Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Da Rasmus Paludan satte ild til Nørrebro

Ja han begyndte med at sætte ild til Koranen. Og så var det ellers gang i den. Formanden for Nørrebro Handelsforening mente, at det var vanvittigt at gøre dette på Blågårds Plads. Han burde være sendt ud på en ølkasse i Fælledparken, sagde vores formand. Men foreningen blev belært af politikere, at vi ikke kan bestemme, hvem der vil besøge Nørrebro. Men vi kan da kigge på lovgivningen. Og her er der rig mulighed for at nægte Paludan at gøre det, som han gør. Men de danske domstole har ikke taget stilling. Selv med ytringsfriheden i behold, så indeholder også menneskerettighedskonventionen adskillige ting, der forbyder de ting, der praktiseres. Politiloven giver også muligheder. Men politikerne har ikke meget tiltro til politiets bedømmelser. De kalder det for ”kapitulation”, når arrangement flyttes. Vi kigger også på medierne, som Rasmus Paludan også kan takke for sin ”succes”. Men hvad nu hvis Folketinget skal tage stilling til ”valgbarhed”?

Det burde have været en ølkasse i Fælledparken
Til medierne udtalte formanden for Nørrebro Handelsforening, at det var total tåbeligt, at sætte ild til Koranen på Blågårds plads. Vi har også tidligere advaret mod at man gav tilladelse til sådan noget på Nørrebro. Og det gik jo så gruelig galt.

Efterfølgende har Nørrebro Handelsforening så fået at vide, at foreningen ikke kan bestemme, hvem man vil have besøg af. Men som foreningens formand sagde, man kunne have bedt Paludan om at holde sit møde på en ølkasse ude i Fælledparken.

Politiloven giver fuld ret til aflysning og til at flytte arrangement
Efter Politiloven §7 stk. 3 havde man haft fuld ret til dette. Men mon ikke også Politiet i hele sagen har følt sig presset. For den ene politiker efter den anden har bebrejdet politiet, når de har aflyst eller flyttet et møde med Paludan. Og her troede man, at det var politiet, der skulle sørge for ro og orden.

Ja Naser Khader har kaldt det for ”kapitulation” når politiet har flyttet eller aflyst Rasmus Paludans demonstrationer.

§7 stk, 4 i Politiloven giver politiet ret til forbyde forsamlinger, når der: 

 • Befrygtes fare for den offentlige fred

Grundloven friholder ikke demonstranter for straffeansvar
At det så lå nogle voldsparate unge parat til at slås mod politiet kan slet ikke tolereres, og kan under ingen omstændigheder accepteres, selv om Paludans aktiviteter er direkte tåbelige. De burde kunne stoppes med racismeparagraffen. Men mærkelig nok gør man ikke det.

Grundlovens § 79 og 77 sikrer borgens ret til at forsamle sig og offentliggøre sine tanker. Men disse to paragraffer sikrer ikke for alligevel at blive straffet for udtalelser og handlinger som ikke er forenelig med straffeloven.

Alvorlige revner i sammenhængskraften
Der er alvorlige revner i sammenhængskraften i det danske samfund, når man kan komme i Folketinget ved at udgyde sprogets værste gloser om islam og muslimer, alt imens man brænder Koranen, pakker den ind i bacon, tisser på den eller tramper på den.

Paludans selviscenesættelse er flot godt hjulpet af medierne. Hans Koran – show beskæftiger efterhånden et stigende antal betjente.

Tvangshjemsendelse af muslimer
Partiprogrammet, ja det må være op til vælgerne at finde ud af. Men menneskerettigheder og Grundloven overskrides gang på gang. Der er lagt op til udvisning af alle personer med ikke-vestlig baggrund, både danske statsborgere og ikke-statsborgere. Det gælder ifølge Stram Kurs også ”de fremmedes afkom”, såsom børn af flygtninge fra Bosnien og Kosovo, som det skræmmende beskrives i partiprogrammet.

Valgkampen risikere at udarte sig til kaos. Det er på ingen måde en gevinst for demokratiet, at man nu kan stemme på et parti, der blandt andet agiterer for et politikorps, der skal sikre: 

 • Storstilede tvangsmæssige hjemsendelser af muslimer og andre, der ikke har grundlaget for at bo i Danmark.

