Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Biler – ud af København (1)

Vi giver vores serie en ny overskrift. Og den er mere aktuelt en nogensinde. Der er kommet en kraftig stigning på beboerlicensen. Og det er ikke garanti for at du har en P –plads, selv om du skal af med 4.000 kr. Man sagde ellers, at det skulle være billigere at bo i København. Mange almindelige københavnere har brug for bilen i hverdagen. Så nytter det ikke noget, at politikerne vil adfærdsregulere. Og så kan indtægten finansiere det, som de ellers ikke har råd til. Hvad med de andre klimasyndere? Er det kun bilerne, man vil til livs? Det svarer slet ikke til Erhvervslivets ønsker ifølge DI’ s erhvervsklima. Her vil erhvervslivet have bedre infrastruktur og komme hurtig fra A til B. Lige nu koster det op til 36,- kr. i timen for at parkere i København. Cykler skal have fortrin for 2Den nødvendige trafik (Erhvervstrafik) i lyskryds!!!

Ny overskrift – med samme indhold
Vi har kørt en serie på 12 artikler med en lidt anden titel. Vi fortsætter med en lidt kortere titel. Og det ser også ud som om, at det bliver lettere, at få bilerne ud. Udgangspunktet er, at det alene er bilerne, der forurener i København. Man vil have en grøn linje. Og så skal alle bilister adfærdsreguleres. Det gør politikerne så ved, at adfærdsregulere med højere afgifter.

Og det nye er så, at de penge, der så kommer ind ikke nødvendigvis går til den kollektive trafik, cykler, p – pladser m.m. Nej, bilisterne er med til at betale for de sociale tiltag, som Københavns Kommune i første omgang ikke har råd til.

Kraftige stigninger på beboerlicens
Nu er det denne gang ikke alene erhvervslivet, der bliver ramt, nej det er også den almindelige borger i København for hvem bilen er en absolut nødvendighed. Her hjælper hverken cyklen eller den kollektive transport.

Argumentet med, at den ny metro retfærdiggøre en højere beboerlicens holder heller ikke.

De mest forurenede biler i skatteklassen C til G skal stige fra 1.600 kr. til 4.000 kr. årligt. De mindre forurenede biler kommer til at stige fra 1.000 kr. til 2.000 kr.

Man sagde ellers, at det skulle blive billigere at bo i København
Politikere har udtalt at man på denne måde vil gøre det mere attraktivt at bruge delebil, cykel og kollektiv transport. Det harmonere så ikke med at det så samtidig skal gøres billigere at bo i København. Jo, det er almindelige mennesker og børnefamilier, det går ud over.

Som beboer skal man betale en parkeringslicens for at have ret til at parker. Men der er ingen garanti for at, der er plads. I flere bydele er der flere biler end p – pladser.

Kommunen opkræver reelt penge for parkering uden at levere p – pladser.

Mange københavnere har brug for bil i hverdagen
De fleste københavnere har brug for en bil i hverdagen for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. De færreste gider at køre i bil i København, hvis man kan blive fri. Nogen er nødt til at køre i bil for at passe et arbejde uden for København og måske skal bruge bil i deres arbejde eller for at nå et hente arbejde.

Storcentre øger deres indtjening
Erhvervslivet har brug for bilen for et yde service over for borgerne. Kunder har nogle gange brug for bilen, når de skal hente større ting i deres butik. Men efterhånden vælger mange at køre til Storcentret, der ofte tilbyder gratis parkering i et tidsrum. Det er i den grad konkurrenceforvridende.

Bilister har længe været ugleset i København. Man har brugt bilisterne som malkemaskine for at få finansieret andre ting. Nu får skruen endnu en stramning. Man vil jage flere københavnere ud af byen og sikkert også mange af de små og mellemstore erhvervsvirksomheder.

Bilister finansierer det som kommunen ellers ikke har råd til
Mange bruger bilen for at få hverdagen til at hænge sammen i en by, der i forvejen er dyr at bo i.

Men ikke nok med det. Man vil også tage hul på at nedlægge en masse parkeringspladser og lukke veje for biler. Og som allerede skrevet så skal de forøgede indtægter bruges til børne – og socialområdet.

