Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Smileyordningen

Noget tyder på, at smileyordningen, kontrolbesøg og henstillinger ikke er godt nok
  
  • 66 % af de københavnske grønthandlere har fået påtale eller forbud.
  • Det samme gælder for 40 % af bagerne
  • 39 % af dagligvarebutikkerne
  • 30 % af restauranterne

Der er typisk problemer med hygiejnen, opbevaring af fødevarer og mærkning af produkter.

Noget tyder på, at smileyordningen, kontrolbesøg og henstillinger ikke er godt nok. Der bør indføres skrappere sanktioner, mener Nørrebro Handelsforening.

Det systematiske snyderi i kioskerne fortsætter også - ofte med de samme aktører - så længe det kan betale sig, og Told og Skat ikke har mulighed for at gribe ind, er der ingen løsning i sigte.

Den lovlydige detailhandler føler sig til grin. Afgiften på mineralvand, læskedrikke, slik og chokolade er højt, men det berettiger nu ikke til snyderi.

Det kan i dag betale sig for kioskejere, at hente varerne syd for grænsen, hvis ikke man lige har en af de gode kontakter. De varer, man henter syd for grænsen med videresalg for øje, ja de undgår ofte det offentliges kontrol.
Højere bøder, konfiskation og lukning af forretninger ved gentagelsestilfælde er noget Nørrebro handelsforening har argumenteret for i årevis.

Den urimelige konkurrence må snart ophøre, Hr. skatteminister.

Godmodighed hjælper ikke. Skatteministeren burde også vide, at meget af snyderiet er sat i system. 44 nye love er fremsat. Men er dette effektivt nok.

Får Told og Skat de værktøjer, de har brug for?

Men det kniber også gevaldig med moralen. En tredjedel af danskerne mener, at det er i orden, at få dagpenge, samtidig med, at de sælger sorte varer, eller tjener sorte penge. Utroligt.

Det er ikke kun Muhammed og Mustafa, der snyder. Det gør Jensen og Petersen også. Rockwool-fonden har dokumenteret, at hver femte dansker arbejder sort, til en værdi af 51 milliarder kroner, svarende til 125.000 fuldtidsstillinger. Hovedparten af sort arbejde foretages af faglærte arbejdere.

Straffen for sort arbejde er så ringe, at det er værd , at løbe risikoen. Med andre ord – sort arbejde kan betale sig.

Vi taler om moral, etik og unfair konkurrence.

Der har været anført, alternativet til lovløshed, er indvandrer på offentlig forsørgelse ikke bliver integreret. Særlige regler for bestemte grupper om mindre kontrol har ikke noget med integration at gøre.

Det er respektløs over for nydanskere ikke at forlange det samme af dem, som vi forlanger af danskere. Integrationen handler også om, at respektere de samme love og regler som gælder for alle i dette land.

Det er fint med næringsbrev, men hvad nytter det, når forretningsindehaveren med et stort smil betaler de 5.000 kr. i bøde, når hans reelle udbytte ved ulovligheden har hjembragt det ti-dobbelte.

Momsen er indført i Danmark

For mange ved stadig ikke, at momsen er indført i Danmark. Varerne bliver ikke slået ind i kassen, eller kasseapparatet indstilles på en smart måde, så det offentlige ikke har mulighed for at følge med. Ja nogle leverandører af kasseapparater bruger det som salgsargument, det afslørede et TV2 – program fornyelig.

Sort arbejde kan betale sig, det er som et spil. Risikoen er dog ikke stor. Kære skatteminister og arbejdsminister, det må I gøre noget mere alvorligt ved.

De andre kan betale, Hvem har lyst til at være den eneste idiot, der betaler skat?

Et andet argument er, at årsagen til sort arbejde, er det tårnhøje skattetryk. En fantasifuld og kreativ beskatning gør tilværelsen sur for mange danskere og erhvervsdrivende. Borgerne har med sort arbejde, fat i den lange ende over for statsmagten. Men er dette argument nok til at støtte det omfangsrige brug af sort arbejde.
Hvad skal man gøre?

Nørrebro Handelsforening vil arbejde for mere effektiv kontrol og udvidelse af Told og Skats kompetence og krav om ansættelsesbevis fra første dag.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16