Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

I Mjølnerparken venter de

Politikerne har frameldt vores nyhedsbrev, fordi vi beskriver forholdene i Mjølnerparken. Bestyrelsen i Mjølnerparken føler sig truet. Der er ikke rart at være i Mjølnerparken lige nu. Ventelister i Bo-Vista tilsidesættes. Lejligheder skal sælges til privat invester. Et brev blev opfattet som en trussel. Udsagn om lodtrækning var en fejl. Man bruger lokkemad. Beboerne vil undersøge juridiske muligheder. Demokratisk indflydelse tilsidesættes. Ingen forståelse for beboernes frustrationer. Renoveringsplan har været 7 år undervejs. Læs her, hvorfor beboere skal ud.

Politikere har frameldt vores nyhedsbrev
Vi har tidligere skrevet om ghetto – loven og de problemer, der vil opstå på grund af den. Du kan gå ind i vores arkiv og læse om den. Vores artikler har fået fremtrædende politikere til at fravælge vores nyhedsbrev. De mener, at vi ikke kan tillade os, at kritisere dem eller beskrive forholde ude i Mjølnerparken netop nu.

Bestyrelsen i Mjølnerparken bliver truet
Boligforeningen Bo-Vita, som ejer Mjølnerparken havde indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor deltagerne skal tage stilling til en såkaldt udviklingsplan for Mjølnerparken. Beboerne er ikke taget med på råd. Til gengæld havde de udarbejdet deres egen plan, de godt ville informere om til alle dem, der skulle deltage i repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsen havde derfor i en mail bedt sekretæren om at udsende materialet. Men det må sekretæren ikke og truer med følgende: 

  • At der i gentagelsestilfælde vil kunne indebære, at der rejses personlig ansvar mod jer for de forbrugte ressourcer

I Mjølnerparken mener bestyrelsen, at man bare kunne have sagt, at det ikke kunne lade sig gøre.

Men forretningsføreren siger, at en afdelingsbestyrelse ikke kan gå uden om administrationen. Desuden er beboernes forslag et ”paradeforslag”, der ikke kan lade sig gøre, hverken af praktiske, juridiske, politiske og økonomiske årsager.

Bestyrelsen i Mjølnerparken ville ellers gerne have informeret Repræsentantskabet om, at man har 100 midlertidige lejemål, som kan indgå i planen.

Ikke rart at være i Mjølnerparken lige nu
Dette handler om, de ting, der sker i Mjølnerparken lige nu. Og det er bestemt ikke rart, at være beboer der i øjeblikket.

Mange familier skal tvangsforflyttes, hvis de ikke melder sig frivillig til en flytning. De får tilbudt en lejlighed i en af Bo-Vitas andre steder.

Hvis ikke betingelserne for at stå på en ghettoliste løbende var blevet ændret havde Mjølnerparken ikke stået på denne liste og alle beboere kunne have sovet roligt.

Ventelister i Bo-Vitas lejligheder tilsidesættes
Det er jo ikke fordi, at det lige vrimler med almene boliger i København. Men Bo – Vita råder over 6.000 lejligheder i Københavns – området. Og et par hundrede er til rådighed hvert år. Åbenbart tilsidesættes ventelisten, for at kunne anbringe de mange familier, der mod deres vilje skal fraflytte Mjølnerparken.

Lejligheder skal sælges til private investorer
Men Mjølnerparkens andel af almene boliger skal nedbringes med 40 pct. inden 2030. Dette er blevet besluttet politisk med den store ghettoplan.

Der bor cirka 1.900 mennesker i Mjølnerparken. Der er 650 lejligheder-heraf er cirka 520 familieboliger. 200-300 af disse boliger vil boligselskabet sælge til private investorer. Det sker for at overholde regeringens krav om blandet beboersammensætning.

Brev opfattes som trussel
Et brev fra Bo – Vita bliver af mange beboere betragtet som en trussel. Du skal bare skrive under her. Og så skal du flytte. Men ifølge beboerne ved man ikke, hvilke boliger man skriver sig op til. Man får ikke at vide, hvilke faciliteter der er, den rigtige størrelse eller beliggenhed.

Udsagn om lodtrækning var en fejl!
Mindst en beboer har fået en mail fra Bo-Vita, hvor det fremgår, at man vil trække lod om, hvem der skal flytte. Man har også skrevet, at såfremt man beslutter sig hurtig, så kommer man forrest i valg af bolig. Der er ingen information om, hvad man gør, hvis man har lyst til at flytte.

