Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Social Dumping spreder sig

Alle vidste det nede i Padborg. Det berører os alle. De var alle udlændinge. Antallet af kontroller er faldet. Skat har også neddroslet kontrollen. Hver anden udenlandsk virksomhed fik påtale. Om 13 mdr. er der ikke flere penge til kontrol. Igen engang – Social Dumping i Metroen. Kæmpe bøde for brud på sikkerhedsreglerne. 165 tilfælde i Københavns Kommune. Beskyldninger mod overborgmesteren fra Dansk Byggeri. I malerforbundet ryster man på hovedet. Social Dumping er lig med ulovlig konkurrence.

Alle vidste det
Fornyelig havde vi en artikel om Social Dumping inden for transportbranchen. Længe før, at sagen kom frem vidste Aabenraa Kommune, Politiet og 3f, hvad der foregik, men ingen reagerede. Vi ved fra velunderrettede kilder, at flere private borgere i Padborg flere gange havde ringet til kommunen uden resultat.

Det berører alle
Men problemet er der mange steder i det danske erhvervsliv. Og det berører både arbejdsgivere og arbejdstagere. Men mens antallet af udlændinge stiger og stiger, så falder antallet af kontroller for Social Dumping herhjemme. Det er ulogisk, for de største problemer opstår på arbejdspladser med mange udlændinge.

De var alle udlændinge
Forleden blev en lejlighed renoveret her i ejendommen. Alle håndværkere, tømrer, vvs-folk, malere og elektrikere var udlændinge. Mange af dem boede i lejligheden under renoveringen. Der blev også arbejdet lørdag og søndag. Men lederen af det hele var dansker.

Mange danske håndværkere bliver underbudt af firmaer, der kører med udlændinge og hvor der ikke eksisterer noget, der hedder overenskomst.

Antallet af kontroller er faldet
Siden 2015 er antallet af landsdækkende kontroller for Social Dumping blandt udenlandske arbejdere og firmaer i Danmark faldet markant. Det viser nye tal fra Skat, Arbejdstilsynet og Politiet, som står bag kontrollen af lønsnyd, skattesvindel og brud på arbejdsmiljøloven.

I 2015 var der 1.387 kontroller. Dette var faldet med 31 pct. til 958 i 2017. Når man skærer i antallet af tilsyn, så er der højere risiko for Social Dumping. Bagefter er der en del gravearbejde.

Skat har også neddroslet
Mens Skat lavede 3.708 kontroller for moms- og skattesvindel i 2015 var antallet nede på 2.831 i 2017. Det er et fald på 24 pct. Der er ellers penge at hente hjem blandt udenlandske arbejdere og firmaer. Således blev der hentet 631 mio. kr. hjem på tre et halvt år

Imens kontrollerne er faldet er antallet af udlændinge, der arbejder i Danmark steget med 25 pct. fra 2014 til 2017. Det viser tal fra jobinsats.dk

Hver anden udenlandsk virksomhed fik påtale
Siden 2012 har Arbejdstilsynet kontrolleret 14.759 udenlandske virksomheder. Hver anden virksomhed har fået en påtale af Arbejdstilsynet.

Siden 2014 har politiet rejst 949 sigtelser for overtrædelse af anmeldepligten til RUT-registret – og det såkaldte Register for Udenlandske Tjenesteydere, hvor alle udenlandske firmaer og personer skal opskrives, hvis de arbejder i Danmark.

Om 13 måneder er der ikke flere penge
Trods disse tal er der om 13 måneder ikke flere penge tilbage til disse kontroller. Det kan i den grad undre. Indsatsen bør forlænges og forstærkes også for at fastholde de medarbejdere, der har tilegnet sig kompetencer på et kompliceret område.

Man skulle tro, at alle var interesseret i at virksomheder ikke vinder tilbudsrunder på unfair konkurrence, men at alle overholder danske regler og spilleregler på arbejdsmarkedet.

Igen engang – Social Dumping i metroen
Igen engang har der været Social Dumping i metrobyggeriet. Rumænere og italienere har arbejdet for 63 kr. i timen, 11 timer om dagen, 6 dage om ugen. Igen er der tale om sultelønninger og grov udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft. Det er sket på trods af klare løfter om, fra hovedentreprenøren Copenhagen Metro team om, at alle, der hyrer, betaler dansk løn.

Men denne gang drejede det sig om en større gruppe rumænske og italienske arbejdede på et stort lager i Brøndby med blandt andet at skærer fliser til metrostationerne.

Der var en meget lav løn, alt for lange arbejdsdage, men også manglende pension og feriepenge.

Kæmpe bøde for brud på sikkerhedsreglerne
Selskabet bag Københavns metrocityring har accepteret at betale knap halvanden million kroner i brud på arbejdsmiljøloven, oplyser Københavns Politi. Selskabet er tiltalt for 17 tilfælde af brud på arbejdsmiljøloven på metrobyggepladser i København.

