Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Nørrebro Handelsforening - Her bliver holdninger til handlinger.

Ved spørgsmål eller kommentarer er alle velkommen til at kontakte os.
Offentliggjort 25. april 2019
25.000 danskere på offentlig ydelser bliver undersøgt hvert år- Kommuner mener, at de har store beføjelser. De driver ulovlig praksis, med bl.a. læge i baglokalet. Er det mon for at spare? Rapport fra Tænketanken Justica tegner et foruroligende billede af overvågning. Borgernes retssikkerhed og rettigheder er truet. Jagten på bedragere skal ikke true retssikkerheden. Kommuner mistænker, undersøger, beviser og dømmer selv. Historien om Kevin, der var udsat for piskesmæld. Der er tale om et meget uklart regelsæt. Sagen om Annette, der vandt i Ankestyrelsen. Kommuner bruger Facebook som fakta. Kevin måtte ikke forlade kommunen
Læs mere...
Offentliggjort 17. april 2019

Nattestøj og et stigende antal turister irriterer beboerne i Indre By. Men det glæder vore borgmestre hver gang København topper hitlisterne. Det betyder flere turister. Der er stadig støj og larm i Indre By. Der er iværksat nogle foranstaltninger, som har skabt sure virksomhedsejere. Men kontrolleres det overhovedet, når støjniveau overskrides, Det fik en følger for Distortion på Nørrebro sidste år. Der kommer uniformerede natteværter. København er populær. Wonderful Copenhagen håber på et stort turistår. Men er der ikke en grænse? Skal turismen vokse for enhver pris? Og så er det et begreb, der hedder rullekuffert-turisme. Der er kommet flere turister og mindre politi i Indre By. 300 busser kan du opleve en sommerdag i Indre By og turister der hverken kender de skrevne eller uskrevne regler på cykelstien


Læs mere...
Offentliggjort 16. april 2019
Nørrebro var atter i medierne men ikke for det gode. Statsministeren tager afstand fra provokation og vold. Justitsministeren kalder det: Cirkus Paludan. En bombe flyttede demonstrationen. Men det var en fejlvurdering at flytte demonstrationen til Blågårds Plads. Nørrebro handelsforening havde i en tidligere artikel advaret om en sådan situation. Ophævelse af blasfemiparagraffen en sikkerhedsrisiko. En fynsk betjent tvunget til tavshed. Politiforbund: Hvorfor bruge så meget tid på en mand? Koranen kaldt for ”Den Store Luderborg”. 70 brande, herunder gik det ud over 14 biler. Hvorfor kom det bag på politiet? Lugen af brændt plastik. Kunder vil nu gå en stor bue uden om Nørrebro. Hvorfor flyttede man ikke demonstrationen længere ud?
Læs mere...
Offentliggjort 15. april 2019
Hvis bare alle tog hensyn på cykelstien gik det meget bedre. Politiet: ”Københavnske cyklister betragter Færdselsloven som vejledende. Vognmænd er bange. I forvejen er der trængsel på cykelstien. Utrygheden vil vokse. Trafikministeren er ikke betænkelig. Udlejerne vil gerne hæve hastigheden. El-Løbehjul kan lejes via mobilen. Kan kommunen styre det? Det flyder over det hele. Mobiliteten øges. Cyklisternes adfærd er uhensigtsmæssig. Mange motoriserede kørertøjer at forholde sig til. Køb selv et løbehjul til 6.490 kr. Problemer med delecykler. Humøret er ikke på toppen på cykelstien. Har egoismen og manglende hensyn fået overtaget?
Læs mere...
Offentliggjort 11. april 2019
Virksomheder er uønskede på Nørrebro. Gentagende gange bliver de udsat for hærværk. Nørrebro Handelsforening har som tidligere skrevet til justitsministeren i den forbindelse. Velkommen til detailhandel i marts 2019. Vi skal besøge discount-branchen. Der er bebudet, at 2019 skal være erhvervslivets år i Københavns Kommune. Der er kommet et tåbeligt madspildsforslag. Amazon får skattepenge retur. Tigeren er på nedtrapning. Vi kigger på kapitalfonde og detailhandel. Just Eat leverede ikke varen. Hver 10. butik på landet er lukket. Er Københavns Kommune modspiller eller medspiller? Tusinder bliver fyret i detailhandlen i USA. Hver fjerde dansker oplever prisfejl. Dankortet er reddet. Lagkagehuset udvider i New York. De dårligste betalere bor i region Sjælland.

