Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Social Dumping fortsætter i bedste velgående

Mange bliver sigtet. Ca. hver anden udenlandsk virksomhed betaler ikke den rigtige skat. Det burde være et permanent punkt på finansloven. Hvad sker der med arbejdsretten og den danske model? Medierne var pludselig i Padborg, men har de glemt sagen? Der er åbenbart god lobbyvirksomhed i transportbranchen. Slaverne i byggeriet. Nybygget villa-med mange hemmeligheder. Klager over manglende løn førte til bortvisning. Falske ID - kort og kontrakter. Facebook – byggeri underbetaler. Flere og flere udenlandske virksomheder i byggebranchen kommer hertil. Indkvartering ved siden af kemikalier. Metro-byggeri kan udvikle sig til gigant-skandale. Arbejdstiden var op til 90 timer, nægtet frokost og toiletbesøg. Offentlig bygherre har ikke styr på det.

Stikker af, når Arbejdstilsynet kommer
Stort set hver gang Arbejdstilsynet kontrollerer større danske byggepladser, er der flere af de ansatte som pludselig får meget travlt. Så travlt, at de stikker af og løber deres vej. I alt 182 personer er stukket af ud af 86 kontroller.

Typisk er det arbejdsmigranter, som er i tvivl om deres rettigheder. Men nogle af de her mennesker har også fået instrukser om, at de skal løbe deres vej, når der kommer nogen og tjekker dem. Det er især inden for byggebranchen, at de ansatte tager flugten over plankeværket. Det er sikkert mange på de danske byggepladser som måske mangler at betale skat og andet og så er det lige det med opholdstilladelse.

Inden for de sidste 21 måneder har Arbejdstilsynet kontaktet politiet 70 gange om illegalt arbejde, hvilket har ført til at 94 personer er blevet anholdt af politiet i konkrete sager.

Ifølge en tidligere opgørelse fra Rockwool – fonden er der omkring 18.000 illegale arbejdere i Danmark.

Mere Social Dumping i Københavns Kommune
Københavns Kommune har fundet 224 tilfælde af Social Dumping. Og der er indkrævet over 3 millioner kroner. Kommunens kontrolteam har afdækket rekordmange tilfælde ved at gå langt mere målrettet til værks.

I 2018 er der gennemført 569 kontroller. Heraf var der 240 fysiske besøg på byggepladser, i kantiner og andre kommunale arbejdspladser. Resten er såkaldte dokumentkontroller, hvor medarbejdernes lønsedler og ansættelseskontrakter blev set efter i sømmene.

70 pct. af de medarbejdere som teamet undersøgte viste sig at være underbetalte. Der var en stor sag om Social Dumping, hvor tjekkiske medarbejdere fik under 60 kr. i timen.

Inden for byggeriet er der fundet flest brud på Københavns Kommunes arbejdsklausul, som alle leverandører skal tilslutte sig for at udføre opgaver kommunen

Mange bliver sigtet
Social Dumping fortsætter i bedste velgående. Og det er ikke særlig befordrende for konkurrencevilkår, hverken for arbejdstager eller arbejdsgiver. Nogle gange har man indtryk af, at det kun bliver opdaget ved et tilfælde. Politisk ser det heller ikke ud til, at man ikke gør noget alvorlig ved det, og da slet ikke i EU.

Det skal være muligt for myndighederne at slå hårdt ned på de firmaer, der ikke overholder reglerne. Det er det ikke i dag.

Det er mange måder, at opgøre, hvor stor problemet er. Men det er kun, når Social Dumping bliver opdaget, og det er der langt fra alle der er interesseret i sker. Tal fra Rigspolitiet viste, at i 2017 blev 504 virksomheder sigtet for at bruge ulovlig arbejdskraft.

I løbet af de første tre måneder af 2018 er 200 danske virksomheder blevet sigtet.

Ca. hver anden udenlandsk virksomhed, betaler ikke skat
Men man kan også gøre problemet op på en anden måde. Over fire år har en særlig indsats mod social dumping afsløret skattesnyd blandt udenlandske firmaer i Danmark for mere end 730 millioner kr.

