Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Holdninger fra Nørrebro Handelsforening 2018

31. december 2018
Det sejler i Skat. Stats- og Rigsrevisorerne kan ikke garantere for regnskabet. Der forventes kun en tilbagebetaling på 22,7 pct. Skatteindtægter udgør halvdelen af Statens indtægter. Det digitale inddrivelsessystem fungerer ikke. Problemer med 13 pct. at Skats konti. Minister forsøger at nedtone problemet. Hvorfor skal Statsansatte have resultatløn? Frygten for at blive snuppet af Skat faldet markant. Kun 3 pct. bliver tjekket. Mindst 70.000 snyder bevidst. Det er dybt konkurrenceforvridende at snyde. 112.000 virksomheder får ikke revideret deres regnskab af en revisor. Let at snyde Skat for 12 milliarder. Ingen ledere stillet til ansvar. Også Folketingets ombudsmand er utilfreds med skattemyndighederne. Ny advarsel udsendt fra rigsrevisorerne.

Læs mere
30. december 2018
Lad din bil stå. Tag toget, bussen eller cyklen. Ja sådan opfordrer politikerne også hele tiden. Men hvad hjælper det, når den kollektive trafik ikke bliver bedre. Der mangler endnu meget infrastruktur inden for den kollektive trafik. Ofte tager det for lang tid, at bruge den kollektive trafik. Man skal af sted længe, end hvis man skulle bruge sin egen bil. Og i øvrigt stiger prisen også hele tiden på den kollektive trafik. I denne artikel kigger vi atter engang på togproblemerne. Det kunne jo gøres meget bedre. Der ofret milliarder af kroner på togdriften. Men 2016 har indtil nu ikke været heldigt for DSB. Og særlig pendlerne har været hårdt ramt, og det har stort set været alle.

Læs mere
29. december 2018
En masse nye by- og delecykler er på vej. Embedsmænd og politikkere gået i tænkeboksen. Skal flere Bil P-pladser inddrages til Cykel – parkering? Der stod pludselig 200 el – løbehjul. Er det ikke byens behov, der skal tages hensyn til. Et barsk brev fulgte fra transportministeren. Vi kigger på de nye el – løbehjul. Pas på du kan få en bøde på 1.000 kr. Men skal alle disse nye kørertøjer køre på cykelstien. Hvad er fordele og ulemper ved en el-cykel? Nye super – cykelstier på vej. Og så har cyklisterne fået en grøn bølge. Drives der hetz mod cyklisterne? Hvordan er det med cyklister og deres mobil-afhængighed? Det er en farlig tendens på cykelstien. ”Lad mobilen ligge i lommen”, sådan lyder budskabet fra Cyklistforbundet.

Læs mere
28. december 2018
Straffelovens paragraf 108 skal skærpes betydelig og det er ingen bagatelgrænse. Lovforslaget er ganske enkelt et makværk. Nu følger politiet alle danskers flyrejser. Politiet har hele tiden myndighedernes accept. Forsvaret er også involveret i Tibet-sagen. Og de ansvarlige kan som sædvanlig intet huske. Børn på 10 år er skyldige, når politiet mistænker dem. En ny ordning i strid med børnekonventionen skal indføres. Politikere mener, at Danmark også skal hacke i forbindelse med cyber-forsvar. Forsikrings – og pensionsselskaber overvåger kunder. Pernille Bluhme hacket af russere. Kineserne udspionerer CIA. Er NemID sikker? Moral og etik hos Facebook eller mange på samme. Det handler efterhånden også om retssikkerhed og ytringsfrihed.

Læs mere
19. december 2018
Køen var stor ved håndvasken. Aabenraa Kommune, politi og fagbevægelse havde kendt til forholdene i et par år nede i Padborg. Men pludselig fik alle travlt. Nu var det så det ene firma det gik ud over. For masser af andre speditører og vognmænd bruger også filippinsk arbejdskraft. De fås for under en tredjedel, hvad en dansk chauffør koster. Ja og så er det alle postkasseselskaber. Ikke mange vognmænd og speditører kører mere med danske nummerplader. Og det er såmænd ikke alt, der er ulovligt, men som kan forekomme håbløst. Det er EU-reglerne. Og det er nok ikke noget, der bliver ændret foreløbig. Transportbranchen har en stor lobbyvirksomhed. Mange chauffører bor i dag i førerhuset uden mulighed for bad, toilet eller køkken. Chaufførerne skal selv betale deres bøder. Og der bliver i den grad manipuleret med kontroludstyr i diverse lastbiler. Man har på fornemmelsen at moral og etik er forsvundet i store dele af transportvirksomhederne.
Læs mere
14. december 2018
Politiet får flere midler til bedre at kunne håndtere utryghed. Der skal også satses mere borgerkontakt og service. Justitsministeren har lanceret forslaget ”Nærhed og Tryghed”. Der skal flere mobile politistationer rundt over hele landet. Hjemmesiden laves om, så man kan anmelde flere forbrydelser. Og så kan man bestille en politibetjent. Men den enkelte betjent er ikke helt til freds med at skulle på kursus i service m.m. Dette skyldes Tibet – sagen. ”Det er ligesom, når en i klassen ikke har lavet lektie, så skal det gå ud over hele klassen”, bliver det sagt fra betjentenes side. Noget tyder på samarbejdsvanskeligheder mellem ledelsen og politiets samarbejdsudvalg. Meget kritisk rapport fra PWC om Rigspolitiets håndtering af indkøb og konsulenter. I de danske butikker stjæles der for 1,3 milliarder kroner hvert år. Mange butiksejere undlader at ringe til politiet, for at anmelde tyveri. ”Det gør alligevel ikke noget ved det”. Er politielever gode nok?

Læs mere
11. december 2018
Månedens lokalhistorie er lavet i samarbejde med www.dengang.dk Hvordan så Nørrebro ud i 1853? Ja der var i grunden ikke så mange. Man havde ”Det gamle Testamente” og ”Billigheden” Ja, der var masser af beværtninger. Selv Stefanskirken er bygget ”oven på” en beværtning. Her lå Nykro. Det var ikke grund til at tage koleraepidemien alvorlig, sagde politikerne. For København var et sundt sted at leve. Men de blev sandelig klogere. På Blegdamsskolen blev man enige om at oprette Nørrebro Bespisningsforening. Det var så sammen med Østerbro i begyndelsen. Det var det lokale erhvervsliv, der ydede mest. Men også de kongelige bidrog. Jomfru Olsen fra Solitudevej leverede maden. Man var godt klar over, at nogle ”bortødslede deres penge på de talrige beværtninger” Til et velgørenhedsarrangement var det sandelig lykkedes at få selveste Hermann Bang til at komme til Nørrebro. Og han havde selv medbragt sin champagne.
Læs mere
5. december 2018
I samarbejde med www.dengang.dk bringer vi her månedens artikel fra besættelsestiden. I denne artikel kigger vi på Kaj Munk. Han blev en af besættelsestidens ”Prügelknaben” Siden har det været et mærkeligt forhold til ham. I et litteraturleksikon fra 1974 blev hans lyrik beskrevet som ”dårlig”. Andre mente, at han skulle have haft Nobels Litteraturpris. Til sidst havde et han et ”tåbeligt standpunkt” sagde man. Fra prædikestolen opfordrede han til kamp mod tyskerne. Det blev hans død. Men han havde jo fra starten været en fortaler for nazismen. Han mente at Hitler var fornyeren. Demokratiet herhjemme var bundråddent, sagde Munk. Til sidst erkendte han, at han tog fejl. At en af hans mordere så blev CIA – agent er en helt anden historie, som du også får her. Han er en spændende skæbne, men læs mere her i artiklen.

Læs mere
2. december 2018
Forbrugerne holder igen. Bogen lever i bedste velgående. Der er milliarder i danskernes bekvemmelighed. Oprør i Coop. Bip og Betal. Normal – en kæde med succes. Hvilke faktorer kan ændre konkurrencebetingelserne? Får vi det kontantløse samfund i 2025? Magasin står i stampe. Er grænsehandelens – debatten nuanceret? Sure Smileys kan let slettes. Der er kø foran bageren. Bliver det rekordjul?

Læs mere
28. november 2018
Vi besøger et jobcenter. Det er blevet et ideal ”Det skal kunne betale sig at arbejde”. Økonomien og budgetterne bestemmer. Man bliver fastholdt i systemet i årevis. Et jobcenter gik over stregen. Man burde møde sagsbehandlere, der turde tage et ansvar. Nu skal man søge arbejde over hele landet som arbejdsløs. Der strammes gevaldig op for misbrug. Husk lige, hvad der står i Grundloven. Nogle af de udsatte hav behov for menneskelig kontakt, frem for yderligere digital overvågning. Men nu bliver vi da ikke alle tjekket i vores el – forbrug. Det forslag er trukket.
Læs mere
23. november 2018
Der bredte sig en hel epidemi af sygdom hos lokoførerne. Ja det endte med, at samtlige syge lokofører måtte aflevere en lægeerklæring med tilbagevirkende kraft. Tjenestemandsretten påbød, at de lokofører, der er ansat som tjenestemand skulle møde på arbejde straks.

