Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

De bløde trafikanter er endnu mere udsatte

De bløde trafikanter er meget udsatte. Sikkerhedskravene er ikke gode nok. Man kan bare sætte sig på en bænk, så kan man se, hvad der er galt. Kommunen afskærmer alt for dårligt ved vejarbejde. Vores trafikkultur er alt for dårlig. Vi er en flok egoister. Indretningen er måske heller ikke rigtig. Synlig politi på cykelstien har en virkning. Bliv nedlagt på fortovet. Tuningssæt er fuldt lovligt at sælge. Hvordan går det med de kommunale el-cykler? Nu kan du få et BMW – løbehjul. Nye retningslinjer i København. Det kommer til at gå ud over udeservering og bil – p – pladser. Masser af ulovlige køretøjer i København. Udbyderne har forsøgt at påvirke politikerne. Hvad med cykelhandlerne? 37 pct. af københavnerne er negative over for el – løbehjul. Svenskerne er heller ikke begejstrede. Dystre forudsigelser i Spanien. De nye kørertøjer er indført ukritisk.

De bløde trafikanter er blevet mere udsatte
171 mennesker mistede livet i trafikken i 2018. Det var fire færre end i 2017. Til gengæld kom 1.862 personer alvorligt til skade. Det er det højeste antal i fem år.

Tallet viser at antallet af dræbte bilister – 65 i alt – er det laveste i over 10 år. Antallet af tilskadekommende bilister ligger stabilt omkring de 600. Andelen og antallet af ulykker, hvor der kun er sket materiel skade er gået op.

Til gengæld er der sket en stigning i antallet af tilskadekommende cyklister, deriblandt alvorligt kvæstede. 28 blev dræbt mod 27 i 2017. I langt de fleste af ulykkerne har det været en bil involveret.

Tallene viser også, at 10 pct. af de tilskadekommende cyklister kørte på el-cykler. Og det selv om man anslå, at kun fem pct. af alle cykel-kilometer kun bliver kørt af cykler med motor.

Antallet af dræbte el-cyklister blev fordoblet i 2018 i forhold til året før og tredoblet i forhold til 2016.

10 flere fodgængere blev dræbt i 2018 sammenlignet med 2017, hvilket er en stigning på 50 pct.

På skadestuerne ser man langt flere el-cyklister. Måske kan det også hænge sammen med, at andre trafikanter undervurderer deres hastighed. En el-cyklist ved Herning mistede fornyelig livet. På Fyn mistede en 62 – årig livet på en el-cykel. I en rundkørsel kørte han ind i siden på en lastbil med 30 – 40 km/t.

Kravene er ikke gode nok
Kravene til el - cykler og cargo - cykler er ikke gode nok, siger cykelhandlerne. Man bør sætte mi9ndstekrav til cyklernes bremseegenskaber. Kravene er i dag, at cyklen skal nedbremse forsvarligt også i vådt føre.

På billige el – cykler kan der sidde bremsesystemer, som egentlig kun er beregnet til små børnecykler og ikke store el – ladcykler. Og måske er det heller ikke alle, der er egnet til en el – cykel.

Politikerne har ignoreret advarsler fra Politiet, Cyklistforbundet og ikke mindst Rådet for Sikker Trafik. De advarede i høj grad mod de nye kørertøjer.

Man kan bare sætte sig på en bænk
Nogle kan man undrer sig over, at såkaldte eksperter udtaler, at man ikke ved, hvad man skal gøre for at sikre de bløde trafikanter bedre.

Man kan jo bare sætte sig på en bænk ved et stort kryds og se, hvordan trafikanter opfører sig. Eller man kan hver gang, man går ud at handle notere, hvad man ser og oplever. Vi har nu i vores cykelartikler her på siden efterhånden givet mange eksempler.

I dag var en kvinde lige foran undertegnede ved at blive klippet af en højresvingene bil, anført af en kvinde, der talte i mobiltelefon. Kvinden foran mig gik over for grønt på fodgængerovergangen. Det kunne nemt være gået galt.

