Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Referat af informationsmøde i Danmarks Handelsstandsforeninger - den 6. februar 1996

Offentliggjort 5. december 2008

Referat af informationsmøde i Danmarks Handelsstandsforeninger,
afholdt tirsdag d. 6. Februar 1996 på Scandic Hotel, Ringsted.

Tilstede fra Nørrebro Handelsforening: Johnny Beyer og Benny Granstrøm.

Væsentlige informationer på mødet:

  • Danmarks Handelsstandsforeninger (DH) blev stiftet den 3. Januar 1996 af Køge Handelsstandsforening og Hvidovre Erhvervsforening. Disse foreningers formænd fungerer som midlertidig bestyrelse frem til den første ordinære generalforsamling, som afholdes den 23. April 1996 i Fredericia.
  • Et væsentligt formål med stiftelsen af foreninger er, at få en samlet indflydelse på butiksstrukturen i Danmark.
  • Foreningen er allerede aktiv i politiske sammenhænge, bl.a. har man været til møde i et udvalg under Miljøministeriet m.h.p. at koordinere storcenterpolitikken, ligesom man har været i kontakt med Erhvervsministeren.
  • M.h.t. lukkeloven har man indtil videre den holdning, at loven er god og skal følges, indtil der tages en debat i den nye bestyrelse i DH.

Dansk Handel og Service (DHS) yder sekretariatsbistand til DH. Desuden kan DH gøre brug af DHS´ juridiske ekspertise i sager som har DHs medlemmers fælles interesse. Dansk Handel og Service er som bekendt aktiv politisk på nationalt og internationalt (EU) niveau. Gennem DHs medlemskab af DHS er det ønsket, at de handlende kan få større indflydelse som interessegruppe.

Nogle udvalgte forhold man aktuelt vil arbejde med i DH:

  • Alle handlende skal have SE—numre med fast stade/adresse, for at undgå grå handel.
  • Administrativ lettelse. De erhvervsdrivendes papirarbejde i.f.t. myndigheder må bringes ned.
  • Uddannelsestilbud til erhvervsdrivende skal tilrettelægges således at mindre handlende har mulighed for at deltage.
  • Af de grønne afgifter som detailhandelen betaler går 2/3 tilbage til industrien. Dette må ændres.
  • Kildeskat-afregning. Ved administrativ omlæggelse af indbetalingsdatoen for kildeskat mister de erhvervsdrivende 10 rentedage, hvilket svarer til ca. 300 mio. på landsplan/årligt. Dette er ikke rimeligt.

60% af Sjællands handels(stands)foreninger var repræsenteret ved mødet. Alle tilstedeværende ved mødet, inklusiv SSHs næstformand, udtalte sig positivt omkring stiftelsen af Danmarks Handelsstandsforeninger, og fandt at de ovennævnte politikområder aktuelt er væsentlige at arbejde med på DH-niveau. Det forventes i øvrigt, at DH vil komme til at repræsentere ca. 10.000 butikker på landsplan.

J.M.
Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16