Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nørrebro Handelsforening - Her bliver holdninger til handlinger.

Ved spørgsmål eller kommentarer er alle velkommen til at kontakte os.
Offentliggjort 9. februar 2017
Meget af bandekriminaliteten er koncentreret i vores område. Det skaber utryghed. Banderne sætter deres dagsorden i området. Der er dog blevet mere tryghed på Indre Nørrebro. Politiet har nu fået flere redskaber med den nye bandepakke. Men er det nok politi til at varetage alle disse opgaver. 28 punkter skal vedtages. Men er det ikke et indgreb i forsamlingsfriheden? Advokater undrer sig. Og det gør fængselsbetjente også. De er ikke særlig begejstret. I forvejen mangler der en masse fængselsbetjente. Og gruppen af bandemedlemmer er blandt de mest hårdkogte og krævende. Vi kigger også lige ind i Mjølnerparken. Og så får du en liste med artikler, og når du læser dem, bliver du endnu klogere.
Læs mere...
Offentliggjort 8. februar 2017
Overvågning giver falsk tryghed. Dansk telelogning er ulovlig. Får vi mindre retssikkerhed i fremtiden. Yousee – nedbrud må mane til eftertænksomhed. Tricktyve malker kontoen. Pas på – digitale bankrøvere forsøger at åbne din netbank. Kvinder mister ydelse grundet hackerangreb. Pas på – Kommunen overvåger dig på sociale medier. Politiet opfordrer ikke til at betale til Hackere. Russerne stod bag omfattende hackerangreb. Troldefabrik i Sankt Petersborg. 110 cyber – bander er aktive. Facebook aflytter dig næppe, det er meget værre. Hvad med Ipad – børn? Masser af falske Web – shops? Kommuner i frontalangreb mod KMD.

Læs mere...
Offentliggjort 7. februar 2017
Det bliver et hårdt år for detailhandlen, eller gør det? Indfør pant på varer købt i Tyskland, siger man i Gråsten. Danskere, der køber i Grænse – netbutikker glemmer at betale punktafgifter. Suppe købt i Netto til 9,- bliver solgt i Café – kæde som ”Dagens Suppe” til 89,- kr. ”Ækel kommerciel Forurening” på Strøget siger handlende. Detailkæder blandt de mest populære brands. Blandt de 250 største varehuse i Verden er der 2 danske kæder. HK kræver indgreb over for supermarkeder, der bruger tilskudskroner. Slut med at forny ”Sig – nej til reklame”. ”Kan det ikke gå lidt hurtigere”, ja sådan skal man ikke tiltale en ansat i kunders påhør. DT – Group rydder op og tvangslukker 10 butikker. Specialbutikker vender tilbage til supermarkeder. Kan det betale sig med tillægsforsikringer? Dansk Supermarked kaster sig over dette for dem nye produkt. Husk, at du nu som erhvervsdrivende på Ydre Nørrebro fra 1. marts skal punge ud med 2.950 kr. for en erhvervslicens

Læs mere...
Offentliggjort 6. februar 2017
Det skal gøres sværere at bruge kontanter i samfundet. Det mener mange politikere. I PR for det kontantløse samfund har man nævnt, at det er stor smittefare med mønter og sedler. Det er en særregel fra 1984, der siger, at butikker skal tage imod kontanter.
Læs mere...
Offentliggjort 5. februar 2017
De Radikale vil have en ”Bylivs – Borgmester”. Men skal det virkelig en helt ny forvaltning til at løse Københavns Party – problem. To forvaltninger har hidtil meldt pas. Mange regler og forordninger overtrædes konstant. Vi dukker lige ned i bevillingsloven. Hvorfor skrider myndighederne ikke ind? Problemet for beboerne er blevet større. Det er som om problemerne er blevet større for beboerne. Det er Danmarks svar på Sunny Beach, og begrebet ”levende Storby” har mange aspekter. Der udstedes mange alkoholbevillinger. Det brune værtshus presses ud. De natlige gæster får frit løb. Et Vægterkorps med stav og peberspray er forslået. Politiet er forbløffet, men de har ikke selv et forslag til afhjælpning.