Nu benægter Bo-Vita så, at der bliver tale om lodtrækning, og at det var en fejl fra en medarbejder. Men hvis man ikke flytter frivilligt, så står håndværkerne for døren og i sidste ende vil man bruge fogeden.

Lokkemad
Bo-Vita har bekendtgjort, at de vil sælge to af de fire boligkarreer. Hvilke to ved man endnu ikke, og det gør beboerne så heller ikke.

Lokkemaden fra Bo-Vita er at flytningen vil blive betalt. Måske har dette en værdi af 60. – 70.000 kr. Måske kan man også få det almindelige indskud tilbagebetalt. Ja og man kan måske også få gardiner sat op i den ny lejlighed. Og så vil man hjælpe med et fordelagtigt lån. For der skal selvfølgelig betales indskud i den ny lejlighed.

Beboere vil undersøge juridiske muligheder
Beboerne kan heller ikke forstå, at boligselskabet vil sælge deres hjem og smide folk ud, når der er andre muligheder.

Beboerforeningen har foreslået Bo-Vita, at boligerne kan ommærkes til ældreboliger eller studieboliger, når folk alligevel flytter ud. Bo-Vita vil hellere sælge, og dette falder ikke i god jord i Beboerforeningen.

Nu vil man så undersøge de juridiske muligheder for at folk ikke bliver smidt ud og kan blive boende. Beboerne mener, at det er en fantastisk boligforening. De vil ikke have at dele af Mjølnerparken skal privatiseres og ende i9 hænderne på kapitalfonde og boligspekulanter.

Demokratisk beslutning ignoreres
Beboerforeningen mener, at Bo-Vita bevidst ignorer en demokratisk beslutning, der blev vedtaget på et beboermøde i marts. Hvorfor skal man køre hen over beboerdemokratiet? spørger man. Hvorfor tager man ikke beboernes perspektiv og bakker op om dette? Spørger man også.

Bo-Vita har fået mange reaktioner
I Bo – Vita kan de ikke forstå beboernes reaktion. De mener, at brevet med frivillig genhusning er afsendt med de bedste intentioner. Det er ikke beregnet for at tvinge folk ud før tid. De kan få deres bolig hurtigere, og dermed få en hurtigere afklaring, hvis de ønsker det.

For med Bo-Vitas plan om at sælge nogle af boligerne, så vil beboerne skulle flytte ud om et par år. Man siger, at de er blevet mødt med positive reaktioner. De har fået 60 henvendelser fra familier, der gerne vil genhuses og de har fået yderligere 15 – 20 mundtlige tilkendegivelser.

Ingen forståelse for beboernes frustrationer
Man skulle tro, at der et eller andet sted var en forståelse for beboernes frustration over, at deres netværk går i stykker. Mange har venner i området og deres børn går i skole i nabolaget. Mange har boet i Mjølnerparken i 30 år.

Beboerdemokratiet er ikke blevet inddraget i processen. Ikke engang selvstændige eller folk men en god indtægt og med børn på en videregående uddannelse kan føle sig sikker i at blive boende.

Politikerne i Københavns Kommune støtter hellere ikke beboerne i deres planer. De siger, at der allerede er besluttet at bygge ungdomslejligheder i Mjølnerparken lige som det i nærområdet er masser af ungdomsboliger under opførelse.

Og ifølge Bo-Vita har Københavns Kommune heller ikke mulighed for en 100 pct.’ s adgang til Mjølnerparken.

Renoveringsplan – 7 år undervejs
En stor renoveringsplan har været syv år undervejs. Dette har vi tidligere her på siden berettet om. Kommunen skriver selv om dette i en pressemeddelelse: 

  • De småskrumle stier, brandveje og parkeringsarealer om designes simpelthen til klassiske københavnergader med fortove, cykelstier, gadebelysning og bilparkering langs husene.

Hvorfor skal beboerne ud?
Og hvorfor sker alt dette? 

  • 41,9 pct. af beboerne står uden for arbejdsmarkedet – grænsen er 40 pct.
  • 2,16 pct. er dømt for kriminalitet. Grænsen er 1,98 pct. 
  • 77,4 pct. har grundskolen som højeste uddannelse. Grænsen er 60 pct. 
  • 49,9 pct. tjenes der af gennemsnitsindkomsterne. Grænsen er 55 
  • 82,6 pct. har ikke/vestlig baggrund. Grænsen er 50 pct.

Vi har i tidens løb skrevet en masse om Mjølnerparken. Gå ind i vores arkiv og læs. Brug søgefunktionen. Se også vores Facebook, der opdateres flere gange dagligt.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16