Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Hvornår genåbnes der?

Forslag faldt med et brag. Mon restriktioner bliver forlænget? En mere koordineret indsats bliver efterlyst. Hvad kommer først og sidst? Hvad har man lagt væk på+ Hvad er afgørende for en ny åbning. Hun må og skal aflives. Der er sprækker i enigheden.

Forslag falder med et brag
Smittetallet er på vej ned og åbenbart smitter den engelske mutation ikke så meget. Dette har fået erhvervslivet og politikere til at fremskynde genåbningen. Men kan man bare det? Og i hvilken rækkefølge skal man genåbne?

Optimismen var så fremherskende i Folketinget, at alle regeringens forslag om yderligere stramninger faldt med et brag. Selv SF stemte imod.

Regeringen ønskede gruppens opbakning om mundbind i det offentlige rum. Det blev præsenteret til en stor overraskelse for de tilstedeværende. Men som skrevet faldt forslaget med et brag.

På mødet foreslog regeringen også en tvangstest og tvangsisolation af borgere, der havde deltaget i større forsamlinger, hvor der konstateret smitte. Egentlig handlede mødet om tvungen karantæne ved indrejse til Danmark, men regeringen præsenterede samtidig de to andre forslag. Men der var umiddelbart ikke opbakning til nogen af regeringens forslag.

Bliver restriktionerne forlænget?
Tidligere havde statsministeren bebudet at restriktionerne sagtens kunne blive forlænget efter 7. februar. Hun henviste til Irland, hvor man også havde smitten helt nede og under kontrol, troede man. Men her eksploderede smittetallet pludselig. Hun forudså også, at der nu ville komme et større pres fra politisk side til at åbne igen.

Hun mente, at det ville være forkert, hvis man ville bevare epidemikontrollen.

En mere koordineret plan efterlyses
Dansk Erhverv og flere detailvirksomheder ønsker en mere koordineret plan for genåbning af detailhandlen, men dette afviste sundhedsministeren. Der skal først ske en faglig vurdering af hele situationen før det genåbnes.

Eksperter peger på, at det er tre ting, der skal være opfyldt før restriktioner kan lempes. Der er stadig for mange alvorlig syge og indlagte.

 1. Kontakttallet skal holdes nede
  Det er primært den britiske mutation af Corona-virus, der er årsag til den hårde nedlukning. Det er et stort mørketal, da man hidtil kun har testet for mutationer i 10 – 20 pct. af de positive Corona – prøver.
  Lige nu er 7 pct. smittet med den britiske variant, men tallet er formentlig større og en nøgle til genåbning er at vi holder kontakttallet under 1 over tid.
  Det vil gå 14 dage før man har nok data. Kun i 70 pct. af tilfældene er der virus nok til at man kan undersøge den for den engelske variant. 
 2. Belastningen på sygehusene skal aftage
  Særlig Region Sjælland har været presset. Færre indlæggelser er en nødvendighed. Mange af patienterne er krævende og i isolation. En genåbning kan øge antallet af patienter.
  Det er altid en forsinkelse fra at kontakttallet falder til antallet af indlagte falder.
 3. Smitteopsporingen skal være mere effektiv
  Smitteopsporingen har ikke fungeret godt. 700 vil blive ansat til opspore kontakter til smittede danskere. En bedre smitteopsporing vil hurtigt kunne medføre lempede restriktioner.

Hvad kommer først og hvad kommer sidst?
Vaccineindsatsen har ført en effekt når de sårbare grupper og folk i 60’erne og frem har modtaget deres to doser vaccine.

Hvis den positive udvikling fortsætter, vil børn fra nulte til fjerde klasse kunne komme i skole igen i løbet af februar.

Hvis situationen med den engelske mutation udvikler sig, så kan lempelse af restriktionerne ført forventes i starten af april og det er ved påsketid.