Læs mere...
Offentliggjort 4. februar 2017
Vi er atter engang på cykelstien. Her er nogle tips til, hvordan vi forbedrer den københavnske cykelkultur. Og så bliver bycyklen dyrere, fordi nogle har snydt. Måske skal vi gøre alvor af, at lave et kursus for turister og el – cykler. Den Gamle Redaktør har mødt nogle af dem på cykelstien. Og ja, det er sundt at cykle. Cyklistforbundet vil ikke have, at det bliver lovgivet at bruge cykelhjelm. 10 pct. af københavnerne skrotter deres cykler tilfældige steder. Sidste år fjernede Københavns Kommune over 11.000 cykler. Der er mangel på cykelparkering i København. Også ladcykel – parkering får tredobbelt deres antal af p – pladser i København. Pas på rullende tasketyve på cykelstien. Og hvad med at lave et SMS – vigespor på det kommende supercykelstier?

Læs mere...
Offentliggjort 2. februar 2017
De bredeste skuldre burde bære de tungeste byrder. Når butikker ikke overholde lovgivningen falder hammeren. Muligheden for skattefordele for menigmand forsvinder efterhånden. Et endelig opgør med Skat ønsker politikerne ikke. Der er omfattende svindel med udbytteskat. Med der mange andre problemer. Man var advaret om EFI – IT – systemet, men foretog ingenting. 73.000 selskaber bruger ikke revisor helt lovligt. Der er masser af fejlbehæftede indberetninger. Der meget ringe kontrol hos Skat. 75.000 danskere udlandet har gæld til Skat. Man vidste alle, at det sejlede i Skat. Der er kun 16 pct. af danskerne, der har tillid til Skat. De har ellers mange beføjelser, og du skal selv bevise din uskyld. Danskerne har krav til en tilbundsgående undersøgelse af alle problemer i Skat, men det bliver kun til en advokatundersøgelse. Politikerne har glemt, at Skat er grundlaget for vores velfærdssamfund.
Læs mere...
Offentliggjort 1. februar 2017
Pendlerne er blevet lovet tog til tiden, mere plads, hyppigere afgange, billigere kollektiv trafik og bedre overskuelighed m.h.t. takstsystem. Vi kigger på om dette er opnået. Og så kigger vi på om nødplanen med IC – 4 holder. Nu er det slut med billige ungdomsbilletter. Personalet har ikke tjek på de nye takstsystemer. Flere zoner på Sjælland, færre zoner i Sverige. Vi kigger på de heldig og uheldige pendlere. ”Vi bliver behandlet som kvæg” siger pendler over Øresund. Rejsekortet overrasker igen negativt. Hvor bliver p – pladser af ved stationerne. Fejlbehæftede tog skyldes dårlig ledelse. IC – 4 tog skal holde til 2024. I Tinglev holder 23 togsæt og ruster. Ingen database over hvilke reparationer, der hjælper på IC 4 tog. Vi kigger på DSB’ s Plan A og Plan B. Måske er em kæmpe IT – skandale undervejs. Venstre og Liberal Alliance: ”Fremtiden er ikke skinner”.
Læs mere...
Offentliggjort 31. januar 2017
Denne gang kom vandet ikke fra oven, men fra havet. Vi har skam oplevet kældre fulde af vand på Nørrebro. Fra Kommunens side, er det da også sket mange skybruds – initiativer. Men hvad nu hvis vandet kommer fra havet. Ja her halter det med lovgivningen. For i dette tilfælde er det grundejeren og kommunen, der skal betale. Men loven er præget af tilfældigheder. Og beredskabet skal spare i en tid, hvor der er tegn på hyppigere forekomster af stormflod. Man burde i stedet lave en samlet prioritering og sammen lave en ordentlig kystsikring. Der skal også sikres, at beredskabet har nok materiale. Det var kun få centimeter fra, at det sydlige Amager blev oversvømmet denne gang. Økonomisk bliver det lidt af en udfordring, men se nu at komme i gang. Og tænk, hvis det rammer centrale dele af København. Risikoen er til stede. For en del boligejere i København bliver det en dyr fornøjelse at sikre sig mod klimaændringer. Ja folk i lejligheder slipper heller ikke.
Læs mere...
Offentliggjort 30. januar 2017
Det var ikke let under besættelsen. Velkommen til en ny artikel i samarbejde med www.dengang.dk hvor vi fokusere på Besættelsestiden.
Besættelseshistorie handler os om formidling. Og det lykkedes for tre journalister fra Berlingske. Og det i den grad, at A.P. Møller solgte sine aktier på avisen og chefredaktøren blev fyret. Også på Christianborg satte bogen røre i andedammen. Det var det danske samfund, der måtte betale. Erhvervslivets rolle under besættelsen er nok ikke helt belyst. F.L. Schmidt har undskyld til, at de brugte KZ – fangere. Men hvad med de andre? Der var mus i arkiverne. Og så var A.P. Møller ikke nazist med meget højreorienteret. I skal ikke være ”krigsarsenal for tyskerne” advarede englænderne. Fiskerne oplevede det som et erhvervsboom, og bønderne fik betalt restgælden på gården. Danmark havde det højeste fødevareforbrug. Og vi var tyskernes næststørste fødevareimportør. Men nu skal vi passe på ”at mene igennem på fortidens bekostning”. Det lærer børnene i skolen!

