Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Butikker i 1920 på Nørrebro?

Vi har fundet frem til ca. 80 butikker. Der var selvfølgelig mange mere. Her kan du se, hvornår de blev grundlagt og hvor mange beskæftigede, der var. Og overraskende var der mange bagere, skotøjshandlere og isenkræmmere. Mange af butikkerne havde ligget der længe og var oprettet allerede i 1860erne. Nu er det begrænset, hvad der står om butikkerne. Men nogle af dem kender vi i forvejen. Tænk engang, der lå en kongelig Hofparaply- leverandør på Nørrebro. Det er godt nok stort.

Bagermester Georg Johansen, Borups Alle 13
I 1902 overtog Georg Johansen en butik etableret i Turensensgade 21. Dengang var han allerede etableret på Nørrebro. Ved overtagelsen beskæftigede han tre svende. I 1918 etablerede han også en butik på Borups Alle 13.

Nu var der i alt beskæftiget 20 personer i butikkerne. Georg Jensen havde i flere år været leverandør til kommunen, alm. hospital og diverse institutioner. Bagermester Georg Jensen var bestyrelsesmedlem i Københavns Bagerlaug siden 1920.

Bagermester Carl Nielsen, Blågårdsgade 21
Efter Engelbrecht-Petersen overtog Bertram Petersen forretningen som blev forsynet med de nyeste maskiner og moderne indrettede ovne. Ved Bertram Rasmussens overtagelse i 1916 blev der beskæftiget 10 personer i forretningen. Man nåede dog helt op på en beskæftigelse på 18 personer.

Bagermester Vilhelm Troest, Griffenfeldtsgade 56
Forretningen blev grundlagt i 1900 af bagermester Albrecht. Da Wilhelm Troest overtog forretningen ombyggede og moderniserede han butikken. Lokalerne blev mere praktiske og moderne. Forretningen beskæftigede 8 personer.

Bageriet Falken, Jagvej 123
Bagermester R. Madsen overtog i 1913 bageriet Falken, Jagtvej 123. I en årrække drev han bageri i Ryesgade 85. Bagermesteren var i en årrække næstformand i Københavns Bagermesterforening.

Wienerbageri og Konditori, Ægirsgade 50
Det var Carl Jessen Petersen Østbye, der i 1904 overtog denne forretning. Den beskæftigede 6 personer.

Nønnickes Konditori, Jagtvej 208
Konditor F.W. Nønnicke åbnede den 7. december 1919 et moderne konditori i det nyopførte ”Kanslerhus”, Jagtvej 208. Her lykkedes det hurtigt at få en god og solid kundekreds. Ved siden af almindelig konditorforretning drives konditori med udskænkning af alkoholfri drikke, kaffe, te, chokolade og sodavand i det dertil indrettede serveringslokale.

Købmand Frederik Schiøth, Åboulevard 9 C
Virksomheden blev påbegyndt i 1915. Der var tidligere en forretning af samme art i bygningen. Men det var først fremgang at måle efter denne dato. Og inden for branchen brugte man benævnelsen ”betydelig fremgang”. Man handlede med kolonial, delikatesse, vin og konserves. Man var leverandør til flere større hoteller, folkekøkkener og lignende større virksomheder.

Blomsterhandler L. Bang, Åboulevarden 44
Blomsterhandler L. Bang grundlagde sin virksomhed i året 1893 på hjørnet af Åboulevarden og Rantzausgade. Men i 1913 flyttede han hen til Åboulevarden 44, hvor der blev indrettet større og bedre lokaler.

L. Bang er udlært gartner. Han har bl.a. arbejdet for Frederik den Ottende, Grev Danneskjold-Samsøe og Sydsjællands Planteskole. Han var den første herhjemme, der fremavlede blå tulipaner. Han har i sit arbejde haft stor opbakning fra sin hustru, der stadig hjalp til. Bang havde den 2. november 1921 været gartner i 50 år.

L.J. Larsens Fedevareforretning og Fabrikationsvirksomhed
Denne virksomhed er vi stødt på tidligere i en af vores artikler. Virksomheden var beliggende Nørrebrogade 53. Den var grundlagt i 1897 under ganske beskedne former. Gennem årene udviklede den sig til en af de betydeligste inden for branchen.

