Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Kinesiske Kokke som slaver

I et baglokale på Nørrebrogade. Fødevarestyrelsen var forbi tre gange. Byens bedste kineser. Madanmeldere kigger ikke ud i køkkenet. Kunderne siger, at de tager afstand. Med hvad nu hvis prisen stiger? En timeløn ned på 20 kr. Det grænser til menneskehandel. Burde embedsmændene ikke væk fra skrivebordene? Beløbsordningen bliver i den grad misbrugt. Usædvanlig høj løn for en kok. SIRI kan ikke styre ordningen. Kinesiske bureauer tjener på ordningen. SIRI ikke klar over metoderne. Myndighederne har siden 2015 vidst, at noget var galt. Også systematisk snyd i 2017. Kun en ud af seks kokke får afslag. Politiet kan ikke gøre så meget selv. Det er organiseret svindel og udnyttelse af kinesisk arbejdskraft. Hver 11. tilladelse gives til kinesisk kok. Politiet og Fødevarestyrelsen har også gennem flere år vidst, at noget var galt.

I et baglokale på Nørrebrogade
I et halvt år boede den kinesiske kok, Huashan Hong på et lager på 4 m2 bag restauranten Bao & Bar på Nørrebrogade. Den 34 – årige kineser arbejdede mellem 10 og 14 timer om dagen. Angiveligt tjente han 14.000 kr. om måneden,

Hong var installeret på en ussel seng lavet af træpaller og pap mast inde mellem madvarer og konserves i baglokalet. Her blev han pisket rundt og udnyttet som en stavnsbonde af en ridefoged i 1800 – tallet – overdrevet?

Tre gange i løbet af de 180 dage, Hong var her, var Fødevarestyrelsen på besøg.

Hong talte da også med kontrollanten, uden at de dog rigtig kunne tale sammen. Under kontrolbesøgene fik Bao & Bar tre sure smileys, påbud og bøder for blandt andet dårlig rengøring i køkkenet og håndtering af fødevarerne. Men man regerede ingen af gangene på, at Huashan Hong overnattede i lagerrummet.

Som offentlig myndighed har man pligt til at underrette andre myndigheder, hvis der findes mistænkelige forhold. Og det er vel heller ikke særlig hygiejnisk at en kok sover i en restaurants lagerrum. Og når nu den seng var der under alle tre besøg, burde dette have fået alarmklokkerne til at ringe.

Men som man siger fra Fødevarestyrelsen, så var der ingen tandbørste, håndklæder eller tøj, der var stablet op. Og så siger man også, at de ikke har nogen kontrolopgave, der hedder at kontrollere udenlandsk arbejdskraft. Man kommer kun og kontrollerer køkkener og fødevarer.

Men helt ærlig, er det ikke på tide, at de offentlige myndigheder taler sammen? Man må da vide, at der her er et problem. Det kan vel kaldes moderne slaveri på Nørrebro.
Byens bedste kineser
Hong turde ikke at sige noget. Han var bange for at blive smidt ud af landet. Men hans situation er langt fra enestående. Han og adskillige andre er på det groveste blevet udnyttet af skruppelløse ejere af kinesiske og japanske restauranter. Havde de danske myndigheder været mere vakse ved havelågen kunne det have været forhindret.

Manden, der ansatte Hong på Bao og Bar er også ejer af en kinesisk restaurant på Vesterbro, der hedder Noodle House. I medierne er restauranten blevet rost for den autentiske kinesiske mad og dagbladet Politiken har kaldt den for ”Byens bedste kineser”.

Anmelderne kigger ikke ud i køkkenet
Noodle House fik tilbage i 2014 fem hjerter. Men i Bao Bar hang længe disse fem ”gamle” hjerter i vinduet i en restaurant, som Politikken ikke har anmeldt. Først længe efter, at Politiken havde henvendt sig, blev de gamle hjerter fjernet.

Som anmelderne siger, så kigger de ikke efter, hvad der sker ude i køkkenet.

Kunderne siger, at de tager afstand
Ja hvordan vil kunderne reagerer, hvis de vidste, hvad der foregik? Analyse Danmark har for 3F lavet en undersøgelse, der viser at tre ud af fire danskere ville fravælge restauranter med usle vilkår. Åbenbart så viser danske forbrugere social ansvarlighed.
Dette gælder både for ens favoritrestaurant eller takeaway-sted. Man stiller krav til virksomheder om, at de skal opføre sig ordentlig.

Men hvad så med prisen? Hvis nu restauranterne betalte det, som de skulle, så ville priserne på maden sikkert stige. Ville kunderne også betale dette?

En timeløn ned til 20 kr.
Overalt i landet hyrer restauranter kinesere for småpenge og lover sine ansatte lovlig opholdstilladelse i Danmark. Men hvad der var endnu vigtigere, at familien kunne komme herover.

