Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Holdninger fra Nørrebro Handelsforening 2005

På denne side kan du læse om foreningens holdninger og udmeldinger i 2005
Storebrødre skal være rollemodeller
28. december 2005

Fædregruppen på Nørrebro vil ansætte storebrødre som rollemodeller. Lederen af Fædregruppen, Khalid Alisubeihi er blevet kritiseret af Naser Khader, fordi han har rost Hizb ut-Tahrir´s sociale arbejde på Nørrebro, og bliver kaldt for selvbestaltet ekspert.

Fædregruppen er tilknyttet projektet Nørrebronx, der holder de unge væk fra kriminalitet og kedsomhed. Her er tilbud om kickboxing for indvandrerdrengene, kampsport for piger, lektiehjælpscafeen, smykkeværksted for piger, svømmeundervisning, fodboldklubben og flere andre tilbud. Til næste år skal alle aktiviteterne samles i paraplyorganisationen Spider House.

Organisationen har også leveret amatørskuespillere til Betty Nansen Teatret.

Fædregruppen, der består af 70 fædre, har modtaget flere priser, er kede af den kritik, der er kommet fra Naser Khader, og tager i øvrigt afstand til Hizb ut – Tahrir´s ideologi.

Nørrebro Handelsforening samarbejder med Fædregruppen om deres nye projekt ”Spider- House”.

Krav om længere åbningstider i institutioner
28. december 2005
Ni ud af ti medlemsvirksomheder i DHS ønsker mere fleksibel arbejdstid i vuggestuer, børnehaver og andre daginstitutioner. I dagens Danmark er den faste arbejdstid afløst af fleksible arbejdstider, og det må institutioner tilpasse sig, mener man i DHS.
Stadig stor medieinteresse for Nørrebro Handelsforening
28. december 2005
I løbet af halvanden måned har Nørrebro Handelsforening været omtalt 16 gange i den trykte presse og medvirket 4 gange i den elektroniske presse, omhandlende
 • alle aktiviteter
 • julebelysning eller mangel på samme
 • områdefornyelse
 • retssag mod Københavns Kommune
 • turisme på Nørrebro
 • integration m.m.
Ligeledes har foreningen markedsført medlemsbutikkerne i hele 6 annoncer.
Arbejdstilsynet stiller urealistiske krav
28. december 2005
Dansk Handel og Service mener, at Arbejdstilsynet stiller urealistiske krav. Lige nu verserer 50 sager. Kravene er ude af trit med virkeligheden, siger DHS. Arbejdstilsynet opfordrer virksomhederne til at anke afgørelserne til ankenævnet, når man er utilfreds.
Cityring er en hovsa-løsning?
28. december 2005
Trafikforsker Alex Landex, DTU`s center for Trafik og Transport mener ikke at denne løsning, løser trafikproblemet i København. Han savner en overordnet plan for trafikken i hele hovedstadsområdet. Hvor skal de ekstra biler, der kommer til København være? Man flikflakker frem og tilbage, mener han.
Bedre integration i dansk detailhandel
28. december 2005
HK og Dansk Handel og Service vil i løbet af foråret komme med et udspil til bedre integration i detailhandelen. Det kommer til at omfatte såkaldte ambassadør- eller mentorordninger, fokus på nedbrydning og barrierer og fremhævelse af virksomheder, hvor integrationen er lykkedes.
Stengade igen og igen
28. december 2005

Ritt Bjerregaard havde erklæret, at hun ville bevare busslusen i Stengade. I et læserbrev i JP København skriver hun bl.a.

Jeg har sagt, at jeg synes, busslusen burde bevares, men jeg har selvfølgelig aldrig sagt, at den burde fjernes for derefter, at blive genopført nogle måneder efter.

Jeg tror ærligt talt, at københavnerne forventer, at vi bruger kommunens penge på en mere fornuftig måde. Og det afgørende må være, at beboerne omkring Stengade ikke belastes unødigt af gennemkørende trafik.