Grundlæggelsen fandt sted på Godthåbsvej. Derefter havde den til huse forskellige steder, indtil man slog sig ned her. Samtidig med flytningen etablerede man leverpostejsfabrik. Her har man plads til gode maskiner. Her fabrikeres også forskellige slags pølser.

Virksomheden omfatter fabrikation i en gros såvel som detailsalg. Og det er inden for alle arter af fedevarer, viktualier, delikatesser samt oste. Man lavede mange af disse varer selv.

Ved grundlæggelsen var Hr. og fru Larsen selv. Men efterhånden blev der beskæftiget 12 personer.

Slagtermester Nordenbøges Forretning, Nørrebrogade 43
Den er grundlagt i året 1888 på Falkoner Alle 37. De nuværende lokaler i Nørrebrogade 43 blev åbnet i 1913. Forretningen, der omfatter salg af okse-, kalve og lammekød er installeret i moderne og hygiejnisk indrettede lokaler.

Firmaet, der beskæftigede 7 – 8 mennesker hørte til de største slagtermestre i byen.

Brødrene Zøllner, Nørrebrogade 174
Firmaet er grundlagt allerede i 1846 af slagtermester Carl Zøllner, der var indehaver fra 1846 til 1905. I august 1905 blev virksomheden overtaget af Ludvig og Georg Zøllner.

Virksomheden omfattede slagteri og handel med okse- kalve- og lammekød. I 1911 oprettedes en filial på Falkoneralle 49. Firmaet var leverandør til mange restaurationer. Men de havde en stor privat kundekreds.

Slagtermester Trebbien
I 1913 grundlagde slagtermester V.A. Trebbien sin virksomhed i Prins Jørgensgade 4. I 1917 flyttede han hen til Rantzausgade 32, hvor en moderne butik blev indrettet. Virksomheden omfattede salg af alle former for kød også hestekød.

Sideordnet med detailvirksomhed drev han en moderne pølsefabrik. Men slagtemesteren havde også filialer i Ryesgade 38 og Jagtvej 119. Han beskæftigede 7 medarbejdere.

Helga Rasmussens Blomsterbutik, Fælledvej 9
Helga Rasmussen begyndte sin virksomhed på Fælledvej 9 i 1906. Men butikken udviklede sig og det kneb med pladsforholdene. Så hun flyttede til Strandvejen 41, hvor en moderne butik blev indrettet.

Buntmager Harald Lippert
Forretningen blev grundlagt i Blågårdsgade 30 i året 1916. Men allerede to år senere flyttede den til Fredensgade 14. Virksomheden omfattede fabrikation af alle arter af pelsvarer, så som specielle herre – og damepelse.

Forinden buntmager Lippert begyndte selvstændig virksomhed har Lippert opholdt sig i Berlin og Paris og uddannet sig yderligere.

Købmand Valdemar Bengtson, Jagtvej 202
Butikken blev indrettet i ”Kanslerhus”. Butikken startede, da komplekset blev taget i brug. Der blev forhandlet vin, konserves og delikatesser. Varerne blev bragt ud overalt i byen og langs Strandvejen.

Købmand Oluf Olsen, Jagtvej 207
Da Olsen overtog butikken i 1919 var det ikke så meget gang i den. Men den voksede sammen med kvarteret. Den blev betegnet som en af de bedre inden for branchen. Virksomheden omfattede kolonialvarer, vin, konserves og delikatesser. Oluf Olsen havde opholdt sig 20 år i branchen.

Skotøjshandler Ernst Grûn, Nørrebrogade 84
Grün havde skabt sig en god butik på Nørrebro. Begyndelsen var ikke overvældende men med energisk arbejde er der skabt resultater. Der var forhandling af fodtøj fra ind – og udland. I 1920 blev hele ejendommen overtaget, så lager og ekspedition nu var på tre etager.

Købmand Olaf Lenz, Nørrebrogade 61
Lenz overtog butikken i 1904 af købmand Søren Bredal. Denne grundlage allerede i 1890 en urtekræmmer-forretning samme sted. Butikken handlede med kolonial, urtekram, vin og materialvarer.

