Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Er en Bypark foran Tivoli en god ide?

Man vil lukke fra Rådhuspladsen til Tivoli. Et grønt område skal etableres. Et andet forslag fra De Konservative. Måske skulle man have ventet til Østre Ringvej var færdig. Er smalle Jernbanegade sikker nok? Her skal køre 64 busser i timen og her er ingen cykelsti. Der er tryk og mangel på plads i forvejen. Organiseret byplanlægning var at fortrække frem for trafikanalyse. Folk er ikke vant til at komme her. Vil københavnerne egentlig have det sådan? Andre skal betale. Men det bliver alligevel en massiv udgift for Københavns Kommune. En overraskende positiv trafikplan. Fjernelse af vareindlevering og p – pladser i Jernbanegade kan være på vej. Her bliver det svært at anlægge cykelsti.

Man vil lukke fra Rådhuspladsen til Tivoli
Et flertal i Borgerrepræsentationen har bestemt, at der skal anlægges en bypark foran Tivoli. Flere politikere har givet udtryk for at dette skal det til for at begrænse biltrafikken i København.

Jo parken skal være fra, hvor Vesterbrogade krydser Bernstorffgade og H.C. Andersens Boulevard. Nu skal borgerne gå på jord og sten blandt træer og buske, der hvor vejen nu er asfalteret. Man er glad for københavnerne efterspørger grønnere områder og en mere boligblandet by.

Hvis projektet bliver endelig realiseret, så lukker man ned fra Rådhuspladsen til Tivoli. Beslutningen blev endelig taget efter en trafikanalyse

Et grønt område
Området skal nu i stedet for biler indeholde en grøn park med spisesteder, borde og bænke foruden brede fortove med plads til fodgængere og cykler. Her skal være masser af spisesteder.

Umiddelbart lyder det jo meget grønt og miljøvenligt med en bilfri bypark, hvor ”natur flettes ind i byrummet” som Tivoli skriver i deres presseinfo. Det bliver tale om et område på 10.400 m2. Det lyder også besnærende med vandløb og 30 meter høje træer.

Kunstneren Olafur Eliasson og Gehl Arkitekterne er involveret i planerne.

Et andet forslag fra De Konservative
Umiddelbart tænkte ”Den Gamle redaktør” at hvis pengene sidder så løst, så er der nok større behov for at anlægge idrætsfaciliteter. Men sådan skal det altså ikke værre.
En anden ting er, at sådan en park sikkert tiltrækker endnu flere turister. Ja det ikke været så mange i år, men forrige år var der så mange, at de lokale beboere havde fået nok.

Og egentlig havde De Konservative et genialt forslag, og det var at vende parken 90 grader og så bruge et torv, der i dag ikke bliver brugt ret meget. Så fik man også en stor park, men nej. Det hele drejer sig om at få bilerne ud af København.

Parken skulle så gå fra Tivolis hovedindgang over Axeltorv og forbi Palads. På den måde kunne man respektere den gennemgående trafik på Vesterbrogade og stadig få den grønne bypark.

Måske skulle man have ventet til Østre Ringvej var færdig
Det er en ret stor beslutning at tage. Og åbenbart skal det ske hurtigt. En af borgmestrene giver således udtryk for, at det første træ skal plantes i 2022. Tivolis logistik problem er hermed løst. Og man kan godt forstå, at de er glade. Et privat initiativ tager en del af det fælles rum.

Sådan ser et flertal af politikere det ikke. De mener, at grønt er godt. Men ak Vesterbrogade var en forlængelse af den gamle Roskildevej dengang. Det var en berømt en indfaldsvej fra 1100 – tallet. De gamle byer og deres strukturer udviskes. Nørrebrogade var en del af den berømte fingerplans fem fingre. Det er også ødelagt. Nutidens mennesker er ligeglade.

Måske skulle man have ventet til Østre Ringvej var færdig. For nu skal busserne flyttes til Jernbanegade og der 64 stykker i timen. Her kører så samtidig 10 – 15.000 cyklister. Og Jernbanegade er ikke just den bredeste gade at færdes i. Der mangler også en cykelsti. Og så er det lige det med trafiksikkerhed. Her er også to parkeringsanlæg.

Er Jernbanegade sikker nok?
Alt dette sættes i værk inden man har fundet ud af, hvor trafikken skal dirigeres hen. Der er lavet en trafikanalyse med forslag om, hvor de mange busser og biler helt nøjagtig skal dirigeres hen. Det bliver voldsomt at dirigere dem alle sammen ned ad Jernbanegade. Man lukker simpelt hen en af de mest centrale gader i København.

