Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Svindel, skandale og tillid

Kontrol nedprioriteret gennem længere tid. Man forsøgte sig også i Københavns Kommune. Man har kendt til problemer i årevis. Retsstilling og bestyrelsesansvar. Tilliden forsvinder efterhånden. Masser af skandaler efterhånden. Britta har svindlet gennem 25 år. Hvorfor er ”Skat” kun ude efter de små fisk? Der har været advarsler. TV – station gav sendetid. Halvanden år gammel rapport pegede på problemer. Rigsrevisionen lavede stikprøver. Man sidder og kontrollerer sig selv. Finansieret af dine og mine penge. Øverste chef fredet i sagen. Politianmeldelser. Allerede en sag i 2016. Hvorfor har ingen reageret? Mindst syv styrelser har fået kritik. Momssvindel på 800 mio. kr. Ordentlighed og ansvarsfølelse havde været naturligt. Snyder politikere bevidst? Stram Kurs har fulgt reglerne til punkt og prikke. DF: det er Ekstra Bladet, der har fabrikeret falsk faktura. Bagmandspolitiet undersøger sagen. Også tre andre sager beskæftiger Staten

Katastrofal ringe indsats
Kære læsere, dette bliver en lang artikel. Vi er ude i store problemer. Momssvindel, skatteunddragelse og bedrageri er åbenbart noget som politikredsene nedprioriterer. Det er åbenbart sjældent, at svindlere og økonomiske forbrydere bliver straffet når Bagmandspolitiet sender sager videre til politikredsene.

Kun fem gange er svindlere blevet dømt i 136 sager, som fra 1. januar 2017 til 18. september 2019 er sendt fra Bagmandspolitiet til politikredsene. Det tyder på, at noget ikke fungerer. Det svarer til at svindlere kun er dømt i 4 pct. af sagerne.

Ifølge Bagmandspolitiet er det de ukomplicerede sager, som man sender videre. Men dette er politikredsene nu ikke enige i. Spørgsmålet er om politikredsene har kompetence til at opklare disse sager?

Københavns Politi oplyser, at man på tre år har modtaget 44 sager fra Bagmandspolitiet. Der er kun faldet som i en sag.

Dette er ihøj grad også med til at undergrave tilliden til offentlige myndigheder, hvis ikke økonomiske forbrydere bliver stillet til ansvar for deres kriminelle handlinger

Kontrol nedprioriteret gennem længere tid
Staten har gennem længere tid nedprioriteret det interne kontrolmiljø. Det kulminerede i 2016 med ophævelse af de såkaldte §9 – aftaler. Den betød, at de selvstændige interne revisionsafdelinger som tidligere var Rigsrevisionens ”forlængede arm” ude i ministerområderne ikke længere indgår i Rigsrevisionens revisionsvirksomhed.

Prikken over i’ et blev sat i 2019, hvor Skatteministeriet lukkede sin interne revision.

Man forsøgte også i Københavns Kommune
Frank Jensen forsøgte at nedlægge Københavns Kommunes interne revision i 2013 i en kommune med et budget på 47 mia. kr. Heldigvis blev forsøget i København forhindret. I Berlingske Tidende kunne vi læse, at i 2014 var der flere svindelsager i Københavns Kommune.

Politikere og embedsmænd har sammen et stort ansvar for at sikre, at skatteborgerne ikke fremover skal opleve så mange ansvarsforflygtigelser, som vi har oplevet.

Ledelsessvigt
Skandalerne vælter ud af skabet. Svindel med udbytteskat, svindel i i socialstyrelsen, svindel i Forsvarets byggestyrelse, en hærchef med tiltale, en direktør i Statens Seruminstitut, der er fritstillet, tre ansatte på et hospital, bestikkelsessag i region Sjælland og svindel i Region Syddanmark.

Er det tale om et systematisk problem i den offentlige sektor? Alle sager rummer elementer af ledelsessvigt i den offentlige sektor. Der har været masser af advarsler fra den interne revision om manglende funktionsdeling i mange af sagerne. De advarsler førte ikke til nogen reaktion formentlig knap nok til eftertanke hos den øverste ledelse, inklusive departementschefen i de pågældende ministerier.