Læs mere
20. november 2018
Uber – effekten rammer. Kæmpe bøder kan være på vej. Urban Go kører stadig rundt. Mange holdninger til havnetunnel. Den vil tiltrække flere bilister. Hvad skal det koste at bruge den? Bilister måtte ikke komme hurtigere frem. Har du betalt en forkert P – afgift? Bilister kører også råddent. Regeringen siger nej til roadpricing. Nu er det slut med gratis parkering i Valby, Islands Brygge og Nordvest. Regering siger nej til roadpricing. Bispeengbuen skal væk mener Vestre på Frederiksberg og Enhedslisten i København. Overborgmesteren vil gøre det vanskeligere at komme frem i København, når havnetunnellen kommer. Det skader mobiliteten og infrastrukturen. Vi burde i stedet have erhvervs – p – pladser. Erhvervslivet har netop efterlyst mere fremkommelighed. Kommunen har opgivet scanner – biler til inddrivelse af p – afgift.
Læs mere
15. november 2018
Der mangler 277 millioner kr. i forhold til sidste år. Der er udfordringer på arbejdsmarkedet som finansloven ikke har taget hensyn til. En større nedslidning er på vej grundet højere pensionsalder. Alt for mange fordomme hos de unge og deres forældre. 27 pct. færre har startet en erhvervsuddannelse siden reformen er trådt i kraft. Og erhvervslivet skriger efter fagudlært arbejdskraft. De unge burde måske have mere tid og meget mere oplysning i folkeskolen. Vi kigger på regeringsudspillet. Der er mange positive ambitioner i udspillet. Men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har på baggrund af Finansministeriets tal regnet sig frem til, at der i hele perioden kommer til at mangle 15 milliarder kr. Mange steder i hovedstadsområdet er der kun 5 pct., der tilslutter sig erhvervsuddannelserne. Ja og så skal en enkelt lærer klare 30 elever i en masse fag og klare to værksteder samtidig. Regeringen har givet nogle af de penge retur, som de har taget, men er det nok? Nu ophører omprioriteringsafdragene fra 2019.
Læs mere
12. november 2018
Er vi ligeglade med overvågningen? Vores CPR – system er usikker og forældet. Hvor meget skal myndigheden overvåge os. Skal de tjekke vores el - forbrug? Er man startet på ansigts-genkendelse? I sagen om PET – chef Jacob Sharf har politiet allerede afsløret sig selv. Politiet har fået nyt imponerende cyber – våben. Her er dit privatliv udfordret. Må politiet med magt fremtvinge åbning af din mobil – telefon? Regeringen vil give politiet flere private oplysninger om dig. Offentlige IT – systemer er meget sårbare. Tele – og energiforsyning i fare. Trump og den russiske indblanding. Øjne og ører væk fra private beskeder. Er danskere blevet mere forsigtige? Salg af Facebook – data bekymrer.
Læs mere
7. november 2018
Lynetteholmen med 35.000 arbejdspladser og med boliger til lige så mange. Men hvorfor skal det gå 50 år? Arbejdsstyrken i København burde have råd til at bo her. Københavnerne har altid bygget på holme siden Absalon. Skitsen skal videreudvikles. Men ingen statsstøtte uden havnetunnel. Denne er mere populær på Christiansborg end på Rådhuset i København. Stat og kommune skal lægge 20 milliarder ud. Men er planen i grunden tyvstjålet? I Ørestaden skal der bygges på fredede områder. Også i Sydhavn skal der bygges.
Læs mere
3. november 2018
Nu er de sidste afspærringer fjernet, og den 11. november afholdes der en stor genindvielsesfest.

Ombygningen har i den grad påvirket omsætningen. Nørrebro Handelsforening har fået henvendelser. Små og mellemstore butikker præger kulturen. Hvor skal man henvende sig, spørger en butiksejer i Elmegade. Han er utilfreds. Det har altid konsekvenser, når man renoverer. Elmegade savner normalt ikke opmærksomhed. Stor utilfredshed i gaden i 2017. En vred borgmester kom alligevel forbi. Der blev lyttet til Elmegades butikker. Der er en aktiv forening med masser af arrangementer. ”Vi har selv bedt om at få lavet det om”. Optimismen er bevaret i Elmegade.
Læs mere
29. oktober 2018
Velkommen til Månedens artikel fra Besættelsestiden i samarbejde med www.dengang.dk De frivillige blev gjort lovløse med tilbagevirkende kraft. Det var Gadens parlament og folkets vilje, der bestemte i begyndelsen af retsopgøret. Folkestemningen bestemte strafudmålingen. Man ville straffe de hårde, men sådan blev det ikke. Det blev de små. Var tilladelsen til Frikorps Danmark sket under pres? KZ – vagter fik hårdere straffe. Det Tyske Mindretal fik ingen særbehandling. Ja der var kræfter, der mente, at de alle skulle sendes til Tyskland. De tyske krigsforbrydere blev sendt hjem. Deres danske håndlangere gik dødsstraf. Ikke alt gik retfærdigt til i Fårhuslejren.
Læs mere
25. oktober 2018
Her er månedens lokalhistorie i samarbejde med www.dengang.dk Familien Heegaard er nok blandt de største iværksættere på Nørrebro. Han købte 5 tønder land på Nørrebro og indrettede et kæmpe fabriksanlæg. Bu var det ikke alt, der var lige heldigt. En tarmfabrik måtte lukke. Tarmstrenge kunne bruges til musikinstrumenter. Men det lugtede så fælt, at det måtte lukke. Efter Englands – krigen hadede folk alt, hvad der var engelsk. Så mange af de ting, der blev importeret, ja det fremstillede Heegaard på Nørrebro. Kakkelovne, gryder, pander, plove – ja og endda to chokolademaskiner. Heegaard – familien viste et stort socialt engagement. Men de var sandelig også fødte handelsmænd. De tjente styrtende med penge ved at sælge jord til kommende beboelsesområder på Nørrebro. I 1898 flyttede man til Hillerødgade. 14 år senere solgte man. Og så fortsatte man i Frederikssund.

Læs mere
22. oktober 2018
Der er udsendt indbydelser til Vinsmagning for vores medlemmer. Over en tredjedel af detailhandelen kører med underskud. Det kniber gevaldig med erhvervsvenligheden i København. Storcentre får større markedsandele. Der er masser af tomme butikslokaler. Westmarket er lukket. Matas har købt Firtal Group. Rødovre Centrum er til salg. Der er stadig muligt at købe billige Kina – varer. Supermarkeder kæmper om kundernes grønne gunst Detailkæmpere vil halvere madspild. Danskerne er blevet endnu vildere med udenlandske netbutikker.
Læs mere
11. oktober 2018
Solskin og gæster betyder mere affald. Kritik fra Hotel- og resturationsbranchen. Der er fokus på forurening om miljø fra turisterne. Københavnerne rammer ved siden af skraldespanden. Krydstogtsskibe forurener voldsom. Var det ikke noget med et landstrømsanlæg? Det føles overrendt i Indre København. Fordel turisterne noget bedre. Send flere til Nørrebro. Sidste år var der 8 millioner overnatninger. Hver fjerde er til tider træt af turister. Se også turisternes Top 10.
Læs mere
10. oktober 2018
Dette er en særudgave af Overvågning, Aflytning og Hacking. Det handler om Tibet-sagen. Det var ikke kun ”Hippie-demonstranter med Tibet-flag”. Folketinget er i den grad blevet gjort til grin. Siden 1995 har det været alm. Kultur hos politiet at skærme kineserne for Tibet-flag. Udenrigsministeriet har holdt møder med kinesiske diplomater. PET – sikkerhedsvurdering havde følgende ordlyd ”Kineserne måtte ikke tabe ansigt”. Pludselig var der materiale fra udenrigsministeriet, Statsministeriet og Rigspolitiet. Embedsmænd er nærmest ligeglade. Folketinget sidder ”afklædt” tilbage. I grunden er det en ”komisk” situation. Og Rigspolitiets indsats er ikke just imponerende. En operationsbefaling var til stede, selv om dette blev benægtet. Politiet og efterretningsvæsnet har fået mange nye beføjelser, men dette må ikke efterlade politiet som ”en stat i staten”.
Læs mere
8. oktober 2018
Ikke alle er lige begejstret for Formel 1 i København. Og rent politisk er byen nok også bilfjendsk. Nogle mener, at Formel 1 burde betale for at låne København. Egentlig havde overborgmesteren bebudet, at fem krav skulle være opfyldt. Den ene af disse var, at København ikke skulle betale en rød øre. For i forvejen får man en del udgifter med dette arrangement. Så åbenbart var Formel 1 ikke lagt i graven. Men nu har overborgmesteren meddelt, at det er stoppet. Mon ikke politikerne i Borgerrepræsentationen er mere positiv over for cykler end biler? Men har København ikke snart fået reklame nok? Vi er med på den ene og den anden hitliste. Og mange mener, at vi snart har nået grænsen for, hvad vi kan tage af turister. Men hvad med fremtidens arrangementer? Kommunens embedsmænd skal fremover selv planlægge disse for at spare penge.

Læs mere
7. oktober 2018
Vi bringer denne artikel som et skrækeksempel på dårlig ledelse, organisation, planlægning og information. Det 2,8 milliarder dyre projekt skulle være så godt og skabe mere aktivitet. Men det er gået lige modsat. Og det er ikke første gang et offentligt IT – projekt kuldsejler. Man ville ikke have et billigere jysk-fynsk projekt. Embedsmænd tog beslutningen. Nu er der mindre tid til patienterne og lægerne får mere stress. Egentlig burde det offentlige have udviklet kompetencer.
Læs mere
6. oktober 2018
Dette er skrevet inden regeringsindgrebet. Der er kommet 56.000 nye lønmodtagere på et år. Men der stadig mangel på arbejdskraft. Vi kigger i hvilke brancher, der er et problem. Standarden for dansk og matematik kunne godt være meget bedre i København. Hvorfor kommer 10-kl. elever ikke ud og besøger håndværkere? Under 10 pct. søger erhvervsuddannelsen i ni af hovedstadskommunerne. Der kommer nye krav til gymnasierne, hvad betyder det for unge i udsatte boligområder? Ikke alle er tilfredse med den nye lærlingeordning. Har arbejdsgiverne sovet i timen. Dansk Industri opfordrer arbejdsgivere til at tage et ansvar. Måske skulle man gøre hele erhvervsuddannelsen mere attraktiv? De unge kæmper mod fordomme. Man er bange for at ende i en blindgyde. 48.000 mangler hjælp her og nu. Ikke kun i København bliver der jobfremgang. I Norge har de knækket koden.

