Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Miljønet på Nørrebro

  
Et miljønet for butikker, ejet af nydanskere, er i gang på Ydre Nørrebro og Nordvest med det formål er at få 40 butikker delagtiggjort.

I øjeblikket er 12 – 17 butikker med i projektet.

Miljøkontrollen stod fornyelig ”uden den løftede pegefinger” og underviste butikkerne.

Der er en indsendt en ansøgning om økonomisk støtte til at fortsætte forsøget.

Formålet er, at butiksejere med en anden etnisk baggrund end dansk får en basisuddannelse omkring miljøforhold i butikker, og videreformidler dette til andre butikker.

En anden vigtig ting er, at dette forum kan bruges til kommunikation med myndigheder, øvrige netværk og institutioner. Nørrebro Handelsforening deltager i følgegruppen til dette projekt.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16