Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Bliver Metroen klar til tiden?

Nyt firma skal gennemføre slutspurten efter at MT Højgaard er gået. Der har været masser af skandaler, social dumping og lønfusk. Og nu bliver byggeriet endnu dyrere. Der har været mange genvordigheder. Og nu kan 40 medarbejdere med tre års forsinkelse få de 7 millioner kroner, som de er blevet snydt for. Nuværende Metro er en stor succes. Metro til Malmø er på tale, pris: 24 milliarder. Beboere på bl.a. Nørrebro har været udsat for støj i døgndrift. Og nu vil de have mere i erstatning. Der er sendt stævning til Transportministeriet.

Nyt firma skal gennemføre slutspurten
Denne gang beskæftiger vi os virkelig med transport, kollektiv transport og infrastruktur i København her på siden. Vi har beskæftiget os med cykler, biler, tog og er nu nået til Metroen. Du har sikkert også set vores små informationer om, hvad der sker på Metro-byggepladserne på Nørrebro. Ja det har vi berettet om siden starten.

Nu er det så italienske Bodino, der skal stå for slutspurten af det problemfyldte Metro-byggeri. Først var det italienske CIPA, der angav et forkert timeantal på lønsedlerne. Så var det Trevi, der måtte betale otte millioner i manglende feriepenge til sine ansatte.

Ja Bodino har overtaget ansvaret efter en tvist mellem MT Højgaard og Copenhagen Metro Team (CMT). De opgav samarbejdet.

Masser af skandaler, social dumping og lønfusk
Siden første spadestik har byggeriet været ramt af mange skandaler, social dumping og lønfusk.

I forvejen er man meget forsinket, og spørgsmålet er, om man når at blive færdig til sommeren 2019. En tvist mellem MT Højgaard og CMT fik arbejdet til at gå i stå. Først i juni valgte MT Højgaard efter lange forhandlinger at gå.

Byggeriet bliver dyrere
Arbejdet med at få stationerne gjort færdige har reelt stået stille siden november 2016. Og egentlig er det kolossale forsinkelser, der bliver næsten umuligt at indhente.

En presset tidsplan og et godt arbejdsmiljø passer ikke rigtigt sammen. Men CMT har involveret 3F, så store problemer ikke bør forekomme.

Forliget med MT Højgaard betyder også at hele projektet stiger med 4 pct. så vi er nu oppe på en pris af 24,6 mia. kr. Officielt er det heller ikke meldt noget ud om forsinkelser.

Mange genvordigheder
Åbenbart er der udført arbejde, som Metroselskabet har bestilt og som ikke var aftalt, da kontrakterne blev indgået i 2010. Det skulle blandt andet dreje om ekstraarbejde og 30.000 ton ekstra stål i forbindelse med en ekstra forstærkning af ydervæggene i 22 af byggeriets skakter, der baner vejen til selve metrotunellen. Der har også været givet ekstra lån og mange andre genvordigheder, der ikke rigtig er dukket op til offentligheden.

7 millioner kr. med tre års forsinkelse
Man kan så undre sig over, at der på et offentligt arbejde har været så mange tilfælde af social dumping. Omkring 40 rumænske og portugisiske arbejdere vil snart med fire års forsinkelse få udbetalt syv millioner kroner i løn, som de er blevet snydt for. Det skete, mens de arbejdede for det portugisiske betonfirma Cinterex. En voldgiftsret har afgjort at Cinterex ”bevidst, groft og sytematisk” har tilsidesat overenskomsten og underbetalt sine medarbejdere i løbet af 2013.

Nuværende Metro er en succes
Og at den nuværende Metro er en succes, kan vi se på passagerantallet på den nuværende Metro. Her kan der på visse tidspunkter ikke proppes flere passagerer i togene. Og mange efterlades på perronerne.

Hver dag må passagerer især mellem Amagerbro og Nørreport presse sig sammen. Man kan ikke bare sætte ekstra vogne ind. Så skal der ombygges. Og nye vogne er bestemt ikke billige.

Egentlig har Metro-togene en kapacitet på 310, men de proppede tog har gennemsnitlig ”kun” 270 passagerer med. Så egentlig forventer man, at passagerne kan klemme sig endnu tættere sammen.

Man kan måske også få togene til køre tættere på hinanden. Det hele er et puslespil.

Er man ikke lidt for emsige?
Hvis passagerer ved et uheld har brudt en regel på Metroen så falder hammeren med det samme. Kontrollørerne på Metroen er frygtelige emsige. Det kan godt være at Metro Service vinder de fleste klagesager i Ankenævnet, men til gengæld taber de på imagekontoen og kundeoplevelsen.

Og turister får et dårligt førstehåndsindtryk af Danmark, når deres første møde med en dansker efter at være trådt ud af Københavns Lufthavn er en Metro-kontrollør. Der bliver rask væk udstedt en bøde, når man har misforstået zonesystemet.

Hvorfor får man ikke hjælp til at købe den rigtige billet i stedet, sådan foregår det i udlandet. Det kunne Metro Service godt lære af.

Man burde have et etisk regelsæt og spørge sig selv: 

  • Ville jeg selv synes, at det var rimeligt og forståeligt at få en bøde for den forseelse?

Metro til Malmø på tale
Og nu taler man også om en Metro til Malmø. Ja arbejdet med udbygningen startede allerede i 2012. Denne vil have stor betydning for mobiliteten over Øresund. Håbet er, at der kan køre Metro mellem de to byer hvert femte minut. Prisen på sådan en Metro vil være cirka 26 milliarder kroner. EU har givet støtte til forundersøgelserne.

Støj i døgndrift
Det er bestemt ikke alle, der har været tilfredse med byggeriet. Det er de beboere, der har boet op ad byens larmende metrobyggepladser. De har skullet bo med buldrende maskiner, der har været i gang i døgndrift. Lydtrykket har været højt i flere år.

For mange har det været en drøj omgang at komme igennem. Det har i periode været et sandt helvede med masser af søvnløse nætter. Nu har de støjplagede naboer sluttet sig sammen i en fælles gruppe og hyret advokat for at få kompensation. Ministeriet har åbnet for ekstrakompensationer til naboerne.

Stævning er sendt til Transportministeriet
Man har anvendt et ”reelt værdiløst” støjmåleprogram. Dette har ikke i tilstrækkelig grad beskyttet naboerne mod larmen. Dette har godt kunnet lade sig gøre i udlandet.

På Nørrebro mener man at hensynet til de lokale omkring byggepladserne er blevet fejet til side af myndighederne. Mange føler sig tromlet gennem systemet. De ville gerne være blevet genhuset. Nu sendes der en stævning til Transportministeriet.

Med jævne mellemrum får vi fra Metroselskabet tilsendt informationer omkring Metro-byggepladserne på Nørrebro. Men vi har også selv gennem hele byggeriet berettet om Metroen på godt og ondt. Gå ind i vores elektroniske arkiv, brug vores søgefunktion.


Copyright 2021 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16