Ret hurtig var også vores statsminister ude at tage afstand til Paludan: 

 • Jeg føler mig lidt trist over det, hvis jeg skal være helt ærlig. Men man har jo lov at have de synspunkter, man har. Jeg vil bekæmpe dem.

En politibetjent havde advaret
En politibetjent fra Fyn havde advaret mod, at disse voldssituationer kunne opstå. Naser Khader har nærmest krævet at denne politibetjent blev fyret for disse udtalelser. Tidligere havde formanden for Politiforeningen Claus Oxfeldt erklæret, at det var tåbeligt at politiet brugte så mange penge på at beskytte Paludan.

Nu viser det sig, at trusselsnivuet er så højt, at der er afsat 500 betjente til valgkampen. Man vil ikke kommentere prisen på denne indsats. Rigspolitichefen fortæller, at det ikke vil komme til at gå ud over den normale politiindsats.

Men Politiforbundet melder, at man i mange politikredse i de næste fire uger bliver nødt til at nedprioritere politiopgaver. Der er absolut ingen ledige hænder i dansk politi, siger Claus Oxfeldt. Politi fra hele landet deltager i bevogtningen af Rasmus Paludan.

Ytringsfriheden skal pantsættes
Ytringsfriheden skal åbenbart pantsættes til Paludan, der kun er ude på, at provokere for provokationens skyld. Vi bør kunne kritisere og modernisere vores samfund, hvor man ikke skal straffes for at have en anden religion end kristendom. Men vi skal ikke have et samfund, hvor man bevidst provokerer og misbruger de friheder vi har i Danmark.

Vi skal værne om vores borgere med respekt uanset hvilken etnicitet eller religion, de tilhører.

Ytringsfrihed koster
Men han fik af politikere at vide, at ytringsfrihed koster, og at det bør være penge til at beskytte ytringsfriheden. Alt imens skal butikker stadig vente på, at politiet møder op til organiseret butikstyveri. Det er der nemlig ikke penge til.

Nu ser det så ud til at Paludan kommer i Folketinget med sit parti Stram Kurs. Det var nok ikke sket såfremt blasfemiparagraffen stadig var gældende. Statsministeren mener, at det var urolighederne på Nørrebro, der er skyld i at stram kurs antagelig er på vej i Folketinget.

På Nørrebro fik han, hvad han kom efter
Her på Nørrebro fik Paludan, hvad han kom efter. Det kan være svært at ignorere, når Koranen bliver brændt, eller hvis den bliver pakket ind i bacon eller pisset på. Men det kan være mærkelig at han ikke overtræder racismeloven, når han for eksempel op til sin happening i Mjølnerparken havde udtalt, at profeten var pædofil.

Men når han drager rundt med krænkelses-karavanen er hans yndlingsord ”Samfundstabere”, ”Ludere”, ”Lortemuslimer”, ”Homo-muslimer” ”Kriminelle”. Med sine systematiske forhånelser forsøger han at fremkalde en modreaktion, der kan fungere som levende illustration af hans propagandapointer.

En politivedtægt, der åbenbart ikke er i brug mere
Utroligt at det i ytringsfrihedens navn er meningen, at man skal acceptere Paludans ustyrlige trang til at krænke, chikanere, ydmyge og dæmonisere muslimer. Der findes ellers en politivedtægt som åbenbart ikke er i brug mere: 

 • Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.

Pligter og ansvar
Eller vi kan også tage denne Menneskerettighedskonventionen i artikel 10 stk. 2 som netop handler om ytringsfriheden: 

 • Udøvelse af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar.

Herefter udspecificeres, at det implicerer restriktioner i ytringsfriheden.

Politikere tør ikke at tage afgørende skridt
Ingen har ubetinget ret til offentlig at skænde religiøse skrifter og fremture med ”hatespeech” for at fremkalde sociale uroligheder. Det krænker heller ikke ytringsfriheden, at politiet begrænser adgangen til bestemme hvor og hvornår man kan fremture med den slags provokationer. Men det er som om, at man ikke tør, at tage dette skridt, fordi politikerne mener, at det krænker ytringsfriheden.

Uromagerne dansede efter kapelmesterens partitur
Nu blev arrangementet så flyttet til Blågårds Plads. Og overraskende for politiet så havde voldsmændene allerede forberedt sig. Ifølge politiet er det en uheldig alliance mellem den yderste venstrefløj, kriminelle unge og islamister, der havde sluttet sig sammen.