Det afspejler en problematisk ledelseskultur. Det er som om, at blikket er rettet opad mod politikerne alt andet er under deres værdighed at beskæftige sig med. Kontrasten til det private erhvervsliv er slående. Tilsvarende kritik ville føre til øjeblikkelige handling.

Den offentlige sektor forvalter trods alt halvdelen af vores bruttonationalprodukt.

Det er ledelsesansvar, når medarbejdere svigter. Hvordan kan man slippe fra det, ved at undlade at informere ministeren? Det er udtryk for dårlig dømmekraft. Når man så også glemmer at erklære sig inhabil, når ens kæreste skal have lønforhøjelse, så er der noget galt.

Revisionen bør foretages af statsautoriserede revisorer. Måske er løsningen, at mange flere af de offentlige driftsopgaver til private virksomheder. Der er utilstrækkelig respekt for den daglige drift.

Man har kendt til problemerne i årevis
Fordele ved intern revision er netop at komme så tæt på, at processerne bliver mere effektive. Whisteblowers forebygger ikke skandaler og besvigelser. De kan højst hjælpe til med at afsløre dem. Tiden er inde til nytænkning, så vi får en ansvarlig ledelse i ministerier og styrelser.

I den verserende sag i Forsvarsministeriet har man jo kendt til problemerne i årevis. Er det kun et skalkeskjul, at der nu skal foretages undersøgelser? Der er udarbejdet rapporter med konklusioner på fejl og mangler uden at der er nogen som helst, der har grebet ind. De påståede huller kunne jo for længst være blevet lukket.

Lige som hos Rigspolitiet bliver der også i Staten udbetalt bonusser. Det sker åbenbart på automatik. For de to, der har fået andet arbejde har også fået bonus for veludført arbejde. Den var altså ikke gået inden for den private sektor.

Retsstilling og bestyrelsesansvar
Som bestyrelsesmedlem i Nørrebro Handelsforening havde vi en periode et godt samarbejde med Københavns Kommune. Men da de brød kontrakten og højst overraskende fik medhold, viftede kommunen øjeblikkelig med kortet ”bestyrelsesansvar”. Og det var et ret højt beløb, som de forlangte.

Egentlig kan man blive bekymret for retsstillingen og de offentlige instansers kontrol med forbruget af offentlige midler. Sagerne stikker dybere end tidligere. Man kan også være bekymret for, hvordan ministerierne reagerer på. Det kan føre til mistillid til den måde, det pågældende ministerium arbejder på. Er det grundlæggende systemfejl.

I dag rekrutteres topcheferne på baggrund af deres brede, politiske og ledelsesmæssige indsigt, ikke som tidligere på baggrund af deres faglige indsigt.

Tilliden forsvinder
Når offentlige midler ikke behandles på betryggende vis, når afgørelser træffes på et usikkert, fejlagtigt eller mangelfuldt grundlag, når forvaltningsretlige grundsætninger til sikring af borgernes retssikkerhed tilsidesættes, når administrationen bevæger sig over kanten af lovgivningen, eller når oplysninger til Folketinget ikke vurderes at være retsvisende, forsvinder tilliden til ministerierne og administrationen.

Masser af skandaler
I øjeblikket har vi Britta-sagen og vi har sagen i Forsvaret. Hurtig glemmer vi alle skandalerne i Skat. Man skrotter et inddrivelsessystem, der kostede 1.000 millioner kroner. Man beslutter sig for et nyt system til 1.100 millioner kroner.

Vi glemmer, at 75 pct. af ejendomsvurderingerne er forkerte. På 8. år ved man ikke, hvad man skal betale i skat for at have købt en bolig.

Så var der lige 12.000 millioner, der forsvandt i udbytteskat. Amanda – systemet til 1.000 mio., der blev skrottet. Og politiets til 500 mio. Forsvarets system blev overskredet med 400 mio. kr. Og egentlig er det meget mere.

I skandalen om udbytteskat var det en enkelt medarbejder, der sad og sagsbehandlede alene. Man stillede ikke spørgsmålstegn ved manglende kontrol.

Svindel gennem 25 år
Når sagen i dag oprulles i Skattekommissionen er det i den grad kø ved håndvasken. Her er omfattende ansvarsforflygtigelse og svigtende dømmekraft. Der var også mangel på ressourcer, men det var ikke det eneste problem.

