Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Kommuner krænker din retssikkerhed

25.000 danskere på offentlig ydelser bliver undersøgt hvert år- Kommuner mener, at de har store beføjelser. De driver ulovlig praksis, med bl.a. læge i baglokalet. Er det mon for at spare? Rapport fra Tænketanken Justica tegner et foruroligende billede af overvågning. Borgernes retssikkerhed og rettigheder er truet. Jagten på bedragere skal ikke true retssikkerheden. Kommuner mistænker, undersøger, beviser og dømmer selv. Historien om Kevin, der var udsat for piskesmæld. Der er tale om et meget uklart regelsæt. Sagen om Annette, der vandt i Ankestyrelsen. Kommuner bruger Facebook som fakta. Kevin måtte ikke forlade kommunen.

25.000 danskere på offentlig ydelse bliver undersøgt 

  • Mere end 25.000 danskere på offentlige ydelser bliver årligt undersøgt for socialt bedrageri 
  • Mellem hver tredje eller fjerde sag ender med en fremadrettet besparelse, et tilbagebetalingskrav eller begge 
  • De senere par år har kommunerne og Udbetaling Danmark årligt afsløret socialt bedrageri for tæt på en halv milliard ved at stoppe for udbetalingen af uberettigede ydelser og kræve pengene tilbage.

Kommuner mener, at de har store beføjelser
Der er masser af socialt bedrageri herhjemme, men beretter det kommunerne til at gå så drastisk til værks. Man overtræder ofte gældende regler. Men disse regler er åbenbart neget fleksible set fra kommunens side.

Egen læge på jobcenter – er det for at spare?
På et jobcenter i København var der blevet indkaldt til møde med læger, som undersøgte ledige i baglokalet. Lægerne var hyret og betalt af kommunen. Jobcentrets fornemmeste opgave er at få ledige i arbejde, men kommunen vil også gerne spare penge.

Borgerne skulle til en samtale med en læge om muligheden for at kunne arbejde. Allerede i slutningen af oktober advarede Borgerrådgiveren kommunen, og gjorde opmærksom på, at dette ikke var lovligt. Ved flere lejligheder har man foretaget ”fysiske lægeundersøgelser” i jobcentret.

Mange har sikkert betragtet sådan en undersøgelse som tvangsmæssig. Men det er slet ikke kommunens opgave. Man kan undre sig over motivet. Er det for at spare penge?

Ulovlig praksis
Nu hedder det sig så fra forvaltningen, at konsekvensen for den ulovlige praksis er, at ”oplysninger, som måtte være tilvejebragt, som følge af en eventuel fysisk lægeundersøgelse, ikke må indgå i sagsbehandlingen”. Det skønnes, at cirka 100 personer er visiteret til forløbet, men kommunen ved endnu ikke, hvor mange, der er blevet lægeundersøgt.

Rapport fra Tænketanken Justica
Tænketanken Justica har netop fremlagt en rapport med eksempler på, at flere af landets kommuner er gået for vidt i deres kontrol af borgere på kommunale ydelser og borgernes rettigheder bliver overtrådt. Det gælder både kontanthjælpsmodtagere, ledige og folk på ressourceforløb.

Man har ikke tal på, hvor ofte borgernes rettigheder bliver overtrådt, men det er særligt enlige forsørgere, der bliver overvåget.

Borgernes retssikkerhed og rettigheder truet
Kommunerne går forskelligt til værks i deres kontrol og flere kommuner bruger både internetovervågning på eksempelvis Facebook, fysiske observationer foran borgernes hjem og i det offentlige rum uden borgernes viden. Man presser også ydelsesmodtagere til at give kommunen adgang til borgernes private hjem.

Borgernes retssikkerhed og rettigheder bliver truet, fordi nogle af dem udsættes for ulovlig overvågning. Mange borgere tvinges til at opklare sager, som de er mistænkt for, men som de ikke har pligt til at udtale sig om. Dette er grov overtrædelse af menneskerettighederne.