Nørrebro – iman politianmelder folketingsmedlem
28. december 2005
MF`er Jesper Langballe sammenligner muslimer med rockere og nazister. Abdul Wahid Pedersen mener, at det er en overtrædelse af racismeparagraffen. Sammenligningen er sket fra Folketingets talerstol. Men ifølge Folketingets formand sikrer Grundloven, at folketingsmedlemmer har en særlig udvidet ytringsfrihed. Her på redaktionen mener vi, at denne regel ikke burde benyttes på denne absurde måde.
Smiley – ordningen under pres
28. december 2005

Vi har sagt det før, her på siden. Nu melder forskellige organisationer og politikere også ud. Smiley – ordningen er mere vildledende end vejledende. Kontrollen i butikkerne er i fremtiden så udvandet, at det ikke giver det reelle billede af forholdene. Dette skyldes de store besparelser. Man kan også omformulere til at sige, at nedskæringerne er en katastrofe for forbrugerne.

Socialdemokraterne har stillet forslag om et tilføre 65 millioner kroner ekstra til Fødevarestyrelsen og 100 millioner kroner til fødevareforskningen..

7 – Eleven vil sælge rejser
28. december 2005
Fra næste år vil 7 – Eleven sælge rejser. De 55 butikker vil sælge rejser fra selskabet Travel A/S.
Butikker i Mimersgadekvarteret vil have egen handelsforening
28. december 2005
Byfornyelsesselskabet SBS har lavet en undersøgelse af kreative erhverv i Mimergadekvarteret. De kreative erhverv vil have
 • Begrænsning af shawarmabarer og pizzariaer.
 • Ingen begrænsning af trafikken
 • Egen handelsforening
 • Egen hjemmeside
 • Anvisning af ledige erhvervslejemål
 • Fyraftensmøder
 • Markedsføring
Hele undersøgelsen vil blive Offentliggjort til foråret. I forbindelse med Iværksætterfestivalen vil rapporten også blive et diskussionsemne.
AF svigter integrationen
28. december 2005

HTS mener, at AF og kommunerne spænder ben for virksomhedernes bestræbelser på at få flere nydanskere i arbejde. Enten havde de anviste ikke de fornødne kvalifikationer, eller fordi der var problemer med udbetalingen fra forskellige beskæftigelsesordninger.

HTS mener, at der skal ske en bedre koordination mellem kommuner, AF og private aktører.

Kassen smækker i
28. december 2005

Hvis en kontanthjælpsmodtager siger nej til at gå i aktivering, må kommunen godt smække kassen i. det siger en højesteret – dom. Kontanthjælpsmodtageren kaldte aktiveringen for tvangsarbejde.

Dommen har indflydelse på godt 32.000 kontanthjælpsmodtagere i aktivering.

Nærpolitiet angrebet for femte gang
28. december 2005
Siden de fik en ny facade har Nørrebro Nærpoliti fået smadret deres vinduer fem gange. Det har kostet cirka 5 gange 25.000 kroner. Måske havde det været en bedre ide, at bibeholde den gamle facade, hvor vinduerne ikke bare kunne smadres.
Regeringen vil begrænse indvandringen yderligere
28. december 2005

Velfærdskommissionen har opstillet et tænkt regnestykke, hvor der er blevet indført et totalt stop for ny indvandring fra mindre udviklede lande som Somalia, Iran, Irak, Libanon o.s.v. fra 2007.

Et sådant stop vil ifølge kommissionens beregninger betyde, at 75 % af behovet for at spare i fremtidens velfærdssamfund ville forsvinde. Staten vil spare 50 milliarder kroner i 2040.

Iværksættefestival slutter på Nørrebro
28. december 2005
Iværksættefestivalen 2006 den 1. – 4. februar begynder på rådhuset og slutter på Nørrebro.
 • Københavns Rådhus er festivalens hjerte med blandt andet Rådhushallen og Festsalen
 • Dansk Industri åbner sine døre
 • Landbrugsrådet slår dørene op til Axelborg
 • Dansk Handel og Service inviterer iværksættere indenfor
 • Den Hvide Kødby på Halmtorvet disker op med blandt andet modeshows.
Lørdag den 4. februar slutter man af på Nørrebro med følgende temaer
 • Nordvest/Bispebjerg, Fabriksområde oplever IT- og medieboom
 • Nørrebro Park, Kreativitet og bæredygtighed forvandler sidegader til attraktive handelsstrøg
 • Mimersgadekvarteret, Vækst og medløb i klynger af kreative erhverv
 • Nørrebrogade, Danmarks længste basar og kommende turistmål.

