Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nørrebro Handelsforenings Loppemarked er stoppet

Loppemarkedet blev 33 år. Det overlevede mange besværligheder. Godt samarbejde med Københavns Kommune. Risiko for at blive jordet af en cyklist. Her kunne man finde lige fra ragelse til sjældenheder. Overskuddet gik til sociale og kulturelle formål. Truet med økse. Det hele startede i 1986. Jubilæet druknede i regn. I fortidens hule. Stor taknemmelighed fra bestyrelsen

Loppemarkedet blev 33 år
For sidste gang har man set damen med den høje hat og det mørke tøj vogte loppeboderne langs muren til Assistens Kirkegård. I 33 år har Nørrebro Handelsforening arrangeret det, der en gang blev kaldt for ”Danmarks længste loppemarked”. Når det rigtig var gang i den, gik det fra Kappelvej til Nørrebros Runddel. Og det var hver lørdag fra begyndelsen af april til slutningen af oktober, hvis ellers vejret tillod det.

Det overlevede mange besværligheder
Loppemarkedet overlevede bandekrig, parkeringsregler, Metro – byggeri, finanskrise, ungdomshus – uroligheder og stigende konkurrencer. Andre steder kunne man tilbyde p-pladser og langt bedre forhold.

Lokale politikere ønskede på et tidspunkt loppemarkedet nedlagt for at skabe bedre forhold for cyklisterne. De mente, at loppemarkedet var et forstyrrende element. Ja det kan jo undre, når man endelige laver aktiviteter, der blev omtalt i internationale blade.

På et tidspunkt blev stadeholderne beskyldt for at tisse på kirkegården, men det blev dog afvist af handelsforeningen

Godt samarbejde med Københavns Kommune
Samarbejdet med Københavns Kommune har været eksemplarisk gennem årene. Således har Inga modtaget takkebreve fra kommunen for hendes engagement. Men det kneb dog med samarbejdet den fredag eftermiddag, da man ringede fra kommunen, at Inga skulle aflyse loppemarkedet lørdag morgen. Først efterfølgende fik hun at vide, at aflysningen skulle gælde for resten af perioden.

Hun fik at vide, at buschaufførerer nægtede at køre på Nørrebrogade, hvis ikke man gjorde noget mere for fremkommeligheden. Vejarbejdet generede åbenbart mere end planlæggerne havde regnet med.

Men nu var det fornuftige folk i Teknik – og Miljøforvaltningen, der mente, at Loppemarkedet skulle fortsætte.

Risiko for at blive jordet af en cykel
Det har sandelig ikke været meget plads, hverken for stadeholderne eller de besøgende. Et forkert skridt og så blev man jordet af en cyklist. Faktisk var der kun 85 cm. Efter at have skridtet af, kan vi konstatere at der er 333 meter fra Kapelvej til Nørrebros Runddel. Det skulle så være plads til 70 boder. Og det har det sandelig været flere gange.

Egentlig havde politikkerne på Københavns Rådhus lovet bedre forhold for loppemarkedet, men det skete aldrig.

Lige fra ragelse til sjældenheder
Her har du kunnet finde alt lige fra ragelse til sjældenheder. Du kunne finde en sjælden bog, aflagt tøj, legetøj til børnene, nostalgiske ting til køkkenet, gamle mobiltelefoner og videobånd. Måske var også her en LP – Plade, som du havde ledt efter længe.

Ja man kunne finde juleplatter, spisestel, røgelsespinde og forgyldte statuetter. Her var havegipsfigurer, kunst og husflid. Ja selv en hårtørrer kunne du være heldig at finde.

Man kunne opleve masser af mangfoldighed her. Folk stod i mange farverige gevandter. Du kunne høre mange dialekter og sprog.

Overskuddet brugt til kulturelle og sociale formål
Overskuddet er blevet brugt til mange kulturelle og sociale formål på Nørrebro. Således har det været billedkunst på muren. Engang blev overskuddet brugt til at male muren. Nu klarer Københavns Kommune det selv en gang imellem. Assistens Kirkegårdens kulturelle arrangementer har også fået en del af overskuddet ligeledes Erindrings-centret på Skt. Joseph Hospitalet.

Truet med økse
På grund af de særlige forhold, har der været ret strenge regler. I de sidste mange år har damen med den høje hat, Inga Berling varetaget jobbet som politibetjent langs boderne. Selv har hun selvfølgelig også haft en bod med. I mange år har en datter og Ingas mand, Gunnar hjulpet med at arrangere loppemarkedet.

Det har ikke altid været lige let for Inga at opretholde orden og disciplin her. Således var en stadeholder blevet utilfreds med at være blevet irettesat af hende. Hun blev truet med et våben. Ja dette våben var sågar en økse, så det kunne have været gået galt. Hun måtte i hast søge tilflugt i en af butikkerne på den anden side af Nørrebrogade med den vrede stadeholder efter sig. Politiet dukkede op og passiviserede den vrede stadeholder.

Normalt er Inga flink, men hun kunne godt skrue bissen på. Og det var sandelig nødvendigt. Efter at have brugt kuglerammen så har vi regnet os frem til, at Inga i 30 år har været politibetjent på loppemarkedet. Og i mange år sammen med Gunnar.

Det hele startede i 1986
Det har været lange lørdage. Allerede kl. 5 om morgenen var man på stedet. Og selv om det står i de strenge regler at stadeholderne skal rydde op, så har det i sidste ende været Inga’ s ansvar. Bare en klage til kommunen kunne stoppe loppemarkedet.

Det hele startede i 1986, da handlende dukkede op til et møde i Medborgerhuset på Blågårds Plads med ønsket om et sådant loppemarked. Jo, dengang var det bydelens butikker, der havde boder.

Og dengang var det fine fruer, der besøgte stedet. Det var fruer til mænd, der var til konference i byen. Så blev der arrangeret specielle ture ud til Nørrebrogade.

Jubilæet druknede i regn
Der var lagt op til det helt store arrangement i anledning af 25 – året dengang. Annoncer, plakater, balloner, klovne og levende musik. Men det hele druknede i regn. Og musikken blev flyttet over i Cafe Runddelen.

Selv i december-måned har der været jule-loppemarked. Her optrådte Inga og Gunnar som julemor og julefar og uddelte godter til børn og barnlige sjæle på Runddelen efter at de havde tændt juletræet. I øvrigt var juletræet i mange år udsat for hærværk. Mange gange blev det brugt til bål på gaden.

I fortidens hule
Lige over for Assistens Kirkegård i Nørrebrogade 92 har Inga stadigvæk sin butik, Berling Frimærker. Den har hun haft i 35 år. Men det er nu meget andet end frimærker. Her er som at komme i Fortidens Hule. Her florer nostalgien. Og så er det frimærker, førstedagskuverter, frimærkealbum, gamle mønter, nostalgiske blade, indbydelser, sporvognsbilleder. Ja så er det også en speciel Elvis – afdeling.

Her kan du finde bøger om Anden Verdenskrig, gamle noder og dåser. Ja her er et eldorado for samlere og endda guldmedaljer. Jo det er i Fortidens hule at Inga opererer.

Taknemmelig
Nej det er ikke Corona-virus, der er skyld i dette. Beslutningen skulle have været meddelt på Nørrebro Handelsforenings Generalforsamling, som på grund af situationen aldrig blev afholdt. Bestyrelsen for Nørrebro Handelsforening er meget taknemmelig for Inga Berlings indsats og ikke mindst for hendes udholdenhed. En kæmpe tak skal lyde

Copyright 2020 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16