Læs mere...
Offentliggjort 28. januar 2017
På Nørrebro arbejdes der i øjeblikket med en bog omkring Ladegårdsåen. Vi har i tidens løb i samarbejde med www.dengang.dk fokuseret meget på Ladegården og den tilhørende å. Dette er en vigtig del af vores lokalhistorie. For ikke lang tid siden bragte vi en artikel om en ikke helt almindelig præst på Ladegården. Men denne gang går vi simpelt hen en tur langs Ladegårdsåen
Læs mere...
Offentliggjort 4. januar 2017
Københavns Politi skal omorganiseres. Og så er tilliden til politiet dalende. Det sker måske fordi politiet er tvunget til at prioritere. Endnu har de ikke fået bugt med overarbejde. Bevogtning og grænsekontrol tager endnu mange betjente. Stærke lokalpoliti og kriminalpræventiv arbejde ville være ønskværdigt. Tryghed i udsatte boligområder kræver synligt politi. Meget overraskende falder volden femte år i træk. Men der har været 35 skudepisoder i år. Europol – aftale svækker dansk politi. Dansk politi burde ikke have forhindringer. Og så skal de løse de opgaver, som de er gode til. Men åbenbart kniber det med betjentenes efteruddannelse.
Læs mere...
Offentliggjort 3. januar 2017
Nej, det handler ikke om Nørrebro denne gang. De københavnske politikkere er bestemt ikke begejstret for hovedstadens 24 julemarkeder. Man kaldte det for alskens rædsler fra Kina og æselprodukter. Man mente, at det var alt for tysk. Skal dog lige hilse at sige, at Glühwein var god. Det indeholdt rom. Vi importere masser af traditioner og tror, at det er dansk. Men mon et hurtiggående udvalg i Københavns Borgerrepræsentation skal definere, hvad dansk jul er, og hvad staderne må sælge? I 2014 stillede Teknik og Miljøforvaltningen nogle krav. I 2015 kritiserede Indre By Lokaludvalg administreringen af disse regler. Man lovede bod og bedring. Men åbenbart har de københavnske politikere ikke hørt efter.
Læs mere...

Copyright 2017 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16