Læs mere
17. september 2018
Grundejere og boligforeninger skal ikke betale ekstra skat. Man har bare skønnet sig frem til beløb. Man har skullet betale sig siden 2011. Man klagede til Vejdirektoratet. 88 ansatte bliver fyret. To ud af tre vil ikke mere opfatte København som ren. Måske kan en ordning til budgetforhandlingerne redde 88 ansatte. Intern Revision gik i gang. Rapporten var fortrolig. Hvad er vigtigst? Kommunens – eller borgernes egne penge? Stor forskel i pris mellem kommunen og private udbydere. Vejloven fra 2015:”Indhent pris hos private udbydere. Socialdemokratiet vil have anbragt et ansvar. Borgmester vil have renset sit navn. Og så kommer Københavns Kommune til at miste en indtægt på 63 millioner kroner. Så er spørgsmålet bare, om man kan blive enige om, hvor meget, der skal tilbagebetales. Byggesags – gebyrer er forvirrende. Man skal betale mere, hvis nyansat eller en under oplæring behandler sagen. Og så arbejder medarbejdere i Københavns Kommune mere end 24 timer i døgnet! Men som det nyeste. Nu skal byggesags-gebyrer være gratis.

Læs mere
14. september 2018
Månedens artikel fra Besættelsestiden i samarbejde med www.dengang.dk handler om dengang Jernbanesabotagen nærmest blev underkendt. I 1971 fremlagde historikeren Aage Trommer en bog/rapport, der konkluderede, at jernbanesabotagen slet ikke havde den betydning, som man havde troet. Den forsinkede ikke de tyske troppetransporter væsentlig. Det var et chok for mange. Mange sabotører var blevet dræbt af tyskerne. Mange var endt i KZ - lejre. Der var derfor også mange, der mente, at det var noget sludder og vrøvl det som Trommer havde fundet frem til. Men aktionerne førte til, at vi blev anerkendt som allieret. Og moralsk har det også haft en stor betydning. Man kan så stille spørgsmålstegn ved, hvorfor vi ikke fik mere flystøtte fra England. Var efterretningsvæsnet god nok? Var koordinationen god nok? I illegale aviser blev aktionerne rost til skyerne og det gjorde de egentlig også i engelske aviser.


Læs mere
12. september 2018
Månedens lokalhistoriske artikel er lavet i samarbejde med www.dengang.dk
Den sidste lygtetænder gik rundt på Nørrebro i 1959. Men ellers har der været lys i gaderne i over 500 år. Mere eller mindre. Et enkelt lys foran Rådhuset på Gammeltorv startede det med. Man skulle ikke bevæge sig ud efter mørkets frembrud grundet skarnsfolk. Der var fare for liv og helbred. Byens råd var ikke meget for at sprede lys i mørket. I 1681 var 500 lamper sat op. I 1771 var vi oppe på 866. Struensee beordrede mange flere. Og blikkenslager Irgens måtte sandelig ikke have gaslamper. Brandes havde en romantisk oplevelse i gaslampens skær. Københavns politikere troede ikke på elektriciteten. I 1892 kom så ”Gothersgades elektriske Centralstation”. Folk begyndte at græde, da det elektriske lys blev tændt.
Læs mere
7. september 2018
Vi har nyt fra Metroselskabet leveret af Andrea. Testkørslerne vil blive udvidet i den kommende tid. I Nørrebroparken sås græs. På Nuuks Plads er man i gang med glaspyramider. Københavns Kommune skal i gang med arbejde omkring Graverboligen på Kirkegården. Glasset på Skjolds Plads har sølvfarvet bagside. På Nørrebro Station er der knaldrød omstigningsstation med hilsen til S-togene. Der arbejdes med elevatorer og rulletrapper til S – togstationen
Læs mere
6. september 2018
Vi besøger Matas, Jensens Bøfhus, Flügger, Dagrofa, H&M, Illum og Magasin. Vi kigger på grænsehandel, tyveri, udsalgsfeber og måltidskasser. Politiet kommer stadig ikke til butikstyveri. Og så har vi fokus på Kina – varer og udenlandske netbutikker. Organisationer mener, at butikker og handelsforeninger er alt for frygtsomme over for netbutikker. De påpeger overhovedet ikke myndighedernes manglende kontrol. Der bliver ikke betalt told og moms. Det kan det almindelige fysiske butik ikke hamle op med. Og de udenlandske netbutikker ligefrem reklamerer med det. Statsrevisorerne har også påpeget, at Danmark har den ringeste kontrol i hele EU med kontrol af pakker fra de udenlandske netbutikker.
Læs mere
29. august 2018
Vi går data-amok. Socialpædagoger har styr på det. Du har ingen indsigt i, hvad staten gemmer om dig. Al viden kan i fremtiden trækkes frem. Skal diskussionen overlades til nørder og embedsmænd? Advokater må ikke få informationer om telekunder. Hvornår holder justitsministeren op med at overvåge? 68 pct. af virksomhederne har været udsat for hackerangreb. Studerende i Danmark har været hacket. 635 medarbejdere kunne se 13.000 ansattes konto. 40.000 hos KL har været hacket. Du kan forlange dit videobillede tilbage. Rigshospitalet vil høre hjertet ved grænsen. For en kvinde var det et særdeles dyrt besøg på Facebook. Pas nu på din router.
Læs mere
28. august 2018
3,4 milliarder kroner til forbedring af cyklisternes forhold af. 70 pct. af københavnerne skal være tilfreds med cykelparkeringen. Der er stadig huller på cykelstien. Utilfredshed med, at politiet kan nedlægge veto på cykelforbedringer. Turbo-cyklen er på vej. Hvad gør man i Holland. Hollænderne bruger teknologi. Flere dræbt op cykelstierne i Holland. Hvorfor får turisterne en guide med færdselsregler? Delecykler nu med på Rejsepladsen. To tredjedel af cykelulykker i vejkryds. Brug to sekunder mere i vejkryds. Bycykler udsat for hackerangreb og hackerangreb. Og så kigger vi lige på den københavnske cykelkultur eller mangel på samme. Jo, vi kan godt lide at cykle, men der mangler noget. Det er som om, at organisationerne ikke vil erkende dette.

Læs mere
26. august 2018
Der er en svag vækst på 1,5 pct. i bogbranchen frem til 2020. Forlag skal tjene på digitale udgivelser. Det går fremover hårdt ud over den trykte avis. Det er ingen guldgrube, at blive forfatter. Bogen har fået kortere levetid. Gyldendal fik et minus på 45 millioner. Der er en underskov af små forlag. Stor frygt for Amazon. Løsningen for boghandlerne er ”Oplevelser, service og viden”. Selvbetjenings – biblioteker er ikke kun et gode. Det er blevet tilflugtssteder. Vores biblioteker skulle sikre lige adgang for alle til viden og kultur.
Læs mere
21. august 2018
For nogle år siden beskyldte medier og politikere, at Nørrebro Handelsforening manipulerede med en undersøgelser. Men disse politikere er også ansvarlige for, hvad der sker i forvaltningerne i kommunen. I mange år er der bebudet bedre service for erhvervslivet i Københavns Kommune. I 2015 var det galt med medarbejdernes faglighed. Men det var det også i 2017 omkring byggesagsbehandlinger. Så fjerner man bare de kritiske afsnit og fører dermed alle bag lyset. Hvad siger forvaltningsloven til dette? Epinion, der har leveret rapporten til Københavns Kommune finder metoden, som kommunen håndterer det på, for ”problematisk og kan ikke anbefales”. Men det værste er, at der er politikere og embedsmænd, der ikke kan se, at noget er galt!!!!
Læs mere
20. august 2018
For et par måneder siden var det galt i Mjølnerparken. Det kneb gevaldig med samarbejdet mellem Københavns Kommune og Bo-Vita. Vi har kigget på det. Selv om kriminaliteten er faldet er utrygheden steget voldsom. I Mjølnerparken er det sket det uheldige, at samarbejdet mellem Københavns Kommune og Bo-Vita for alvor halter. Dette betyder, at utrygheden blandt beboerne stiger. Kommunen kommer med særdeles alvorlige anklager mod tryghedschef. De mener, at han ligefrem samarbejder med banden Brothas. Åbenbart har boligselskabet ansat banderelaterede. Men det er sket i samarbejde og i overensstemmelse med politi og kommune siger man i Boligselskabet.
Læs mere
19. august 2018
Man havde ellers beslutte at skrue ned for musikken. 24.000 klager har påvirket politikerne. Hvis vi skruer ned bliver Københavns, verdens kedeligst by. Men har man lyttet til beboerne? Der er mere og mere støj i Indre By. Flyt dog på landet får man at vide, når man klager. Og politiet vil have at man klager problemerne selv. Men restauranter skal stadig bekoste dyr lyssluse. Det løser ikke støj uden dørs. Men vi har allerede lov og vedtægter, der forbyder støj. Men der er ingen til at håndtere lovgivningen. Man får stress af for lidt nattesøvn, og nogle skal på arbejde næste dag.
Læs mere
13. august 2018
Velkommen til et nyt kapitel om Besættelsestidens historie, som vi bringer hver måned i samarbejde med www.dengang.dk Allerede i 1930erne blev flygtninge afvist ved grænsen. Værnepligtige blev indkaldt. Snart var 2.000 CB’ er klar fordelt på 12 understationer omkring København. Pludselig måtte betjente arbejde længere uden lønkompensation. Thune Jacobsen blev nu justitsminister. Det var ham med Kommunistloven. 2.000 betjente blev sendt syd på. 7.000 af disse gik under jorden. Vagtværn blev dannet. De levede et farligt liv og havde ikke så meget kompetence. ”Det var et juridisk galehus” sagde en dommer. Stikkerdrab var krigshandlinger og skulle ikke efterforskes. 500 betjente var anklaget. Feltpoliti blev oprettet mod besværlige frihedskæmpere. Så var det krisepolitiet mod sortbørshandel. Der var overvågning og forskelsbehandling i straffesager.
Læs mere
12. august 2018
Velkommen til en ny lokalhistorie i samarbejde med www.dengang.dk Jo, der var respekt for panserbassen. Jo større og tykkere, jo bedre var det. Men nu var det ikke altid, at panserbassen havde respekt for sit arbejde på Nørrebro. Dengang i 1863 skulle han spørge om lov for at gifte sig. Man mente heller ikke at sådan en løn kunne brødføde en familie. Der var en slags kasserne på Fælledvejens Politistation. Man kunne jo så som betjent sælge øl – sort. Det var også fugtigt, at hente ”Svenske Stina. Men så var det barnemoderen i Jægersborggade, politimordet i Husumgade, syndikalisterne, Byggeren, Allotria, Hypnosemordet og rydning af et hus. Tideligt holdt skøger, røvere og banditter til herude på Nørrebro.