Kommunen afskærmer for dårligt ved vejarbejde
Men det er der også gået galt flere gange i det kryds. Og det skyldes ikke kun uopmærksomme bilister. Det er simpelthen måden, Københavns Kommune afskærmer deres vejarbejde på. På tre af hjørnerne mødes både cyklister, gående og biler uden indbyrdes adskillelse. En anden ting er, at man anvender plader der bare er lagt på uden asfalt, så det gør niveauforskellen lettere at håndtere, især for handicappede, der kommer gående med deres rollatorer. I forvejen er de ikke hurtige. Og bilister og cyklister er et utålmodigt folkefærd – eller i hvert fald mange af dem.

Her står vi ved hjørnet Østerbrogade/Strandboulevarden. Og længere nede mod Trianglen er man også i gang. Da må man sandelig ikke pille næsen, når man cykler. Her er plader lagt på cykelstien i forskellige nivuer. Samtidig skal du køre ud og ind hele tiden.

Vores trafikkultur er alt for dårlig
Vi har tidligere i denne serie skrevet om en handicappet, der to gange er blevet jordet af flygtende cyklister på fortovet.

Men det er som om, at livet for de bløde trafikanter er blevet lidt farlige med de nye kørertøjer, der er kommet i trafikken. Og pludselig overrasker det stigende antal ulykker, de politikere, der sagde god for disse nye kørertøjer, der slet ikke har den sikkerhed, der kræves for at køre i den københavnske trafik.

Vi er en flok egoister
Lyset skifter til rødt – og speederen eller pedalen får et ekstra tryk hos den trafikant, der nærmer sig krydset. Cyklisten brøler efter en anden trafikant. Bilisten trykker hornet i bund. Kulturen på vejene og cykelstierne har udviklet sig i en uheldig retning. Flere kampagner har været afholdt og flere er på vej – vi skal opføre os ordentlig over for hinanden. Frem for alt skal vi vise hensyn, og det gør vi ikke. Vi er en flok egoister.
Det er cyklisten, der kører inden om køen ved lyskrydset ved at tage højresvingsbanen og så alligevel fortsætte ligeud, når det er grønt.

Så er det bilisten, der kører ind i krydset, selv om han eller hun kan se, at vedkommende ikke kan komme helt igennem og dermed spærre for andre, når lyset skifter.

Indretningen er måske ikke rigtig
Og så er det fodgængeren, der ikke vil vente på den grønne mand i lyssignalet, men smutter ud blandt cyklende og biler for at komme over.

Det er klart, at der hurtig opstår klicheer om, at sådan er alle cyklister og sådan er alle bilister. Måske bør man også kigge på indretning af veje, cykelstier og lyskryds med til at give problemer.

Synlig politi på cykelstien har også en indvirkning
Selvfølgelig vil synlig politi have en virkning. Men det er uhyggelig længe siden, at man har set cyklende politi. Det vil absolut have en præventiv effekt.

Men vi bør måske også kigge på infrastrukturen. Dette kombineret med at vi holder på vores ret i trafikken er farlig. Vi har nemlig ikke den sociale forståelse og empati over for de andre trafikanter.

Bliv nedlagt på fortovet
På Strøget i København kan du også sagtens blive nedlagt af en cykel eller af en af de nye køretøjer. I Aarhus har man erkendt at dette er et problem. Her er man i gang med at lave et nyt regelsæt. De gående skal have førsteprioritet. Folk skal kunne færdes trygge.

Så sent som i dag var ”Den Gamle redaktørs” handicappede kæreste med rollator ved at blive klippet to gange på fortovet af el-løbehjul. Det var godt nok på Østerbrogade.

Tuningsset er fuldt lovligt at købe og sælge
Som ung fik vi boret, gearet og tunet vores knallerter, så de kunne køre list hurtigere. Man kan også tune en el-cykel til at køre fra 25 til 60 km/t. Rådet for Trafik advarer mod køb og montering af tuningsudstyr til el- cykler. Udstyret kan lovlig købes på danske webshops. Det er let finde frem til det via Google.

Skaderne kan blive ganske voldsomme. I grunden er det mærkeligt at det er lovligt at markedsføre og sælge tunings-udstyret.

På de hurtige el-cykler, der kaldes speed pedelecs er det lovligt at køre op til 45 kilometer i timen på cykelstier. Det er som led i en forsøgsordning. Der er ikke rigtig sat nogen udløbsdato på.

Sidste år var salget af el – cykler oppe på 13 pct. En ny cykel koster 12.000 – 15.000 kr.