Hundredvis af kinesiske kokke har en arbejdstid på op mod 80 timer og en timeløn ned til 20 kr. her i Danmark. Det er jo fuldstændig uacceptabelt. Hvor er myndighederne?

Det grænser til ”Menneskehandel”
Det er social dumping af værste klasse. Ja det grænser til menneskehandel. Man fusker og udnytter en ordning, som egentlig burde give værdi til det danske samfund. Det ligner jo organiseret kriminalitet som myndighederne ser gennem fingrene med.

Man burde egentlig nedsætte en task force, som kontrollerede forholdene på de danske restauranter. Og sådan en burde bestå af Skattestyrelsen, Politiet, Arbejdstilsynet samt Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Åbenbart er det her synderen skal findes. De kan åbenbart ikke styre beløbsordningen. Og de har haft kendskab til dette misbrug i årevis.

Måske skal styrelsen have hjælp af De Regionale Arbejdsmarkedsråd. De burde lave en kontrol og kvalitetssikring af beløbsordningen. Her troede man, at der var afsat midler til forstærket kontrol.

Burde embedsmændene ikke væk fra skrivebordene?
Og det tyder ikke godt, når flere partier vil have sænket beløbet for denne såkaldte beløbsordning, der nu er på 35.582 kr. Meningen er så at man skulle kunne hente udenlandske specialister, der er mangel på i Danmark. Men åbenbart kniber det med at kontrollere ordningen.

Flere partier vil have beløbet nedsat fra 427.000 kr. om året til 325.000 kr. om året. Men så bliver forholdene bare endnu værre.

Det nytter ikke at embedsmændene sidder ved skriveborde og ikke følger op på forholdene. Kokke fra Kina bliver udnyttet på sushi – og Kina-restauranter over hele Danmark under forhold, som myndighederne mistænker for at være ”systematisk menneskehandel”.

Ordningen bliver i den grad misbrugt
Ordningen bliver misbrugt til at ansætte kinesiske kokke, der typisk arbejder 12 timer om dagen med en eller to månedlige fridage om måneden. Det svarer til 7. – 9.000 kr. efter skat. Det svarer til en timeløn på 20 – 25 kr.

Ofte har kokkene en ægtefælle med, der reelt arbejder gratis. De skal samtidig betale en stor del af deres løn tilbage til arbejdsgiveren eller mellemmænd som tak for jobbet og arbejdstilladelsen.

Typisk er beløbet over 100.000 kr. I enkelte tilfælde kan beløbet være op til 300.000 kr.

På den måde arbejder de kinesiske kokke på papiret lovligt i Danmark med de danske myndigheders godkendelse. Men det tegner sig et helt andet billede rundt omkring i kinesiske restauranter i Kina.

Usædvanlig høj løn for en kok
Beløbsordningens mindsteløn er på 35.582 kr. Det er en usædvanlig høj løn for en kok i Danmark. Til sammenligning tjener en dansk kok 26.765 inklusive pension og feriepenge – altså knap 9.000 kr. mindre om måneden. Så skulle man tro, at der var nogle alarmklokker, der ringede. Det burde ikke være så svært at kontrollere.

Men i de senere år er antallet af kinesiske kokke på beløbsordningen nærmest eksploderet. I 2010 arbejdede 22 kinesere i hoteller og restauranter herhjemme. Sidste år var dette tal eksploderet til 582.

SIRI kan ikke styre ordningen
Egentlig var det noget som man forventede, at SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration kunne styre.

Helt åbenlyst søger kinesiske restauratører i Danmark efter kokke til at arbejde under vilkår, der bryder reglerne for opholds – og arbejdstilladelser på chatfora som Wechat:

 • Et ægtepar søges til en samlet løn på 18.000 kr., arbejdstiden er 12 timer om dagen med en månedlig fridag. Desuden skal du betale to måneders løn i depositum.

Den 29. november skriver en restaurantsejer i Københavns – området: 

 • Ny sushi – restaurant søger ægtepar på arbejdsvisum, krav at personerne er i Danmark og kan lave varm mad og sushi. De konkrete ansættelsesbetingelser diskuteres ved samtale.

Hvis kokken vil have konen med, skal han betale ekstra i depositum.
Vi kigger lige på en anden jobannonce i Wechat: 

 • Ansættelse af ægtepar i Danmark 
 • Begge kokke får sammenlagt løn på 15.000 – 18.000 kr. 
 • Daglig arbejdsdag på 12 timer – en månedlig hviledag. 
 • Manden udfører kokkearbejde på arbejdsvisum 
 • Hustruen hjælper til i køkkenet på visum som medfølgende arbejdskraft

Kinesiske bureauer tjener på ordningen
Kinesiske bureauer oplyser, at de hurtigt kan skaffe kinesiske ægtepar med arbejdsvisa. Disse virksomheder lokker kinesere til Danmark under forhold, der er vidt forskellige fra de danske løn – og arbejdsvilkår. Disse virksomheder tager sig sandelig også godt betalt for deres service, typisk mellem 50.000 og 200.000 kr. Men kineserne får også stillet i udsigt, at de får en opholdstilladelse som senere kan betyde en genforening med familien i Danmark.