Bagefter er der afterparty i Schiller Facillity House i Nanasgade fra 14.30 til 18.00.

Nørrebro Handelsforening medvirker selvfølgelig også, og fortæller blandt andet om foreningens ide med Nørrebro som turistmål.
Se mere under www.iv-festival.dk

Nye skærpede krav til dansk statsborgerskab
28. december 2005

75 % af indvandrerne bliver ramt af de stigende krav til statsborgerskab, mener talsmanden for kursistområdet på Sprogcentret på Nørrebro, Bashir Farrah.

Ifølge Integrationsministeriet skal indvandrere og flygtninge bestå en prøve svarende til 9 – 12 års skolegang. Tidligere var kravet, det, der svarer til 6-9 års uddannelse.

Falske klippekort stadig i omløb
28. december 2005
HUR har udarbejdet en folder, så man kan se, om man er blevet hæler. De falske kort kan genkendes ved en anden typografi, og ved at serienummeret har et løbenummer over 100.000.
Fragtmandshallerne skal fredes
28. december 2005

Fragtmandshallerne på Borgmestervangen skal fredes. Bygningerne dækker en tredjedel af DSB – arealerne, som var tiltænkt som rekreative formål. DSB har dog ikke ønsket at sælge arealerne til Københavns Kommune, med henvisning til fredningssagen.

Der skal lægges 50 cm jordbærmarmelade over hele grunden, på grund af forurening. Man vil desuden nogle steder plante træer som følge af jordoprensning. En frilægning af lygten Å er også mulig. Dog vil det gamle å forløb blive omlagt, så der kan komme mere vand til åen.

Men på grund af fredningssagen er det uklart, hvornår alle projekter igangsættes.

Dansk frugt på vej ud
28. december 2005
Udenlandsk frugt kan sælges billigere end det danske. Discountkæden Lidls slagtilbud på udenlandsk frugt er kedeligt for danske gartnere. Dertil kommer stigende udgifter for danske væksthusgartnere, blandt andet på naturgas.
ELO vil fokusere på nydanskeres erhvervskontrakt
28. december 2005
ELO, Erhvervslejernes Landsorganisation, hvis formand også er formand for Nørrebro Handelsforening (Johnny Beyer) vil på et af de kommende møder fokusere på nydanskernes lejekontrakter. Det viser sig, at de ofte er forholdsvis højere end almindelige danske erhvervsdrivendes lejekontrakter for tilsvarende lokaler. Man håber, at kunne afholde mødet i en københavnsk moske.
Discountbutikker sælger også kvalitetsvarer
28. december 2005
Jyllands Postens pris- og kvalitetstest viser, at der i discountbutikker også sælges kvalitetsvarer. Aldi og Rema 1000 vinder kvalitetstesten.
Pres på de ledige
28. december 2005
Når de ledige fremover ligger deres cv ind på skærmen, skal de have et tilbud på mindst 10 jobs. Man vil på den måde finde ud af, om den ledige reelt står til rådighed og har ret til understøttelse. De ledige skal reelt kunne påtage sig et hvilket som helst job.
www.norrebro.dk som jobportal?
28. december 2005
I Høje Taastrup har man Jobexpressen. I Brøndby har man ”Fra Bænken til banen”. Nørrebro Handelsforening vil besøge de to projekter. Da foreningen foreslog noget lignende i forbindelse med Områdefornyelse Mimersgade, blev man afvist. Foreningen har i den forbindelse taget kontakt til afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken, som viser stor interesse for projektet. Indtil 1. april vil man undersøge de økonomiske muligheder og evt. søge EU – midler til projektet.
Nørrebrogade i forandring
28. december 2005
Ifølge Nørrebro Park Kvarterløft er Vej og Park parate til at diskutere, hvad der skal ske med Nørrebrogade i fremtiden. Der vil blive indkaldt til borgermøder i løbet af foråret. Nørrebro Handelsforening, der også har blandet sig i debatten, har dog ikke hørt noget fra Københavns Kommune. Det er meget vigtigt, at også erhvervslivets holdning bliver taget med på råd.
Ritt: Løn til københavnske politikere
28. december 2005
Ritt Bjerregaard foreslår, at københavnske kommunalpolitikere får fuldtidsløn. Forslaget bliver dog afvist af Venstre og Dansk Folkeparti.
Nyt kvarterløft på Nørrebro
28. december 2005
Socialministeriet og Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune har afsat i alt 45 millioner kroner til byfornyelse af Indre Nørrebro. Byfornyelsen omfatter blandt andet en boldbane, en ny legeplads, cykelstier og en plads foran Simeons Kirke.
Metro alligevel ikke til Indre Nørrebro
28. december 2005
Bedst som vi troede, at Metroen skulle videreføres fra Runddelen til Stengade, er der opnået enighed med Frederiksberg, så Nørrebro må nøjes med tre stationer, Haraldsgade, Nørrebro Station og Nørrebros Runddel. Men det kommer til at gå 10 år
Afvisning på fri proces
28. december 2005
Handelsstandens Indkøbsordning (nu Afviklingsselskabet) har i første omgang fået nægtet fri proces mod Københavns Kommune. Afviklingsselskabet har protesteret mod denne afgørelse. Denne protest har bevirket, at man vil se på sagen nok engang.
Ingen skatterabat til indvandrere
28. december 2005