Læs mere
9. august 2018
Roen har igen sænket sig over Nørrebro. Men hvorfor bliver der ikke gjort noget mere ved Nørrebro Station? Og så sælges der flere og flere cigaretter herhjemme. Vi kigger på Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. Nej det er ikke København. Her er vi nede på plads nr. 86. Vi besøger Joe and the Juice, Lagkagehuset, Flying Tiger, Sport 24, Intersport, Magasin, Matas, Amazon, Netto, Coop, nemlig.com og mange flere. I slutningen af artiklen, svarer vi på de mest stillede spørgsmål.
Læs mere
7. juli 2018
Myndighederne kan gøre det langt bedre. Politi og Kommissioner overholder ikke lovgivning. Danmark arbejder imod EU – lovgivning. Oplysninger om dig sendes videre. Misbrug af dine data må ophøre. Det minder i høj grad om George Orwell. Minister ville gennemgøre sammenkørsel af data uden politisk flertal. Justitsministeren måtte trække sit forslag. Siamesiske tvillinger på Facebook. Hvad nu med Twitter? Google er sandelig heller ikke stueren. Danske politikere er vilde med Facebook. En svag lovtekst omkring Nationalt Genom Center. Måske er det regeringens politi at vildlede, når det gælder data-etik? Oplysninger om dit dna er ikke anonyme Selskaber kan få en masse oplysninger om din sundhedstilstand. 13 organisationer protesterer imod lovforslag. Ministeren synes, at det er godt nok. Demokratiet underminires ved manglende omtanke omkring dataetik.
Læs mere
5. juli 2018
Selv om forbrugertilliden er i top, så kniber det med at bruge penge. Vi skal også kigge på en ny handelsgade i Mjølnerparken med 16 lejemål. Dansk Supermarked skifter navn. Per Bank fra Dansk Supermarked fik opmærksomhed, da han ville flytte grænsehandlen nord på. Coop lukker butikker. Selvbetjente kasser bliver indført i Coop. Aldi vil vende 8 års nedtur. Fair konkurrence ønskes. Hver dag modtages 28.000 pakker fra Kina. Her snydes der i den grad. Og så er der nogle der kæmper for pølsevognens bevarelse. Pas på lommetyve her ved sommertid, siger politiet. Atter engang lover Københavns Kommune bedre service-kultur for erhvervslivet. Man bør nok ikke blive ved med at ignorere ønskerne fra de små og mellemstore virksomheder i kommunen.
Læs mere
29. juni 2018
Skal det virkelig gøres på denne måde? 1.737 familier skal genhuses i København. DF, SF og S er med i aftalen. Hvad med opførelsen af almen boligbyggeri i fremtiden? Lejerne slipper ikke for at betale. De 90 pct., der ikke bor i en ”ghetto” skal også betale. De socialt udsatte skal også betale. Ja så laver man om på kriterierne over natten. Så vokser antallet af ”ghettoer”. Kommunernes Landsorganisation meget skeptisk. Løsninger skal ikke opnås med påbud og sanktioner. De lokale bestyrelser umyndiggøres. Sådan får man en afbalanceret beboersammenhæng. Socialborgmester i København: Aftalen skader mere, end den gavner. Hvad med logistikken? Skal hvert boligområde ikke behandles unikt? Uligheden breder sig. Man tilsidesætter kommunernes indsats.
Læs mere
28. juni 2018
Værdien af Amazon er det dobbelte af Danmarks bruttonationalprodukt. Det bliver en sand fest for forbrugerne. Drejebogen er for længst skrevet. De har på kort tid erobret 46 pct. af nethandlen i Tyskland. Det startede med bøgerne. Og Amazon Web Services er ankommet. Masser af tab af arbejdspladser er i vente. Og så er det begrebet Amazon Prime. Det bliver en hel omlægning af den måde, som vi handler på. De har masser af kapital og varenumre. På lageret i Polen gider polakkerne ikke at arbejde for Amazon, så de må importere kvinder fra Hviderusland. De er eksperter i skattefinter. Og Amazon fylder meget hos DI – Handel. Amazon har ikke så mange skrupler. Trump er nu ikke så vild med Amazon. Og så skal vi da lige kigge på danskernes top 10 på nettet.
Læs mere
26. juni 2018
Der kommer masser af nye københavnere inden 2030. Men hvor skal de værre? Ja mange københavnere vil ikke have, man bruger naturen til at bygge nyt. Og højhuse er københavnerne heller ikke meget for. Ja så kan man fylde op i vandet og lave nye landindvindinger. Man kan også flytte til Nordvest og Nørrebro, hvor priserne i den grad er på vej op. Begge steder bliver de oprindelige beboere skubbet ud og mellemklassen er på vej ind. Det betyder flere ressourcestærke til områderne. Men hvor skal dem, der ikke har så mange penge, efterhånden være? De almene boligselskaber skal også betale markedspris. Vi kan så risikere at grunde ligger ubenyttet hen i årevis, inden nogen har råd til at købe den. Åbenbart er befolkningstilvæksten kommet bag på politikerne. Børn, ældre og handicappede må vente i lang tid. Der varslet med prisstigninger på 50 pct. frem til 2030. Efterhånden er man begyndt at udvide ud i vandet med overskudsjord.
Læs mere
22. juni 2018
Butiksdøden går også ud over kulturen. Der bliver mindre fester, mindre juelbelysning og færre annoncer i ugebladene. De fysiske butikker burde giver kunderne en shopping – oplevelse. Men der er forsvundet 3.034 butikker siden 2008, og butiksdøden vil fortsætte. Dette betyder øget skel mellem udkant og center. Vi har også ændret adfærd. Og de små butikker får det værre. Danskerne føler, at de har fået mere travlt. Der er sket en polarisering på fødevareområdet. Og en øget butiksdød er der sket i de netstærke brancher. Vi kigger på de brancher, hvor der er sket størst forandringer.

Læs mere
21. juni 2018
Medierne har afskrevet faren for højere beboerlicens. Det har vi ikke. Det er et dilemma for Socialdemokraterne. Rejses igen ved budgetforhandlingerne. Men hvad er fup og fakta i det, politikerne siger. Brændeovne er den store synder. 90 – 91 pct. kommer med vinden. Trafikken er udnævnt som hovedskurken. Den regionale forurening (den der kommer med vinden) får skyld for 900 for tidlige dødsfald. Vores miljøzoner batter ikke. De blev indført i 2008. Udskiftning af katalysatorer og partikelfilter har størst effekt. Meget mere end roadpricing, trængselsring og alternative brændstoffer. Bilforhandlere fusker med tallene. Bosch renser forureningen med 90 pct. 150 pct. længere tid i kø. Har Gent løsningen på Københavns problemer? FDM mener, at man glemmer vigtige ting.

Læs mere
9. juni 2018
Politiet er for lidt til stede i ”Ghettoer”. De fortæller, at de ikke kan være til stede to steder på en gang. Sigtelser er faldet med 21 pct. Antallet af asylansøgere og ulovlig grænseoverløbere er faldet med 80 pct. 500 sager ligger ubehandlet frem. Det er i strid med retsprincipper. Der bliver trukket i to retninger. Færre og færre anmelder forbrydelser. 43 pct. mener, at dette ikke ændrer noget som helst. Og så skete der en misforståelse hos Fyns Politi eller? Københavns Politi bruger ulovlige kamaraer i deres efterforskning uden at anmelde disse. Mange skyldige går fri. ”Knægte” i butikken opfordres til at være til stede i forbindelse med organiserede østeuropæiske tyve. Man kan ikke bare rykke ud til et ”tilfældigt” butikstyveri! Og spørgsmålet er, om politiet diskriminerer.

Læs mere
7. juni 2018
I samarbejde med www.dengang.dk bringer vi hver måned en historie fra besættelsestiden. Denne gang handler det om krigsforbrydere. De uniformerede krigsforbrydere, som vi fangede herhjemme blev sent syd på senest i 1953. De danske myndigheder har aldrig vist den store interesse for at straffe disse forbrydere. I Tyskland er der pludselig kommet interesse i, at anholde meget gamle krigsforbrydere. Men utrolig mange er sluppet for straf. Mange var særdeles velkommen i Sydamerika. Det tyske efterretningsvæsen BND har slettet en del dokumenter på disse forbrydere. Men Eichmann fik tyskerne ikke selv fat i, men det gjorde det israelske efterretningsvæsen. Han skrev et nådesbrev, men det hjalp ham nu ikke.