Bilister så som håndværkere vil vælge andre ruter og anvende mindre gader som smutveje til stor irritation for de lokale beboere.

Tryk og mangel på plads i forvejen
Det bliver rigtigt svært at omdirigere personbiler og lastbiler i det her områder uden at de propper til andre steder i nærheden. Det er jo et sted, hvor der er tryk på og stor mangel på plads i forvejen. Man vil trods alt lukke en hovedfærdselsåre.

I sidste ende kan trængslen bliver for meget for københavnerne. Det hele kan ende med at det vil være fredeligt i den park. Men trængslen i byen vil blive værre. Flere københavnere vil synes, at det bliver mere træls at bo her.

Organiseret byplanlægning var at fortrække
Egentlig var politikernes mål at reducere trængslen og finde bedre trafikløsninger. Byparken skal være med til at gøre livskvaliteten bedre for borgerne, men det er nu langt fra sikkert, at det ender sådan. Det kan blive positivt, men det kræver en organiseret byplanlægning for hele området og ikke bare en trafikplan.

Er Byparken virkelig det som københavnerne efterlyser? Der bor ikke så mange og egentlig kommer der heller ikke så mange her.

Man vil omdanne en bydel til noget, den ikke er. Problemet er nok, at man i de sidste 20 ikke har haft en organiseret byplan for hele hovedstadsområdet.

Folk er ikke vant til at komme her
Man vil have folk til at tage hen i en bypark, hvor folk kan sidde, gå og folde sig ud, men det gør man absolut ikke lige her. Området har jo en særlig karakter i dag med barer og Hovedbanegården. Tror man bare, at man kan lave det hele om med en park?

Et forslag om at lukke Hammerichsvej blev dog nedstemt.

Andre skal betale
Regningen for det hele forventer man at Tivoli og Tivolis Venner samt Fonde vil betale. Men foreløbig har Tivoli et dundrende underskud på et trecifret beløb og Tivolis Venner har givet udtryk for at de synes, at det hele er et fantasiprojekt og vil ikke være med. Tivolis Venner siger, at de ikke er blevet spurgt, om byparken.

Foreningen blev i 2006 etableret med 20 personer. Foreningen mener, at det hele ender i trafikalkaos.

Cityringens sikkerhed
Åbenbart har man fået talt med Metroselskabet. For 1.000 ejendomme i København og på Frederiksberg er blevet pålagt servitutter af hensyn til Cityringens sikkerhed. Det betyder at der ”hverken permanent eller midlertidigt må graves dybere ” end 1,8 meter eller ”bores eller etableres pæle der når dybere” end 4,9 meter ned i jorden.

Dette gør Tivoli til en af de 1.000 ejendomme. Der er givet ca. 2,9 mio. kr. i erstatning.
Tivoli har jo som bekendt også planer om at etablere et 70 meter og 18 etagers stort byggeri. Om byparken også kommer i problemer med dette vides ikke.

En ”formel” proces
Københavns Kommune arbejder på en redegørelse over projektet. Derefter skal byparken til planhøring med de lokale københavnske borgere. Sideløbende skal kommunen så finde sponsorer. Men alt dette betragtes som formaliteter. Borgmestre kalder også det hele for en formel proces, som de håber, er hurtig overstået. Det samme gælder de høringer, som man rent juridisk skal gennemføre.

Kommunen får ansvar for driften. Og man må gå ud fra, at det også er kommunen, der skal betale for trafikomlægningen, der koster op mod 58 mio. kr. alt efter hvilken model man vælger.

En overraskende positiv trafikanalyse
Trafikanalysen er overraskende positiv. Det vurderes at projektet kan løses uden de store indgreb og konsekvenser. Man vil se på, om man kan lukke Vesterbrogade for busser. Det store problem er busserne. Og en anden ting er fremkommeligheden. Der bliver trængsel på den smalle gade. Det centrale stoppested ved Rådhuspladsen i forbindelse med Metroen må droppes.

Fjernelse af vareindlevering og nedlæggelse af p – pladser
En anden udfordring er at etablere cykelstier i Jernbanegade. Og etablere man ensretning vil trafikken givetvis bryde sammen. Man taler om at fjerne varelevering på Jernbanegade.

På enkelte vejstrækninger bliver det svært at afvikle trafikken i myldretiden. Biltrafikken bliver mere intensiv og der forventes forringet fremkommelighed. Og den meget mere end nu.

Man taler om nedlæggelse af p - pladser

Kilde: 

Hver dag opdaterer vi vores Facebook flere gange. Du kan også gå ind i vores elektroniske database, hvor der ligger over 3.000 artikler. Brug søgefunktionen.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16