Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Utilfreds med Metro og Støj

Mange naboer til Metro - byggepladser lider. Nu kan de få erstatning. Men grundlaget er naboerne ikke tilfredse med. For Metroselskabet har deres egen fortolkning af støj - helvedet. Byggestøj sammenlignes fejlagtig med trafikstøj. Det har knebet med kontrollen af byggepladserne. Masser af fejl er sket, og det går ud over sikkerheden. Den stakkels redaktør kritiserer forholdene for cyklister omkring byggepladserne. Det kan også gøres bedre.

Ikke alle glæder sig
Mens vi andre kan glæde os over, at vi om ca. 4 år får nye Metro - stationer, er der beboere omkring Metro - byggepladserne, der ikke glæder sig i øjeblikket.

Erstatninger
Og det gør de heller ikke, selv om Ekspropriations - kommissionen har besluttet, at naboer, der udsættes for støj i døgndrift på over 65 decibel vil modtage erstatning på mellem 5.000 og 20.000 kr. om måneden. Størrelsen på erstatningen afhænger af, hvor mange værelser der er i lejligheden.

Naboer, der udsættes for døgnstøj på mellem 55 og 65 decibel vil modtage 1.750 - 10.000 kr. om måneden.
Kommissionen har beregnet, at mellem 2.000 og 25.000 boliger vil modtage erstatninger.

Naboerne er ikke tilfredse. de henholder sig til, at WHO anbefaler en grænse på 40 decibel. Hvis naboer accepterer kommissionens tilbud, vil penge automatisk bliver overført. Hvis man ikke accepterer tilbuddet, så kan man få kommissionen til individuelt til at vurdere sagen.

Pynter på støj - tallene
Naboerne ved Marmorkirken er stærk utilfreds efter, at de har besigtiget de støjkort, som Metroselskabet har udarbejdet. Man har fokuseret på gennemsnit af støjen Man har ikke fulgt Miljømyndighedernes retningslinjer.
Derfor har naboerne mente, at Metroselskabet pynter på støj - tallene, men det afviser man fra selskabets side.

Naboer kan heller ikke forstå, at Metroselskabet agerer som myndighed i sagen, når de er part i sagen. De kan ikke være uvildige.
Normalt så retter danske myndigheder sig efter Miljøstyrelsens anvisninger.
I denne metode opgøres støjems middelværdi om dagen fra kl. 7.00 - 18.00 som et smit over de mest støjemde otte timer, mens det om aftenene 18 -22 og m natten 22 - 7 opgøres som et snit over henholdsvis den mest støjende time og mest støjemde halve time.
Åbenbart har naboerne ret i, at Metroselskabets model giver en lavere værdi.

Lever i støjhelvede
Siden december har naboer til Nørrebroparken levet i et støjhelvede. Og indtil fornylig har man nægtet at give nogen form for erstatning.
Nabogruppen ved Nørrebroparken har gennemført en stikprøveundersøgelse, der viste, at hver tredje beboer har oplevet stressymptomer. man har også over for kommissionen vist en video fra forholdene omkring natarbejde.

Og som man siger fra nabogruppen omkring Nørrebroparken. Så accepterer man kun et erstatningsniveau, der giver dem mulighed for at flytte væk fra byggepladsen i tilsvarende boliger.

Regnet med mønster - byggeri
Enlig havde naboerne til de mange metro - byggepladser regnet med, at det blev tale om et mønsterbyggeri, hvor alle regler blev overholdt. Det skulle både være i hensyn til kvalitet og behandling af naboer, samt klare administrative regler for hver byggeplads. Beboerne havde også regnet med, at blive informeret om, hvornår det gav ekstra støj og hvornår det så eventuelt stoppede. Så har man også fra kommunens side påpeget, at alle overenskomstregler skulle overholdes, men ifølge 3 F ´s medlemsblad er disse regler heller ikke overholdt.

Bevidst underbetaling
Ifølge Fagbladet 3 F har det portugisiske betonfirma Cinterex afvist over 100 danske arbejdere med den begrundelse, at de skal have for meget i løn. De foretrækker portugisiske medarbejdere til en væsentlig lavere løn.
Cinterex har nu indgået en aftale med, at det portugisiske firma skal overholde danske overenskomst og idømt det portugisiske firma en bod på 375.000 kr.