Læs mere
5. juni 2018
For samfundet var begivenhederne den 18. maj 1993 på Nørrebro forfærdelig. 90 betjente blev såret, 11 aktivister blev der skudt på. Artiklen er lavet i samarbejde med www.dengang.dk Andre blev aldrig politibetjente igen. Volden den aften var ekstrem. En aktivist, der var ramt i hovedet måtte ikke tale med familien. Og en uskyldig tilskuer måtte først til Landsretten, inden han blev frikendt for terror. Aldrig mere 18. maj, sagde politiet. Men seks år efter var detailhandlere i livsfare. Politiet kom ikke til hjælp. Der har altid været uro på Nørrebro. Næsten på 20 – års dagen var der igen ballade. DR-TV lavede fornylig en dokumentar om episoden. Nørrebro Handelsforening har aldrig holdt sig igen med meninger. Dette har resulteret i mange trusler i årenes løb. Bagerst har vi en længere artikeloversigt over vold og ballade på Nørrebro.
Læs mere
3. juni 2018
Vi skal ikke finde os i, at virksomheder, der ønsker at etablere sig på Nørrebro skal skræmmes væk med gentagende tilfælde af hærværk og rudeknuseri. Derfor har vi henvendt os til Justitsministeren, der har svaret os. Og han mener heldigvis det samme som os i dette spørgsmål.
Læs mere
24. maj 2018
Skal vi vende nethandlen? Beslutningstagere sidder bare og afventer. Andre steder er udviklingen begyndt at vende. Kan vi hjælpe med til det? Hvorfor skal jeg betale for 0,06 elev? Alle skal være med til at betale for at få flere faglærte, inden det er for sent. Harrys Place fik sur Smiley. Fakta lukker 47 butikker – også på Nørrebro og Østerbro. Der var to, der vandt valget hos Coop. Coop Bank har mistet en kvart million kroner. McDonalds udvider med 20 nye restauranter herhjemme. Dansk Supermarked er blevet de største. De varsler flere Føtex Food butikker i København. 16 butikker lukker dagligt i England. Bliver hovedsagelig erstattet af cafeer og restauranter. Er det samme tendens herhjemme? Trump er gået i krig mod Amazon. Og Amazon overhaler Google, og er nu den næst mest værdifulde virksomhed i USA
Læs mere
23. maj 2018
EU behandler stadig Postnord-sagen. Det kan godt tage 12 – 18 måneder. Svenskerne tog sig godt betalt dengang. Foreløbig har det kostet Postnord 100 millioner kroner. Og så har det endda været to måneder med overskud. Men 500.000 leverancer blev forsinket. Nu har man fem dage til at levere et B – brev til 9 kr. i porto. Hver dag modtager man gennemsnitlig 40.000 pakker fra Kina. Og det kræver manuel betjening. Svenskerne vil stoppe webshops som Wish og AliExpress.
Læs mere
22. maj 2018
Loop City er optimister. DR 2 – programmet påstod, at det ikke var en sund økonomi. Der er manglende sidegevinster, selv om det modsatte er hævdet. Virksomheder foretrækker skinner, påstås der. Man brugte fejlagtigt London og Bergen i P.R. for letbanen. Men det, der blev sagt svarer ikke til fakta. Og det var ikke Rambøll, der havde sagt det. Der kan være andre årsager til investeringer. Der er meget store forventninger og optimisme hos de 10 kommuner. Men er det nu også en gevinst for klimaet? Der er forvirring omkring redegørelser. I 2034 overstiger passagerindtægterne, driftsudgifterne. Kloakrør m.m. fordyrer lige projektet med en million. Kollektiv transport er velfærd. Her forventes flere passagerer end på Kystbanen.
Læs mere
19. maj 2018
Der er store sikkerhedsbrister i kommunerne. Kritisable forholde, siger Datatilsynet. Pas på, når du låner Borgerservice computere! Kommunerne skal have udvidet deres databeføjelser. Regeringen kigger på Kina med pointsystem. Hvor langt kan man gå? Hvad med vores demokratiske grundværdier og de dataetiske værdier? Vil vi have et forudsigelsessamfund? Skal embedsmændene bestemme fremtiden? Hvilke idealer skal børnefamilierne leve op til? Skal dit barn starte livet med at afgive DNA – prøve? Og så inddrog Borgerservice smedemesterens NemId. Det kunne have kostet meget dyrt. PET behøver ikke at overholde lovgivningen.
Læs mere
18. maj 2018
Vi mangler en overordnet struktur. Man søger, at skjule fiaskoer inden for den offentlige transport. Pendlerne rejser længere. Trafikken ind mod byerne er steget med 40 pct. Vi mangler en overordnet plan for vejtransporten. Afgiften på biler til debat igen. I No0rde sættes afgiften op på diesel – og benzinbiler. Stigende interesser fro el – biler i Tyskland. Nu kan du anmelde din nabo m.h.t. ulovlig parkering. Indenrigsminister: P – biletter har været en penge - maskiner. FDM er begejstret for nye p – regler. Kommer Formel 1 til København, ja eller nej?
Læs mere
17. maj 2018
Man skal udstyres med en handleplan. 1,3 millioner handleplaner plus endnu flere er der i Danmark. Op til 30 sagsbehandlere pr. borger. Og så er der flere handleplaner pr. borger. Dengang i 2017, færrest førtidspensioner i København. Følger man loven? I København har man ikke generelt foretaget sig noget ulovligt. Man har lovet, at der ikke sker flere unødvendige ressourceforløb. Sagerne er ofte overdokumenterede. Men pas på. Du risikerer en lav indtægt i fem år, hvis du bliver syg, selv om du er forsikret. 8 ud af 11 pensionsselskaber gør det ikke mere. Du bliver modregnet i offentlige ydelser. Det går ud over lav- og mellemindkomster. Målet er, at beholde folk på arbejdsmarkedet. Men pludselig er der flere, der får førtidspension i København.
Læs mere
16. maj 2018

Overborgmesteren mener at Venstre vil købe nye medlemmer i Jylland. Serviceniveauet i København er under landsgennemsnittet. Man har flere penge til rådighed i Frederikshavn. Flere borgmestre uanset farve har kørt en kampagne ”Stop pengestrømmen til Jylland”. København betaler i forvejen 1,1 milliard, men nu skal man af med yderligere 550 millioner kr. Fem modeller til ny udligningsordning er forkastet. Kraka mener ikke, at hovedstadens argumenter holder. Og for at dette ikke er nok, skal København også aflevere 225 millioner kr. i p – afgifter. Både Teknik – og Miljøborgmesteren samt overborgmesteren er rasende på regeringen. København er blevet en pengemaskine for regeringen, siger overborgmesteren.


Læs mere
12. maj 2018
Folketingsmedlemmer begræder stadig, at Uber måtte ophøre. Også selv efter, at de har erfaret, at 99 pct. af chaufførerne ikke betalte skat. Dertil kommer socialt bedrag. Således fik tre ud af fire sociale ydelser, mens de kørte. Man skulle tro, at politikere gik ind for at bekæmpe fup, svindel og bedrag i erhvervslivet. Ja dertil kommer også socialt bedrag. Den største bøde er på 486.500 kr. Fire prøvesager er anket til Landsretten. Københavns Politi har sigtet 1.500 chauffører. Og så har EU konstateret at Uber er et taxiselskab. Det er klart, at Uber kunne gøre det billigere, når man ikke overholdt gældende lovgivning. I dag kan man komme til at vente meget lang tid på en taxi.
Læs mere
11. maj 2018
Månedens artikel fra Besættelsestiden i samarbejde med www.dengang.dk beskæftiger sig mest med, hvad regeringen foretog sig, da alvoren først var gået op for dem. Nogle af advarslerne havde udenrigsministeren slet ikke set. Først den 4. april var han klar over alvoren. I Tønder fik man advarsler allerede i slutningen af marts. Ved Amalienborg kæmpede garderne tappert, indtil en meget bevæget konge stoppede kampene, da var tre gardere allerede blevet såret. Fra Søgård i Sønderjylland var soldaterne hver blevet udstyret med 20 skud. Først omkring kl. 8 fik man i Sønderjylland at vide, at kampene var indstillet. Allerede før 4.30 var den tyske gesandt Renthe-Fink mødt op hos udenrigsminister Munch med tyskernes krav. Hvis Danmark ikke skrev under, ville København blive bombet. På garnisonerne var man usikker på, hvordan man skulle reagere. Og ved Langelinje kunne et transportskib uhindret lande 800 tyske soldater.

Læs mere
10. maj 2018
Månedens lokalhistoriske fortælling i samarbejde med www.dengang.dk handler om den store politiassistent Rantzau. Han både fysisk og psykisk stor. Man havde respekt for ham. Fra 1863 til 1891 var han chef for Station 6 på Fælledvej. Det er en artikel, som vi har fundet fra den tid. Vi har lige omformet den til vores tid. Og det er egentlig en lang lovprisning af Rantzau. Ja folk troede, at Rantzausgade var opkaldt efter ham. Han fik sit eget toilet på stationen samt med sin lejlighed. De andre betjente måtte stadig stå ved retiraderne. Jo han blev også Ridder af Dannebrog.

Læs mere
9. maj 2018
Hvor meget stiger erhvervslicensen? ”I må da kunne gøre jeres indflydelse gældende”. Sådan har en af reaktionerne været til Nørrebro Handelsforening. Det går ud over de lavestlønnede. Vil kommunen hente det hjem som regeringen tog? Borgmesteren: Beløbet på 10.000 kr. er ikke for højt. Bilen skal være en nødvendighed – ikke en luksus! Det er en hån, at have bil stående på offentlig areal. Man betaler dog for det. Københavnerne har ikke langt til en station, siges der. Men kan man gøre det op på sådan en måde. En beboerlicens er ikke garanti for en p – plads. Håndværkere og kunder kører rundt i halve timer efter p – plads. Hvad med Nordhavn og Ørestaden? Men hvad med virksomhedernes fremtid? Hør også borgmesterens argumenter.
Læs mere
26. april 2018
Julekæder var atter til debat på årets generalforsamling. Hvornår kommer der gang i forbruget. Danskerne kommer til arbejde mest i EU. Ændringer på vej i Netto. Fire kandidater til Coop´s formandsvalg. Illum er stadig optimistisk. Det går ikke så godt for H & M. Stormagasiner i England og USA har det ikke så godt. Kop og kande tager kampen op mod Amazon. Matas har investeret online. Ecco har fremgang. Masser af køb og streaming på nettet går ud over detailhandlen. Masser af tilbud næsten konstant.

