Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nørrebro Handelsforening - Her bliver holdninger til handlinger.

Ved spørgsmål eller kommentarer er alle velkommen til at kontakte os.
Offentliggjort 28. juni 2016
Vi taler ned til dem. Og dele af medierne gør det også. Vi tror, at de at gør mindst mulig indsats for mest mulig afkast. De fleste accepterer kontanthjælpsloftet under devisen ”Der er grænser for, hvor meget de kan få”. Pisken svinges konstant over dem på ”overførselsindkomst”. De befinder sig i velfærdssamfundets kælder. Mange føler sig mindreværdige. Det skyldes at samfundet mener, at deres situation er selvforskyldt. Det mente, man også dengang på Ladegården. 75.000 er røget ud af A – kassen. Og daglig må 25 gå samme vej. Politikerne anerkender ikke fattigdom i Danmark, men det gør 67 pct. af danskerne.
Læs mere...
Offentliggjort 9. juni 2016
Der er kommet en ny redegørelse om cyklisme i København. Og der skal bruges en masse penge, fordi antallet af pendlere på cykelstien er faldet med 4 pct. Og dette koster. Det betyder også, at der skal laves et hav af bredere cykelstier. Elmegade skal omdannes til cykelgade med endnu mere kaotiske trafikforhold på Nørrebro. Bilisterne skal afgive masser af vejbaner. På mange områder strider redegørelsen mod de argumenter som overborgmesteren fremkom med for et par år siden nemlig bedre infrastruktur og fremkommelighed for erhvervslivet. Men allerede i efteråret fremkommer Teknik – og Miljøforvaltningen med 24 konkrete forslag til en værdi af 260 millioner kroner til forbedring af cykelforholdene. Og mon ikke det bliver vedtaget af Borgerrepræsentationen.
Læs mere...
Offentliggjort 8. juni 2016
En afskaffelse eller lempelse af Planloven vil ikke kun give problemer for detailhandelen. Det vil betyde, at det blive svære at finde billige boliger i København. Vi vil få 15 – 20 vinderbyer. Udenlandske aktører vil myldre frem. Der er alt for mange dagligvarebutikker i Danmark i forhold til indbyggertal. Hvor mange supermarkeder og discountbutikker kører i grunden med overskud? Coop er også imod en lempelse. Nærbutikkerne vil næppe overleve. Regeringen siger, at det vil gavne udkants - Danmark. Men tal viser noget andet. Se bare udviklingen i Sverige. Men kritikken preller af regeringen. Her troede man, at politik handler om, at opveje det dårlige med det gode.
Læs mere...
Offentliggjort 7. juni 2016
Brokker man sig over de unges gøren og laden, får man at vide, at man er en sur gammel mand, der burde flytte ud af byen. Man er ikke rummelig, nærmest småborgerlig. Københavns Politi uddelte ikke tisebøder, og toiletforholdene var i den grad mangelfuld. Forskellige anti – tisse anordninger var konstrueret. Disse skulle forhindre at tis løb ned i kældre og kælderbutikker. Vagtmandskab var indkaldt i diverse beboerforeninger. De skulle forhindre, at festdeltagere løb ind i deres gård eller ejendom. De hårdtprøvede redaktør var også til stede, da rengøringen skulle have været tilendebragt.

Læs mere...
Offentliggjort 6. juni 2016
Månedens Besættelsestids – artikel tager udgangspunkt fra Nørrebrogade 156. Her lå Harilds Maskinskrivningsbureau. Artiklen er lavet i samarbejde med www.dengang.dk . Her blev Danmarks Frihedsråd dannet. Seks vigtige punkter blev vedtaget. Men ikke alle i modstandsbevægelsen var lige begejstret for dette råd. Især de jyske modstandsbevægelser mente, at det var alt for meget københavneri. Og selv Socialdemokraterne tog afstand fra Danmarks Frihedsråd. Rådet fik en stor andel i retsopgøret, men rent politisk var det ved kun dets leder Frode Jacobsen, der fik magt. Hans gøren og laden var det heller ikke alle, der var tilfreds med. Heller ikke hans fastholdelse af, at lovgivningen i forbindelse med retsopgøret skulle være med tilbagevirkende kraft var alle begejstret for.
Læs mere...
Offentliggjort 5. juni 2016
Månedens lokalhistoriske indslag i samarbejde med www.dengang.dk foregår i området omkring Skt. Hans Plads. I dag er det et ret så trendy sted for ungdommen. Ja man kalder stedet for Thomas Helmig Plads. Og kigger man på uret på kirken, ja så er det indstillet efter Århus – tid. Om det nu er rigtig, må vi overlade til dem, der sidder på pladsen. Her dukker vi tilbage i en svunden tid, da Grevinde Danner sammen med Frederik den Syvende indviede kirken. Og dengang da Maja Robinson fik klø af hendes kæreste. Og så var det dengang, da militæret fik ejerfornemmelser. Natmandens enke fik penge for at fjerne ådsler fra Fælleden. De unge tænker nok ikke på, at de i dag sidder på en tidligere malkeplads for kvæget på Fælleden.

Læs mere...
Offentliggjort 16. maj 2016
Kig forbi vores facebook hver dag. Igen engang ligger der masser af artikler og venter på dig. Hver dag er der nye artikler på vores Facebook. Og vores tema denne måned er trusler, hærværk, chikane og sharia mod virksomheder på Nørrebro. Men ellers er det Detailhandel, Nørrebro, København, Trafik, Overvågning, Aflytning og hacking og samfund. Se her, hvad der ligger i øjeblikket.
Læs mere...
Offentliggjort 13. maj 2016
Udlændinge kan oprette hjemmesider herhjemme uden kontrol. Staten bruger 630 millioner bare for at holde systemerne i gang. Danske betalingskort lænses i en fart. Dankort skal være mere sikker. Og det skal NemId vel også. Tre unge mennesker er dømt for at have lagt det ned i syv timer. NemId bliver mere brugervenlig. Virksomhedsejere kan få adgang til langtidssyges data. Hackere har for nemme vilkår. Danske virksomheder får ikke optimeret deres sikkerhed. Halvdelen af de danske virksomheder kan forvente besøg på en eller anden måde.

Læs mere...
Offentliggjort 12. maj 2016
Politiet opfatter ikke situationen som alvorlig og maner til ro. Men de kan ikke udelukke at situationen vil opstå igen. Der er uenighed om politiets responstid og hvor længe situationen har stået på. Men trusler og chikane af virksomheder er ikke af nyere dato på Nørrebro. Diverse grupperinger har ofte sat deres præg her i bydelen. Og deres argumenter er hærværk, trusler og chikane. Det der så kan overraske denne gang, er politikernes massive interesse. Vi skal ikke blive ved med at finde os i det.
Læs mere...

Copyright 2016 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16