Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Vi har i øjeblikket ikke flere ledige vogne

Nu skal der afsættes penge på finansloven til politiets overarbejdstimer. De har næsten en million timer til gode. Men Politiforbundet mener, at det skal frivillig, om man vil afspadsere eller har penge udbetalt. Der er mindre antal betjente og mere arbejde. Politiforbundet vil have 1.200 politistuderende hvert år. For politiet handler det hele tiden om prioritering. Nu er det også vanskeligere, at bruge Europols registre. Og psykiatriske patienter betyder meget mere arbejde. Og under dette pres for den enkelte betjent får politidirektørerne hvert år 815.000 kr. i bonus.

600 betjente skal holde fri i et helt år
Dansk Folkeparti vil på finansloven for næste år afsætte penge ril at udbetale overarbejde til politiet. Ja de har stadig nok at se til. Grænsekontrol, bevogtningsopgaver og bandekonflikt. Over arbejdspuklen er så stor, at det svarer til, at mere end 600 fuldtidsansatte betjente kan holde fri i et helt år.

Næsten 1 million overarbejdstimer
Men problemet er bare, at de 400.000 timer er normtimer, som ifølge arbejdstidsreglerne ikke kan udbetales. Overarbejdet hos politiet er på tre år steget med over en tredjedel til en lille million timer. Men som man siger i Politiforbundet, man skal ikke tvinge den enkelte betjent til at tage imod betaling. Det skal være frivillig om man vil afspadsere eller have pengene.

Og atter engang kunne det tyde på, at der er alt for få betjente. Spørgsmålet er også, om de betjente, der er under uddannelse er nok.

Mindre antal betjente og mere arbejde
Ifølge fagbladet Dansk Politi var der i 2011 ansat 8.500 politiuddannede til det borgernære arbejde beredskab, lokal efterforskning, synlighed). I 2017 var det tilsvarende antal nede på 6.000.

Samtidig har man nedgraderet uddannelsen fra en 3-årig professions-bacheloruddannelse til en 2-årig grunduddannelse. Også er det lige kadetterne, der kun får en 6 måneders uddannelse. Målet er, at der pr. 1. september står et korps på 345 færdiguddannede kadetter til rådighed.

Men i første omgang dumpede de fleste ansøgere til de fysiske prøver. Kun 56 bestod i sidste ende.

Man kan undre sig, at man nedprioritere uddannelsen for at få betjentene hurtigere i job. Men hvad med cyber-kriminalitet?

Politiforbundet vil have 1.200 politistuderene hvert år
Politiforbundet ser gerne, at der bliver uddannet 1.200 politistuderende hvert år. Men nu åbnes der også for at lade frømænd og jægersoldater ansætte direkte i PET’s særlige aktionsstyrke AKS, uden de krævede fem års ansættelse i politiet.

Det handler hele tiden om prioritering
Det handler hele tiden om prioritering. Således bliver en række voldssager i København ikke efterforsket i øjeblikket. Mange forurettede er sygemeldte. For dem er det hårdt at vente. Spor og vidneudsagn går tabt. Sagerne gennemgår en ”mikro-sagsbehandling”, hvor beviser som videoovervågning sikres, så dette ikke bliver slettet

Vanskeligere at bruge Europols register
Siden sidst vi har beskæftiget os med politiet her på siden, har den enkelte betjent fået det lidt mere besværligt. Han kan således ikke mere direkte få adgang til Europols databaser via sin mobiltelefon.

Hvad må soldaterne egentlig?
Ja og nu har vi også fået soldater til at bevogte synagogen. De bærer et selvlysende armbind, hvor der står politi. Det ligger fast, at de er under politiets kommando. Men hvilke beføjelser de har, ja det er nok lidt uklart. Gad godt nok vide, om de må anholde en eller om man er pligtig til at oplyse navn, fødselsdato og adresse. Og hvad med en visitation?

Psykiatriske patienter volder stigende arbejde
Patienter på psykiatriske afdelinger bliver udskrevet før, det er faglig forsvarligt. Og dette giver i længden problemer for politiet. De bruger uforholdsmæssigt meget tid på psykisk syge borgere. De er slet ikke eksperter i at behandle og håndtere denne patientgruppe. Ofte undrer det betjentene, at patienterne ikke får faglig hjælp og kan blive indlagt.

Antallet af tvangsindlæggelser som kræver politiets medvirken, vokser løbende. Antallet af tilkald til bosteder for psykisk syge vokser eksplosivt. I Politiforbundet mener man, at være blevet en skraldespand for sociale og sundhedsmæssige besparelser.

Politidirektører får 815.000 i bonus hvert år
Hvert år får de 12 direktører i landets politikredse-uden undtagelse-en bonus oven i lønnen for deres arbejdsindsats og ledelsesevner. I gennemsnit er bonussen 67.900 kr. Imens må betjentene vente med at få afspadsering og bliver kaldt ind på ekstra vagter.

I 2016 blev der udbetalt 815.000 kr. i bonusser for politidirektørernes indsats. 

  • Vi har mange flere artikler om politiet. Brug søgefunktionen og gå ind i vores elektroniske arkiv. Vores Facebook bliver opdateret flere gange dagligt.

Copyright 2018 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16