Her lykkedes missionen til fylde. Uromagerne på Nørrebro spillede efter kapelmesteren Paludans partitur.

Men skal vi lige kigge på, hvad programmet var i Mjølnerparken: 

 • Vi skænder og skammer terroristen og morderen Omar El – Hussein. Undertema: Vi spiller 5 Koran. Undertema: Vi uddeler tegninger af profeten Muhammad, som bliver analt bollet af en hund, mens han selv trænger ind i en gris.

Ja sådan stod der på Rasmus Paludans hjemmeside. Er det virkelig sådan, vi skal bruge vores ytringsfrihed gang efter gang?

Lidt barokt kan man jo sige, at det var skam godt at politiet greb ind i Tibet-sagen. Ellers ville det have kostet os milliarder af kroner, hvis kineserne havde set det flag. Jo, hvad var det Pape sagde, da blasfemiparagraffen blev afskaffet: 

 • Vi sætter ytringsfriheden højest. Vi skal ikke straffe folk for at gøre nogle tåbelige ting. Man skal have lov til at ytre sig.

Paludan har åbenbart overtrådt Facebook’ s regler, men ikke vores demokratiske regler herhjemme.

Sammenlignet med Frits Clausen
En anden ting, der er absurd er at flere har trukket nazi-kortet og sammenlignet ham med DNSAP’ s leder Frits Clausen. Dette er også absurd. Så kender man ikke Frits Clausens historie.

Jo Frits Clausen blev smidt ud af De Konservative i Aabenraa og Paludan blev smidt af Ny Borgerlige. På et tidspunkt var han dog meget populær, så populær, at kongen og dronningen hilste på ham i Bovrup.

Man kan sige, at mange af ytringerne ligner nazistisk tankegods af tro og afstamning.

Nazi – kortet sidder for løst
Martin Krasnik mener, at hvis man skifter jøderne ud med muslimer, så har vi nazismen. Tiden burde være inde til at afskaffe nazi - kortet. 1930erne og 1940erne var en unik historisk periode, hvor millioner blev udryddet af såvel nazister som kommunister.

Hetzen mod jøder fik i 1939 Rigsdagen i Danmark til at vedtage det første forbud mod hadefulde ytringer. Formålet var at beskytte befolkningsgrupper og trossamfund mod at blive gjort til syndebukke af nazisterne.

Forbuddet mod hadefuld hetz er således en dansk opfindelse, der efter Anden Verdenskrig blev fulgt op med internationale konventioner. Det burde vi aldrig glemme.

Mange har efterhånden kaldt Paludan for nazist. Også Mimi Jacobsen drager paralleller mellem Paludans udtalelser og nazisterne.

Men egentlig giver det ingen mening at kalde Stram Kurs for nazister eller fascister. Man skal passe på med at bruge begreberne rigtig. Sproget mister sin magt, hvis man bare slynger ordet nazist ud til højre og venstre. Man bruger den ondeste parallel, man kan finde. Men når man trækker nazi - kortet på ukorrekt grundlag, så mister det sin værdi.

Nazismen er ikke kun ideologi
Stram Kors deler godt nok fremmedhad med nazister og fascister. Bestemte befolkningsgrupper bliver betragtet som fjender af Danmark. De skal registreres og udvises, mener man.

Men ideen om etnisk udrensning har stukket sit grimme fjæs frem uden at det bunder i nazisme og fascisme.

Det kunne ellers godt ligne
Nazismen er ikke kun en ideologi. Det er også en politik, hvor man opnår magt med systematisk vold. Indrømmet – retorikken jan godt minde om nazisterne. Dengang Paludan var aktiv i Nye Borgerlige, sagde han: 

 • Borgerkrigen vil komme 
 • Der(er)hundredetusinder, som sidder hjemme og klargør deres våben og øver sig på at ramme med deres rifler. 
 • Vores gader og stræder vil blive forvandlet til floder af blod, og de fremmede fjenders blod vil ende i kloakken, hvor de fremmede hører hjemme. De er primitive ynkelige uslinge, hvis død på dette tidspunkt vil være nødvendig og lovlig.