Hvordan går det med de kommunale el-cykler
De hvide kommune-cykler er en dyr fornøjelse. Man har forsøgt at holde konkurrerende udbydere ude. I 2017 måtte København og Frederiksberg Kommune samt DSB skyde 86,5 millioner kroner i projektet.

Men hvorfor skal der offentlige midler til dette, når private udbydere nærmest står i kø for at tilbyde disse el-cykler? Nu vil man så begrænse antallet af el-løbehjul og el-cykler. Men udbyderne mistænker kommunen for, at de på den måde favoriserer deres egne cykler.

Offentligheden kan ikke få adgang til oplysninger om, hvor meget disse hvide cykler egentlig bliver brugt. Fonden, der administrerer disse cykler er slet ikke i nærheden at realisere de 7-8 betalte ture pr. cykel, der i de oprindelige udmeldinger skulle til for at få budgettet til at balancere.

Er projektet ved at punktere?

Et BMW – el-løbehjul
Nu melder BMW sig også ind i kampen om det elektriske løbehjul. Til en pris af ca. 6.000 kr. kan man i fremtiden fræse rundt på et løbehjul fra bilproducenten. Man kalder den for E – Scooter.

Nye retningslinjer i København
Konflikten mellem udbydere af elektriske løbehjul og Københavns Kommune spidser til. Udbyderne er utilfredse med, at der kun må være 200 elektriske løbehjul i Indre København. De mener ikke, at dette er nok i forhold til efterspørgslen.

I middelalderbyen er der meningen, at der kun må være 40 el – løbehjul og 40 el – cykler.

Umiddelbart lyder det voldsomt med 3.000 el-løbehjul i brokvarterne.

Det vil blive leverandørernes ansvar, at deres elektriske løbehjul og cykler kun udlejes fra de områder, hvor kommunen har givet en tilladelse.

Forvaltningen vil nu tage kontakt til de virksomheder, som har vist interesse for at opstille deres kørertøjer. De vil blive orienteret om muligheder for at søge tilladelse til at opstille dem i København. Man forventer meget snart at kunne åbne for ansøgninger.

Sandsynligvis vil det går et par måneder, før reglerne får en egentlig effekt.

På den sædvanlige gåtur her til morgen så ”Den Gamle redaktør” cirka 20 el – løbehjul smidt på fortovet.

Det kommer til at gå ud over restauratører
Meningen er, at Københavns Kommune vil forprioritere disse udlejnings – køretøjer frem for udeservering. For nogle restauratører vil det så bevirke, at de får deres tilladelse inddraget. Det skal så give mulighed for 3.000 el – cykler og 3.000 el – løbehjul i brokvarterne. Og til dette formål vil man så også inddrage en række p – pladser til biler.

Masser af ulovlige køretøjer
I øjeblikket er der i København opstillet 1.700 løbehjul og 2.000 cykler til udlejning uden tilladelser.

I byen findes der også skateboards og selvbalanceredende kørertøjer, som også har lov til at køre på cykelstierne. Ja det hedder også monowheels oh hoover boards.

Det er i grunden mærkelig at anlæggelse af cykelstier også høre under anlægsloftet.

Udbyderne har forsøgt at påvirke politikerne
Der er ikke så meget styr på, hvor de bliver stillet. Der er ikke stativer til køretøjerne, og nogle gange ligger de tværs over fortovet. Ja ”Den Gamle Redaktør” har også set dem smidt ud over cykelstien.

Når Teknik – og Miljøforvaltningen peger på en løsning, hvor der sættes loft over løbehjul skyldes det, at vejloven ikke i øjeblikket giver mulighed for at begrænse antallet af virksomheder, der udlejer løbehjul.

Udbyderne har forsøgt at omgøre beslutningen. Man bebrejder kommunen, at brugerne ikke bare må parkere løbehjulet, hvor de vil. Det dræber konceptet siger de. De tre udbydere siger, at de vil skabe byer, der ”er designet til at leve i og ikke til biler”.

Udbyderne mener, at det er plads til så mange el-løbehjul, som byen skaber plads til.

Hvad nu med de almindelige cykelhandlere?
Men en problematik, som politikerne slet ikke har taget stilling til, det er den almindelige cykelhandlers situation, der også lejer cykler m.m. ud. Har mener man, at konkurrencevilkårene ikke er fair for alle.

