Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Er Regeringens infrastruktur-plan god nok?

Denne artikel er skrevet inden regeringsskiftet. Det handler om politisk prioritering. Det bør ikke kun være tale om at nebringe transporttiden. Privatbilismen bliver styrket. Ingen direkte tog: Struer – København, Når ”Tulle-banen” kommer. Hvad vil Socialdemokraterne? Udmærkede investeringer i hovedstaden. Gode afkast i investeringen. Men det kunne man vel også med rimlighed have forventet af regeringen.

Det handler om politisk prioritering
Bortset fra enkelte svipsere så ser det ud til at være en god og fornuftig liste med infrastruktur-projekter som regeringen og Dansk Folkeparti har fundet frem til. Men der er dog mangler.

I de kommende ti år skal der investeres i veje og jernbaner for 112,7 milliarder kroner. Man vil nedbringe forsinkelser med milliardtab på grund af trængsel i vejtrafikken og usikker banedrift.

Pakken er ikke helt færdig. Det hele handler om politisk prioritering. Planen mangler visioner. Og det er nødvendig for vi rykker tættere sammen i de store byer.

Det bør ikke kun være tale om at nedbringe transporttiden
Den selvkørende teknologi nærmer sig. Det betyder endnu mere transport og trængsel. Klimapåvirkningen er en hovedudfordring, som ikke bare løses ved at gå over til el-drift. Vi skal finde en balance mellem transportmidler. Nogle steder skal det være på skinner andre steder med busser.

Det bør ikke kun handle om at nedbringe rejsetiden i Danmark. Vi bør også se, om vi kan forhindre trafikulykker. Således burde man have tænkt på intelligente transportsystemer – ITS – hvor data og computerkraft bruges til at optimere trafikafviklingen.

Hvordan kan vi bruge den selvkørende teknologi og hvordan er det med deletransport? Organisering af kollektiv transport, fremtidens afgiftsstrukturer, den grønne omstilling og så videre kunne vi godt have haft med.

Privatbilismen bliver styrket
Der kommer 450 km ny asfalt. Dette vil styrke privatbilismen. Og så bliver ved med at sige at jernbaner er grønne og biler ikke er det. Det er vel ikke helt korrekt. Omstilling og bæredygtighed bliver nævnt ofte.

Vi har i en tidligere artikel påvist, at det nok ikke er så let at nå op på 1 mio. elbiler i år 2030 uden hjælp. Når man udvider vejnettet, så udvider man også trængslen.

Ingen direkte tog – Struer-København
Der kommer en omfartsvej omkring Mariager, som den lokale handelsforening mener er pengespild. Det mener den lokale borgmester dog ikke. Det samme gælder ”Tulle-banen” fra Vejle til Billund. Men det var, hvad regeringen måtte betale for at få DF med i planen.

Og denne bane bevirker, at passagerer fra tog fra for eksempel Struer og Skive skal skifte. Herfra vil man ikke mere kunne køre direkte til København. Det har fået borgmestre op i det røde felt.

Egentlig er det jo fornuftig med en jernbane til en lufthavn, men man spørger sig i dette tilfælde, om det er pengene værd. Banen er en rest af Togfonden. En trafikforsker fra DTU giver skudsmålet ”exceptionelt dårligt”

Selv om man skal kæmpe for de områder, hvor man er valgt, så bør man kigge på en balance mellem at tilgodese et bestemt område og hvad det er det bedste for samfundet.

Politik handler også om følelser og markeringer. Men man må da også kunne forlange et minimum af rationel argumentation for udskrivninger i milliardklassen.

Togfonden er død
Skulle man ikke hellere opgradere den eksisterende jernbane, som er på sammenbruddets rand.

Det ser ud som om, at Togfonden er død. Dengang ville man give jernbanen et historisk løft. Det betød en elektrificering af jernbanenettet og gøre det muligt at rejse mellem landets største byer på en time.

Men ak en øget beskatning af Nordsø-olien var ikke nok. Der manglede 15,5 milliarder, fordi oliepriserne ikke udviklede sig, som man havde tænkt. Delprojekterne i Togfonden blev 22 pct. dyrere, end man i første omgang havde beregnet.

Det var heller ikke så smart at udskille Banedanmark og DSB. Nu bruger de to en hver lejlighed til at beskylde hinanden for ineffektivitet. Og togpendlerne oplever, at det ofte ikke fungerer.

Hvad vil socialdemokraterne?
Parterne kan ikke gennemføre planen på denne side af Folketingsvalget. Der skal derfor findes et flertal efter valget. Det er blot få uger siden, at Socialdemokratiet fremsatte sin plan på 70 milliarder kroner til nye motorveje, broer, jernbaner og cykelstier.

Socialdemokraterne ønsker penge brugt på elektrificering af tog og mere gods med tog.