Han sagde også: 

 • Det vil være enhver danskers pligt straks at gribe til våben. Vi vil kæmpe side om side med politi og hjemmeværn, som udgør vores brødre (citater – kilde: BT)

Nu bruger Stram Kurs ikke vold, selv om Rasmus Paludan går ind for at frasortere og forfølge danskere med en bestemt religion og etnicitet, kan han næppe i dagens Danmark organisere etnisk forfølgelse og folkedrab, som de tyske nazister stod i spidsen for i 1930erne og 1940erne.

Dengang – meget voldskultur i dansk politik
I mellemkrigstiden blev der generelt brugt øget voldskultur i politik. Selv Socialdemokraterne lavede et korps og var voldsparate. Kommunisterne og Konservativ Ungdom var ofte i politiske gadeslagsmål. Og i denne periode var der også en del danske partier, der brugte retorik fra fascismen og nazismen.

Bevidst chokerende effekter
Rasmus Paludan benytter sig af provokerende paroler, som tilfredsstiller folk, der har behov for chokerende effekter. Åbenbart ved han, hvad han gør. Det lykkes for ham at skabe støj med sin retorik. Og det giver åbenbart stemmer.

Sikkerhedsmæssig risiko
Valgkampen kan få en sikkerhedsmæssig betydning. Frygten er at Rasmus Paludans holdninger og provokationer vil blive udnyttet personer eller grupper, som ikke vil Danmark det godt. Fra optøjerne på Nørrebro blev der optaget en video, hvor en mand på arabisk sagde, ”at det racistiske politi skyder på muslimer for at beskytte en racistisk person i Danmark, som har sat ild til Koranen”

PET advarede mod at blasfemiparagraffen blev ophævet og pegede på de sikkerhedsmæssige konsekvenser. Den tidligere PET, chef Bonnichsen advarede mod en ny Muhammed – krise.

Man bliver let mediestjerne
Og så har medierne selvfølgelig spurgt danskerne, om han fortsat skal beskyttes. Og her er det blot 21 pct. der mener at Paludan skal beskyttes. Men se hvis samfundet undlader at beskytte ham, så overtræder de også loven.

Og når vi nu taler om medierne, ja så er det en tendens til, at vanvittige og yderligtgående profiler bliver mediestjerner, som på grund af bevidst provokation og afvigende adfærd bliver grinet af. Men partiet har 32.000 abonnenter på Youtube.

Jo selv Go’ Aften Danmark var med på noderne. Og medierne giver også Paludan mulighed for at vise sin utilfredshed med statsministeren og politiet. De er jo med til at agere reklamesøjle for ham.

Paludan lever af modstand og kritik
Medierne overser, at Paludan netop lever af modstand og kritik. Han står styrket over for sit publikum, når han kan svare for sig. Medierne er blindt spændt for en vogn. De med til at skabe en farbar vej for en person som Paludan. Pressen skal selvfølgelig afdække, hvad der sker, men de er med til at hælde benzin på bålet.

Vi kunne også se i DR, at man bare venter på, at politikerne nu skal tilsvine hinanden. Åbenbart er journalisterne ikke dygtige nok til at stoppe, før det går over gevind. Er det sådan en valgkamp, som vi skal til at vænne os til.

Medierne kan ikke styre det
Partlederen for Stram Kurs mente, at Mimi Stilling Jacobsen var den han kendte, som mindede mest om Adolf Hitler. Senere blev hun kaldt både nazist og nazi - svin.

Paludan mente ikke, at han var gået over gevind. Han syntes, at hun selv bød op til dans. Jeg vil ikke finde mig i noget. Mit parti skal ikke sammenlignes med nazisterne, sagde han.

Mimi Jacobsen har af politiet fået at vide, at hun ikke kan politianmelde Paludan. Ytringsfriheden har åbenbart sine begrænsninger.

Det er muligt, at de to værter havde fået et granatchok. De burde have stoppet samtalen. I stedet fortsatte de to at mundhugges nedladende til hinanden, omtalte hinanden i 3. person også selv om de kun sad få centimeter fra hinanden.

Hvem var det lige, der trak nazikortet? Allerede på det tidspunkt burde samtalen være blevet stoppet. Det er TV – stationen, der skal holde den politiske debat på sporet. Det er deres ansvar. Gæster, der overtræder ”færdselsreglerne” har de ret til at smide ud. Man kan vel forvente, at politiske paneler også har oplysningsværdi og ikke kun underholdningsværdi.