Læs mere
20. april 2018
Dette er en specialudgave af vores tema. Det handler om et meget aktuelt emne, nemlig Facebook. Nye afsløringer er kommet frem. Har du downloadet dine Facebook-data? Cambridge Analytica og Trump. Trum-rådgiver indblandet. Vinderen er den, der betaler mest til Facebook. Immigranter undersøges på Facebook, fem år tilbage. Danske partier gør det også. Er valgkamp blevet data-polisme? Man mangler etiske regler. Hvad er algoritmer? De digitale teknologier udfordrer os. Facebook kender os bedre end de allernærmeste. En dag bliver Facebook hacket. Brug ikke Namestests eller quizzer. Big Data er en kæmpe industri. Det er en trussel mod vores demokrati. Efterretningsvæsner og jobcentre jubler. Facebook er gået i flyverskjul. De undersøger om følelser er smitsom.

Læs mere
19. april 2018
Det er bestemt ikke alle nye virksomheder, der er velkommen på Nørrebro. I hvert fald har to virksomheder været udsat for omfattende hærværk. Politiet står på bar bund. De siger, at de ikke har oplevet denne form for hærværk. Vi hjælper dem lidt ved at gå tilbage i historien. Vi må håbe, at dette er en af de sager, som politiet vil opprioriterer. Mange nye virksomheder har etableret sig i bydelen. Vi har fri etablerings – og ejendomsret, såfremt vi følger lovgivningen i Danmark. Og det bør ballademagere ikke ændre. Desværre er det lykkedes for disse, at holde virksomheder borte eller få etablerede virksomheder til at pakke sammen. Hærværket kan føre til mindre mangfoldighed i udbuddet af butikker og cafeer.
Læs mere
15. april 2018
Vi følger sidste nyt på jernbanen, Metro og Letbanen. Først kigger vi på fremtidsvisioner. Kvalitet følger ikke prisen i DSB. Så er det over i togbusser igen for pendlerne. Signalprogrammet skal afprøves på teststrækninger. Skal IC-3 tog have det nye system? Regningen bliver hele tiden større. Ældre skal betale mere – hvis ikke lige de har rejsekort. Det er næsten som ”sild i en tønde”, når du rejser med Metroen. Metroselskabet vil investere i nye tog. Masser af nye passagerer. Igen engang: Social Dumping i Metroen. Der kommer flere sager siger 3F. Vi nærmer os 25,2 milliarder kr. for City-ringen. Cepos mener, at letbaneprojektet skal afbrydes.

Læs mere
11. april 2018
60 milliarder for en Kattegat-bro uden tog. Socialdemokraterne er bange for at Havnetunnel bliver nedprioriteret. Ti bud fra Martin Geertsen. Cykel p-pladser skal tages fra bilerne. 165 p-pladser frigives. Flere biler kører af Nordhavnsgade. Klaus Bondam angriber Liberal Alliance. Uden bil hænger hverdagen ikke sammen, svarer LA. Pendlere rejser længere. Flertal for Formel 1-løb. Selvkørende biler øger trængslen. El-delebiler betaler væsentlig mere end andre delebiler. Er det noget galt med de grønne ambitioner.
Læs mere
9. april 2018
Et styrt på cykelstien. Der mangler p-pladser til cykler. Kan man bruge Københavns Kommunes regnestykke? Hver fjerde cyklist har været tæt på højresvings – ulykke. Hvordan undgår vi den? En buspassager på cykelstien. Her er reglerne skåret ud i pap. Hvad koster en cykelreparation? En ny cykel, hvad skal jeg kigge efter? Udskift din skrotbunke med en delecykel. Københavns Bycykel atter i krise, koster stadig 10 millioner om året. Man holder bevidst konkurrenter væk eller gør man? Københavns Kommune er ikke bange for konkurrence, siger man. Ingen kørerkort til Super el – cykel herhjemme. Men det skal man i Holland. Måske er fremtiden endnu bredere cykelstier og hastighedsbegrænsning på cykelstierne. Der skal være plads til min cykel, men i fremtiden bliver der ikke plads til din bil!

Læs mere
6. april 2018
Borgers tillid til politiet falder. Fremover har man bebudet, at man vil være mere synlig. Så må vi håbe, at de dukker op til butikstyveri og indbrud. Den er gal hos Rigspolitiet. Flere dyre undersøgelser er foretaget og rapporter har afsløret flere brud på love og vedtægter. Først da kammeradvokat på baggrund af BT’ s afsløringer rullede et hoved. Der har været overbetalte konsulenter, og udført arbejde kan ikke dokumenteres. Det er galt med ledelsesstrukturen. Militærets hjælp er blevet permanent. Justitsminister: Vi skal vænne os til militær i gaderne. Politiet pacificerer fjenden. Militæret nedkæmper fjenden. Nyt IT-center skal bekæmpe IT – kriminalitet. Men måske ville det være en god ide med undervisning af vores IT – adfærd på nettet.
Læs mere
5. april 2018
Der er ikke mange roser til regeringens ghettoudspil i Mjølnerparken. I en omkreds af en kilometer herfra skal regler og lovgivning i fremtiden tolkes forskellig. Og dette skyldes naboernes gøren og laden. Integration er ikke boligområdernes ansvar. De fremtidige regler bliver svære at holde styr på. ”De vil ikke Danmark” sådan bliver der generaliseret. Den nye lov er også et opgør med lighed. Man har grebet ind i det kommunale selvstyre. Og den enkelte borgers frihedsrettigheder er truet. Og så er der forskel mellem visitationszoner og straffezoner. Renoveringer kan gå i stå og huslejen i de almene boligselskaber kan stige. Dette afviser regeringen.
Læs mere
4. april 2018
Den 7. april står Inga Berling klar ved Den Gule Mur langs Assistens Kirkegård. Det er 32. sæson. Her får du lige reglerne og historien omkring vores loppemarked. Du er velkommen både som kunde og som stadeholder. Hvis reglerne ikke følges til punkt og prikke, så er der ikke Loppemarked næste år. Vi er ansvarlige over for myndighederne. Og et forkert skridt, så bliver du jordet af en cyklist. Og hver lørdag frem til den 27. oktober, kan du hver lørdag, såfremt vejret tillader opleve Nørrebro Handelsforenings Loppemarked. I de mange år er overskuddet givet til kulturelle og sociale formål på Nørrebro. Helt ufarligt er det heller ikke, at være ansvarlig. Flere gange har man forsøgt at fjerne loppemarkedet, men det er endnu ikke lykkedes.
Læs mere
2. april 2018
Der er masser af historier i Skt. Petri – Kirke, men det er der også i skolen, Skt. Petri Schule. I samarbejde med www.dengang.dk får du her månedens artikel fra Besættelsestiden. Skolen er i den grad blevet kritiseret, hvorfor de har fortiet kendsgerningerne. Nazismen holdt sig bestemt ikke tilbage fra skolen, som det tidligere er hævdet. Godt nok blev organisten fyret, fordi han havde nazistiske tendenser, men præsten villehave ham tilbage. Han var musiklærer på skolen. På skolen fik man moppet alle jøder væk, og den var storleverandør til Hitler – Jugend. En tidligere elev blev myrdet i Auschwitz. En af klasselærerne var leder af Hitler-Jugend i København. Man heilede åbenlyst på skolen. Antisemitismen var i den grad brudt ud, men det var den nu også blandt dansksindede mange steder.
Læs mere
31. marts 2018
Ja sådan sagde kongen, da han så Alderstrøst første gang. I samarbejde med www.dengang.dk kigger vi på dette store byggeri og Haandværkerforeningen. Man var ikke vant til dette kvalitetsbyggeri på Nørrebro dengang. Dengang var der masser af stiftelsesejendomme på Nørrebro. De fleste er solgt til andelslejligheder og ejerlejligheder. Nørrebro Handelsforening har endnu deres. Vi kigger i denne artikel også på de fester, der var i forbindelse med indvielsen af disse byggerier. Og hvordan var det lige at Haandværkerforeningen startede? Ja egentlig var det urmager Øberg, der fandt ud af, at lotteri kunne betale størstedelen af byggerierne. Endnu i dag har Haandværkerforeningen 700 lejligheder, som de lejer ud. I nogle af deres afdelinger er der 4-5 års ventetid.
Læs mere
16. marts 2018
Hvordan går det på skinnerne? Ja sjællandske pendlere skal regne med reduceret køreplan, hvor de måske skal stå op. Det gælder især på tre strækninger. Gammelt materiel er brudt sammen og ”indkaldt” til eftersyn. Derfor er der flere IC4-tog til sjællænderne. Der er mangelfuld information. Og Forbrugerrådet mener, at pendlerne skal have kompensation. 150 el – tog er på vej og denne gang vil man købe en hyldevare. DSB kommer til at spille en mindre rolle. Og så er der mange, der ikke kan forstå at Banedanmark-direktører skal have bonus på 100.000 kr. Statsrevisorerne har løftet pegefingeren. DSB vil ikke have batteridrevne tog. Togdriften står kun for 10 pct. af transporten. Måske er kombinationsrejser fremtiden.
Læs mere
15. marts 2018
Det er lige før, at vi har beskæftigelsesrekord. Detailomsætningen faldt. Der er gang i eksporten. Danmark halter bagefter i global konkurrenceevne. Hvordan få butiksbranchen fat i flere unge? Ikke flere tomme butikker. Dyster butiksrapport. Får vi et nyt madmarked eller ej? Illums store satsning lukker. Kæmpe huslejestigninger på Strøget. Discountbutikker i fremgang. Dagrofa har røde tal. Du skal tage fra dine konkurrenter. Får Coop ny formand? En burger mindre. Skal butikker tage et sundhedsmæssigt ansvar? Vi har tabt nethandlen til USA og Kina.