Hvis vi nu zoomer ind på hovedstadsområdet er det meningen at bruge 14,3 milliarder kr. på ny asfalt og udvidelse af eksisterende veje. Samtidig går knap tre milliarder kroner til en udbygning af togstationen ved Københavns Lufthavn, Glostrup og Ny Ellebjerg.

Udmærkede investeringer i Hovedstaden
Egentlig er de fremlagte investeringer i hovedstaden udmærket. Her er et lille udpluk:

  • Frederikssundsvejens 3. etape fra Tværvej til Frederikssund (2022) 3,4 mia. kr. 
  • Sydlig Ring 5 (2025 – 2030) 6,5 mia. kr. 
  • Udvidelse af Hillerødmotorvejen M3 til Ring4 (begge retninger) (2021) 0,2 mia. kr. 
  • Udvidelse af Ring 4 (nordlige del) (2023) 0,9 mia. kr. 
  • Udvidelse af Ring 4 (sydlige del) (2025 – 2030) 0,5 mia. kr. 
  • Udvidelse af Amagermotorvejen (2025-2030) 0,8 mia. kr. 
  • Udvidelse af øresundsmotorvejen (2025-2030) 0,8 mia. kr.

Gode afkast i investeringen
Det er omkring hovedstaden, det mest fornuftige i regeringens udspil ligger. Men ”Tulle-banen” til 900 mio. kr. og Mariager – omfartsvejen til 377 mio. kr. kunne vi godt undvære.

Langt om længe bliver et af landets mest trafikerede statsveje fra Frederikssund til hovedstaden opgraderet til motorvej. Hidtil har det været den eneste indfaldsvej til København, der ikke har været det.

Dertil kommer øget kapacitet på Ring 3 mod Hillerød, syd for Gladsaxe. Planen vil færdiggøre motorvejen til Hillerød, der i dag er en motortrafikvej. Det bliver en af de bedste investeringer overhovedet med en forrentning på 12 pct.

Det kunne man med rimlighed forlange af den tidligere regering
Man kan også nævne udvidelsen af Amager – motorvejen, hvor der dagligt kører 120.000 biler. Ring 3, der binder hovedstaden sammen er også en af Danmarks mest trafikerede veje, den udvides også. Her er forrentningen på 10 pct.

Det samme afkast forventer trafikøkonomer på investeringen Ring 5 mellem Køge og Frederikssundsvejen, der skal anlægges i årene 2005 – 2030.

Nu har regeringen vel efterhånden leveret det, som man med rimlighed kunne forlange. Investeringerne kommer oven i regeringens visionære Lynetteplan og planen for Avedøre Holme, som peger fremad for hovedstaden. Men her må man dog lige kigge på den demonstrative ringe medfinansiering fra statskassen.

En ny regering?
Hvis det nu kommer en ny regering, vil denne plan sikkert igen engang blive ændret. Men i grunden er der brug for en mere sammenhængende planlægning. Politikerne binder milliarder af kroner i investeringsplaner, der strækker sig op til 10 år ud i fremtiden.

Ja og der kom en ny regering.

Men egentlig er det ikke rigtig en planlægningsproces i Danmark.

Der bliver indgået såkaldte ”bunkebryllupper”, hvor partierne binder sig i årelange forlig om en lang række anlægsprojekter, hvor alle projekterne ofte ikke er blevet undersøgt i dybden.

Det er fuldstændig galimatias, for det er jo ingen, der ved, hvordan verden ser ud om 10 år. Der er bundet investeringer i 10 år. Og dem kan det kun laves om på, hvis alle parterne er enige.

Politikerne burde foretage grundigere forudgående analyser, når de planlægger dyre transportinvesteringer.

Kan man gå på kompromis?
Vi har brug for et samlet billede af anlægsprojekterne og hvordan de passer sammen i den store sammenhæng. Det vi har i Danmark er en liste over projekter. Den har politikerne selvfølgelig diskuteret, men det er stadigvæk bare en liste.

I Sverige foregår planlægningen efter en fast procedure, hvor politikerne i Riksdagen giver nogle sigtelinjer mod politiske målsætninger i transportsektoren, som embedsværket herefter regner på og udpeger forskellige muligheder for, som politikerne igen kan vælge imellem.

Togfonden blev planlagt i 2014. Man planlagde massive investeringer over en årrække. Det var 28,5 mia. kr. over omkring 10 år. Planen indeholdt blandt andet den omstridte Billund-bane. Et endeligt beslutningsforslag for denne kom først i december 2018.

Hvis rød blok vinder valget, vil det væsentlige for Socialdemokratiet at lave et nyt, bredt forlig, hvor flest mulig parter kommer med. Det skal være noget hovsa. Men kan parterne gå på kompromis for hinandens krav? Ja og det var de røde, der vandt! 

  • Vi har på vores hjemmeside skrevet mange artikler om trafik og infrastruktur. Brug søgefunktionen og gå ind i vores arkiv. Se også vores Facebook, der bliver opdateret flere gange dagligt.

Copyright 2023 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16