Også Uffe Elbæk er sikkert ikke på postkort med Paludan. Elbæk er således blevet kaldt ”evnesvag, åndsamøbe og narrehat”

Er grænsen overskredet?
Har Paludan allerede nu overskredet, hvad man kan tillade sig at sige til hinanden i en valgkamp? Ja, siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard.
I 2013 fik Paludan et tilhold af politiet i en sag om chikane og forfølgelse af en medstuderende på Københavns Universitet. Chikanen bestod i flere uønskede telefonopkald og beskeder til den mandlige medstuderende. Det foregik gennem flere år.

I 2015 blev Paludan dømt for at tilsvine og fornærme en politimand. Han havde udnævnt betjenten til at være ”en kriminel snothvalp”, ”ulækker”, ”en ringe art” og en ”fascistisk stormsoldat”.

Paludan i sin egenskab af advokat kaldt politifolk og anklagere for korrupte, mulige kriminelle og amatører på højt niveau.

I februar og oktober 2017 har Paludan modtaget bøder af Advokatnævnet for at have tilsidesat god advokatskik i sit professionelle arbejde som advokat og forsvarer i forskellige straffesager. Begge sager er indbragt for domstolene.

Er Paludan værdig til at sidde i Folketinget?
Tja man skal vel godkendes for at være værdig til at sidde i Folketinget? Det er vel ikke vælgerne selv der afgør det?

Det er udelukkende Folketingets mulige vurdering af, om Paludan er værdig til at sidde i Folketinget. Der findes ikke mange sager, hvor folketingspolitikerne har besluttet, at en person ikke er valgbar.

Der er vedtaget en ny lov om byråds- og regionsrådspolitikeres værdighed. Tidligere blev byråds- og regionsrådspolitikere vurderet fra sag til sag af et valgbarhedsnævn. Men den ordning er erstattet af en ”automatmodel”, hvor en lokalpolitikers valgbarhed bortfalder ved fængselsstraf, anbringelse eller forvaring eller en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Paludan blev idømt 14 dages betinget fængsel ved Retten i Glostrup for en sag om racisme. Han har anket dommen. Også en ny sag om racisme har han hængende over hovedet. Denne er dog endnu ikke behandlet.

Spørgsmålet er, om Folketinget kan undgå at skæve til de nye regler for kommunalpolitik, hvis man efter valget skal tage stilling til Paludans valgbarhed. Roger Buch siger til Berlingske Tidende: 

 • Det ville være udtryk for en klar dobbeltmoral og skabe en højst besynderlig situation, hvis man fra Folketingets side signaliserede, at Paludan er værdig til at sidde i landets fineste forsamling, mens han ifølge nye regler – som et bredt flertal i Folketinget stemte for – helt automatisk ville ryge ud af et byråd eller regionsråd.

Politiet beskytter også mod ubehagelige journalister
Og foran Skt. Johannes Kirken på Nørrebro var politiet med til at beskytte Paludan mod kritiske journalister. Er det politiets opgave?

Det skete efter at politiet havde anvist plads til Paludan foran kirken i kirkehaven. Man havde dog glemt at spørge kirken om lov.

Hvorfor bruges racismeparagraffen ikke noget mere?
Straffeloven har fortsat forbud mod hadefulde ytringer i §266b, der omfatter offentlig forhånelse eller nedværdigelse af personer på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuel orientering. Denne omtales som racismeparagraffen, hvor ordet racisme bruges i en bredere betydning end den klassiske.

Men kan denne lov i praksis ikke også tolkes som en hån eller nedværdigelse af mennesker, der tror på den pågældende religion og dermed omfattet af 266b. Er dette prøvet ved de danske domstole?

Rasmus Paludans trusler om at udvise mennesker for at praktisere deres tro er meget alvorlige angreb mod både religionsfrihed og ytringsfrihed.

Religionsfrihed og ytringsfrihed betyder også ret til at kritisere religioner lige som andre forhold, der har betydning i samfunds – og kulturliv.

En video dukkede op
En video er dukket frem Den blev optaget i midten af december sidste år. Den er blevet optaget i New York. Den blev offentliggjort på YouTube med overskriften: 

 • Advarsel, Videoen indeholder religionskritik rettet mod islam

I den korte video, siger partiformanden: 

 • Angrebet på World Trade Center den 11. september 2001 blev ”begået af muslimer, fordi de var muslimer, fordi de var gode muslimer, fordi de fulgte koranen og profetens ord til punkt og prikke.