I flere af forholdene er metroarbejderne kommet slemt til skade- i andre var der fare for deres ”Liv og Helbred”, som det hedder i anklageskriftet. De ansatte har arbejdet uden den fornødne sikkerhed. Sikkerheden omkring savklinger og strømførende ledninger, bor og kabler har været ret mangelfuld.

Det fremgår af anklageskriftet at selskabet tidligere er straffet for grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Man kan sige, at bødestørrelsen er i absolut superklassen. Disse plejer at ligge omkring 100.000 kr. Det med arbejdsmiljø har ikke været noget som har ligget byggeherren på sinde. Derfor kom der en sikkerhedskultur, hvor man har accepteret alt for meget.

Copenhagen Metro team har atter engang erkendt, at det ikke har været ordentlig styr på arbejdsforholdene.

Ja det er utroligt, at det har kunnet lade sig gøre, at arbejde under så ringe sikkerhed og kontrol.

165 tilfælde i Københavns Kommune
I Københavns Kommune er man gået den modsatte vej. Her har man forstærket indsatsen over for Social Dumping. Her har man oplevet grov underbetaling, ingen løn for overarbejde og fusk med timetal.

Det seneste år har man opdaget 165 tilfælde af social dumping. Fra årsskiftet oprustede København med et særligt kommunal indsatsteam til at kontrollere arbejdsforholdene hos kommunens leverandører. Samtidig lagde man kontrollen om og har gennemført flere uanmeldte besøg og lavede en hotline, hvor borgerne kan henvende sig ved mistanke om fusk.

Det syv mand store hold til bekæmpelse af Social Dumping, også kaldet CSR – teamet har gennemført 400 kontroller i år.

Men er alt i orden i Københavns Kommune? Her gælder det om, at komme med den laveste timeløn, hvis man vil arbejde for Københavns Kommune. Og så er man ellers lige glad, hvilke forhold, arbejdsgiveren tilbyder deres arbejdere. Pension og andre sociale forhold. Dette undersøges ikke fra kommunens side.

Dårlig løn- og arbejdsforhold
I ro ud af tre såkaldte dokumentkontroller, hvor man tjekker beregninger af løn – og tidsregistrering, er der fundet dårlige løn – og arbejdsvilkår. Til sammenligning var det i sidste kvartal i 2017 – inden omlægningen af ko0ntrollen – kun hver tyvende tilfælde.
19 medarbejdere hos en leverandør blev groft underbetalt i et par måneder. Efterfølgende fik de tilsammen 1,5 millioner kroner til deling.

Beskyldninger fra Dansk Byggeri
For en del år siden blev overborgmester Frank Jensen beskyldt af Dansk Byggeri for at være chef for en bananrepublik, fordi han kæmpede for kædeansvar og ville Social Dumping til livs.

Men understreger overborgmesteren, for ham er de kommuner og lande, der ser gennem fingrene med Social Dumping, der er bananrepublikker. Han mener, at når kommunen i hovedstaden køber byggeri, service og varer for ca. otte milliarder kroner om året, så har man et særligt ansvar for at være i front og sikre at danske aftaler og overenskomster bliver overholdt.

I Malerforbundet ryster man på hovedet
Også håndværkere møder Social Dumping i det daglige. I Malerforbundet ryster man på hovedet, at man på den måde skorter på kontrolbesøgene. Især når flere og flere udenlandske kollegaer kommer til Danmark for at arbejde.

Men den negative udvikling kommer dog ikke bag på forbundssekretær i malerforbundet, Martin B. Hansen: 

  • Regeringen har i de sidste års besparelser og nedskæringer i blandt andet Arbejdstilsynet i høj grad nedprioriteret kampen mod Social Dumping.

Han så gerne, at man fra nuværende eller kommende regerings side tog problemet alvorligt og sikrede faste bevillinger på området, så bekæmpelsen af Social Dumping forblev på et højt niveau, svarende til problemets omfang. 

  • Vi ved, at de her kontrolbesøg virker og har en præventiv effekt, så det giver ingen mening at spare på det her område. Hverken nu eller fremover

Social Dumping er ulig konkurrence
Social Dumpingskal bekæmpes for at beskytte alle de firmaer, der arbejder inden for lovens rammer. Social Dumping er ulige konkurrence. Alle dem, der holder reglerne, bliver tabere i det her spil, hvis man bare lader stå til og lukker øjnene for Social Dumping, der er ulige konkurrence.

Vi har tidligere berettet om tekstilarbejdere under forfærdelige forhold. Men også hos de arbejdere, der laster Mærsk-skibe i Kenya er der kummerlige forhold. De arbejder til 2 kroner i timen. 

  • Vi har tidligere skrevet om Social Dumping. Brug vores søgefunktion og gå ind i vores elektroniske database. Følg også med på vores Facebook, der bliver opdateret flere gange dagligt.

Kilde: 


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16