Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Henstilling til bestyrelsesmedlem

Nørrebro Tømmerhandel
Att.: Ingolf Sørensen
Ryesgade 3
2200 København N

Nørrebro d. 11. april 1996

Under henvisning til tidligere telefonsamtaler skal flg. meddeles dig fra bestyrelsen:
Ang. SSH - familiecykelløb: Alle bestyrelsesmedlemmer mener, at du har givet udtryk for, at du gerne ville afgive ansvaret for nævnte cykelløb. Du har nævnt at du tidligere har haft det fulde ansvar og arbejdsbyrde, men at det nu var tid til at en anden skulle overtage. En enig bestyrelse mener derfor, at du har overgivet det fulde ansvar og arbejdsbyrde til Benny Granstrøm og Anne Britze.

Da det at have ansvaret for en aktivitet i handelsforeningen, ikke automatisk medfører at man er hovedsponsor for samme aktivitet, og da du ikke direkte har meddelt at du har været og gerne ville være hovedsponsor for SSH - familiecykelløbet, har B.Granstrøm og A.Britze ikke vidst dette.

Hans Thomsen kunne på bestyrelsesmødet d.10.4.96 oplyse at virksomheder som Kvickly o.lign. tidligere har været hovedsponsor for cykelløbet. Desuden mener en enig bestyrelse at vi i Nørrebro Handelsforening ikke sorterer vore medlemmer efter størrelse eller ejerforhold, men at alle er lige og fuldgyldige medlemmer, med de rettigheder og pligter som det medfører. Alle bestyrelses- medlemmerne mener derfor ikke, at der er et problem i at have Føtex som hovedsponsor på cykelløbet.

Det er bestyrelsens ønske at der i Nørrebro Handelsforening i alle sammenhænge hersker en god tone og stor samarbejdsvilje. M.h.t. dine udtalelser om; at Føtex er den store stygge ulv i dansk handel, må en enig bestyrelse derfor kræve at du i forbindelse med Nørrebro Handelsforening ikke udtaler dig nedsættende eller på anden måde kompromitterende om andre medlemmer, og at du under ingen omstændigheder gør noget sådant på vegne af Nørrebro Handelsforening. Endelig skal bestyrelsen henstille til at denne gode tone også opretholdes overfor vore medarbejdere.

Du har udtalt, at hvis du trækker dig fra bestyrelsen, vil du gå til pressen med negativ omtale af Nørrebro Handelsforening. En enig bestyrelse giver udtryk for, at noget sådan normalt vil blive opfattet som en illoyal handling og vil blive behandlet som dette på fremtidige bestyrelsesmøder.

Sidst men ikke mindst skal du have en undskyldning ang. indkaldelsen til bestyrelsesmødet d.10.4.. Ved generalforsamlingens afslutning blev langt de fleste af bestyrelsesmedlemmerne spurgt om de havde mulighed for at deltage i mødet d.10.4.. Dette foregik uformelt og mundtligt, men det er klart en fejl, at du blev overset ved rundspørgen. Og for dette gives en uforbeholden undskyldning.

Med håb om at vi kan lægge dette bag os og få et godt samarbejde i fremtiden

venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen

Johnny Beyer
formand

Hans Thomsen
NæstformandCopyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16