Penge til offentlige projekter forsvinder som røg i en skorsten. Man spejder efter den. Efter et stykke tid trækker man på skuldrene. Hvorfor skal det offentlige aldrig rydde op efter sig? Det er sjældent, der findes skyldige. Fejl får sjældent konsekvenser.

I Britta – sagen er svindlen foregået gennem 25 år. De ansvarlige i Socialstyrelsen har været år gennem 25 år kunnet hæve deres lønforhøjelse.

På Brittas kontor jokede man endda med, hvor let det var at snyde.

To nye sager dukket op i Skat
I en helt frisk rapport fra Rigsrevisionen får vi nu at vide, at flere medarbejdere i Skat har begået bedrageri. Den ene sag drejer sig om svindel for knap tre millioner kroner. Den anden drejer sig om svindel for mellem 1 million og 1,2 millioner kroner.

Fare for øget misbrug
Skatteministeriets kontrol med statens årlige indtægter på 1.000 milliarder er ”mangelfuld og svag” siger Rigsrevisionen. Det er forhøjet risiko for, at medarbejderne kan snyde og misbruge for egen vindings skyld lige som Britta Nielsen. Det er meget alvorligt, siger man.

Der er overhovedet ikke sket en forbedring af kontrolmiljøet, og det er skræmmende at se, siger man. Skatteministeriet har overhovedet ikke styr på, hvilke medarbejdere, der har adgang til en række IT – programmer, hvorfra der kan udbetales penge, som intet har med deres arbejdsområde at gøre. Igen engang er vi ude i manglende funktionsadskillelse.

Kontrolsystemerne er slet ikke blevet strammet op. Og der er så store huller, at det er en skandale. Der er brug for en alvorlig opstramning, der for længst burde have fundet sted.

Hvorfor er Skat ”kun” ude efter små fisk
Man bliver så harm, fordi man næsten hvert år skal argumentere sin ret m.h.t. pension og redegøre for sin foredragsindtægter over for Skat. Hvorfor bruger de så meget tid på en så lille fisk, som undertegnede.

Vi betaler vores skat med en grundlæggende tillid til, at pengene går til, at ansvarsbevidste mennesker gør deres pligt. Derfor er det skadeligt, at vi i disse år er vidner til en stribe chokerende sager om svindel og svigt i staten.

Det ødelægger tilliden, ligesom det ødelægger tilliden til private banker og advokater, når de indblandes i sager om hvidvask og skattesvindel.

Ikke en gang sort arbejde eller smugleri foregår der her. Ingen er gjort ansvarlig bortset fra hovedpersonen selv i Britta – sagen. Man kan undre sig over, at ene hårdt tjente skattepenge forvaltes så dårlig.

Der var advarsler
De penge, som stakler og subsistensløse skulle have haft er landet i Britta’ s lommer. Ildsjæle, der har forsøgt at hjælpe folk i nød har fået afslag, fordi der ikke var flere penge.

Det er trist at erfare at ikke alle systemer i den offentlige administration fungerer. Mens hun i alle de år har fuppet sig til millioner, er andre blevet syge af at være blevet forfulgt af Skat.

Udenlandske svindlere har lænset vores land for 12 milliarder kroner i sagen om udbytteskat. Trods advarsler fik man det ikke stoppet i tide.

TV – Station gav sendetid
Ufatteligt er det også, at en TV – station gav døtrene en hel time i den bedste sendetid til at bedyre deres uskyld. Samtidig ser vi billeder af dem, hvor de tømmer en bankboks for værdier, da ”lokummet brænder”. Her lå værdier og ventede til dem efter behov.

General Bjørn Bisserup har sikkert ærgret sig over, at Forsvaret nu atter engang skal indblandes i noget med snavs og dårlig forvaltning.

Halvanden år gammel rapport peger på problemer
Forsvaret havde allerede undersøgt sig selv inden svindel – fund. Man mente, at svindel ville blive opdaget. Undersøgelsen konkluderede, at kontrolsystemerne i alle ministeriets afdelinger betyder, at det er en ”høj grad af sikkerhed for, at en tilsvarende svindelsag ville blive opdaget.

