Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Er det plads til alle – på cykelstien?

Hvis bare alle tog hensyn på cykelstien gik det meget bedre. Politiet: ”Københavnske cyklister betragter Færdselsloven som vejledende. Vognmænd er bange. I forvejen er der trængsel på cykelstien. Utrygheden vil vokse. Trafikministeren er ikke betænkelig. Udlejerne vil gerne hæve hastigheden. El-Løbehjul kan lejes via mobilen. Kan kommunen styre det? Det flyder over det hele. Mobiliteten øges. Cyklisternes adfærd er uhensigtsmæssig. Mange motoriserede kørertøjer at forholde sig til. Køb selv et løbehjul til 6.490 kr. Problemer med delecykler. Humøret er ikke på toppen på cykelstien. Har egoismen og manglende hensyn fået overtaget?

Hvis bare alle viste hensyn
Hvis man bare vidste, at alle viste hensyn på cykelstien og også på fortovet, så var problemerne nok ikke så store. Ja og hvis cykelstien var lige så bred som på Nørrebrogade. Men sådan forholder det sig ikke. Og cykelkulturen har desværre store mangler på cykelstien.

Nu kan man så opleve el-løbehjul på fortovet. Hvad skal de der? Ja sågar i Netto drøner de rundt. Det er en mærkelig kultur eller mangel på samme.

Påkørt på fortov med rollator
Der er ikke så meget plads til gangbesværede mere i København. Det er som om, at trafikken er blevet mere hensynsløs. Således blev ”Den Gamle Redaktørs” kæreste påkørt på fortovet af en cyklist, der lige ville skyde genvej over fortovet. Kærsten er gangbesvaret og går med rollator. Efter sammenstødet kunne hun ikke selv rejse sig op. En detailhandler kom løbende til og hjalp. Cyklisten flygtede. Da hun var kommet hjem, måtte vi vaske blod af.

Det er desværre ikke første gang, at noget lignende sker. Et par gange har hun været ved at blive klippet af bilister.

Politiet: Københavnske cyklister betragter færdselsloven som vejledende
Politiet - de siger selv, at københavnske cyklister betragter færdselsloven som vejledende. De kører rask væk over for rødt og imod ensretningen. Men det værste er manglende tegngivning og det, at de ikke lige vender sig om, når de overhaler. Mange er også fraværende grundet musik i ørene, og så det, at de lige skal tjekke deres i-pad eller andet teknisk udstyr mens de forsøger at holde sig på cykelstien.

Vognmænd er bange
Taler du med en vognmænd, så fortæller de, at det værste i trafikken er cyklister. En rapport viser også, at 46 pct. af alle tilskadekommende og dræbte i trafikken i København er cyklister. På landsplan er dette tal 24 pct.

Man kan jo undre sig over, at politikerne slet ikke er betænkelige, når man kigger på høringssvarene til forslaget om alle de nye motoriserede køretøjer til cykelstierne. Cyklistforbundet mener, at cykelstierne nu skal bruges som trafikale skraldespande.

Trængsel på cykelstien
Der kommer nu mere trængsel på cykelstien, og man skal sikkert forholde sig anderledes til de nye kørertøjer. Det fremmer ikke lige sikkerheden. Det kan undre, at man ignorerer alle advarsler.

Utrygheden vil vokse
Rådet for Sikker Trafik forventer, at det vil skade trafiksikkerheden. Det vil utvivlsomt øge både utrygheden og risikoen på cykelstierne. Ja Rigspolitiet kalder de nye køretøjer for legetøj. Disse ligger op til børn og unge og måske en helt anden adfærd på cykelstien.

Rådet tager afstand fra ideen og peger på erfaringer fra udlandet, der har registreret et stigende antal ulykker som følge af blandt andet eldrevne løbehjul.

Ændringerne vil være til skade for trafiksikkerheden, forudser trafiksikkerhedseksperter.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker ser det som problematisk at åbne for små køretøjer på veje og cykelstier og henviser til deres manglende styre- og bremseegenskaber.

Vognmandsbranchen frygter, at deres chauffører vil komme til at påkøre flere, fordi de nye køretøjer vil bidrage til de ifølge brancheorganisationen DTL i forvejen kaotiske forhold, som det er uhyre vanskeligt at få overblik over.

Samme bekymring har trafiksikkerhedseksperter på DTU, der ser en risiko for flere kollisioner, både med cyklister og ved mødet med biltrafikanter.

Københavns Kommune mener, at fremkommeligheden på cykelstierne vil blive yderligere presset.

Forbrugerrådet Tænk hæfter sig ved, at ingen relevante trafik- eller sikkerhedsorganisationer er taget med på råd ved udformningen af reglerne og erklærer sig samtidig bekymret for, hvad det vil betyde for trafikbilledet.