Regeringen vil ikke være med til særlige skatteordninger som belønning til de indvandrere, der kommer i arbejde. En rapport fra Roskilde Universitetscenter giver ellers 23 bud på, hvordan man kan hjælpe de mange indvandrere, som i dag er på kontanthjælp, ind i rigtige job.

Læs rapporten om indvandrere og integration på www.ruc.dk

Nyt våben mod ulovlig øl og sodavand
28. december 2005
Der florerer stadig store mængder af ulovlig øl og sodavand i de københavnske kiosker. Fra nytår må myndighederne tilbageholde de illegale drikkevarer, indtil importøren har betalt afgift og pant.
Musikscene i Nørrebroparken
28. december 2005
Et forslag fra Nørrebro Handelsforening om en musikscene i Nørrebroparken blev godt modtaget både af det nedsatte parkudvalg og af Københavns Kommune.
Små købmænd i klemme
28. december 2005
Små købmænd mærker nu Arlas kulde. De er tvunget til at købe dobbelt så meget af mere specielle mælkeprodukter ad gangen. Hos Arla siger man, at de skal spare en halv milliard kroner for at undgå, at landmændenes mælkepris falder.
Danskerne vil tidligere på pension
28. december 2005

Folk føler sig mentalt nedslidte, derfor går de tidligere på pension. Fra 1999 til 2004 er den alder, folk går på pension faldet til 62,3 år.

En ny meningsmåling viser, at hver tredje dansker drømmer om at trække sig tilbage, før de fylder 61 år. Kun 13 % vil vente til efter de er 66 år.

Samarbejde med politikere og partier
28. december 2005
Nørrebro Handelsforening sender i starten af det nye år en indbydelse til alle de nyvalgte politikere i regionen, hvor man tilbyder samarbejde og udveksling af erfaringer. Det er særlig arbejdsmarkedet og integration, der står højt på listen. De første møder med politikere og embedsmænd har allerede været afholdt.
Pres på byens p- pladser
28. december 2005

Byens julegæster tager bilen med sig, når de skal handle. Dette betyder ekstra pres på p – pladserne. Og i løbet af bare 14 dage har p – vagterne kradset 7,5 millioner kroner ind i kommunekassen.