Forsvarets Interne Revision (FIR) har blandt andet undersøgt, hvordan der oprettes indkøbsordrer og hvordan disse blev kontrolleret. Her konkluderer undersøgelsen, at der er en ”række enkeltstående forbedringsområder”. Men samtidig konkluderer man, at der er nogle sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer svindel. Det er en tilfredsstillende styring på området konkluderer man.

Men i den halvandenår gamle rapport nærmest tragikomisk oplister man præcis de kontrolsvagheder som muliggjorde de svigt, som Rigsrevisionen afdækker.

Ufatteligt, at ingen så reagerer på dette. Man lever ikke engang op til helt basale regnskabsregler, som skulle sikre mod svindel. Nogle må jo haft ansvar for at handle på dette.

Rigsrevisionen lavede stikprøver
Det var først en whisteleblower, der skulle gøre Rigsrevisionen opmærksom på uregelmæssigheder. Og nu viser Rigsrevisionens rapport, at der er tale om hele 450 forhold til et beløb af over 1,8 millioner kroner.

Rigsrevisionen lavede en stikprøveundersøgelse af indkøb foretaget af forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i 2018. Man har fundet fejl i 54 ud af 64 køb af vedligeholdelsesydelser.

Revisionens konklusion er, at der er høj risiko for fejl og svigt på grund af mangelfuld kontrol og dokumentation, hvilket skyldes, at det er de samme medarbejdere, der kan bestille en ordre, godkende den og efterfølgende udbetale penge for den.

Forsvarets Ejendomsstyrelse kritiseres også for de ufuldstændige og urigtige oplysninger, som de har givet. Blandt andet gælder det fotos, som skulle dokumentere, at en bestemt vedligeholdelsesopgave rent faktisk var udført.

Kæmpe bonus
Den ene af de direktører, der blev fritstillet, modtog en måned inden dette et beløb på 696.276 kr., der tikkede ind på hans konto. Det var en fratrædelsesgodtgørelse, som han fik, fordi hans kontrakt udløb, men han fortsatte jo på jobbet bare på en ny kontrakt. Utrolig at man kan få det, når der samtidig inden for ansvarsområdet forekommer snyd, svindel og bedrag. Utroligt at man kan få bonus for at have svigtet ens ansvar.

Man sidder og kontrollerer sig selv
Ligesom i Britta – sagen kunne en enkelt medarbejder sidde og kontrollere sig selv. Der har været omfattende snyd med underskrifter og kontrolnummer.

Man bliver rasende over, at bedrageri kan lade sig gøre. Der er total mangel for forståelse, og sjældent får det de store konsekvenser for embedsmændene. I Forsvarets Ejendomsstyrelse er ansatte blevet taget i svindel, dokumentfalsk og korruption.

Finansieret af dine og mine penge
Firmaer har medvirket til omfakturering, for senere at få del i andre ordrer hos Forsvarets Ejendomsstyrelse. Det hele er er finansieret af dine og mine penge.

Foreløbig er er to embedsmænd fritaget for tjeneste, det vil sige, at den ene er overført til et anden arbejde. De har rettigheder, siger ministeren. Selv om de er ansvarlig for svindel. Og det er ikke engang dem selv, der opdager svindlen.

Den ene af disse to embedsmænd fik midt undersagen sin ansættelse forlænget med fire år.

Nu skal det så et meget dyrt undersøgelsesapparat i gang for at finde hoved og hale i det hele. Den person, der skulle have ledet den første undersøgelse er også blevet fritaget for tjeneste.

Øverste chef fredet i sagen
Den øverste chef, departementschefen, der foreløbig er fredet i sagen, har kendt til sagen i månedsvis siden april, uden at sige det til nogen. Først den 4. december orienterede han sin chef, forsvarsministeren. En berømt mand er kendt for begrebet ”rettidig omhu”. Og her kan man da hvis sige, at der er mangel på rettidig omhu.

Allerede i april fik denne chef kendskab til sagen. Flere gange er han af Rigsrevisionen blevet orienteret om sagen. Så det kan i den grad undre, hvorfor han ikke har orienteret Forsvarsministeren om sagen. Siden er der kommet endnu fire mails angående sagen fra Rigsrevisionen.