Der er politisk meget fokus på, at der er penge at hente ved forkerte udbetalinger samt et behov for at spare. Slevfølgelig skal det være en vis grad af kontrol men retsgrundlaget skal være på plads, fordi der ellers vil opstå en uholdbar situation. Det gælder både for dem, der skal kontrollere, og dem der modtager ydelserne.

Hvilke rettigheder og pligter har borgerne?
Borgerne har svært ved at vide, hvilke rettigheder og pligter de har over for kommunen. Flere kommuner er grænsesøgende i de uklare regler. Nogle gange går kommunerne også bevidst længere, end reglerne tillader.

Justica opfordrer politikerne til at skabe nogle klarere regler for kontrolarbejdet. Det skal være retningslinjer som både kommuner og borgere kan følge.

Der bør udarbejdes en ny vejledning, der skaber en klar og ensrettet praksis for, hvad det er, man kan fra kommunernes side i kontrolarbejdet, og som også giver en bedre vejledning til borgerne om deres rettigheder, herunder at de har ret til ikke at inkriminere sig selv.

Jagten på bedrageri må ikke gå ud over retssikkerheden
Det er desværre eksempler, hvor kommuner går for langt i overvågningen, og det skal man ikke. Jagten på bedrageri må ikke gå ud over retssikkerheden, som det gør nu.

Ansatte i kommunen skal ikke have adgang til borgernes data fra mobiltelefon og rejsekort. Tre ud af ti kommuner savner værktøjer til at bekæmpe snyd med sociale ydelser viser en rundspørge fra DR.

Der er mange gråzoner og området er meget komplekst. Men det er vigtigt, at borgernes retssikkerhed ikke bliver sat over styr. Men det er en bekymrende udvikling først og fremmest af hensyn til borgernes ret til privatliv.

Ønsket om flere værktøjer kommer oppefra, fordi kommunerne har en målsætning om, at kontrolenheden skal spare kommunen for penge. Dette giver et pres hele vejen i systemet. I stedet burde det være en målsætning at borgerne får det, som de er berettiget til. Men presset bevirker, at kommunerne går lige til grænsen og nogle går også over.

Man mistænker, undersøger, beviser og dømmer selv
Man mistænker, undersøger, beviser og dømmer selv. Det er helt uacceptabelt i en retsstat. Retsgrundlaget er så kompliceret og uklart, at kontrolenhederne kommer til at udføre ulovlige observationer og overvågning, der krænker borgernes retssikkerhed.

Man er påpasselige over hvem der har beføjelserne. Ved nogle af de her værktøjer bevæger vi os ind på politiets domæne og her skal selv politiet have en dommerkendelse for at gøre brug af dem.

Det er vigtigt at holde fast, at kommunen ikke er politi. Ellers er vi inde og pille ved en helt grundlæggende balance i, hvordan vi indrettet samfundet.

Historien om Kevin
Kevin var mistænkt for at svindle med sin ressourceforløbsydelse. Hvordan abonnerer du på Netflix? Hvad lavede du i Aarhus den dag? Hvilket arrangement har du købt billet til på Ticketmaster.dk?

Billund Kommune har endda også kigget på Kevins privatøkonomi efter sømmene. Han har været midtpunkt i kommunens opslidende kontrolarbejde. Billund Kommune har overvåget alt fra hans kørsel, spisevaner, kontooverførelser og forbrug af streamingstjenester.

Udsat for piskesmæld
Kevin blev i 2017 blev invalideret på grund af alvorligt piskesmæld, som han pådrog ved en bilulykke. På det tidspunkt boede han stadig hjemme hos sine forældre. Men et år efter ulykken besluttede han sig for at flytte hjemmefra. Det betød at satsen steg, fordi den blev ændret til udeboende.

Kevin følte sig mistænkeliggjort efter at han flyttede. Han blev sågar konfronteret med hans eget og forældrenes elforbrug. Det er oplysninger man har hentet uden samtykke. Kontrolenheden mente, at de kunne dokumentere, at forbruget hos forældrene ikke var faldet nok til, at det kunne være tale om en reel udflytning.