Københavnerne har fået flere biler

Organiseret tiggeri på Strøget
28. december 2005
Strøget er blevet hjemsted for organiseret tiggeri. Hver mandag kommer en bus med zigøjnere. Efter en uge vender man igen næsen hjemad, for at blive erstattet af et familiemedlem. Cityforeningen er chokeret over Politiets passivitet i den forbindelse.
Cityring koster buslinier
28. december 2005
Passagerer og penge forsvinder, når Metro cityringen åbner.. I forhold til 2001 havde busserne i fjor mistet ca. 34,3 passagerer til Metroen, og det betyder stor fald i billetindtægter. Den nye overborgmester Ritt Bjerregaard har tidligere bebudet, at road pricing skal være med til at bidrage til den kollektive trafik.
To nye Nørrebro – bøger er udkommet
28. december 2005

Real Dania har udgivet bogen ”Til højre og venstre for Mimersgade”. Bogen bygger på 10 interviews med områdets beboere. Bogen kan købes hos Dansk Arkitekturcenters Boghandel på Christianshavn. Utrolig, at man ikke har fået en aftale med bydelens lokale boghandlere.

En anden bog, som kan erhverves i den lokale boghandel er Christoffer Jørgensen, Ej blåt til lyst”som er en underfundig og humoristisk bog fra og omkring Blågården 1660 – 1833.

Forfatteren er ansat som kulturvejleder på Assitens Kirkegård.. Den kan varmt anbefales til alle, der interesserer sig for lokalhistorie. Og det er der mange, der gør på Nørrebro. Forleden samlede et arrangement, som Handelsforeningen arrangerede med Lokalhistorisk forening og Stefans Kirken, 200 tilhører.

Ingen rabatkuponer i ny markedsføringslov
28. december 2005

Ministeren er på tilbagetog. Danskerne skal ikke til at klippe rabatkuponer. Forbuddet overlever, efter forhandlinger med oppositionen. Forbrugerrådet har påpeget at reklamebureauer er de eneste, der har gavn af rabatkuponerne.

Virksomhederne må også fremover sætte loft på, hvor mange eksemplarer af slagtilbud, du må købe.

Sønderjyder har brugt mest til julegaver
28. december 2005
Der ligger flest julegaver under træerne i Sønderjylland, og færrest under de københavnske juletræer. 38 % af københavnerne spenderer mere end 2.000 kr., mens tallet for sønderjyder er 54 %. Hver femte jyde bruger flere penge i forhold til sidste år.
Samarbejde med somalisk netværk
28. december 2005
Et somalisk projekt har netop modtaget 600.000 kr. til et iværksætterprojekt. Nørrebro Handelsforening sidder med i en styregruppe, der skal hjælpe dette netværk. I den forbindelse har foreningen medvirket i en tv – udsendelse om samarbejdet.
Mad koster mere for danskerne
28. december 2005

De nordiske konkurrencemyndigheder vil skabe mere konkurrence på fødevareområdet, det sker blandt andet ved at sikre

- Lige adgang til centre og strøg
- Bedre information til forbrugerne om kvalitet, så de ikke kun køber nationalt
- Koncentrationen i detailhandelen må ikke øges
- Lige adgang til butikshylden, således at fødevareproducenterne ikke må give rabatter med det formål, at holde andre ude.

Årsagen til dette, er at danske forbrugere har færre valgmuligheder på butikshylderne. Det gælder især mejerivarer, kød og drikkevarer.

Dankort – rekord
28. december 2005
Dankortet blev brugt 27,7 millioner gange de første 14 dage af december. Det er en stigning på 11 %. Det ser ud til at Dan – kort omsætningen for hele december slår alle rekorder.
Socialministeren i klemme
28. december 2005

Flere partier overvejer mistillidsvotum til socialminister Eva Kjer Hansen. En rapport fra Socialforskningsinstituttet fastslår, at de dårligst stillede har fået det dårligere. Socialministeren mener ikke, at dette er korrekt.

Nogle af organisationerne hævder, at man møder enlige mødre, der må klare sig for under 2.000 kr. om måneden

Ørestadsselskabet skal have hjælp udefra
28. december 2005

Hvis passagertallet i Metroen ikke stiger, kan Ørestadsselskabet ikke betale sin gæld, uden tilførsel af midler udefra.