Trafikministeren er ikke betænkelig
De motoriserede kørertøjer må køre med en hastighed på op til 20 km i timen. Og selv om en del cyklister kører hurtigere, så gør flertallet det ikke. Mange af de motoriserede nyskabelser kan køre væsentlig hurtigere. Det bliver spændende om politiet skal til at tjekke hastighedsgrænser.

Transportministeren har til TV 2 udtalt, at danske cyklister kører med en gennemsnitshastighed på 21 kilometer i timen, så derfor passer en hastighed på 20 km fint for de nye deltagere på cykelstien.

Udlejerne vil gerne have højere hastighed
Flere selskaber, der udlejer eller handler med for eksempel el-løbehjul bakker op om end de gerne ser en højere tilladt hastighed for de små el-køretøjer.

Vi skal nu vende os til el-skateboards, hoverboards og el-løbehjul, der skal dele pladsen med os cyklister.

Kan lejes via mobilen
Løbehjulene kan lejes via mobilen. Og man har talt med et svensk firma ved navn Voi og Københavns Kommune vil tale med yderligere tre udbydere. Udlejerne råder folk til at bruge hjelm, når de kører rundt med disse el-løbehjul.

Brugerne får advarsler via app’ en, hvis de stiller løbehjulene et sted, hvor de ikke må være. Det ville jo være uhensigtsmæssig, at de ligger og flyder alle steder.

Kan Kommunen styre det?
En tur med et Voi-løbehjul koster ti kroner til at begynde med og koster derefter 1,50 kr. i minuttet. Brugerne skal være over 18 år gammel. Voi tager sig af forsikringen for tredjepartsskader, mens brugernes egne ulykkesforsikringer skal dække eventuelle skader på brugerne. De indsamles om natten for at blive ladet op, enten af Vois egne medarbejdere eller af brugerne, der så får betaling for at gøre det.

Mange konkurrenter er rykket ind i byer uden på forhånd at tale med de lokale myndigheder. Dette giver konflikt mange steder. Således stillede det amerikanske firma Lime løbehjul op i København. Efter fem dage måtte firmaet trække dem tilbage, da det var ulovligt at benytte kørertøjerne i gaderne.

Seneste er Voi, Lime og Wind beordret til at fjerne deres løbehjul fra Madrid, hvor de var rykket ind uden tilladelser. Noget tilsvarende skete i San Francisco.

I Stockholm har bystyret overvejet at forbyde Vois el-løbehjul, fordi de ifølge Dagens Industri fylder på fortovene og i vejen for fodgængertrafikken. Og det er netop dette firma som Københavns Kommune i første omgang har givet en tilladelse. Det bliver spændende om man kan håndtere pladsproblemerne.

Det flyder over det hele
I forvejen flyder det med cykler overalt i København. Og skal man parkere sin egen cykel er der ingen p – pladser at opdrive. Og foran butiksfacaden står der, at cykler bliver fjernet uden ansvar.

Mobiliteten øges
Det kan godt være at de motoriserede løbehjul er smart for mobiliteten. Og man kan med nyskabelserne komme hurtigere rundt. Den generelle holdning hos politikerne er at det er relativt nye køretøjer, og så mener de, at det er svært at afdække en risikoprofil. Derfor vil man ikke forbyde dem på forhånd Man vil lade tvivlen komme produkterne til gode og teste dem i stor skala.

Det kan da godt være, at for modstanderne mod bilerne er det bedre med disse nye køretøjer. Man kan komme hurtigere frem, men hvorfor laver man så en høring, når man i forvejen har taget en beslutning.

Cyklisternes adfærd uhensigtsmæssig
Kender man situationen på de københavnske cykelstier? Mange cyklister lader være med at vise af eller vige, når de skal. Københavnernes adfærd på cyklerne er ret uhensigtsmæssige.

Men det er mange ting, cyklisterne nu skal forholde sig til. Når en fører på en el-løbehjul skal give tegn med hånden, ja så kan det være svært at bevare balancen. Skal cyklister så til at holde øje med løbehjulenes baglys/blink?

Mange kørertøjer at forholde sig til
I forvejen befinder der sig på cykelstien, ladcykler, el-cyklen, racercyklen, den langsomme cyklist og barnecyklisten. I sommers fik et andet motoriseret køretøj lov til at indfinde sig på cykelstien. Det var den såkaldte pedelec-cykel. Det er en el-cykel med en topfart på 45 km/t.

Vi har også nu ethjulede selvbalancerede køretøjer, tohjulede selvbalancerede køretøjer, motoriserede skateboards. Færdselsloven gælder også for alle disse kørertøjer. Der skal være lygter og reflekser, og førerne af de motoriserede kørertøjer skal være mindst 15 år.