Alene i 2018 snød udenlandske firmaer for 190 millioner kroner i skat. Jo man glemmer ofte en vigtig detalje, når man kommer til landet, og det er netop at betale skat. . Faktisk sker det så ofte at Skatteministeriet får gevinst hver anden gang, de undersøger udenlandske selskaber for mistanke om skattefrihed.

Sidste år gennemførte Skattestyrelsen i samarbejde med Arbejdstilsynet og politiet 3.225 kontroller, som førte til skatteregulering i 1,500 sager-eller knap hver anden sag.

Et stigende antal østarbejdere
Der kommer stadig flere østarbejdere til Danmark, selv om politikerne påstår det modsatte. Fra januar til oktober 2017 har der således været 134.395 borgere fra østlandene i Danmark.

Det bør være et permanent punkt på finansloven
Det kan undre, at Skat, Arbejdstilsynet og Politiets fælles indsats mod social dumping ikke er permanent. Hvert år skændes politikerne om et passende beløb til dette formål. Det burde være et fast punkt på Finansloven. Det er jo et permanent problem, og som du vil kunne se i denne artikel, så er det et voksende problem.

Indtil videre er er politikerne ikke lykkedes med at sikre midler så myndighederne også i 2020 kan undersøge og opsøge firmaer, som skatteunddrager, ser stort på arbejdsmiljøet og ansætter udlændinge uden arbejdstilladelse.

Siden 2015 er bevillingerne til indsatsen faldet, og det kan jo undre, da problemet tydeligvis er stigende. Omfanget af udenlandske virksomheder og arbejdskraft er siden 2015 steget med 30 pct.

Hvad med den danske arbejdsret?
Så længe der er fri bevægelighed i EU er det overordentlig vanskeligt, at komme det til livs. Således har en italiensk domstol underkendt en dom fra den danske arbejdsret med den begrundelse, at arbejdsretten i Danmark ikke er internationalt gældende.

Mærkelig nok har medierne ikke interesseret sig for denne dom. For det betyder jo faktisk, at udenlandske firmaer kan operer i Danmark med egne statsborgere til landets egne overenskomster/mindstelønninger.

Den danske model er virkelig udfordret. Hvad hjælper det så med stigende kontrol, hvis firmaer ikke skal overholde danske overenskomster alligevel.

Medierne var der pludselig
Men først vender vi blikket mod transportbranchen. Kan du huske billederne af chaufførerne, der levede under kummerluge forhold til en timeløn under 15 kr. Allerede et år før, at der opstød kø ved håndvasken, havde folk forsøgt at anmelde forholdet. Men pludselig var medierne på plads. Der er stadig ikke nogen, der er blevet dømt i sagen.

Åbenbart kan politikerne ikke finde ud af, at forhindre social dumping på de europæiske landevej. De skal være færdige inden maj, for da er der EU – valg.

God lobbyvirksomhed
I en dramatisk afstemning i EU – Parlamentets transportudvalg blev forslag om ny vejpakke forkastet. Mere præcist var det regler om udstationering og køre/hviletid, der ikke kunne samles flertal for. Udvalget vedtog til gengæld regulering af cabotagekørsel. Ja det er som om, at grundstenen i det indre marked er mistet.

Det er tydeligt, at transportbranchen har en god lobbyvirksomhed. Visse lande vil have så få regler som muligt. Men så må hver enkelt land vel indføre nationale særregler. Og det bør Danmark vel også?

Ny aftale fem minutter i tolv
Men fem minutter i tolv faldt der alligevel en ny aftale på plads. Det er regler om aflønning af internationale chauffører og nye værn mod postkasseselskaber. Det betyder, at udenlandske chauffører skal have dansk løn. Det bliver sværere for arbejdsgivere at etablerer selskaber i andre lande og hyre arbejdskraft på eksempelvis rumænske vilkår.

Men selv om der er begejstring at spore, så er reglerne fyldt med huller. Men det er for naivt at tro, at dette her kan stoppe social dumping.

En lokal aftale mellem DA og FH indebærer en ændring af godskørselsloven for danske vognmænd samt en ændring af udstationeringsloven.

Skattefinansieret Social Dumping
Ambassaden i Warszawa har hjulpet en lille håndfuld danske vognmænd hvert af de seneste tre år. De har hjulpet med etablering af selskaber i Polen. Men disse selskaber kan man bruge den såkaldte Polen-finten, som det udskældte Kurt Beier Transport netop har gjort.