SIRI ikke klar over metoderne
SIRI oplyser overraskende til DR, at de ikke var klar over at danske job på beløbsordningen bliver handlet på nettet til vilkår, der bryder dansk lovgivning. Utroligt, at de danske myndigheder finder sig i dette.

Myndighederne har siden 2015 vidst at noget var galt
For sandheden er jo, at de danske myndigheder har kendt til systematisk snyd med arbejdstilladelser for kinesiske kokke i flere år. Allerede i 2015 vurderede SIRI, at der var mistanke om, at kinesiske kokke i Danmark blev udnyttet.

Dengang mistænkte myndighederne selv, at der skete ”systematisk snyd med opholdstilladelse på Beløbsordningen af kinesiske statsborgere i restaurationsbranchen, samt deres medfølgende familiemedlemmer. Ja man skrev endda ”menneskehandel til tvangsarbejde” Dette fremgår af et internt notat til Integrationsministeren som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i.

På trods af dette fortsatte antallet af kinesiske kokke på beløbsordningen fortsat med at stige.

Også systematisk snyd i 2017
Først i 2017 gennemførte SIRI en landsdækkende aktion særlig rettet mod kinesiske beløbskokke i de danske restauranter sammen med politiet og skattestyrelsen. Her fik myndighederne bekræftet, at der sker omfattende svindel og udnyttelse af kinesiske ansatte i Danmark.

På størstedelen af restauranterne blev det vurderet, at der foregik snyd med ansættelseskontrakter, herunder løn, opgaver og stillingsbetegnelser, står der i et internt notat til integrationsministeren fra 2017, som Fagbladet 3F ligeledes har fået aktindsigt i.

På 18 restauranter endte SIRI med at udvise 17 personer for brud på deres opholds – og arbejdstilladelse efter Beløbsordningen.

Kun en ud af seks kokke får afslag
En af kokkene beskrev blandt andet, hvordan han og hans kone boede ved siden af restauranten med et andet ægtepar. De skulle betale 3.000 kr. i husleje og fik selv en meget lav løn.

I det omtalte notat konkluderer SIRI, at myndighederne burde have: 

 • Fokus på at give afslag til kinesiske kokke, der søger opholdstilladelse på Beløbsordningen.

Dengang fik hver tredje kok så afslag. Men i 2019 er det kun en ud af seks kokke, der får afslag.

Politiet kan ikke gøre så meget selv
Det er politiet, der på kontroller i landets restauranter ofte møder de kinesiske kokke. Men selv om de har en formodning om, at noget er galt, kan de ikke stille noget op. Hvis de ser at en kinesisk kok har en godkendelse af udlændingemyndighederne til at arbejde og opholde sig i Danmark, så kan de ikke gøre mere.

Man skulle så tro, at myndighederne så kun gav tilladelse til dem, der opfyldte kravene. Men sådan er virkeligheden langt fra.

Organiseret svindel og udnyttelse af kinesisk arbejdskraft
Kokke, der får opholdstilladelse her i landet, får langt fra den løn, som de er lovet. De arbejder ofte to for en. De har ikke rådighed over egen lønkonto og dermed adgang til egen løn. Og der er også eksempler på, at kokke er pålagt at betale en del af lønnen tilbage til arbejdsgiveren. Alt dette er kendt hos SIRI. Alligevel fortsætter de med at give hundredvis af nye tilladelser.

Det kan man da hvis kalde et klokkeklart svigt fra myndighedernes side. Det er et gabende hul i det danske arbejdsmarked med organiseret svindel og udnyttelse af kinesiske arbejdere i Danmark. Det hører jo ingen steder hjemme.

Man skulle jo tro, at det var specielt højtuddannede kokke siden de kan komme under denne specielle ordning. Det hænger jo slet ikke sammen og burde for længst være stoppet fra myndighedernes side.

Hver 11. tilladelse gives til en kinesisk kok
Sushikæden Letz Sushi er flere gange blevet kontaktet af kinesiske kokke i Danmark, der gerne vil ansættes på beløbsordningen. Og disse kokke har også tilbudt at arbejde 50 timer for beløbet. Men her vil man ikke ind på denne svindel.

Hver 11. gang Udlændingestyrelsen giver en udlænding tilladelse til at komme til Danmark og arbejde på beløbsordningen er modtageren en kinesisk kok. Dermed er kinesere i hotel – og restaurationsbranchen den næststørste gruppe af såkaldt ”højt specialiseret arbejdskraft”, som får adgang til Danmark via Beløbsordningen.