Køb selv et løbehjul til 6.490 kr.
Hvis du ikke lige vil leje et el-løbehjul så kan du købe en til 6.490 kr. Man skal vende sig til at bremse på bagskærmen med foden. Du skal slippe speederen eller trykke på bremsekontakten på styret. Det kan være svært at holde balancen, når man skal række hånden ud, når man vil dreje.

En opladning tager tre timer, men så kan du også køre 25 km. Cykelstiens vejbump mærkes tydeligt trods to støddæmpere. Når det er vejarbejde og du skal op og ned af fortove, så kan løbehjulet let skride.

Problemer med delecykler
Foruden alle de nye kørertøjer, skal det fremover være plads til andre delecykler rundt om i København. Men det kniber åbenbart at håndtere problematikken. Således er Copenhagen Bicycles utilfreds med, at de ikke må opstille deres cykler. Cykler er simpelthen for grimme, har firmaet fået at vide.

Copenhagen Bicycles modtog Københavns Erhvervspris 2018 for blandt andet at gøre cyklen til det oplagte transportmiddel og dermed gøre byen grønnere.

Men argumenterne fra Teknik – og Miljøforvaltningen er, at opstillingen af cyklerne vil skræmme områdets æstetik og den opstillede skulptur, foruden at ville kunne påvirke fremkommeligheden i området.

Og det er nede ved havnen, at firmaet ville opstille cyklerne. Men man forstår ikke afslaget, da der er sat cykelstativer op lige ved siden af. Lidt længere nede står kommunens egne bycykler.

Donkey republic, som hvis nok er de orange delecykler, som står eller ligger over det meste af hovedstaden er hvis ikke lovlige. Men de er der stadig. Og det er hvis nok 2.000 af dem i hovedstaden. Spørgsmålet er så, hvis det nu er ulovligt, hvorfor bliver de så ikke fjernet.

Humøret er ikke i toppen
Humøret er bestemt ikke altid på toppen på cykelstien
• Så flyt dig dog for helvede
• Se dig dog for, idiot

Jo for dem, der ikke er vant til den københavnske cykelsti i myldretiden kan man godt blive udsat for både psykiske og fysiske skrammer. Man skal både være hurtig i pedalerne og i replikken.

Ja man burde ændre folks adfærd i mere positiv retning frem for det negative.

Selvtægt
Ja sådan kan man vel kalde det, for pludselig er firmaet Lime tilbage. Bag dette firma står Uber og Google. Det var dette firma, der fik besked på at pakke sammen og fjerne deres 200 el – løbehjul. Men nu har de helt uden tilladelse stillet 250 el-løbehjul ud på gaderne i København. I forvejen er der løbehjul fra Voi og Tier på gaden. Men Lime kunne ikke vente længere, siger man. Men man påstår, man har en indsamlingstjeneste, der hele tiden kører rundt i byen og samler deres løbehjul ind.

Firmaet har bebudet, at de ikke vil tage hensyn til Teknik – og Miljøforvaltningens afgørelse.

Og det er et strategisk tidspunkt, at man har valgt at stille disse løbehjul op. For dagen det sker på afholder Transportministeriet en workshop, hvor repræsentanter fra København, Aarhus og Odense kommuner deltager.

Men cykelhandlere, der udlejer cykler er ikke inviteret. Og det betragter man som konkurrenceforvridende. Loven tager ikke hensyn til disse. Transportministeriet havde bebudet, at der ville komme ny lovgivning på området efter et folketingsvalg. Men hvad skal der ske indtil da?

Københavns Kommune har sendt et vredt brev til transportministeren. For det er åbenbart problemer med at overholde konkurrencevilkår og den danske lovgivning. Transportministeriet havde kritiseret Københavns Kommunes håndtering af problemet. Men i København har man også bycyklen som bliver drevet af By – og Pendlercykel Fonden.

Har egoismen og manglende hensyn fået overtaget?
Men nu er det ikke kun på cykelstien, der det problem. Når handicappede med rollator skal frem på fortovet er der også problemer. Når vedkommende skal over fodgængerovergangen får vedkommende ofte en finger at bilister, der er utålmodige.

Eller når to kvinder med barnevogn ved siden af hinanden, ikke mener, at de skal flytte sig for en rollator-bruger, ja så er der noget galt i vores samfund.

Og igen engang cyklister skal ikke cykle på fortove og fodgængerovergange. Det er som om egoismen og manglende hensyn er ved at få overtaget. Og kaosset med el – løbehjul fortsætter åbenbart. 

  • Du kan læse alle vores andre cykel – artikler i vores database. Brug søgefunktionen. Følg også med på vores Facebook, der bliver opdateret flere gange dagligt.

Copyright 2023 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16