For når man som cykelhandler vil leje eller sælge sine cykler, sker det fra en forretning, som man betaler husleje og andre udgifter til. Det gør sig ikke gældende for el – løbehjulene. De har fået lov til at stå gratis på kommunens areal. Får man stillet kommunale arealer til rådighed som privat udbyder, så er det tale om ulovlig støtte.

37 pct. af københavnerne er negative
I København er der foretaget en Kantar Gallup rundspørge arrangeret af Gjensidige Forsikring i marts. Den viser, at 37 pct. af københavnerne er negativ indstillede over for el-løbehjulet.

Hos en af de tre udbydere, Lime oplyses, at et enkelt af deres el-løbehjul bruges mindst fem gange om dagen.

Mange københavnere elsker el-løbehjulet
”Den Gamle Redaktør” og andre, der stiller sig lidt kritisk over for el – løbehjulet bliver kaldt ”Gamle tåber”. Men el – løbehjulet bliver givet som konfirmationsgave, studentergave, I Elgiganten er salget tidoblet i forhold til sidste år.

Mange lidt ældre oplever deres barndom igen. De synes, at det er mere sjovt at drøne rundt på sådan en, end at sidde i en bil, tog, taxi eller bus. Disse ”Trafikkens uvorne unger” mener bare, at de problemer, der er opstået, er opstartsproblemer. De mener, at så længe cykler bare bliver kastet tilfældigt hen, så kan man gøre det samme med el-løbehjul.

Svenskerne er heller ikke begejstrede
En dødsulykke i Helsingborg har igen fået diskussionen i gang med om sikkerheden er i orden med isse el – løbehjul. Transportstyrelsen i Sverige er langt fra begejstret. Mange mener, at de slet ikke burde være i trafikken. De har nogle sikkerhedsmæssige mangler, der gør dem langt farligere end el – cykler.

I Sverige er det politiet, der afgøre, om det er tilladt at køre på el-løbehjul i de svenske byer.

Dystre forudsigelser i Spanien
I Spanien har man også oplevet et dødfald, da en ældre dame blev ramt af et el – løbehjul, men desuden har man registreret 300 ulykker. Desuden har man beregnet, at hvis antallet af el-løbehjul vokser med samme styrke, ender det med 15 – 17 dødsofre i år, lyder det fra det spanske.

De nye køretøjer blev indført ukritisk
Problemet at børn under 15 år bruger el – løbehjul. Ofte er man to på køretøjet, og så er man ligeglad, hvor man kører, og det er både på fortov, fodgængerovergang ja endda i supermarked fræser man rundt. Hvis det går galt, så dækker forsikringen ikke.
Ja nogle bruger anledningen til at tyrannisere trafikken. Men er El – cykler til dem, der hverken gider at gå eller cykle. Hvorfor alle disse nye kørertøjer bare så ukritisk blev indført på vores cykelstier, ja det forekommer meget mystisk. Måske har det noget med bærerdygtighed at gøre?

København med nød og næppe – Verdens bedste cykelby
Med nød og næppe blev København igen verdens bedste cykelby. Positionen var vi meget tæt ved at miste. Andre byer opper sig, mens København stagnerer, hedder det i begrundelsen. København taber fremdrift i indsatsen for at sikre cykeltrafikken.

Der mangler politisk lederskab for at få fremmet den miljøvenlige og bæredygtige transport, konkluderes det. Folketinget har lagt et loft over kommunernes udgifter, hvilket betyder, at vigtige cykelinvesteringer nedprioriteres.

Amsterdam, listens nummer to, har bebudet, at der vil blive nedlagt over 11.000 parkeringspladser for at skaffe plads til cykler i byen. Også listens nummer tre har store planer.

Et fornuftigt udsagn
Tænk engang, at det er en venstremand, der engang har sagt følgende: 

  • Verden har tre store problemer, klima, trængsel og fedmeepidemi. Cyklen er svaret på alle tre. 

Vi har inde på vores hjemmeside masser af cykel – artikler. Brug søgefunktionen og gå i vores elektroniske database. Flere gange om dagen opdaterer vi vores facebook. Her bringer vi også nyt fra cykelstien og området omkring


Copyright 2023 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16