Hvorfor ikke gøre som i Göteborg
Man kunne have gjort lige som i Göteborg. P – afgifter låses i et lukket system. Den ene halvdel finansierer drift, vedligehold og udvikling af nye p – anlæg. Den anden halvdel finansierer udsmykning af byen i form af blomsterbede, gavlmalerier og kunst i byen.

Mere parkering kunne foretages på tomme grunde eller i underjordiske konstruktioner.
Man vil lukke veje
Det handler om en såkaldt ”Mobilitetszone”, hvor områder lukkes for gennemkørende trafik, omprioritering af vejareal, genveje til fordel for de grønne transportformer og højere priser for parkering for både pendlere og københavnere. Og så taler man om, at busser skal opgraderes, selv om en masse ruter snart nedlægges i forbindelse med den ny Metro.

Hvad med de andre klimasyndere?
Igen engang er det udelukkende biler, der klimasyndere. Ikke et ord om krydstogtsskibe eller andre klimasyndere. Det er fin nok at København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Men man glemmer atter engang, at kigge på konsekvenserne for de ting, man gennemfører.

Det svarer ikke til erhvervslivets ønsker
Vejarealer indsnævres, p – pladser nedlægges. Man går bevidst efter, at der skal være mindre attraktivt at være bilist i København. Glemt har man også, at erhvervslivet som den allervigtigste ting i erhvervsmålingen fra Dansk Industri efterlyste bedre infrastruktur og muligheden for at komme fra A til B.

De nye tiltag kommer til at gå ud over den personlige frihed, erhvervslivet og væksten. FDM mener, at det skal være legitimt at eje en bil for at få hverdagen til at hænge sammen.

Man straffer også dem, der netop har købt en brændstoføkonomisk bil, eksempelvis en brintbil eller plug – in hybrid bil.

Man skal køre længere efter p – plads
Man vil gøre det gratis at parkere for el – biler. Men man glemmer, at det er behov for en masse ladestandere. Og når det så er gratis, ja så vil el – biler optage flere p – pladser. Og så må diesel – og benzinbiler køre længere for at kunne parkere.

De fleste i København bor i lejlighed, så de har ikke lige mulighed for at få opladet bilen. Nu får man nærmest indtrykket af, at bilejere ingenting betaler til den forurening, som de efterlader. Sidste år fik Københavns Kommune 457 millioner kr. ind for betalingsparkering.

De danske bilister betaler i forvejen rigeligt. Og nu skal man så åbenbart til at betale for kommunale tiltag. Og indtægterne fra beboerlicenserne skal så bl.a. finansiere løft på skoleområdet.

Regeringen og Kommunernes Landsforening aftalte ellers også, at give kommunerne 2,2 milliarder kroner mere i 2020. Disse får Københavns Kommune også glæde af.

Op mod 36 kr. i timen – tak.
Op mod 36 kr. i timen skal bilister i dag betale, hvis de vil parkere i hovedstaden, uagtet om bilen er drevet af el, benzin eller diesel. Nu skal det være endnu dyre at parkere, men for el – biler skal det som allerede skrevet være gratis.

Overborgmesteren mener, at det giver mening, at lukke den gamle bykerne for benzin og dieselbiler. Når håndværkere i fremtiden vil servicerer kunderne her er de tvunget til at investere i el – biler. Ja det er mange detailhandlere også. I det daglige er der mange, der ikke kan undvære bilen. Politikere mener, at de kan klare deres gøremål på en ladcykel.

Grønne taxaer får fortrinsret.
Grønne taxaer skal have fortrinsret. Der oprettes 50 pladser på de bedste steder i byen til dem. Taxaer med fossilfri energi må bagerst i køen.

Erhvervstrafikken – bagerst i køen
Lyskryds skal fremover have forkørselsret for busser, cyklende og gående. Den nødvendige trafik (erhvervstrafikken) må også bagerst i køen. 

  • Vi har i tidens løb skrevet meget om trafik, cykler, infrastruktur og mangel på samme på vores side. Brug søgefunktionen og gå ind i vores arkiv. Se også vores Facebook, der bliver opdateret flere gange dagligt.

Copyright 2023 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16