Han tilføjer i videoen: 

 • Det er det, islam er. Drab, ydmygelse, voldtægt, hærværk. Fornedrelse mod alle, der ikke er muslimer. Sådan er det. Og det fik vi at se den 11. september 2001. Der er intet, der er sket siden, som har givet os anledning til at tro, at det skulle være anderledes. Tværtimod har muslimer og islam gentagende gange vist over for os, at det er præcis sådan, islam og muslimer er. 

I videoen siger han også, at det eneste muslimer forstår er: 

 • Overvældende fysisk magt

Vi kigger atter engang på racismeparagraffen
Hvorfor domstolene ikke kigger på § 266b i den her forbindelse er uforståelig. Det kommer faktisk også meget tæt på at udgøre en tilskyndelse til vold i strid med straffelovens § 136 stk. 1. Men også her ser domstolene ikke et problem. Skal vi lige kigge på 266b igen en gang: 

 • Ifølge denne paragraf kan man straffes mes bøde eller fængsel op til to år, hvis man offentligt kommer med en udtalelse, der truer, forhåner eller nedværdiger en gruppe personer på grund af personernes hudfarve, race, nationalitet, etniske oprindelse, tro eller seksuel orientering. Ved straffeudmålingen er det en særlig skærpende omstændighed, hvis forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Ja man skulle tro, at den måde Paludan praktiserer det på, så er det tale om systematisk propaganda. Men heller ikke dette spørgsmål har de danske domstole taget stilling til.

Misbrug af ytringsfriheden
Og igen har vi så Menneskeretskonventionens artikel 17, som indeholder forbud mod misbrug af ytringsfriheden. Vi har omtalt det tidligere. Men det er som om vores politikere og domstole heller ikke kender denne paragraf.

Man må gerne forhåne en religion. Men man må nu en gang ikke forhåne og nedværdige en bestemt gruppe. Det er strafbart. Og det er jo det, Paludan gør.

Spot og forhånelse over for troende
Forhånelse og afbrænding af Koranen kan i konkrete tilfælde godt bedømmes som sport og fordømmelse af de personer, der bekender sig til den pågældende religion. Dette er heller ikke blevet afprøvet de danske domstole.

Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol viser at afbrænding af Koranen, hvis hensigt er at provokere og demonstrere ikke er beskyttet af ytringsfriheden.

Samme instans har vist, at aktioner, der har et underliggende budskab med en klar diskrimination af et mindretal ikke beskyttes.

Politiet kan indføre intervaller
Politiet kan vel også pålægge den demonstrerede, at nu har han fået budskabet frem. Nu holdes aktionerne med rimlige intervaller. Men det skridt har politiet endnu ikke taget. Så får de nok politikerne på nakken.

Når vi nu kigger på virkeligheden. En demonstration var varslet ude på Christiania. 100 betjente var udkommanderet, men ikke nok med det. Forældre til de 300 elever på Christianshavns døtreskole blev bedt om at hente deres børn. Og elever på to gymnasier blev bedt om at holde sig i klasseværelserne. Efter 10 minutter blev Paludan ført væk af PET af sikkerhedsmæssige grunde. Christianitterne gjorde tydelig opmærksom på, at de ikke ville have besøg af en racist.

Men forløbet er jo helt vanvittigt

Tilbage til videoen
Når man opfordrer til forbrydelse, så kan man straffes med op til fire års fængsel ifølge §136 stk. 1. Men dette vil nok ikke ske i førstegangstilfælde.

Ofte vil man beskrive volden som et fremtidsscenarie. Så slipper man for tiltale. Men hvad med dette tilfælde?

Over for Berlingske har Paludan dog givet udtryk for, at han ikke ønsker at muslimerne skal udryddes-altså slås ihjel. Men derimod fralægge deres religion. Men det er jo nu ikke det, der siges i videoen.

Hvorfor reagerer domstolene ikke?
Ytringsfriheden har også sine begrænsninger. Menneskerettighedsdomstolen har flere gange sagt, at udtalelser, der kan karakterers som ”hate speech” ikke er omfattet af ytringsfriheden. ”hate speech” er når man opfordrer til vold eller lægger befolkningsgrupper for had ved ens ytringer.