Selv siger han, at det alt for sent gik op for ham, hvor alvorlig sagen var. Den 1. oktober deltog han i et møde, hvor sagen var berammet. Men man nåede ikke punktet. Departementschefen kan ikke huske, om han så baggrundsmaterialet. Han mener, at andre embedsmænd burde have nævnt det.

Den 4. november modtog departementschefen en mail, som han ikke kunne åbne på mobilen. Han var ikke i huset den dag. Og den næste dag havde han glemt alt om denne mail.

Det er ikke okay, at man ikke læser sine mails. Man kan så stille det spørgsmål, når der er tale om en så alvorlig sag, om ikke den ansvarlige direktør bør gå til departementschefen og sige, at det er væsentligt, at vi får vendt denne her sag. Man har jo næsten indtrykket af, at alle de ledende var på golfbanen.

Politianmeldelser
I sidste uge kom det frem at fem mand er tiltalt i en større sag om bestikkelse og groft mandatsvig. En man fra Aarhus var ansat hos entreprenørvirksomheden Kemp & Lauritzen er tiltalt for at have bestukket to ansatte i Forsvarets Ejendomsstyrelse. Den ene fik en tilbygning/renovering på sit eget hus på 1,7 mio. kr. Den anden modtog smedejernslåger og bøgehæk til en værdi af 33.250 kr.

De to ansatte skulle fremover favorisere Kemp & Laurizen i fremtidige kontrakter. To aarhusianske håndværksmestre blev brugt i forbindelse med tilbygningen. Sagen mod de tiltalte er fra 2016 og vil blive ført i Retten i Viborg i 2020. Alle fem er tiltalt efter paragraffer, der kan give fængselsstraf.

Allerede en sag i 2016
Man kan så undre sig over, at en sag fra 2016 først bliver kendt nu. Revisionsfirmaet BDO Brønderslev har fyret en revisor, der har været involveret i sagen om mulig svindel i Forsvaret. Den fyrede revisor havde stået for regnskabet hos el - firmaet, hvor Forsvarets Ejendomsstyrelse var kunde. Og her var det at whistlebloweren gjorde opmærksom på, at Forsvaret havde en ”skyggekonto”. Men det reagerede revisoren ikke på.

El - firmaet bekræfter, at få disse penge blev der købt lamper, pizzaovn og andre hvidevarer. Firmaet fortæller at varerne enten blev afleveret eller afhentet til/af militært personale.

Det er flere års plat og svindel med borgernes penge, der er foregået i Forsvarets Ejendomsstyrelse. Den vedligeholder 6.000 af Forsvarets bygninger. Embedsmændene har åbenbart været helt i koma. Men nu er de da i den grad blevet vækket og afsløret med plat, bestikkelse og magtfuldkommenhed.

Hvorfor er det ikke reageret?
Alle embedsmænds er bestemt ikke lige hæderlige. Og fordi man ikke læser sin post, er man vel ikke uskyldig? Så kan man lige så godt droppe mailboksen og afvente den næste udmærkelse.

Hvorfor pokker bliver der ikke reageret. Sagen passerer jo departementschefens bord mange gange.

Mindst syv styrelser har fået kritik
Mindst syv styrelser, ud over forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har fået kritik af Rigsrevisionen for dårlig kontrol med udbetaling af milliarder af kroner. Det skriver Politiken, der har gennemgået Rigsrevisionens revisioner af statens regnskaber siden 2012. Med andre ord, der har været øget risiko for avindel i disse styrelser.

Udbetalinger er foregået fra en pulje på 17 milliarder kroner fordelt på fire ministerier. Der er endnu ikke fundet fejl i udbetalinger, men ”medarbejderen anvendte brugerprofiler og adgangskoder, der var oprettet i kollegernes navne”.

I Udenrigsministeriet ”har 463 nuværende og fratrådte medarbejdere haft uberettiget adgang til at godkende økonomiske dispositioner i forhold til den daglige drift og udviklingsbistanden”, konkluderer Rigsrevisionen.

Lige nu er syv personer sigtet i sagen. Nogle må jo have kendt til disse uregelmæssigheder i årevis.

