Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nørrebros og Frederiksbergs Handelsforenings indstilling til fremtidig politik for Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforening 19. august 1999

SE Registrering

Med baggrund og på grundlag af en positiv debat imellem de Storkøbenhavnske Handelsforeninger, samt på grundlag af de stadig stigende regelmisfortolkninger i den danske detailhandel.

Indstiller Nørrebro Handelsforening og Frederiksberg Handelsforening, at repræsentantskabet giver bestyrelsen for SSH mandat til, at indlede påvirkninger af det politiske system om skærpede sanktionsmuligheder overfor virksomheder og virksomhedsejere/ledere, som overtræder gældende lovgivning.

  1. Det er SSH´S holdning, at den frie næring, skal bibeholdes.
  2. Det er SSH´S holdning, at der overfor virksomheder eller virksomhedsejere/ledere, der groft overtræder gældende lovgivning, skal indføres skærpede sanktioner ved betydelig større bøder og i særligt grove tilfælde – skal momsregisteringen(SE-NR.)kunne inddrages administrativt.
  3. Det er SSH´S holdning, at myndighederne skal orientere nystartede virksomheder, inden udlevering af SE-NR., om regler og lovgivning indenfor den specifikke branche.
  4. Hvis myndighederne vurderer, at en virksomhed eller virksomhedsejer/leder, ikke har den fornødne viden om regler og lovgivning, skal myndighederne have ret til at afslå en ansøgning om SE-NR.
  5. Såfremt en ansøgning afslås, skal myndighederne anvise relevante uddannelsesmuligheder overfor ansøgeren, således at fornøden viden kan opnås for at drive virksomhed.
  6. Bestyrelsen pålægges, at påvirke Regering og Folketing til en revurdering af eksisterende love og regler om sanktioner over for virksomheder eller virksomhedsejere, som overtræder gældende lovgivning.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16