Isenkræmmer L.V. Erichsen, Nørrebrogade 55 A
Virksomheden blev grundlagt i 1880 af købmand L.V. Erichsen som detailforretning i isenkram, værktøj og bygningsbeslag, samt køkkenudstyr. Gennem årene voksede forretningen så stærkt, at det blev nødvendigt at oprette en gros forretning I 1917 indtrådte sønnen Knud Erichsen som medindehaver.

Firmaet havde leverancer overalt i Danmark og var en af landet største isenkrambutikker. Firmaet beskæftigede 32 personer og havde også en filial på Godthåbsvej.

Nørrebros Isenkramhandel, Nørrebrogade 160
Indehaveren var H.E. Saabye og butikken lå på hjørnet af Thorsgade. Den var grundlagt den 30. marts 1885 af isenkræmmer Christian Nielsen i ejendommen, Nørrebrogade 162.

I juli måned 1897 blev forretningen overdraget til isenkræmmer V. Reinstrup. Han begyndte den 25. juli 1901 at indrette nye lokaler i naboejendommen. I efteråret samme år flyttede man ind.

I januar 1912 blev forretningen så overtaget af Hans Egede Saabye, som førte den frem til en af de bedste inden for branchen.

Ved overtagelsen var der beskæftiget 8 medarbejdere. Men efterhånden var man oppe på 16. Virksomheden omfattede isenkram, køkkenudstyr, lamper, elektriske kroner, glas, porcelæn, fest- og brudegaver, nikkel, messing, kobbervarer samt restaurationsartikler.

Hattemager, C. F. Jensen, Nørrebrogade 163
Hattemager C.F. Jensen grundlagde i 1876 sin forretning. I 1904 overtog sønnen Simon C.F. Jensen forretningen. I 1915 oprettede Jensen Junior en filial på Amagerbrogade 119.

Forretningen førtes som specialforretning i herrehatte. Og Jensen var selvfølgelig medlem af Hattemagerforeningen. Butikken blev en af de mest betydelige inden for branchen.

Isenkræmmer H. Michelsen, Rantzausgade 64
Isenkræmmer H. Michelsen overtog i 1918 forretningen. Den var grundlagt 10 år forinden. Virksomheden omfattede alt i isenkram, bygningsbeslag, glas, porcelæn og køkkenudstyr. Foruden almindelig detailsalg var omsætningen steget betydelig inden for leverance af specialværktøj til installatører og maskinforretninger.

Slagtermester Johan Bekker, Blågårdsgade
Slagtermester Johan Bekker startede sin virksomhed i 1891. Det startede med slagtning og forhandling af hestekød. Det startede under beskedne kår og en medarbejderstab på fire personer.

Som tiden gik, lærte folk at spise hestekød. Ved siden førtes også andre slagteriprodukter. Man startede på Frederiksborggade. Der blev oprettet fire filialer, Blågårdsgade, Istedgade, Adelgade og Pilestræde.

Men forretningen i Blågårdsgade blev hovedforretningen. Her fandtes tidssvarende og moderne maskiner. Efterhånden kom man op på 30 medarbejdere. Ja og så havde firmaet fire automobiler til varetransport.

Slagtermester N.A. Olsen, Nørrebrogade 193
I 1902 grundlagde N.A. Olsen sin første forretning på Godthåbsvej 24 med udsalg af hestekød. I årenes løb blev der oprettet flere filialer. Således i 1905, forretningen, Nørrebrogade 193.

Foruden hestekød handlede alle filialer med okse- og kalvekød. Ved siden af alt dette drev Olsen også en omfattende hestehandel med stalde på Kong Georgsvej 43.

Vi har tidligere omtalt denne person i en artikel.

A/S Louis Lillieqvist Garver- og Læderhandlerfirma
Firmaet er allerede grundlagt i 1854 af J.F.F. Lillieqvist. Efter hans død overtog enken, Andrea virksomheden. Hun optog året efter sønnen, Louis i firmaet.

Efter moderens død i 1905 var sønnen nu eneindehaver. I 1912 overgik virksomheden til aktieselskab. Adressen var Nørrebrogade 187.

Firma R. Højland, Nørrebrogade 166
Den første forretning begyndte i 1912 i Stefansgade 14. Den omfattede kolonialhandel. Nogen tid efter gik Højland væk fra denne branche og åbnede en ny forretning i Ægirsgade 3 som speciel forretning i røgeri, pålæg og en del hørkram.

