Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Et stillads på Nørrebro

Medierne behandlede episoden meget forskellig. Nogle gjorde opmærksom på at EU – borgere godt må arbejde i Danmark. Og så gjorde man opmærksom på karteldannelser inden for stillads-byggerier. Det var tale om selvjustits, og ting, der burde været klaret gennem det fagretslige system. Men der er stigende brug af illegale arbejdere i Danmark. Er ”Den Danske Model” ved at stå for fald grundet Social Dumping? Der er stigende utryghed. For det meste dog stadig stabil og fredelig arbejdskraft. Et pressemøde afslørede store brud på sikkerhed. Arbejdstilsynet har ingen kommentar. Manglende belysning blev anmeldt. Arbejdstilsynet havde kun en mand på arbejde. Dansk Boligbyg: ”De skal overholde overenskomsten”. Medier behandler DS byggeri som ”engle”. Hvad er sandheden? Overhængende og betydelig fare for nedstyrtning.

Selvjustits
Hvorfor skal en handelsforening beskæftige sig med sådan noget? Det skal de, fordi det drejer sig om arbejdsmarkedsforhold og Social Dumping.

Det var igen voldsomme scener, som vi så på Nørrebro. Og det var direkte livsfarligt, da et kæmpe stillads blev væltet. Gadens Parlament havde talt. Men det skete for øjnene af politiet.

Selvfølgelig skal man ikke acceptere selvjustits og hærværk. Efterfølgende blev en varebil sat i brand med skader på to andre biler til følge. Der blev desuden begået hærværk på flere biler.

Overfald på faglig aktive
Konflikten blev optrappet, fordi to faglige aktive var blevet overfaldet af en østeuropæisk ”gorilla – gruppe”, Disse to var en faglig sekretær fra El forbundet og en stilladsarbejder, der var mødt op om søndagen for at filme arbejdspladsen. De ville dokumentere den manglende sikkerhed, Den ene ligger endnu på Bispebjerg Hospital og den anden går rundt med et sæbeøje og et brækket ribben.

Konsulenten fra Dansk El – forbund har forklaret, at han også tidligere er blevet overfaldet, fordi han ville dokumentere brud på sikkerhedsregler.

Stigende brug af illegale arbejdere
Men inden vi nu fordømmer stilladsarbejderne, må vi hellere kigge, hvad det drejer sig om. Egentlig var det tale om organiserede stilladsarbejdere og en bygherre, der angivelig benyttede underbetalte litauiske arbejdere. Stilladsarbejderne oplever en langsom underminering af deres rettigheder,

Rigspolitiet oplyser i den forbindelse, at de oplever en eksplosion af sigtelser mod illegale arbejdere i Danmark, både rettet mod de ansatte og arbejdsgiverne. Og det er især i byggefagene og rengøringen. Og politiet kan næsten ikke følge med.

Er ”Den danske Model” ved at stå for fald?
Ukrainere, litauere og mange andre nationaliteter kommer til Danmark, hvor ringe løn- og ansættelsesvilkår er væsentlig dårligere end der, hvor de kom fra. Og dette problem er ved at underløbe vores samfund. Vores velfærd er bygget op gennem ”Den Danske Model”. Men denne model er ved at stå for fald.

Det er derfor vi har rimelige løn – og ansættelsesforhold overenskomster m.m. Men se disse forhold er under pres i mange fag. I sidste ende går det også ud over konkurrenceforholdene. Det mærker håndværkermesteren, når han skal give tilbud. Vi har her på siden derfor valgt at køre en serie, der hedder Social Dumping, og snart skal vi til 11. afsnit i den serie.

Man bør bruge det fagretslige system
I Danmark burde de fagretslige system håndtere konflikter mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Det system skal naturligvis overtages af selvtægt og trusler på åben gade. Og det mærkelige i dette tilfælde var, at arbejdstilsynet overhovedet ikke fandt nogle sikkerhedsovertrædelser.

Stigende utryghed
Det er som om, at Social Dumping spreder sig i mange fag efterhånden. Værst er det inden for transport, byggeri og rengøring. Arbejdere vil sikkert fortsat kæmpe imod underbetaling og horrible forhold. Mange negligerer et stigende problem. Underentreprenørerer skalter og valter med sikkerheden for at spare penge. Dette skaber stigende utryghed.

For det meste, fredelig og stabil arbejdskraft
Vi har netop skildret problemet med de kinesiske kokke. Men det er også grund til at fokusere på, hvad der sker på byggepladserne. Vi skal heller ikke acceptere, at det der er blevet kæmpet for siden 1870erne pludselig skal undermineres for øjnene af os.

”Den Gamle Redaktør” er involveret i et projekt, der hedder ”Industri på Nørrebro”, hvor også begrebet arbejderkamp indgår. Foreløbig har det resulteret i to lange foredrag. Men måske får vi indlæggene i skriftlig udgave her på siden. Men se det hele kan også ses fra arbejdsgiverside, som ønsker en stabil og fredelig arbejdskraft.