Politiet og Fødevarestyrelsen vidste, at noget var galt
Kun indiske statsborgere, som arbejder inden for Information og Kommunikation, hvilket blandt andet dækker over it – branchen, får oftere tilladelse til at arbejde i Danmark via beløbsordningen end de kinesiske kokke. Her havde 998 indiske statsborgere sidste år en opholdstilladelse.

Som allerede nævnt fik 582 kinesiske kokke opholdstilladelse.
En anden ting, der også kan undre i denne historie. Det er for eksempel at udlændingeafdelingen i Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at de gennem de seneste år har haft særligt fokus på sushi – og kinesiske restauranter. Der har været problemer med social dumping, ulovligt arbejde og ulovligt arbejde i Danmark.

Politiet oplyser også, at de ofte finder tegn på overnatning i forbindelse med restauranterne.

Også i Fødevarestyrelsen kender man til problemerne med overnatning.

Egentlig virker det bemærkelsesværdigt, at det hele kommer som en overraskelse, når problemerne i hvert fald har været kendt siden 2015. Men igen engang er det ikke alle myndigheder, der reagerer. Og det gør man måske heller ikke denne gang?

Kinesere advarer hinanden
På kinesiske chatfora bliver det nu advaret mod at lægge jobannoncer ud og debattere arbejdsvilkårene i de kinesiske restauranter i Danmark. Alle grupper er under en eller anden form for overvågning, står der bl.a. i en af beskederne.

Hvem udnytter hvem?
6.500 udlændinge uden for EU havde sidste år et job i Danmark på Beløbsordningen men en garanti om en løn på 35.000 kr. Det er en populær måde, at få specialister på. Men det er også en nem måde at misbruge systemet på. Det kan alt for let misbruges til at udnytte arbejdsmigranter. Men har lavet en ordning som arbejdsgiverne kan misbruge i forhold til at få billig arbejdskraft.

Ifølge mange af de kinesiske kokke har chefen deres NemID, og de har ikke adgang til deres egen bankkonti, som de efter reglerne havde udbetalt lønnen til. 

 • Han gav med højre hånd og tog med venstre. Vi bestemte aldrig selv over pengene.

En ting er hvad der foregår i det virtuelle rum. Noget andet er, hvad der sker i praksis. Det tjekker systemet ikke. Arbejdsgiverne opretter og overfører pengene til de ansattes bankkonti, så det ser rigtig ud over for myndighederne.

Migranter har ikke styr på, at de skal have NemID og en bankkonto. Dette er der desværre arbejdsgivere, der udnytter. Og det må der sættes en stopper for.

Igen engang, hvad er sandheden bag det begreb, at der savnes arbejdskraft? Der er selvfølgelig forskel på IT – direktørens behov og restauratørernes spekulation. Men hvem er det mest synd for, når lønvilkår dumpes og vi spiser kinesisk med øjnene lukkede? Er det synd for samfundet? For kineserne? Eller politikerne? Måske os alle sammen?

Det bidrager til Social Dumping
De kinesiske kokke, der er kommet herover på beløbsordningen, kan blive her uanset om det er snyd eller ikke. Der gives opholds- og arbejdstilladelse i op til 4 år ved førstegangstilladelsen. Man kan blive her lige så længe betingelserne opfyldes. Men kontrolleres dette tilstrækkelig?

Der er skam også andre 172 beløbskokke fra Asien. De arbejder ofte til en timeløn på 20 – 25 kr. Og sådan fortsætter det. Det burde jo ikke være svært at finde ud af. På papireret får de jo meget mere end danske kokke. Men som vi har beskrevet er det de færreste, der har adgang til NemId og egen bankkonto.

Utroligt, at der ikke uden videre gives afslag på formodning om svindel. Det er jo åbenlyst, at beløbsordningen bliver misbrugt til at omgå og underbyde danske løn – og arbejdsvilkår. Og dette bidrager i høj grad til social dumping.

Kravene i beløbsordningen: 

 • Ideen med ordningen er, at Danmark kun accepterer højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU 
 • Beløbskravet er i år mindst 426.985 kr. årligt eller omkring 35.582 kroner om måneden. 
 • Det kræver ikke en bestemt uddannelse og jobbet behøver ikke være inden for et bestemt fag eller erhverv 
 • Løn op til og med beløbsgrænsen skal udbetales til en dansk bankkonto i en bank, der driver lovlig bankvirksomhed i Danmark. 
 • Det er en betingelse, at løn – og ansættelsesvilkår er efter danske forhold og ikke ringere end normale på området. 
 • Kilde: (SIRI)

Kilde: 

Husk at du har adgang til ca. 3.000 artikler i vores elektroniske database. Brug søgefunktionen. Vores Facebook bliver opdateret flere gange dagligt.


Copyright 2020 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16