Der påpeges, at den mest effektive restriktion er forsamlingsforbuddet op til fem. Det konkluderer den nye rapport som regeringens eksperter har fundet frem til. Denne rapport siger ikke noget om, hvornår man kan åbne men i hvilken rækkefølge, der kan åbnes. Og her er det at åbning af undervisning fra O til 4. klasse er noget af det første.
Derimod er det lange udsigter for barer og restauranter med at have åbent til kl. 22. januar

Men skal vi prøve at kigge på restriktionernes ophævelse. Hvad kommer først og hvad kommer sidst?

Her er listen?

 1. 0 – 4. klasse 
 2. Udvalgsbutikker 
 3. 9. – 10. klasse 
 4. Videregående uddannelse 
 5. Liberale erhverv med tæt fysisk kontakt 
 6. Kultur – og fritidsinstitutioner 
 7. Restauranter og Cafeer 
 8. Storcentre 
 9. Ungdoms – og voksenuddannelser 
 10. Idræts- og foreningsaktiviteter 
 11. Arbejdspladser 
 12. Forsamlinger op til 5 personer 
 13. Fem i private hjem og sociale kontakter 
 14. Barer og værtshuse

Hvad har man lagt vægt på?
Denne prioritering skal nok føre til en masse ballade. De kloge eksperter har prioriteret efter følgende: 

 • Smitteudbredelse 
 • Samfundsøkonomi 
 • Trivsel og folkesundhed 
 • Individuel frihed

Afgørende for en ny genåbning
Nu har det så vist sig at den engelske mutation ikke smitter med 50 – 74 pct. men snarere 36 pct. mere end den almindelige virus. Og det tal kan sagtens ligge mellem 20 til 50 pct. Fra SSI siger man dog at dette ikke ændrer på risikoen. Varianten er stadig mere smitsom. Og herhjemme vokser antallet også hurtigt.

Enkelte eksperter vurderer at før man kan åbne skal kontakttallet fastholdes til under 0,8 og det skal være hånd i hanke med den engelske mutation. Her taler man om en periode helt frem til 1. april. Men det er data de kommende uger, der bliver afgørende for en ny genåbning.

Forældre, der har skullet undervise de mindste skolebørn derhjemme, er snart kørt træt. Men måske kan de vende tilbage til deres arbejde den 22. februar og børnene kan komme i skole.

Men nu oplyses det så fra England at personer med den engelske mutation har 30 pct. højere dødelighed. Kan dette forsinke genåbningen?

Hun må og skal aflives
Samfundet er langt fra enig i regeringens håndtering af krisen. Nu afbrændes der dukker forestillende statsministeren, hvor der er anbragt plakater med teksten: 

 • Hun må og skal aflives

Tidligere er statsministeren blevet sammenlignet med Hitler. I stigende grad sker der en optrapning og konfrontation fra i hvert fald en af grupperne.

I begyndelsen var der samhørighed blandt danskerne, der var beredt til i fællesskab til at bekæmpe den ukendte virus. Det har i den grad ændret sig.

Sprækker i enigheden
Det begyndte at komme sprækker i enigheden i forbindelse med genåbningen i foråret. Der er sket en polarisering mellem forskellige politiske grupper. Der er kommet en bekymring blandt den brede befolkning, som handler om mere end smitte og økonomi, men også hvad staten kan tillade sig over for borgerne.

Men det er som om, at solidariteten med de svage i vores samfund også er forsvundet. Således er der grupper i vores samfund, der føler sig mere værd. Det skal så berettige dem til at komme foran i vaccinekøen. Medicinalfirmaer bruger katastrofesituationen til at presse citronen til at tjene styrtende med penge.

Andre i samfundet er ligeglade. De tog til Dubai, selv om de var advaret om smittefare. Selv politikere gjorde det. Ofte er dette kendte personer som samfundet tilbeder. Men åbenbart kniber det med fællesskabet med de andre i samfundet.

Kilde: 

Læs vores Facebook, der bliver opdateret flere gange dagligt. Vores digitale arkiv indeholder over 3.000 artikler. Brug søgefunktionen.


Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16