Medierne har beskrevet episoden meget forskellig
Jo, det kan da godt være, at det er ”Gadens Parlament”. Men hvad med de arbejdsgivere, der står bag svineriet med utilgivelige løn – og ansættelsesvilkår. De står over for de arbejdsgivere, der overholder spillereglerne på det danske arbejdsmarked.

Vi har forsøgt at finde en forklaring på, hvad der sket. Indrømmet, der er stor forskel i den måde medierne har beskrevet forholdene på.

Hos det omtalte byggefirma manglede der sikkerhedsmæssig uddannelse. Arbejderne fik heller ikke den overenskomstmæssige løn. Man brugte heller ikke de nødvendige tekniske hjælpemidler.

Hvorfor gør politiet ikke noget?
Gerningsmændene begår forbrydelsen lige foran politiet med røde hættetrøjer på, tilsyneladende er de fra samme firma. Og det bliver optaget på video. Alligevel har politiet ikke anholdt nogen. Heller ikke de nogen af de fem, der tydeligt fører an med at løsne stilladset.

Ifølge politiet greb de ikke ind, fordi voldsomheden kom bag på dem. De har heller ikke bedt offentligheden om hjælp.

Åbenbart er det almindeligt i stilladsbranchen med disse nedpillingsaktioner. Det er som ingen er interesseret i at undersøge nærmere, hvad der foregår, heller ikke fra arbejdsgiverside. Man vil ikke blande sig i en faglig konflikt. Også arbejdsgivere er sårbare over for østeuropæisk konkurrence.

Stilladsmestre har ifølge Weekendavisen et skæbnefællesskab med deres ansatte. Begge parter er interesseret i at holde folk ude. Det er en meget lille ufaglært branche, der skaber selvjustits i egne rækker. De er 1,500 mænd og to kvinder.

Weekendavisen har haft fat i direktøren for Herlev Stilladser, Kurt Bo Jensen. Han mener, at stilladsbranchen generelt er uden for politimæssig rækkevidde. Han har personlig fået stjålet stilladser for en halv million kroner om året. Men det er uden hjælp fra politiet. Så snart man kalder det faglig konflikt eller arbejderkamp, gør politiet ikke noget. Ingen myndigheder hjælper os, siger direktøren til avisen.

Et pressemøde afslørede manglende sikkerhed
På et pressemøde forsøgte 3F at dokumentere den manglende sikkerhed. Stilladset var alt for smalt og der var for stor afstand til væggen.

Stilladset i Lundtoftegade var opført på en sådan måde, at der ikke i tilstrækkelig grad var sørget for de ansattes sikkerhed. Der var en lang række alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Det var fejl og mangler, der kan medføre nedstyrtningsfare, som i værste fald kunne ende som dødsulykker.

Sammen med en faglærer i stilladsbyggeri kom der en række eksempler på forhold, som Byggefagenes Samvirke mener, at Arbejdstilsynet burde have grebet ind overfor. Der blev således også arbejdet på stilladset uden hjelm på til trods for, at det er et lovkrav på byggepladser.

Flere af arbejderne var ikke spændt fast til stilladset med sele, de har båret, men stilladssystemerne ikke var samlet korrekt. Man havde ikke brugt den nødvendige vejledning fra producenterne. Gennemgangsbredden var for smal. Der var steder, hvor man ikke kunne færdes frit, bundpladerne skulle være fikseret, så de ikke blæser ud på forbipasserende, og stilladser må helst ikke stå på gasbetonsten. De skal kunne holde til trykket oppefra. Gasbetonsten er ikke meget bedre end pizzaæsker.

På en video kunne man se, at et gelænder oppe på stilladset var samlet med noget, der lignede plasticstrips. Men når temperaturen falder, bliver plastik lige så skørt som glas og kan knække som glas. Hvis en person, der arbejder på stilladset, brager ind i gelænderet så falder han ned.

Arbejdstilsynet har ingen kommentarer
Arbejdstilsynet har tidligere ved to besøg erklæret at alt var i orden ifølge en presseinformation. Og det var det så åbenbart ikke alligevel. For de har indberettet lovovertrædelser til Skattestyrelsen. Og til de nye dokumentationer har Arbejdstilsynet ingen kommentarer.

Man fandt ud af, at de ansatte ikke havde et dansk personnummer. Dette er afgørende for at man kan få et skattekort., som sørger for at den pågældende ansattes skattebetaling foregår automatisk, og som en skal.

Har medarbejderne ikke noget skattekort skal arbejdsgiveren indeholde 55 pct. I a – skat og 8 pct. I AM – bidrag og oplyse Skattestyrelsen om hvem den indeholdte skat vedrører. Og det er netop mistanke om, at der er foregået systematisk omgåelse af reglerne og sort arbejde.

