tanken at nyhedsbrevet skal være sat op som et lille blad med tekst og billeder.

I nyhedsbrevene, skal der også står noget om mærkedage, f.eks. forretningsjubilæer og fødselsdage på butiksindehaver / bestyrere af medlems­forretninger.

Det er meningen, at lade spejdergrupper, boldklubber og andre lignende organisationer, uddele nyhedsbrevene og foreningen kan derefter sponsere bolde, telte eller lignende til ungdomsarbej­det.

Endvidere har bestyrelsen en ide med uddeling af mapper, med foto omslag samt fanebladsindelinger til medlemsforretninger.

Der er meningen, at der i denne mappe skal være 8 - 10 fanebladsinddelinger med fortryk. F.eks. kunne det første faneblad være til nyhedsbreve, afsnit 2 kunne være til vedtægter i foreningen, afsnit 3 kunne være oplysninger omkring jul m.v. O.S.V.

Der udover har bestyrelsen planer om, at forhandle om rabatter og tilbud om fællesannoncering i Nørre­bro avis alternativt Søndags avisen.

Bestyrelsen vil henvende sig til lokalaviserne og få disse til at fremkomme med nogle ekstraordinære store fordele til medlemmerne af Nørrebro city.

Endvidere vil bestyrelsen forhandle rabatmuligheder til medlemmerne af foreningen. på f.­ek­s. en aften i Nørrebro teater med handelsforeningen til en fornuftig pris. Rabatter på rejser, fitness, teatre, biografer og lignende.
Det er i år lykkedes os, at få indvalgt et af bestyrelsesmedlem, Bent Nørgaard fra Eva brudenes magasin, i Nørrebro lokalråd, hvilket vi håber med tiden at få et konstruktiv samarbejde ud af.

I februar fik jeg en henvendelse fra Nørrebro kulturbyråd, om jeg ønskede at indtræde i et udvalg, som skal have til formål, at profiler Nørrebro på landkortet i forbindelse med kulturby 96. Jeg håber at dette initiativ vil være til gavn for hele handelsmiljøet på Nørrebro.

Bestyrelsen har tanker om en eventuel fusion med handelsforeningen Nørrebro - Nordvest, hvorfor den senere på aftenen, vil anmode generalforsamlingen om mandat til at indlede forhandlinger med Handelsforeningen Nørrebro og Nord­vest om en eventuel fusion med Dem.

Som afslutning vil jeg på hele bestyrelsens vegne takke Johnny Tikotzki, en af vores fremsynede forretningsfolk på Nørrebro, som for nu 10 år siden var med til at danne grundlag for denne forening. Det var med blødende hjertet at jeg i efteråret fik en skriftlig henvendelse fra ham om, at han ønskede at træde tilbage fra bestyrelsen, her til denne generalforsamling, da han ikke længere var aktiv forretningsmand på Nørrebro. Han vælger i stedet at nyde tilværelsen fremover som konsulent med ad hoc op­gaver for foreningen.

Derudover har jeg fået en tilkendegivelse fra Preben Thaarup fra Nørrebro Avis om, at Han er villig til at stille op som bestyrelsesmedlem i vores forening, som sekretær for bestyrelsen, og som bindeled mellem handelsforeningen og Nørrebro Avis.

Hermed vil jeg overgive min beretning for 1994 til generalforsamlingen til ris eller ros samtidig med at jeg takker den øvrige bestyrelse for det tætte og gode konstruktive samarbejde i året der er gået, idet jeg håber at dette kan forsætte i 1995.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16