Ambassaden har tidligere givet udtryk for, at de ikke tager moralsk stilling i sådanne tilfælde, herunder at danske vognmandsfirmaer ansætter chauffører fra tredje lande.

Ja ambassaden har nærmest en færdig drejebog parat. Nu lyder det ikke af så meget, når man taler om et håndfuld firmaer. Men der er rigtig mange mennesker og chauffører, der er i spil. I 2017 blev der givet tilladelse til, at 108.332 chauffører fra lande uden for EU ikke mindst ukrainere og filippinere til de måtte køre rundt i Europa for en sulteløn. Det er en stigning på hele 31 pct.

Ingen endnu dømt for menneskehandel
Det er fem måneder siden, at politiet begyndte, at afklare om Kurt Beier Transport har overtrådt straffeloven. Men man skal åbenbart har endnu mere tid til det. Ja det først i oktober, at der kom en officiel anmeldelse af slumlejren nede i Padborg. Men inden da havde mange lokale for længst kontaktet myndighederne uden at der skete noget som helst.

I alt 74 personer har ifølge Center for Menneskehandel været offer for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark fra 2009 til november 2018.

Men ikke en eneste bagmand er blevet dømt. I marts 2019 tog beskæftigelsesministeren skarp afstand fra at der er grupper på arbejdsmarkedet, der udnyttes af kyniske bagmænd.

Slaverne i byggeriet
Så du programmet i DR om ”Slaverne i byggeriet”. Programmet dokumenterede, hvordan rumænere og pakistanere på det groveste blev udnyttet herhjemme. Nogle rumænere arbejde i en lejlighed på Frederiksberg tilhørende en politimand. Blandt nedbanket puds, gammelt tapet og andet byggeaffald lå de to gutter og sov på gulvet. De to måtte samle flasker til mad, for løn, kost og logi

45 arbejdere blev aflønnet sort på et par byggepladser på Holbæk – egnen. Problemet med diverse byggerier i Danmark er, arbejdsgivere i Dansk Byggeri ikke vil have kædeansvar ind i overenskomsterne. Så ville hovedentreprenørerne kunne holdes ansvarlige for de underentreprenører og vikarbureauer, som hyrer ind til at løse deres opgaver. Meget af det lugter af menneskehandel.

Nybygget villa – med mange hemmeligheder
Når man læser den flotte boligannonce ”Nybygget villa i familievenligt kvarter”, ja så det dækker det over en dyb hemmelighed. Det er et netværk af firmaer, der udnytter udenlandske bygningsarbejdere.

Med løfte om god løn og ordentlige arbejdsforhold lokkes bygningsarbejdere til Danmark. Virkeligheden er meget ofte en helt anden. I dokumentarudsendelsen på TV, gav to af medarbejderne udtryk for, at de blev behandlet som dyr.

Klagede over manglende løn – smidt ud
Klagede de over manglende løn, får de at vide, at de skal forlade det hus, som de bor i. De har ingen ansættelseskontrakter og der findes ingen lønsedler. En enkelt person hæver løn til 30 personer. Gennem tre rumæners bankkonto vaskes penge hvide. Et par stykker udvælges til at have en lønkonto.

Der er eksempler på fup-kontrakter på en månedsløn på 35.000 kr. om året. Men virkeligheden var en månedsløn på 2.000 – 3.000 kr. En månedsløn på 35.000 kr. er nok til, at borgere uden for EU må arbejde i Danmark.

Mange arbejder til midnat for så igen at gå i gang næste morgen kl. 6. De har hverken adgang til løn, NemID, post eller adgang til egen bankkonto.

Så vidt vides, er stadig ingen dømt i denne sag.

Falske ID – papirer
I en anden sag, hvor 12 ukrainere er anklaget for falske id-papirer, forklarer disse, at det var deres arbejdsgivere, der fabrikerede disse. Timelønnen var 50 kr. i timen. De var bedst om, at sende et billede af dem selv, inden de ankom til Danmark. Straks ved deres ankomst blev de instrueret i, hvordan de skulle snyde myndighederne.