Manglende belysning
Fra deres bygning lige i nabolaget kunne Dansk El-forbund observere, at arbejderne efter mørkets frembrud kun bar ”pandebelysning”. Efter reglerne skal byggepladsen være oplyst. El – forbundet ringede til Arbejdstilsynet. Herfra var meldingen, at de kun var en mand på arbejde, og derfor ingen kunne sende. Og senere har de heller ikke reageret på henvendelsen.

Dansk Boligbyg: De skal overholde overenskomsten
Først efter, at stilladset var blevet væltet, regerede byggentreprenøren ved at fyre den omstridte underentreprenør.

Det er totalentreprenøren Dansk Boligbyg, der står for opførelsen af 33 seniorboliger på den udskældte byggeplads på Nørrebro. Her afventer den administrerende direktør resultatet af den fagretslige sag, der kører mod underentreprenøren DS Byggeri.

DS Byggeri er blevet opsagt på byggepladsen på Lundtoftegade, men arbejder stadig for Dansk Boligbyggeri andre steder i landet.

Og som man siger, så er det et krav i deres aftaler, at man følger dansk overenskomst. Men man kan som virksomhed ikke få adgang til deres bogholderi. Men man kan bede om dokumentation for at tingene er i orden og vurdere, om man tror på de ting, som man får.

Fra DS Byggeri lyder det, at man er en medlemsvirksomhed af Dansk Byggeri så alt skulle dermed være i orden. Men er det en garanti?

EU – borgere har ret til at arbejde i Danmark
Nogle medier konstaterer, at EU - borgere har ret til at arbejde i Danmark. Og at man ikke skal tolerere total mangel på lov og orden. Så gør de også opmærksom på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sat i verden for at sikre fair og lige konkurrence. Disse medier konstaterer også, at karteldannelse i stilladsbranchen.

De gør også opmærksom på, at Konkurrencestyrelsen siden 2014 har givet 37 bøder i sager om overtrædelser af konkurrenceloven i byggebranchen.

Medier behandlede DS Byggeri som ”engle”
Nogle medier behandler næsten DS Byggeri som nogle engle, Ifølge Ekstra Bladet har Arbejdstilsynet anmeldt firmaet for brud på arbejdsmiljølovgivningen til to politikredse. Det drejer sig om byggerier i henholdsvis Aalborg og i Risskov ved Aarhus. Firmaet har derudover fået en række påbud for blandt andet ikke at have styr på sikkerheden.

Efter et tilsynsbesøg i november 2018 på byggepladsen i Aalborg skrev Arbejdstilsynet: 

  • Det er således Arbejdstilsynets vurdering, at det er fare for, at ansatte kan falde ned fra etagedækket.

Overhængende og betydelig fare for nedstyrtning
Og fra et tilsynsbesøg i maj 2019 på byggepladsen i Risskov skrev Arbejdstilsynet følgende: 

  • Det er Arbejdstilsynets vurdering, at den ansatte er udsat for en overhængende og betydelig fare for nedstyrtning under arbejde.

DS Byggeri drives fra en adresse i Aars i Nordjylland. Inde på deres hjemmeside kan man læse: 

  • Alt inden for nybyg og renovering udføres – Større projekt byggerier, entrepriser, villa byggerier, opsætning af gasbeton, nedbrydning, udlejning af mandskab. Vi har en bred vifte af håndværkere i vores medarbejderstab som pt. består af 45 mand.

Forskel i bedømmelse af sikkerhed
”Den Gamle Redaktør” kan ikke tro, at alt det, der fremkom på 3F’ s pressemøde var opdigtet til lejligheden for at undskylde overskridelserne. Hvorfor var myndighederne ikke rykket ud og standset byggeriet? Heldigvis er det opbakning på Finansloven og øgede initiativer til bekæmpelser af social dumping. Der er også skærpet bødestraf til de virksomheder, der har uorden i papirerne.

Hvordan er det kommet hertil?
Man skulle jo næsten tro at de franske gule veste var kommet til Nørrebro. Der var masser af lovløse tilstande, hvor politiet ikke kunne udrette ret meget.

De involverede parter, arbejdsgiverne og arbejdstagerne må i fællesskab søge et opretholde trygge rammer og lovlydige forhold. Man må da håbe, at der inden for dansk byggeri vil ske meget mere selvjustits, så vi undgår sort arbejde.

I vores serie om Social Dumping, som du kan læse her på siden, kan vi se, at der skal mange flere værktøjer til, for at bekæmpe dette fænomen. Det er heller ikke alle, der er indstillet på, at det skal løses. Således er der mange, der er imod begrebet ”kædeansvar”. Egentlig burde alle være interesseret i at bevare ”Den Danske model”.

Denne model er arbejdsgiverne også bedst tjent med. Ja det gælder også for den lille håndværksmester.

Det er vel ikke helt ufarligt
Man skal vel ikke kalde disse aktioner helt ufarlige. Tænk hvis man står på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt og får et stillads i hovedet!!!!!!!

Kilde: 

Husk, at du har adgang til over 3.000 artikler i vores database. Brug søgefunktionen. Vores Facebook bliver opdateret flere gange dagligt.


Copyright 2020 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16