Det har været kendt, at man ikke har kunnet bruge IT – systemet til kontrol.

Sygehus anmelder tre for svindel
Den 4. oktober anmelder Sygehus Lillebælt en tidligere betroet ansat- Den 11. december blev der foretaget en række ransagninger og anholdelser i en sag om økonomisk kriminalitet.

I fællesskab har den tidligere ansatte sammen med to samarbejdspartnere foretaget fiktive indkøb og oprettet falske fakturaer. Ifølge sygehuset beløber svindlen sig til halvanden million kroner.

Pågældende medarbejder har fundet et hul i kontrolsystemet og i samarbejde med personer uden for sygehuset har man omgået disse kontrolsystemer. Det er tale om mindre beløb fordelt over en periode på flere år.

Selv om økonomi – og kontrolsystemet var godkendt og underlagt revision hvert år, må der have været et hul.

Hærchef anklaget i fem punkter
Den tidligere øverste chef for den danske hær har misbrugt sin stilling som hærchef, givet sin kone adgang til fortrolige oplysninger og løjet over for sin chef og ven, forsvarschef general Bjørn Bisserup. Igen en kedelig sag i Forsvarsministeriet.

Han har bl.a. givet hustruen positiv særbehandling og fremme hendes karriere på bekostning af både gældende regler og andre ansatte.

Han er tiltalt efter den militære straffelov paragraf 27, der straffer den, der ”groft tilsidesætter sine pligter i tjenesten” Tiltaltes forsvarer mener, at beskyldningerne er helt ude af proportioner.

Direktør i seruminstitut fritaget for tjeneste
Direktøren for Statens Serum Institut er fritaget for tjeneste på grund af mistanke om fejl og uregelmæssigheder. Sagen skal afklares af Kammeradvokaten.

En indtjening på flere hundrede millioner kroner ligger bag undersøgelsen. Patentet er en udløber af en handel med et indisk firma, som SSI har indgået, og hvor inderne overtog en SSI – udviklet vaccine med tuberkulose.

Det er uklart, hvordan patentet kommer ind i billedet, men sammen med en særaftale, som de pågældende forsker har, kan det i et scenario sikre den pågældende indtægt på et trecifret millionbeløb. Det er nu op til kammeradvokaten at udrede, hvad der er op og ned i den sag.

Direktøren indgår også i undersøgelsen, hvor man ser nærmere på topforskeren, og hvor vurderingen er, at det har været en lovlig kreativ fortolkning af de regler, der har været omkring patienter.

Der er tale om to konkrete sagsforløb, om ledende medarbejders sammenblanding af SSI’ s interesser, private, økonomiske interesser og forskningsmæssige interesser.

Åbenbart er der også sket er række uregelmæssigheder omkring personoplysninger om danske registrerede borgere, som er overført til USA i forbindelse med et konkret større forskningsarbejde. Angiveligt er der tale om en betydelig mængde følsomme personoplysninger, som er overført fra SSI til USA.

En meget kedelig sag for sundhedsministeriet.

Chef i fængsel fritaget for tjeneste
En chef i Storstrøms Fængsel er fritaget for tjeneste, mens hans forhold undersøges. Der er fundet uregelmæssigheder i hans indkøb.

Momssvindel til 800 mio. kr.
En anden sag er denne, hvor myndighederne greb ind meget sent. De danske myndigheder har fra april 2008 og indtil august i år modtaget advarsler om personer i et netværk af forretningsmænd, der via selskaber står bag formodet momssvindel for over 800 mio. kr.

Højdepunktet af svindel blev udført i perioden 2012 – 2015. Politi og skattevæsen havde siden 2013 været orienteret. Der var en masse advarsler om bagmændene i netværket. Bagmandspolitiets hvidvaskesekretariat har i en 11 – årig periode videregivet oplysninger fra ”et stort antal u8nderretninger” om personer i netværket til både Rigspolitiet, skattevæsenet, Politiets Efterretningstjeneste, PET og flere politikredse. Hvidvasksekretariatet har således modtaget underretninger fra banker om mistanke om økonomisk kriminalitet.

