Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Brev til Københavns Politidirektør

Offentliggjort 23. december 2007

Københavns Politi
Att.: Hanne Beck Hansen
Politigården
1567 København V

Nørrebro d.18. april 1996

Vi har på Nørrebros Runddel et dagligt problem, med et ganske stort antal alkoholikere og narkomaner. Vedlagt følger brev sendt til Magistratens 4. afdeling til orientering.

Som det fremgår af dette brev, foreslår vi at man fjerner nogle bænke og dermed “tvinger” problemgruppen til et neutralt hjørne.

Men da der åbenlyst både handles og misbruges narkotika på Nørrebros Runddel, vil vi gerne henlede jeres opmærksomhed på dette forhold. Vi er klar over at I ikke uden videre kan løse dette problem, men håber med denne henvendelse at der vil blive taget initiativ til, at få gruppen, om ikke fjernet, så i hvert fald mindsket.

Den almindelige borger og de forretningsdrivende i gaden er utrygge ved de nuværende tilstande, hvilket er særdeles utilfredsstillende, hvorfor vi håber at Københavns Politi vil medvirke til at bedre tilstandene.

Venlig hilsen


Johnny Beyer
Formand


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16