Læs mere...
Offentliggjort 5. april 2019
Har man glemt at krydstogtsskibe forurener meget mere end biler? Der kommer 346 i løbet af et år. De får landstrøm i Norge og pulser i København. Hvorfor stiller man ikke krav til Krydstogtsskibe? Først brugte man terrorsikring i København som argument for at smide bilerne ud. Tiltaget i Indre By får store konsekvenser. Håndværkerrådet har lavet egne undersøgelser. Cyklistforbundet er begejstret. Hastighedsbegrænsninger til 40 km/t og 30 km/t. Trængslen vil øges i byen. Mange medarbejdere utilfredse med p – ordning. Rigshospitalet har krævet ulovlig p – afgift. P-afgifternes top 10. Taxa og kollektiv trafik er steget meget. Ny motorvej er på vej.
Læs mere...
Offentliggjort 27. marts 2019
Der skal være plads til alle i København, ja sådan har mange politikere sagt? Men hvordan ser realiteterne ud. De dårligst stillede har endnu ikke fået noget ud af festen. De velstillede tager for sig. Flere deler boliger med andre. Er det kun velstillede uden sociale problemer, man vil have? 25 pct.-reglen er endnu ikke slået igennem. Vanskeligheder ved at opføre nye lejeboliger. København har bygget 6.000 nye boliger på 12 måneder. Det kniber trods alt lægge 5- 10 mio. Antallet af store lejligheder er steget. Er alle gamle regler glemt. En butiksansat kan ikke betale 12 – 15.000 i husleje. Har København en højhus-politik. Beboer-sammenhængen i København har ændret sig. Arkitekturen råber efter hinanden i Ørestaden.

Læs mere...
Offentliggjort 11. marts 2019
Infrastruktur er fundamentet for et velfungerende arbejdsmarked. Siden 2010 er trafikken steget med 20 pct. Det er blevet billigere at køre i bil. Færre bruger toget. Tidsforbruget stiger 149 pct. 29 borgmestre har peget på 7 hovedpunkter. Transportministeren vil ikke åbne for kassen. Rentable vejprojekter til 110 milliarder kroner ligger og venter, men der er ikke rigtig noget på finansloven. Der er kommet nye p- områder. En bilfri middelalderby får konsekvenser. Urimelig p-afgift i Ørestaden og Nordhavn.

Læs mere...
Offentliggjort 7. marts 2019
Kampen om retsstaten. Der er i dag lange varetægtsfængslinger. 15 års snak om stigende terrorfrygt. Men har vi lighed for loven? Vi topper ikke mere m.h.t. frihedsrettigheder. Det er gået ned ad bakke. Det går ud over ytrings- og religionsfriheden. Børn og unge får ikke de sædvanlige retsgarantier. Politiet får flere beføjelser. De sammen kører også flere registre. Respekten for frihedsrettigheder og demokrati er på retur over hele verden. Samkørsel må ikke opfattes som en krænkelse i fremtiden.

Læs mere...
Offentliggjort 1. marts 2019
”Stram Kurs” ”hjalp” med juelbelysningen på Nørrebro. Hovedpersonerne i en ny konflikt. Juridisk har Rasmus Paludan nærmest frit spil. Politiet har ”pligt” til at beskytte ham. Nu er det så en bestemt religion, der skal ”krænkes”. Afskaffelse af blasfemiparagraffen udgør en sikkerhedsrisiko. Nogle lader sig provokere. Skal en betjent bare klappe i og rette ind? Han har beskrevet sine observationer. De lokale leder har svært ved at holde deres medlemmer tilbage, når Koranen kaldes ”En håndbog for pædofile”. Ligeledes er det bebudet afbrænding af koranen og lignende ting. Politiker mener, at betjenten gemmer sig ”bag sin uniform”. Bonnichsen beskyldes for at være ”den terrorekspert, der oftest har taget fejl”. Denne er bange for at sagen kan give en ny ”Muhammed-krise” Det forebyggende arbejde i socialt udsatte boligområder er nu gået tabt. Hvorfor er der ingen, der blander sig?

Læs mere...
Offentliggjort 25. februar 2019
Dette er en meget lang serie og denne gang en lang artikel. Pas nu på derude. Du har altså rettigheder. Enhver dansker burde have en profil, sagt af vores justitsminister! Vi skal ikke undertrykkes af nogen som helst. Man fjerner systemets direkte adgang til borgerne. Politikerne må da kende til persondataloven. Politiet vil gerne vide, når du flyver til Aalborg. Hver tredje offentlige ansat har ikke styr på de regler, der skal forhindre andre i at få adgang til vores data. Computertyveri fra rådhus. Nu skal det være slut at spore syge, men forsikrings- og pensionsselskaber finder nye metoder. Boligfond udleverer borgers data. Kunstig intelligens kan spotte sygdomme. Staten vil overvåge virksomheders data. Og Politiet vil tiltvinge sig virksomheders videooptagelser. Danmarks Statistik er ligeglade med, hvem de sælger til. Kina er en større trussel end Rusland. Hvad er det lige med Huaway? Dårligt år for Facebook. 1.452 svindelsager i december.
Læs mere...
Offentliggjort 23. februar 2019
I samarbejde med www.dengang.dk er her månedens artikel fra besættelsestiden. Vi går fra KZ – lejrens pigtråd. De første lejre er fra 1929. Vi kigger på, hvem der blev anbragt i disse lejre. Tyskerne havde blind tillid til systemet. Werner Best sørgede for at domstolene ikke blandede sig. Masser af forskellige mærker blev sat på tøjet. 10 fangere blev i 1937 kvalt i Buchenwalds latringruber. Aftenappellerne var frygtet. 70 mand frøs ihjel under en 19 – timers appel. Også døde måtte møde op til appel. Så nogle måtte slæbe dem derhen. Der var mange groteske afstraffelsesmetoder. Nye fanger tabte sig hurtig 20 – 25 kg. Der var mange menneskelige forsøg. SS-toppen tog for sig af retterne. Pludselig var der 47.000 fangere i Buchenwald. Vidste tyskerne egentlig, hvad der foregik?