Man kunne heller ikke forstå, at han kunne se alle de film, som han havde fået via streamingstjenester med de skader, han havde pådraget sig. De begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, om Kevin nu var så syg, som det ellers fremgik af hans sygejournal. Som følge af ulykken lider han af koncentrationsbesvær, nakkesmerter og hovedpine. Derfor mente Billund Kommune ikke, at det burde være muligt for ham at se film og tv – serier. Uanfægtet af faglæger tog kommunens ansatte deres egen bedømmelse.

Et meget uklart regelsæt
Kommunerne tager en mængde af bedømmelser og tager selv ud fra det deres samlede bedømmelser. Hvordan kunne Kevin tage til en koncert med sine skader?

Kontrolmedarbejderne er nødt til at handle ud fra et meget uklart regelsæt. Det får den konsekvens, at medarbejderne foretager ulovlige observationer af borgerne. Selvfølgelig skal snyd bekæmpes, men det skal gøres på en måde, som er et retssamfund værdigt.

Kevin følte sig stresset over hele tiden, at skulle forklare sine handlemåder. Og denne stress gjorde det også vanskelig for ham at passe sit arbejde i praktik hos en lokal autoforhandler. Kommunen kom til at fylde alt for meget i Kevins liv. Han føler sig dyb kriminel, fordi han modtager offentlige ydelser.

Sagen om Annette
Annette fik et chok, da hun kom til samtale hos kommunen. Hun blev udtaget til kontrol for socialt bedrageri. Kontrolenheden præsenterede hende for 52 sider fra Facebook. Ja hendes sag fylder 176 sider hos Vejen Kommune.

Man fortæller hende, at man først modtager en anonym anmeldelse og senere en anmeldelse fra en tidligere veninde til Annette og hendes tidligere kæreste. Annette beskyldes bl.a. for at være flyttet fra kæresten rent proforma.

Hun bliver bedt om, at betale 12.500 kr. retur, som hun har modtaget i kontanthjælp fra kommunen. Annette klager til Ankestyrelsen som ændrer kommunens afgørelse. I Vejen Kommune siger man, at man har fulgt kontrolarbejdet efter den guide, som Kommunernes Landsforening har udarbejdet på området, samt udtalelser som Folketingets Ombudsmand igennem tiden er kommet med.

Kommunen bruger Facebook som fakta
Borgerchefen i Kommunen mener, at det er nødvendigt, at kommunen læser med på Facebook. Faktisk er det kun tre af landets 93 kommuner med kontrolteams, der ikke bruger Facebook. Kommunen bruger oplysninger på Facebook som fakta. Og det går åbenbart selv i en retsstat som Danmark!

Kevin måtte ikke forlade kommunen
Odsherred Kommune havde fortalt arbejdsløse Juan, at han ikke måtte forlade kommunen. Han er arbejdsløs og modtager kontanthjælp. Han bruger sin fritid på at fotografere og uploader dem på Facebook. Kontrolenheden følger med i, om Kevin får penge for dette.

Kevin føler, at han hver gang, han tager ud af kommunen skal spørge sin sagsbehandler om lov. Fra kommunen oplyser man, at man er berettiget til at kontrollere Kevins færden.

Det er strid med gældende regler, hvis man hele tiden kontrollere borgere via Facebook. Det er meget vidtgående og helt unødvendig overvågning som Kevin er udsat for. Man kan ikke bede en borger om, at han skal meddele, at han agter at krydse kommunegrænsen. Det er ikke i orden at indskrænke borgers bevægelsesfrihed. Det er

Kilde: 

Følg med i vores serie Overvågning, Aflytning og Hacking. Alle artikler i den serie kan du læse i vores elektroniske arkiv. Du kan også følge med på vores Facebook, hvor vi opdaterer flere gange dagligt.


Copyright 2023 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16