Alligevel blev der ikke grebet ind, før hovedparten af millionerne var forsvundet. De formodede momssvindlere blev ikke bremset trods advarsler i årevis. To af de formodede svindlere har forbindelse til terrorbevægelser.

Ordentlighed og ansvarsfølelse burde være naturligt
Når det handler om offentlige bureaukratier handler det ofte om, at systemer og regler er så komplekse, at de er svære at føre tilsyn med. Man skal selvfølge afsætte nok penge til kontrollen, men det handler også om kultur og ledelse. Simple regler som funktionsadskillelse som vi kender fra det private skal overholdes. Ordentlighed og ansvarsfølelse burde gennemsyre offentlige organisationer.

Når sådanne ting sker, så det uhyggelig svær at bevare tilliden til det offentlige.

En genskabelse af tilliden forudsætter, at ministeriernes ledelse igen retter opmærksomheden imod den faglige kvalitet i ministeriernes arbejde. Ledelsen skal sikre at den produktion, som udgår fra ministeriet, er faglig korrekt og underbygget, at alle oplysninger fra ministeriet er troværdige og fyldestgørende, at forvaltningen er betryggende og hensigtsmæssig tilrettelagt.

Der burde være råd til ”Intern Revision”
Som samfund har vi et stort ansvar for at svindel og korruption ikke udvikler sig. Derfor er det en helt forkert vej at gå, når man sparer på revision. Rigsrevisionen sidder på afstand. De har behov for en ”intern revision”, der sidder på pulsen.

I forbindelse med Britta – skandalen er der også sparet på kontroller. I 2019 er der mere intern revision i Skatteministeriet. Fra og med 2013 var der ikke tilstrækkelige kontrolprocedurer på området for refusion af udbytteskat.

Det er jo også betænkeligt, at ingen overordnede kunne gøres ansvarlig i Britta – sagen og sagen om udbytteskat. I sidstnævnte tilfælde førte det til en enkelt, der blev dømt fem års fængsel.

Men i forsvarsministeriet er det ikke engang handlet i forbindelse med en løftet pegefinger længe inden Rigsrevisionen tog over. Det er særdeles kritisabelt, at man fra højeste niveau ikke reagerer på de advarsler, som man får.

Jo det er dyrt at have en intern revision. Investeringen skal selvfølgelig holdes op med risikoen for svindel. Men tag skatteområdet som eksempel. Der kører kolossale milliardbeløb ind og ud af skatteforvaltningen. Så egentlig burde det være råd til det.

Snyder politikere bevidst?
Nu har vi jo valgt politikere til at passe på, at vores penge bliver betalt til de rigtige, men åbenbart er der også brodne kar blandt disse. I hvert fald i to partier.

Det er ikke denne sides mål at bebrejde de enkelte partier og deres politik. Men vi vil nu nok sætte spørgsmålstegn ved ærlighed. I sidste ende betyder dette jo også udbetaling af urette midler.

Vi starter med Stram Kurs. Valgnævnet har besluttet at suspendere Stram Kurs vælgererklæringer, mens det undersøges, om partiet skal helt udelukkes. I den tid må partiet ikke indsamle vælgererklæringer, hverken digitalt eller papirbaseret.

Stram Kurs har fulgt reglerne til punkt og prikke!
Rasmus Paludan nægter dog at skulle have snydt. Man har fulgt reglerne til punkt og prikke. Han mener, at vi lever i en bananrepublik.

For det første har Stram Kurs skrevet en række e-mailadresser ind i vælgererklæringssystemet, som ministeriet har begrundet mistanke om, at partiet ikke har samtykke til at bruge. Man har bl.a. brugt vælgererklæringer til folketingsvalget 2019 tril partiets nuværende indsamling af vælgererklæringer til europaparlamentsvalget 2024. Det har vælgerne ikke givet samtykkeerklæring til.

For det andet er kun 40.000 af de 55.000 e – mailadresser unikke. I mere end 9.000 tilfælde er den samme e-mailadresse indlæst mere end en gang til hver valgtype.

Cirka 3.200 er indlæst mere end to gange og 730 mere end fem gange til hver valgtype. En mailadresse er indlæst 56 gange til hver valgtype.

Rasmus Paludan beskylder Astrid Krag og hendes ministerium for at smøle.