Læs mere...
Offentliggjort 21. februar 2019
Vi har i Nørrebro Handelsforening både henvendt os til Justitsministeren og næstformanden har tidligere været i dialog med politiet. Hærværk mod nyetablerede butikker og Cafeer fortsætter i bydelen. Atter engang er de gidsler i et eller andet politisk spil. Der er nogle, der tror, at man på den måde kan bremse byudviklingen
Læs mere...
Offentliggjort 20. februar 2019
Månedens lokalhistoriske artikel i samarbejde med www.dengang.dk: Ladegården blev i den grad brugt til mange ting dengang. Kongen kunne ikke få sin ladegård til at løbe rundt. Og det kunne Københavns Kommune heller ikke mange år efter. Arbejdsløse skulle hurtigt i arbejde. Derfor blev der i den grad sat gang i produktionen af diverse varer. Det gik også godt i begyndelsen. Man ak, efterhånden var det underskud. Og kvaliteten var meget dårlig. Fattigvæsenet udlånte 102 rokke. Men lige meget hjalp det. Stedets omdømme var elendig. Ikke engang områdets sygehuse ville have besøg af Ladegårds – lemmer, så man måtte selv etablere et sygehus. Her kunne man klare det mest nødvendige. Ladegården blev revet ned i 1930, men da var man for længst flyttet til Sundholm.
Læs mere...
Offentliggjort 19. februar 2019
Bertel Haarder foreslår begrebet ”Venlig – butikker”. Flying Tiger mangler penge. Udviklingen i detailhandlen kommer snigende. Er hovedstaden erhvervsvenlig? Ja de små og mellemstore butikker vil nok sige nej. Men Finansiel Times placerer København næsten helt i top, hvad det angår. Måske er det ikke altid lige attraktivt, at arbejde for kommunen. Det tager meget lang tid for dem, at betale. 11.000 fakturaer ligge og venter. Det er skatteborgerne, der må betale rykkergebyrerne. Hvad sker der efter BR? Regeringen vil sikre Dankortets overlevelse. Netto vinder discountkrigen. Fortrød salg af et af Danmarks største indkøbscentre. Historisk nedtur for B&O. regeringen vil afskaffe sidste rest af lukkeloven. 20 mio. færre cigaretter i Salling Group. Danskerne får flere penge til forbrug. Et café-Imperiums fald. Masser af lattergas i Nørrebros kiosker
Læs mere...
Offentliggjort 18. februar 2019
Det hele startede i 1950. En tur til USA ændrede det hele. Den første butik uden for Sjælland i 1971. Amerikanerne opgav det danske marked. 75 pct. blev solgt i 2015. Større oplevelser og dynamik manglede i butikkerne. Ledelsen har reageret for langsom. Man lærte ikke af amerikanernes fejl. Julesalget 2017 og 2018 var katastrofalt. Leverandørerne får en lang næse. Man troede på rekonstruktionen. Det er en barsk afslutning. Briter var i dialog med Top Toy. Kunder overfusede personalet. Kapitalfonde har stor belåning. Hvad sker der med legetøj i Danmark fremover? mere og mere legetøj købes i udenlandske netbutikker. Flere aktører er interesseret i at købe dele af BR-legetøj. Hvilke netbutikker sælger mest legetøj? Nu genåbner alligevel 25 Fætter BR – Legtøjs – butikker
Læs mere...
Offentliggjort 16. februar 2019
Gennem hele etableringen af Metro Cityringen er blevet orienteret fra Metroselskabet om, hvad der skete på byggepladserne på Nørrebro. Og nu har Andrea igen sendt os de nyeste informationer. Nu kan du atter cykle gennem Nørrebroparken. På Nørrebros Runddel er der opsat informationstavler. På stationspladsen ved Skjolds Plads er der indrettet en scene. Og så er Lundtoftegade atter åben for gennemkørsel.

Læs mere...

Copyright 2019 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16