Læs mere
11. marts 2018

Dette er en lang artikel. Vi kigger på regeringens ghetto-plan. Vi sætter spørgsmålstegn ved en del af indholdet. Vi stod derude i kulden, men blev i den grad afvist. Regeringen bruger nye kriterier. Nu er 57 beboerforeninger under opsyn. I 7 år har man i Mjølnerparken ventet på byggetilladelser m.m. Regeringen går ind i det kommunale selvstyrer og gennemtrumfer. Der bliver indført dobbeltstraf og inden for 12 år tvinges en masse familier væk fra Mjølnerparken og andre boligselskaber. I Danmark er alle lige men nogle er mere lige end andre. Vores privatliv og databeskyttelse er i den grad i fare. Fagpersonale trues med strengere straffe. Dette bunder på mistillid. Og i skolerne må fraværet kun være 15 pct. ellers trækkes der i børnepenge. Boligselskaber er i fare, hvis de ikke lever op til regeringens krav. Det gælder også for skoler. Man giver i den grad afkald på de liberale værdier i dette ghetto – udspil.


Læs mere
9. marts 2018
Skal vi bare acceptere stigende overvågning? Danskernes tillid til IT – sikkerhed er dalende. Statens IT-sikkerhed er som en hullet ost. Cybersikkerhed rækker langt ud over forsvaret. Politiet får adgang til DNA-register. Yderligere kontrol af danskere. Hvad siger EU til det? Er du blevet narret på Facebook? Tysk domstol erklærer Facebook’ s brug af data for ulovlig. E-Boks kunderne ramt af svindelmails.
Læs mere
8. marts 2018
Der skal træffes et valg af de unge. Efter grundskolen kan hver femte ikke læse eller skrive. Måske er det derfor at 50.000 unge aldrig har fået en uddannelse eller er i job. De unge kender slet ikke mulighederne. Er der mangel på kvalificeret arbejdskraft? Arbejdsgiverne har ikke brugt alle muligheder. Arbejdsstyrken mangler den rette kompetence. De unge skal have praktikplads. Der er masser af arbejdskraft endnu i Danmark. Men nogle udnytter situationen og gør brug af EU ’ s 18 millioner arbejdsløse. De bliver i den grad underbetalt og så opstår Social Dumping.
Læs mere
5. marts 2018
Grøn aftale er gået i vasken. Trængsel koster mindst 20 milliarder kroner hvert år. Formel 1 til København – ja eller nej? Forbud mod dieselbiler i flere tyske byer. Betyder det noget for København? Hvor er det bedst at have bil. 310.000 bøder blev udskrevet sidste år. Vi bringer Top 10 over, hvor de fleste blev udskrevet. Hvorfor sidder der kun en mand i bilen. Førerløse biler testes. Myter omkring El-bilen. Kører El-bilen langt nok? Er det for dyrt at købe en El-bil?
Læs mere
4. marts 2018
34 borgmestre har protesteret mod udligningsordningen. Der er intet svar fra regeringen. Også borgerlige borgmestre skrev under på protesten. Venstre vil have, at der trækkes maksimalt fra københavnerne. Og Dansk Folkeparti vil have endnu flere offentlige arbejdspladser flyttet væk fra hovedstaden. Nu flyder København jo ikke just med mælk og honning. Men trods dette skal København foruden de 1,1 milliard, som de betaler nu af med mellem 600 – 884 millioner kroner. Som almindelig borger kan det være svært at gennemskue. Det kan være mærkelig at man skal give penge til en kommune, der har lavere arbejdsløshed og bruger flere velfærdskroner.
Læs mere
3. marts 2018
Der er stadig for mange huller på cykelstierne. Det er ikke sjovt, når det er mørkt. Nu er en el-cykel med 45 km/t på vej. Tankeløst, uansvarligt og usikkerhedsskabende, siger Cyklistforbundet. Og det forbund vil bevare hovedtelefonerne. Cykel aldrig med alkohol i blodet. Ladcykler er de nye prærievogne. Også mange af disse kører råddent. De lider af kantstensskræk. Det er ikke sjovt, at møde en far på sådan en, samtidig med at han holder morgenmøde på cykelstien. Fremtiden byder på nye udfordringer for byplanlæggere. Vi kommer med en fredsløsning med gode råd til førere af ladcykler, tohjulede, gående og bilister. Og så skal vi have mere smil frem for en finger på cykelstierne. Og selv ladcykler er velkommen.

Læs mere
28. februar 2018
I samarbejde med www.dengang.dk bringer vi månedens artikel fra Besættelsestiden. I de første år mærkede man ikke så meget til dem. Men det kom man til. Og de blev mere brutale. Der var tyraner og bødler imellem. Men de værste var nok deres danske håndlangere. Og når man så iværksatte ”skærpet forhør”. Ja så var der ingen grænser. Også stikkere som Grethe Bartram var der mange af. Der var også Gestapo - folk, der hjalp modstandsbevægelsen. Hvad var det lige med Fru Scavenius og Gestapo. Ja det finder vi aldrig ud af. Dansk Politi arbejdede tidligt sammen Gestapo. De danske terrorkorps stod for det meste modterror. Efter besættelsen var det meste i kaos. 40.000 blev anholdt. 13.500 blev dømt. Likvideringerne tog for alvor fat. De værste danske Gestapo – håndlangere blev dømt til døden eller straffet. De tyske Gestapo – bødeler blev udvist i 1953.

Læs mere
26. februar 2018
I samarbejde med www.dengang.dk bringer vi hermed månedens lokalhistorie. Boligspekulanterne havde frie tøjler. På Nørrebrogade var de store modebutikker. Her lå også de store herskabslejligheder, hvor man havde tjenestefolk. Men sådan var det bestemt ikke i sidegaderne. Her boede de fattigste i de yderste baggårde. Man var senere udsat for bulldozersanering. Så blev man tvangsfjernet fra bydelen.
Det var ikke let at bo i en et – værelses med børn. Man havde intet privatliv. Væggene var tynde. Brændevinen var en trøst. Vedligeholdelse var ikke eksisterende. Boligspekulanter havde frie tøjler. Boligforholdene afslørede klasseforskelle.
Læs mere
12. februar 2018
Statsministeren bebudede, at ”ghettoer” skulle udtyndes. Ja det er man allerede begyndt med. I Århus er de mest ressourcestærke flyttet. Ghetto er et negativ ladet ord. Mjølnerparken skal ikke rives ned, i stedet skal det renoveres. Og her startede det ikke som ghetto. Men er det arkitekturen, det er galt med? Se bare Tingbjerg. Det er flot og hyggeligt, tegnet af Steen Ejler Rasmussen. Vi kigger på navnet ”Ghetto”. Kan nedrivning rette op på fejlslagen integration? Det går bedre med uddannelsen. Det betyder meget at bo i en ”ghetto”.

Læs mere
11. februar 2018
Dansk Supermarked satser på pakketransport. Coop Bank giver først overskud i 2020. Priskrig ærgrer ekspert. Kasseløse samfund-ikke endnu. Det ser bedre ud i Coop, siger formand. Tiger-kæden er på banen igen. Skal apoteker have udvidet deres beføjelser? Hvor kan det bedst betale sig at have en kombination af en aktiv fysisk butik og en aktiv net – butik. Selv om danskerne bruger 115 milliarder kroner på nettet, så foretrækker de fleste de fysiske butikker. Kun få prutter om prisen. Vi kigger på de bedste shopping – centre. Og tænk på den butiksansatte næste gang du bliver sur i en butik!
Læs mere
9. februar 2018
Staten giver dine sundhedsdata væk. Statens Serum Institut overholder ikke loven. Skoleelever bliver genkendt i ”anonym” undersøgelse. PET overtræder igen gældende lov. Du kan få adgang til dine oplysninger. FE ved, at de får kontrolbesøg en måned før. Sundhedsportalen giver forkert medicin. TDC klar til at blive stævnet for ulovlig overvågning. Vi kan gøre det meget bedre inden for cybersikkerhed herhjemme. Russisk troldefabrik tredobles. Mentalt handicappede i fare for svindel. Biometrisk database under sikkerhedsbrist. Nu kommer EU’ s persondatalov.
Læs mere
8. februar 2018
29 stationer, 11 kommuner og tog hvert femte minut. I syv år har projektet været på vej og nærmest opgivet på vejen. I Lyngby-Taarbæk var man lige ved at sige nej. Staten bidrager med 40 pct., og er blevet meget skeptisk. Busser kunne gøre det for halvdelen af prisen, siger man fra konservativ side. Lad os trække os hurtigt ud af dette, siger man fra Venstre. De 11 kommuner regner med 20.000 nye arbejdspladser og 40.000 nye beboere. ”Suverænt det dårligste trafikprojekt”, siger De Konservative.
Læs mere
7. februar 2018
Ser vi PR-film fra København er det jo en fantastisk flot by. Og det er vores by, da også mange steder. Men det er nu ikke alt nybyggeri, det er lige flot. Og vi gøre meget mere for at passe på vores by. Københavnerne kan måske også i flere tilfælde blive mere tolerante og imødekommende. Det kræver tilvænning fra jyderne. Butikker beskyldes for at være ufleksible under Distortion. Mange unge flytter til byen. Ikke alt nybyggeri er pænt. Og bliver højhusene placeret rigtig. Så er det lige de rige og de fattige kvarterer. Her vælger man privatskole. Og omkring København er der enestående natur. For meget skraldespands-kultur. Cykelfolket bestemmer selv færdselsloven. Det er ikke let at være handicappet her. Snart igen bliver der skruet for volumen.