Et nedlagt hospital, der ikke er godkendt til beboelse bliver brugt som hotel for de portugisiske arbejdere. Det er direkte ulovligt. Om forholdene på nuværende tidspunkt er bragt i orden, vides ikke.

Masser af udlændinge
Metro - byggeriet skulle give tusindvis af danske arbejdspladser. Ifølge 3 F er 450 af de 700 nuværende arbejdspladser besat af udlændinge. Var der noget, der talte om sociale klausuler?

Arbejdstilsynet reagerer
En masse overskridelser af gældende lov er sket. Således har man på Frederiksberg registret mindst 20 overskridelser. Således har man glemt støjisolerende tiltag.
At Arbejdstilsynet i over 50 tilfælde er stødt på alvorlige problemer på Metro - byggepladserne skal det helst ties om.

Trafikstyrelsen reagerer
Trafikstyrelsen har konstateret, at Metroselskabets bygherretilsyn med sine entreprenører er uklart og mangelfuldt. Det er årsagen til, at arbejde bliver sat i gang uden tilladelse. Dette kan til stor sikkerhedsrisiko.
Antallet af arbejdsulykker er også for stor, erkender man. Hvor mange der er sket på byggepladserne kan ikke fastslås, da mange af dem forties.

Skulle informere kommunen
Ved Nørrebroparken var der i mindst to måneder, hvor man arbejdede i døgndrift uden at have fået lov. Kommunen havde en aftale med Metroselskabet om, at man i tilfælde af ekstraordinært arbejde skulle give en varsel til kommunen. I mindst to tilfælde er dette ikke sket.

Masser af gener
Faktisk så kan naboerne til Metro - byggepladserne de næste fire år opleve støj på mellem 57 og 77db. Det er cirka 20 gange kraftigere end den støj, der normalt tillades. Larm, mudder, dieselos og andre ting flyver nogle gange ind ad vinduet hos de nærmeste. Det kan være svært, at få et normalt familieliv til at virke. Dette erfarede denne sides redaktør, sidste gang vi besøgte naboer til Metro - byggeriet ved Nørrebroparken.
Vibrationer og projektørlys generer også. Hos nogle af naboerne er lofterne begyndt at slå revner. Lastbiler holder i tomgang, selv midt om natten.

Byggestøj sammenlignes med trafikstøj
Fra Metroselskabets side har man indtil nu fastholdt, at deres maskinstøj kan sammenlignes med almindelig trafikstøj. Miljøstyrelsen erkender, at disse to former for støj ikke er sammenlignelige. 

  • Hovedparten af de boliger, som påvirkes af støj fra byggerierne, er i forvejen påvirket væsentlig af trafikstøj.

Ja sådan var en af begrundelserne for at få lov til arbejde døgnet rundt.
Og sandheden er vel, at nogle af naboerne skal leve med 77 decibel, som er direkte sundhedsfarligt, særlig om natten.

Gør afspærringer bedre
Som cyklist, vil denne sides redaktør, også mene, at man kunne gøre mere ud af afspærringerne. Det er ikke godt nok. Her bærer kommunen også et ansvar. Det hjælper ikke at lede cyklister ud til biltrafikken og ikke at kunne adskille gående og cyklister.

Regningen sendes til samfundet
Man kan spørge sig selv, om styringen af hele byggeriet er kompetent, siden man skal bruge natten med. Man skal have indhentet en forsinkelse, Indhenter man ikke den, så koster det dyrt. Borgerrepræsentationen sidder i en kattepine. Hvis man ikke fik lov til natarbejde ville byggeriet blive 1, 7 milliarder kroner dyrere, og man ville blive et år forsinket.
Men hvad skyldes forsinkelsen? Var natarbejde planlagt fra begyndelsen?

I sidste ende sendes regningen videre til samfundet. Mindretallet, som er naboerne til byggepladserne må lide i fire år.

Hvis du vil vide mere om Metro - byggeriet på www.norrebro.dk:

  • Nørrebro Handelsforening vil have Metrostation i Stengade (2004)
  • Inden Metroen på Nørrebro (2010)
  • Metro forandrer Nørrebro (2011)
  • Den kollektive trafik skal frem (2012)
  • Er I i lommen på Meterselskabet? (2012)
  • En afsporet Metro (2012)
  • Metro - selskabet skal vel overholde loven? (2012)
  • Støj i Hovedstaden (2013)
  • Nyt fra Metroselskabet (mange udgaver)

Copyright 2021 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16