I 1917 flyttede forretningen så til Nørrebrogade 166, hvor en stor smuk butik blev erhvervet. Det begyndte uden medarbejdere. Men efterhånden blev der dog ansat 3 stykker udelukkende i ekspedition. Senere oprettede han også en filial på Frederikssundsvej.

Axel Lundhs Forretning, Nørrebrogade 45
Butikken blev grundlagt i nr. 43 i 1884. I 1913 flyttede man ind i nabobygningen. Forretningen omfattede salg af kaffe, te, kakao. Axel Lundh importerede selv.

Han begyndte selv men efterhånden voksede butikken. Således kom til at omfatte 14 medarbejdere.

I 1913 åbnede man en filial på Gl. Kongevej 119. Under de vanskelige vilkår med kaffen i 1917 var A. Lundh blandt de næringsdrivende, hvis kaffeerstatning blev anerkendt. Han fik tilladelse til at fremstille det.

I 1915 blev sønnen, Jørgen optaget i forretningen.

Anton Nielsens Forretning, Blågårdsgade 8
Forretningen blev grundlagt 1888. Forretningen omfattede æg, smør, ost og konserves. I 1900 blev butikken ombygget til en moderne og tidsvarende butik. Det blev til kvarterets største ostebutik.

Firma C.M. Nygaard, Blågårdsgade 36
Firmaet blev grundlagt 1908. Virksomheden omfattede fabrikation og handel med bygningsmateriale. Virksomhedens speciale var montering med fliser af køkkener, badeværelser, fabrikker, hospitaler m.m.

Desuden lagde man mosaik og almindelige gulve, som udførtes efter egen eller fremmed tegning. Virksomheden beskæftigede ca. 50 mand.

Man havde egn opslagsplads på Slangerupbanens grund. Og så havde firmaet hele 8 kørertøjer.

Fiskehandler Oskar Arentzen, Rantzausgade 42
Forretningen blev grundlagt i 1910 af Herman Olsen, der i 1917 solgte den til Arentzen. I den tid har butikken haft betydelig fremgang. Hurtig nåede butikken det dobbelte i omsætning.

Forretningen førtes som Vildt – og Fiskeforretning.

Brødrene Hansen, Blågårdsgade 2
Firmaet blev grundlagt i 1875 af brødrene H. og C. Hansen. I 1877 overtog C. Hansen forretningen og drev den til sin død i 1910, hvorefter sønnen O. Carl Hansen overtog den.

Forretningen var anlagt som farve- og Materialhandel men allerede i 1907 begyndte man med en speciel forretning i fotografiske artikler.

I januar 1913 solgte O. Carl Hansen materialhandlen og drev nu kun fotografiske artikler. Forretningen foretog fremkaldelser, kopiering og forstørrelser. Alle varerne blev importeret af firmaet selv.

Nørrebros fotografisk magasin, Nørrebrogade 30
Arthur Meyer grundlagde i 1913 firmaet. Her kunne man få alt inden for fotoartikler.

Firmaet Elis Mogensens Efterfølger ved O.C. Herbst
Firmaet blev grundlagt 1895 af Hr. E. Mogensen på Nørrebrogade 57. I 1914 overtog O.C. Herbst butikken. Forretningen omfatter salg af optiske og fysiske instrumenter. Her kan du købe briller og pincetter af alle ”arter”.

Foruden indehaveren beskæftigede forretningen 1 dame og 1 lærling. Hr. Herbst var formand for de optiske instrumentmagere.

Skotøjsmagasinet Blaagaard, Blågårdsgade 6
Butikken blev grundlagt i 1895 af skotøjshandler C.F. Christensen, Nørrebrogade 25. I 1911 blev butikken overtaget af C. W. Johansen, som knyttede den til Blågårdsgade 6. I 1915 blev butikken udvidet. Den beskæftigede 6 personer og forhandlede ”prima fodtøj”.

Kgl. Hof-Paraplyfabrikant M. Polack jun. Efterfølger
Hovedudsalget var Købmagergade 4. Filialen var Nørrebrogade 47. Firmaet havde indtaget en ledende stilling inden for paraply – industrien.

Fabrikkens produkter udmærkede sig ved soliditet og elegance. Produkterne har vundet stor udbredelse og stor anseelse for deres fortrinlige egenskaber. Ja sådan hed det sig.