Ja alt dette foregik på en byggeplads på Amager. Og ingen havde søgt om arbejdstilladelse.

Facebook – byggeri underbetaler
En sag om omfattende løndumping for millioner rammer Facebooks byggeri i Odense. 115 udenlandske arbejdere er blevet snydt i løn. Blandt arbejderne var der folk fra Bulgarien, Moldavien, England, Irland og Skotland.

Arbejdsuger på 60 timer uden overarbejdstidsbetaling og en løn, der ligger milevidt fra danske standarder. Det er hvad 40 litauiske byggeriarbejdere bliver stillet over for på Buddinge Hovedgade i Søborg. Timelønnen ligger på ca. 60 kr. i timen.

Hovedentreprenøren var dansk og man havde hyret et litauisk firma til at stå for byggeriet. Og som det vanlige er, så frasagde hovedentreprenøren et hvert ansvar for op underentreprenøren levede op til danske standarter.

Flere og flere useriøse udenlandske firmaer kommer til Danmark
3F fortæller, at man ofte efter en lang og bitter kamp med udenlandske firmaer oplever, at disse begærer sig konkurs eller på andre måder forsøger at undslå sig, når de taber fagretslige sager og præsenteres for store krav om bøder.

Flere og flere useriøse firmaer slå sig ned i Danmark og de bruger ofte østeuropæiske arbejdere til at dumpe lønnen.

Indkvarteres ved siden af farlige kemikalier
Den måde, som mange udenlandske arbejdere indkvarteres på er uegnet som bolig. Således har der boet polske arbejdere i en erhvervsejendom på Nordbirkvej i Seden på Fyn.

39 ton farlige kemikalier er siden foråret 2017 forsvundet fra ejendommen. Men der er 31 ton tilbage, herunder salpetersyre og svovlsyre. Der havde også været antændt et større bål i nærheden af disse kemikalier.

Der var for længst blevet anmeldt ulovlig indkvartering af polske arbejdere. Og ved siden af disse kemikalier sov der så åbenbart bygningsarbejdere. Åbenbart er dette foregået i månedsvis uden at nogen offentlig myndighed har reageret.

Metro – byggeri kan udvikle sig til gigantisk skandale
I al ubemærkethed kan Metro-byggeriet udvikle sig til den største skandale, vi endnu har set. Her gik man og troede, at fordi det var et offentligt byggeri, at det var styr på social dumping og arbejdsmiljø.

Men åbenbart er hele 1.500 metroarbejdere hos vikarbureauet Adecco blevet underbetalt. Og det er sket i årevis.

Arbejdstid-90 timer om ugen
Tre kranførere fortæller, at de måtte arbejde 34 dage i træk, flere gange over 90 timer om ugen. De blev konsekvent nægtet adgang til toiletbesøg og frokostpauser. 3F har udregnet, at der i sagen muligvis er tale om manglende overtidsbetaling i en størrelsesorden på omkring 100 mio. kr.

Mon ikke det er den største fagretslige sag i Danmark overhovedet?

Offentlig bygherre burde have haft styr på det
Metroselskabet burde have styr på dette. Det er fuldstændig forkasteligt og skammeligt, at den offentlige bygherre tillader sådanne ting. Det burde jo ikke finde sted.

Adecco har udnyttet deres medarbejdere ved at lade dem arbejde som en slags daglejere, hvor de blev sendt rundt på metroens forskellige byggepladser og arbejder døgnet rundt i et vanvittigt antal timer. Adecco har udsendt vikarer fra 2013 til 2016.

En af medarbejderne var så udkørt, at han tabte et stort betonelement fra sin kran.

Hovedentreprenøren på metrobyggeriet i København, Copenhagen Metro team har ingen kommentar til sagen, men understreger i en mail til 3F, at de har: 

  • Videreformidlet al relevant og nødvendig information, for at man kan arbejde inden for rammerne af de kontraktlige forpligtelser.

Dette var bare et lille indblik i, hvad der foregår. Hvis vi havde brugt endnu mere tid, kunne vi sikkert have fundet mange flere eksempler.

Kilde: 

Vi har tidligere beskæftiget os med dette tema. Brug vores søgefunktion og gå ind i vores arkiv. Husk også vores Facebook, der bliver opdateret flere


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16