DF: Det er Ekstra Bladet, der har lavet falsk faktura
Det andet parti, der bliver beskyldt for at snyde, er Dansk Folkeparti (DF). Her handler det om misbrug af EU – penge. Her belaster en falsk faktura partiet. Denne falske faktura er der åbenbart også en forklaring på. I kredse i DF mener man, at den er fabrikeret af venstreorienterede journalister i DR og løgnemagere hos Ekstra Bladet.

Ledelsen hos DF nægter fortsat at give en forklaring om blandt andet falske underskrifter på hotelkontrakter samt en fabrikeret faktura, som Ekstra Bladet bliver beskyldt for at have fabrikeret.

Bagmandspolitiet undersøger sagen
Formelt har OLAF overladt efterforskningen til det danske bagmandspoliti, som er i gang med at vurdere, om der kan rejses en sag mod Morten Messerschmidt, hans medarbejdere eller andre i DF.

Sagen kan trække ud hos Bagmandspolitiet. De kan også vælge at droppe sagen. Hvis det sker, vil DF uden tvivl bebrejde medierne og deres angreb mod dem.

Man siger, at der internt i partiet er gennemført en grundig advokatundersøgelse af hele sagskomplekset. Og ud fra det er man overbevist om, at der ikke er noget at komme efter.

I kontrakter ser det ud som om, at partiets administrations- og personalechef fremstiller sig som chef på diverse hoteller. Det er så noget, som Bagmandspolitiet også er i gang med at undersøge. På disse hoteller har DF brugt EU – midler.

Den falske faktura
Den falske faktura skulle stamme fra kommunikationsbureaet PrimeTime vedrørende en annoncekampagne mod social dumping, som ingen – heller ikke i DF – endnu kan forklare.

Over for DR afviser PrimeTime, at de er afsender, selv om firmaets bankoplysninger, cvr-nummer og kontaktinfo er angivet. De oplyser, at de hverken har udført opgaven, modtaget det angivende beløb, udarbejdet eller sendt denne faktura, der i øvrigt indeholder en række åbenlyse fejl og mangler.

Hidtil har DF og sagens hovedperson MF og tidligere MEP Morten Messerschmidt ellers bedyret, at hele sagen handler om ”rod” og ”manglende formalia”. Hvis dette nye dokument sandsynliggør, at det er tale om bedrageri, så trækker det tæppet væk på adskillige politikere.

Det sætter vel også spørgsmålstegn ved troværdighed og autoritet. Således er Morten Messerschmidt blevet bakket op af ledelsen. Herfra har man også påstået, at EU’ s svindelefterforskningsenhed OLAF af politiske grunde gik direkte efter DF.

Partiet har ofte været jagthund men nu er de selv jaget.

Kreditkort misbrugt
På bare et år har Forsvarets Auditørkorps registreret 68 sager om uberettiget brug af Forsvarets kreditkort. Seks sager har ført til straffe efter den militære eller civile strafferet. Forsvaret har ikke færre end 10.000 kreditkort i omløb.

En kommandørkaptajn har brugt den på en stripklub på Malta. Kreditkortet er endvidere brugt på byture, elektronik samt privat hotelophold i Portugal. Sagerne om kreditkort – misbrug har lighedspunkter i sager om mandatsvig og svindel i Ejendomsstyrelsen.

En oversergent misbrugte kortet til at betale private udgifter på over 10.000 kr. En løjtnant brugte kortet til tre ture i Elgiganten på 13.000 kr. I 37 tilfælde har en sergent brugt kortet til private udgifter bl.a. i butikker i Haderslev og Sønderborg.

Der er åbenbart ikke en høj moral. Halvdelen af de 22.000 ansatte i Forsvaret har deres egen kreditkort. Det lyder af mange.

Sidste Nyt
Nu sætter forsvarsministeren en ekstern undersøgelse i gang. Den skal afdække svagheder og huller i systemet. Ja sådan en undersøgelse har det allerede været, men nu kommer der så en ekstra.

Forsvarsministeren har da også meddelt at Rejseholdet har gjort nyttige fund i denne forbindelse. Men sådanne advarsler var allerede stilet til departementschefen, som ikke har reageret.

Kilde: 


Copyright 2020 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16