Firmaet blev grundlagt i 1882 af Marius Polack, som fortsatte under dette navn. I året 1890 blev firmaet kongelig græsk hofleverandør og to år efter endda også dansk hofleverandør.

Den 15, februar 1904 overtog V. Meyer firmaet. Firmaet omfatter fabrikation og handel af paraplyer, parasoller og spadserestokke. Firmaets produkter eksporteredes også til udlandet efter en ret synlig målestok, særlig til Dansk Vestindien.

Fedevareforretningen J. Nielsen og Co.
Firmaet begyndte under beskedne forhold i Blågårdsgade 4 og beskæftigede fire personer. Virksomheden er i årenes løb vokset betydeligt og omfattede alt i fedevarer og pølser fra egen pølsefabrik forsynet med de fineste maskiner og redskaber.

Forretningen var installeret i moderne lokaler og under hygiejniske forhold og beskæftigede efterhånden 10 personer.

Virksomheden blev drevet både som detailhandel og en gros. Forretningen var grundlagt af Konrad Nielsen og jens R. Nielsen.

H.P. Sørensen, Nørrebrogade 18 B
Firmaet H.P. Sørensen, Nørrebrogade 18 var en af Nørrebro s største skotøjsfirmaer, der var grundlagt af skomagermester H.P. Sørensen, Baggesensgade. Senere flyttede man til Nørrebrogade 17 for så at lande her i Nørrebrogade 18 B.

Frk. J. Frederiksen blev optaget i firmaet som kompagnon. Hun blev eneindehaver i 1915. Firmaet forhandlede skotøj overalt i indlandet og en del til udlandet. Virksomheden beskæftigede 12 personer. Man havde også et fuldt moderne reparationsværksted.

Firmaet Rasmus Olsen, Nørrebrogade 118
Butikken var en af de mest velrenommerede inden for sin branche. Forretningen førte ure af enhver art. Desuden førte man optiske apparater.

Carl Th. Jacobsens Conditori og Bageri
Firmaet blev grundlagt I 1880 og var beliggende Guldbergsgade 21. Hr. Jacobsen overtog forretningen i 1913. Og siden gik det stærkt. Butikken fik seks udsalgssteder. I bageriet blev der indlagt elektrisk drift.

Hr. Jacobsen blev udlært i Næstved i 1891. Han modtog for sit svendestykke en bronzemedalje og hæderlig omtale.

Firmaet H. Petersens Efterfølger
Firmaet lå på hjørnet af Blågårdsgade og Blågårds Plads. Man solgte alt inden for en velassorteret kolonialforretning. Desuden havde man et udsøgt vinlager.

Bagermester Villy C. Olsen, Griffenfeldtsgade
Forretningen, Griffenfeldtsgade 20 var grundlagt i år 1900 af bagermester Otto. I 1917 overtog Villy C. Olsen forretningen, der omfattede bageri og konditori. Bagermesteren og fruen arbejde i begyndelsen selv. Men senere fik de fire medarbejdere.

Virksomheden fik en helt ny stor ovn samt nye røre- og piskemaskiner.

Carl Hemstra, Fælledvej 18
Carl Hemstra oprettede sin butik i 1906. Han beskæftigede to personer. Man solgte kolonial, delikatesser, vin og tobak.

Bagermester Johannes Thygesen, Korsgade 49
Bageriet blev grundlagt i 1879 af bagermester E. Jørgensen, Korsgade 60. Forretningen var på forskellige hænder, inden J. Thygesen overtog den i 1911. Forretningen beskæftigede 4 personer.

Firmaet Th. Johannesen, Nørrebrogade 64
Forretningen blev grundlagt i 1909 i Haderslevgade 30 af Johannesen. I 1915 flyttede firmaet tul de nuværende lokaler. Forretningen rummer alt inden for viktualier og alt henhørende til det kolde bord. Man havde også salg af egne produkter.

Bagermester Louis Hansen, Nørrebrogade 201
Butikken blev grundlagt 1896. Der har været en del forskellige indehavere. I marts 1919 overtog Louis Hansen forretningen. Virksomheden beskæftigede 2 svende og 2 damer. Og der var både bageri og konditori.