Vi har ellers i denne artikel nævnt mange steder, hvor man kunne sætte ind og burde sætte ind uden at krænke ytringsfriheden. I racismeparagraffen er det som vi har skrevet direkte forbudt at nedværdige og forhåne mennesker med en bestemt tro. Det er jo det Paludan gør hver gang, han demonstrerer. Hvorfor reagerer domstolene ikke?

Åbenlys apartheid
På Folkemødet på Bornholm blev der uddelt pjecer med helt vilde apartheid-lignende forslag fra Stram kurs. Blandt de forbud, der var forslået var, at muslimer ikke må eje et motorkøretøj og muslimer må ikke tale til danskere med mindre en dansker først har talt til muslimen.

Dette er både grundlovsstridigt og det er ”åbenlys apartheid” i stil med den raceadskillelse, som det politiske regime i Sydafrika praktiserede fra 1948 til 1993. Skulle dette gennemføres, ja så krævede det en ændring af Grundlovens § 70, fordi det fratager borgerlige rettigheder på grund af tro. Det her at gribe ind i forsamlingsfriheden og ytringsfriheden. Og det er totalt uacceptabel. Ytringsfriheden har sandelig mange sider. Men også dette burde domstolene kigge på.

Sprogbrug er bevidst grænseoverskridende 

 • Ræverøde DR kan ikke nøjes med at give mig 20 sekunder 
 • Det er alle mulige ævlere, om vi vil overtræde Grundloven, og jeg ved ikke hvad. Og de er enten afdankede jurister eller ikke jurister overhovedet.

Ja det var noget af det Paludan nåede at lukke ud under partilederdebatten i TV.

Sprogbruget er bevidst grænseoverskridende. Og med en hvis effekt. Den frastøder nok 95 pct. af vælgerne. Men 5 pct. er tiltrukket af det. Det minder om Donald Trumps retorik.

Paludan har en vis sproglig opfindsomhed og en formuleringsevne, der afspejler, at han er kandidat i jura. Han er ikke nogen landsbytosse, der har svært ved at udtrykke sig. Paludan ved nøjagtig, hvad han gør.

Han er underholdene at se og høre på. Han udstråler ironi og spontanitet. Det er lige som at se mudderbrydning Seerne har ikke set sådan noget før. Han træder de urørlige grænser ned. Han går mod alt, hvad han har lært og for noget har dette en stærk tiltrækning. Han er en hæmningsløs showman.

Han er en politisk demagog. Det er karakteristisk for disse, at gentage de samme punchlines igen og igen. I en af sine taler på YouTube siger han om sig selv: 

 • Jeg er Rasmus Paludan. Frihedens soldat. De svages beskytter. Danernes lys. Sjælefredens kilde. Nordens håb. Sandhedens sendebud. Fredens skaber.

Det strider mod moral og anstændighed
En mand kalder til etnisk udrensning af hundredtusindvis af muslimer på dansk jord. Et sådant parti burde aldrig få adgang til indflydelse på den politiske magtindflydelse i Danmark. Forbløffende er det også, at mange borgerlige politikere endnu ikke har taget afstand til dette. Det kan godt forurolige.

Er det den massive mistillid til politikere og etablerede politiske partier, der aldrig har været større end i dag, der gør dette muligt.

Jo mere det lykkedes at skandalisere valgkampen og centrere sine provokationer, jo mere han fremstår i ensom opposition til det politiske system, desto flere mandater vil han høste.

Partiets program strider mod vores moral og grundlæggende forestillinger om menneskelig anstændighed, som et civiliseret samfund bygger på.

Tankevækkende, at man vil også vil fjerne racismeparagraffen
Vi er lige så stille – eller larmende – begyndt at acceptere en mudderkastning, som vi tidligere anså for under lavmål. Det er tankevækkende, at politikere nu vil afskaffe racismeparagraffen, som oprindelig skulle beskytte jøderne og blev anset for et kulturelt fremskridt. Nu lægges den for had som hæmmende for ytringsfriheden. 

 • I Nørrebro Handelsforening vil vi ikke gå ind og anbefale hvilket parti du skal stemme på og hvilket du ikke skal stemme på. I denne artikel har vi sat spørgsmålstegn ved, hvordan myndighederne, ordensmagten og domstolene behandler et så grænseoverskridende fænomen, der strider mod vores demokrati. Og det forekommer os, at man nærmest er magtesløse.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16