Læs mere
6. februar 2018
Er samfundet der, når du snubler? Stillet om 12 gange. Sagsbehandleren var holdt op, sagen startes forfra. Nej, der er ingen der samler dig op. Du er medskyldig i samfundets kriser. Du skal passe ned i en kasse. Varmtvandsbade og mindfulness. Borgere sendes hjem til selvforsørgelse. Mange tabt i svinget. Årevis i ressourceforløb. Få rigtig hjælp med private bisiddere og sagsbehandlere. Pas på, du bliver overvåget på Facebook. Du bliver mødt med mistænksomhed. Vi savner et jobcenter med helhedssyn, empati, etik, moral og ansvarlighed. Fattige børnefamilier presses ud af København. Der er blevet mere ulighed i Danmark. Politikere mener ikke, at vi har fattigdom. Mange kontrolsager. Forskere: Stramninger virker ikke. Det er legalt at have mistro til ledige og fattige. Fu bliver vurderet ud fra dit arbejde.
Læs mere
4. februar 2018
Man skal søge arbejdskraft på de rigtige hylder. Fire ud af ti mene, at de får rekrutteringsproblemer. Unge mangler masser af lære- og praktikpladser. En ny ordning, der skal sikre dem dette, skaber mismod. I 2032 vil den sidste elev have forladt erhvervsskolen, siger direktør. Kan virksomhederne ikke selv gøre mere? Unge ender i arbejdsløshed efter endt uddannelse. Udenlandsk arbejdskraft er let at få – eller er det? Arbejdsløse kan bare opkvalificeres. Arbejdsgivere: ”Danskerne har ikke viljen og styrken”. Jobcentrene kan gøre det meget bedre. Udenlandsk arbejdskraft og stigende social dumping – håndværksmestre har det ikke let. 3F: I 2025 mangler vi 70.000 faglærte og 110.000 ufaglærte.

Læs mere
31. januar 2018
Hver måned får du en lokalhistorisk og en artikel fra besættelsestiden i samarbejde med www.dengang.dk , 129.700 danske arbejdere indtog Tyskland. Jens Otto krag nærmest kaldte dem for forrædere. Han bildte danskerne ind, at kun 30.000 var rejst syd på. Men 90 pct. blev tvunget af deres fagforening til at rejse syd på. Danske entreprenører indtog også nabolandet mod syd under besættelsen. Halvdelen af samtlige danske entreprenører gjorde det dengang. De byggede for 200 milliarder kroner. De brugte rask væk KZ-fangere og andre straffefangere. Ja mindst 23 danske firmaer gjorde dette. Det er noget, som vi har bebrejdet andre nationer. I 1944 sendte vi 160.000 tons svine- og oksekød til Tyskland. Vi forsynede Wermacht med 25 pct. af deres kødforbrug. Christiani var folketingsmedlem. Hans firma byggede u-bådsanlæg for tyskerne. Han blev i begyndelsen af 1950erne dekoreret. Det var bestemt ikke alle danskere der led i de fem mørke år. For mange var det fem fede år.

Læs mere
29. januar 2018
Dette er en meget lang artikel. Orker du ikke at læse den, ja så lægger vi en optagelse fra et foredrag i Stefans Kirken ud på vores Facebook, så du kan lytte til historien samtidig med at du kan se fotos fra historien og nu. Vi kigger på åen, gården og de mennesker, der har befundet sig i den. Vi skal hilse på en præst, der blev skør og selv indlagt på gården. Og så var det lige et spøgelse. Vi kigger på Fattiglovgivningen dengang. Og så kigger vi på åens mange myter og historier. Men også åens sørgelige historier. Og den optagelse du snart kan se og høre på vores Facebook er sket i et samarbejde med Nørrebro Lokalhistoriske Forening, Stefans Kirken, www.dengang.dk, Miljøpunkt Nørrebro og Bispebjerg Lokalradio. Optagelserne er på ca. 2 x 45 minutter.
Læs mere
28. januar 2018
Vi har igen fået nyt fra Metroselskabet. Siden starten af byggeriet af den nye Metro har vi fået nyt omkring byggepladserne på Nørrebro, men som Andrea fortæller, så er man snart gået i gang med sidste byggefase. I den kommende tid skal Nørrebroparken genetableres. Der skal rundt omkring på Nørrebro plantes en masse træer, etableres bænke og cykelstativer. Nogle steder skal man i gang med at reetablere veje. Grønne hegn er blevet erstattet af trådhegn. Og testkørsel af nye Metro – tog er i gang under Nørrebro.

Læs mere
19. januar 2018
Dankort-forbruget steg i november. Nu kan du snart købe for 350,-kr. kontantløs. Danskerne er vilde med mobilbetaling. Erhvervslivet ser lyst på mobilbetaling. Ny oplevelsespark i Fields. Oplevelser har overtaget pengene. Vi besøger Jensens Bøfhus, Matas, Emmerys og Jysk. Nej til drikkepenge på Dankortterminal. Amazon vender op og ned på dansk nethandel. Vil danskerne handle i supermarkeder uden personale. København har Europas dyreste kaffe. Danskerne spiser årligt over 16 kg. Slik. Takeaway-branchen bliver nødt til at forny sig. Grænsehandlen vokser hele tiden.
Læs mere
18. januar 2018
Man vil forudsige adfærd hos borgere. Regering vil sammenkøre persondata på kryds og tværs. Databeskyttelseslov virker modsat ikke forenelig med EU. PET er kommet under skærpet opsyn. Danmark nr. 36 i Cyberforsvar. Danmark meget udsat. Der er cyberhær i Taiwan, Nordkorea, Kina og mange andre steder. Hackere bærer ikke uniformer. Cyberangreb har påvirket den amerikanske og engelske valgkamp. Det offentlige USA må ikke bruge Kapersky. Det tog fem minutter at hacke en journalists computer. Nye muligheder for hackere. Kina: Lukning er nødvendig for landets sikkerhed. Kvinde bestilte lejemord på nettet. Pinkode på telefoner kan aflæses. Er indopereret chip fremtiden?
Læs mere
16. januar 2018
Den kollektive transport skal fungere. Førerløse S-tog kører 120 km/t. Det mener, transportministeren ikke er noget teknisk problem. Men sikkerheden skal styrkes. Og nye kameraer skal udvikles. I midten af 2020 kører det første tog. DSB skal ikke drive fremtidens S-tog. Kystbanen kører ikke til Lufthavnen fra 2021. 13 millioner passagerer skal i fremtidens S-tog. Signalproblemerne forsinket i 7 år. Dårlig håndværk fra entreprenøren. DSB har personaleproblemer. Pendlere raser over begrænset fradrag. Pendlere fravælger i stigende grad den kollektive transport. På strækningen Helsingør-Svanemøllen kan pendlere risikere 29 timers ekstra transport
Læs mere
14. januar 2018
Tilliden til PostNord er stærk faldende. 4.000 får snart fyresedlen. Hvornår svarer EU, spørger medarbejderne, som er usikre på fremtiden. Transportbranchen er i den grad ramt af dårlige arbejdsvilkår. Men åbenbart er kunderne ligeglade med Social Dumping. Det offentlige fravælger posten. Andre er billigere og hurtigere. I bestyrelsen har svenskerne magten med 10 mod 4. ”Betal – ellers sender vi PostNord Danmark til konkurs”. Så måtte Danmark af med 1,4 milliarder kroner.
Læs mere
13. januar 2018
Som skatteydere er vi jagtet vildt. Hvornår mon Skat får styr på det? Og hvorfor er det lig, at jeg skal være ærlig? Det er et vanvittigt system. Kommuner mangler skattepenge. Er det nyt IT-system bedre? 75 pct. af ejendomsbesiddere betaler forkert skat. Det er rystende lemfældig kontrol. Så er det sagen om udbytteskat og momsafvigelser. Dette ville ikke kunne forekomme i en privat virksomhed. Befolkningen vil have meget mere kontrol i Skat og sikkert også med Skat. Kun tre procent af små og mellemstore virksomheder bliver kontrolleret. I 1999 var det 38 pct. Udlændinge skylder 8 milliarder. Kun 15 pct. af de ansatte følger med ved flytning. Alt for mange regler, cirkulære, domme og nye love. Syv nye logoer kommer måske til at koste 100 millioner kroner. I 2016 blev der brugt konsulenter for 3,7 milliarder. Og så skal vi vente 6 år på politisk ansvar, men hvad med det juridiske ansvar?
Læs mere
12. januar 2018
Nye orange bycykler
Velkommen til vores nyeste udgave om historie i og omkring cykelstierne.

Ja og nu er de tydelige, de orange cykler, som også er bycykler, men så vidt ”Den Gamle redaktør” kan se, knap så avancerede som de hvide kommunale bycykler. Ja de nye hedder noget i retning af Donkey Republics. Man skulle tro, at det var gået for miljøet og så videre.

Læs mere
11. januar 2018
Vi kigger på politikernes trafikformel. Ved indvielsen af Nordhavnstunnellen udtalte Bondam, at her var for 10 års cykelinvestering. Bilejere med dieselbiler: Fy skamme jer, miljøsvin! Nye råvarer bliver efterspurgt. Der er forskellige udlægninger af bilforureninger. Hvor mange p-pladser er forsvundet de sidste 10 år? Ja det kan man ikke blive enige om. Tårnhøje p-afgifter i Ørestaden og Nordhavn. Velkommen til København – Pas på du ikke bliver jordet. Ny busterminal koster 54 millioner plus det løse. Masser af delebiler, men er det økonomisk holdbart.
Læs mere

Copyright 2023 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16