Kirschner, Griffenfeldsgade 38
Virksomheden omfattede fabrikation af ligkister. Firmaet var ejer af en rustvogn samt en automobil til befordring af følget. Forretningen var en af de største i byen og påtog sig alt inden for begravelse.

Forretningen blev grundlagt i 1893 af F. Klühns. Han drev forretningen ind til Kirschner overtog forretningen i 1911.

Bagermester Valdemar Gætje, Fælledvej 10
Firmaet blev grundlagt langt tilbage af Valdemar Gætje, der var formand for Bagerlauget. Det var en af Nørrebros ældste butikker. C.F. Olsen overtog butikken i 1920. Han førte butikken videre efter de samme gode og solide principper. Man havde en filial på Østerbrogade 60.

Inden C. F. Olsen overtog butikken havde han været ansat i firmaet i 15 år. Forretningen omfattede bageri og konditori.

Bagermester Chr. Nielsen, Tagensvej 5
Firmaet blev grundlagt i 1905, men i 1912 blev det overtaget af Chr. Nielsen. Firmaet omfattede bageri og konditori. Firmaet beskæftigede 5 personer.

Firmaet Anders Jørgensen, Ravnsborggade 8
Firmaet var allerede grundlagt i 1860 på Nørrebrogade 10 af faderen til den senere indehaver Sophus Sørensen. Denne overtog firmaet i 1920. Grundlæggerens kone førte firmaet videre fra 1913 til sønnens overtagelse.

Firmaet omfatter salg af fedevarer, viktualier, delikatesser og ost. Som specialitet havde man skildpadde. Forretningen leverede også smørrebrød på bestilling. Der var beskæftiget 10 personer i forretningen.

Firmaet Jul. E. Hansens Efterfølger, Nørrebrogade 53
Firmaet blev grundlagt 1882. Efter Hr. Hansens død i 1900, bestyrede hr. Nielsen forretningen indtil han overtog den i 1903. Forretningen omfattede ure og optiske instrumenter.

Hr. Nielsen var laugets repræsentant i Haandværkerforeningens Repræsentantskab samt i Fællesrepræsentationen for Handel, Industri og Håndværk. Hr. Nielsen beklædte gennem årene flere tillidshverv.

Urmager P. Hansen, Nørrebrogade 70
På Nørrebrogade 70 grundlagde urmager P. Hansen i 1895 sin forretning under meget beskedne forhold. Butikken blev udvidet ganske betydeligt. Den beskæftigede efterhånden 5 medarbejdere.

Emil Mortensens Manufakturforretning, Borups Alle 116
Forretningen blev grundlagt i 1912 af Fru M. Iversen. I 1920 blev forretningen ovetaget af Emil Mortensen. Den omfatter bl.a. manufaktur og trikotage.

Konditor F. Nønnecke, Jagtvej
Konditor F. Nønnecke, der havde hovedforretning i ”Kanslerhus” på Jagtvej åbnede i 1920 også en filial på Frederiksborgvej 77 i Søborg. Konditor Nønnecke var på et tidspunkt Københavns yngste konditor.

Bagermester H. Sanders Forretning, Rantzausgade 44
Butikken omfattede bageri og konditori. Den var fuldt moderne indrettet som ”Wiener- og Dresdner- Bageri. Virksomheden omfattede 5 personer foruden Hr. Sander og frue.

Tobias Troelsens firma, Ægirsgade 18
Tobias Troelsen var blandt sine kollegaer anset som en dygtig forretningsmand. Fru Troelsen ordnede alt i forretningen og var en meget dygtig dame som i vide kredse forstod at gøre sig afholdt, såvel blandt kunder som konkurrenter.

Man forhandlede æg, ost, pålæg, konserves og smør.

Gunni Larsens Hatteforretning, Blågårdsgade 20
Forretningen blev grundlagt tilbage i 1867 af Vilhelm Foltener. Den blev overtaget af G. Larsen den 13. juli 1913. Forretningen blev udvidet flere gange. Den 1. november 1917 blev der oprettet en filial i Istedgade 136. Forretningen havde et personale på 7 ekspedienter.

Bagermester Georg Høgholt, Rantzausgade 26
Den 1. april 1905 blev bageriet ovetaget. Men gennemårene er har bageriet udviklet sig. Virksomheden omfattede også et konditori.

Firmaet Christian Jennert, Gartnergade 9
Forretningen blev i 1916 overtaget af C. Jennert, der har udviklet forretningen. Forretningen omfattede bl.a. alt under kolonial, vine og delikatesse samt konserves.

Firmaet W. Andersen & Co, Fælledvej 1
Firmaet var grundlagt i 1913 af W og J. Andersen. Virksomheden omfattede stukkatur, gips, cementarbejde og imiteret sandsten og granitstøbning samt en gros salg og import af gips. Virksomheden leverede arbejde til både stat og kommune foruden private institutioner og bygninger.

Virksomheden var beliggende Fælledvej 1 og omfattede 2 etager i to store bygninger.

Fribergs Soigneringsanstalt, Jagtvej 59
Firmaet blev grundlagt i 1905 i Fynsgade 6 under beskedne forhold. Virksomheden omfattede udlejning af håndklæder, viskestykker og toiletskabe til forretninger og kontorer samt duge og servietter til restauranter.

I 1907 flyttede man til J. Blombergsgade 12. Forretningen var i stadig udvikling. I 1920 blev der foretaget en større udvidelse idet R.C. Friberg overtog 2 firmaer i samme branche, nemlig Soigneringsanstalten Fix og Københavns Soigneringsanstalt og sluttede den sammen med den bestående forretning.

Virksomheden beskæftigede 11 personer.

Slagtermester Einar Fr. Jensen, Prins Jørgensgade 7
Butikken var ældgammel og var i slægten Schumacher- Jensens besiddelse indtil Einar Fr.Jensen olvertog forretningen i 1913. Dengang blev den ved overtagelsen moderniseret efter alle tidens regler forretningen drev handel med alle arter kød. Okse-, Kalve- og lammekød samt flæsk.

Johs. Hansen, Nørrebrogade 61
Efter en uddannelse hos glarmester O.A. Olesen, Godthåbsvej 47 nedsatte Johs. Hansen sig som glarmester på Nørrebrogade 61 i året 1918.

Forretningen drev fabrikation af rammer og almindelig glarmesterarbejde. Desuden var der salg af raderinger og malerier. Hansen fik i 1907 tildelt bronzemedalje for udført svendestykke. Specialet var indramning af broderier.

Beklædningsmagasinet ”Blaagaard”
Magasinet ved Andreas Petersen blev grundlagt i året 1920.Forretningen omfattede herreekvipering, lingeri og skrædderi. Forretningen var i en rivende udvikling. Og allerede året efter blev butikken bygget sammen med nabobygningen.

Trikotageforretningen Chr. Omøe, Korsgade 21
Forretningen havde mange år på bagen, da den i 1916 blev overtaget af Chr. Omøe. Forretningen havde egen systue og forarbejde linned. Den beskæftigede 5 personer.

Crome & Goldschmidts Udsalg, Nørrebrogade 26
Butikken blev bestyret af Laurits Jacobsen. Den blev grundlagt 1898 A. Borberg-Sørensen. I 1904 overtog Jacobsen butikken. Der skete gennem årene betydelige udvidelser idet forretningen kom til at bestå af både stue, førstesal og kælder.

Forretningen omfattede alt inden for manufaktur, specielt sengeudstyr, tæpper, gardiner m.m. Forretningen havde 9 personer ansat.

Kilde: 

 • Hougaard, Wedderkop Hedegaard, Bokkenheuser: Danmarks Hovedstad København og deres erhvervsliv.

Hvis du vil vide mere:

 • Desuden kan du under Nørrebro finde 275 artikler bl.a. følgende: 
 • Det begyndte med urtekræmmere (NørLIV)
 • Jægersborggade – Før-Nu og Altid 
 • Liv og Handel på Nørrebro 
 • Gamle Virksomheder på Nørrebro 
 • Dengang – Masser af boghandlere på Nørrebro 
 • Boghandel på Nørrebro 
 • Slagtermesteren på Runddelen 
 • Nørrebro – virksomheder 1923 (fortegnelse) 
 • Urtekræmmere, Spækhøkere og andre på Nørrebro 
 • Nørrebros detailhandel i 1960 og 1970
 
På www.dengang.dk har vi en kategori, der hedder ”Fra Urtekræmmer til Shawarmabar”, der indeholder 28 artikler omkring detailhandelen og Nørrebro Handelsforenings Historie 

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16