Ifølge likviditetsbudgettet ventes Metroen i 2012 at betjene 78 millioner passagerer. I 2006 forventes omkring det halve antal.

Muhammed Aslam blev genvalgt
28. december 2005
Beboerne i Mjølnerparken har haft generalforsamling. Her blev Muhammed Aslam genvalgt med stemmerne 190 mod 60. Kræfter havde forsøgt, at styrte formanden, men det lykkedes som det kan ses, ikke.
www.norrebro.dk har slået rekorden
28. december 2005
14.500 besøgende på en måned, det er ny rekord. Hvis tendensen fortsætter vil 150.000 næste år følge med i Nørrebro Handelsforenings tanker, ideer og mange gøremål. Det er også glædeligt at medierne i stigende grad citerer fra hjemmesiden.
Den hollandske model
28. december 2005

Den hollandske model skal adopteres af Danmark. Det mener regeringen. Men hvad er den hollandske model? Indvandrerne skal dokumentere kendskab til hollandsk sprog og kultur. Det er alene tale om en mundtlig eksamen, der skal foregå på hollandsk. Flygtninges ægtefælle og børn er fritaget for testen. Det vil koste ca. 2.600 kroner at gå op til prøven, der vil tage tre kvarter. Testen skal foregå på en hollandsk ambassade eller konsulat uden for Holland.

Statsborgere fra en række lande fra for eksempel USA, Canada, Australien, New Zealand og Japan skal kunne få dispensation.

Nørrebro Handelsforening på virksomhedsturne
28. december 2005

Målet er at finde 100 virksomheder i København. De skal være med til at ansætte nydanskere. Det vil blive lagt vægt på at forankre viden om blandt andet trappetrinsmodellen, mentoordninger, praktikordninger, virksomhedsforlagt danskundervisning og løntilskud.

Det er Foreningen Nydansker, som er hovedaktør. Samarbejdet med Nørrebro Handelsforening indbefatter de små virksomheders forudsætninger for at bidrage til arbejdsmarkedsintegration af nydanskere og deres behov for assistance udefra.

Flere på passiv ydelse
28. december 2005

Om 30 – 40 år vil der være flere udenfor arbejdsstyrken til at modtage offentlige ydelser, end der vil være folk til at bidrage til velfærden. Skal der fremover være penge til dansk velfærd, peger Velfærdskommissionen på disse punkter, der ikke skal ses som konkrete løsningsforslag, men som emner til debat

- Pensionsalderen hæves
- Der skaffes 274.000 flere i arbejde
- Skatten sættes fra 2011 op med 8,5 procentpoint
- Der indføres egenbetaling på offentlige ydelser

Biler skal ud af Indre By
28. december 2005
6 ud af 10 københavnere vil have de bilfrie dage gjort til en permanent ordning i Indre By. Det viser en undersøgelse foretaget af Konjektur – Analyse.
Det økonomiske opsving i hovedstaden
22. december 2005
Ledigheden i Københavns Kommune er siden januar 2004 blevet reduceret med 1,2 procent-point, så der i dag er 6,2 procent ledige. Priserne på ejerlejligheder er steget med lidt over 30 procent over det seneste år. Det fremgår af en analyse fra Danske Bank, som har taget temperaturen på udviklingen af ledighed og boligpriser i København Kommune. Presseudtalelse fra Danske Bank
Analyse fra Danske Bank December 2005
21. december 2005
Når man bor eller færdes på Nørrebro, møder man tit begrebet ”Sharia”. Men hvad er Sharia? Ja, det er tale om, hvordan man skal fortolke en 1300 år gammel sag. I yderste konsekvens kan ”Sharia” være en hindring for en rigtig integration – især for kvinder. For mange muslimer er Sharia en lov, der hæver sig over grundloven.
Læs hele artiklen
Læs mere
21. december 2005
Nu skal der fokuseres på selvstændige etniske erhvervsdrivende inden for fødevarebranchen, samt kvinder af anden etnisk baggrund uden for arbejdsmarkedet. Ideen er at motivere kvinderne til at medvirke til, at der etableres en mangfoldighed af spisesteder og delikatesseforretninger, som sælger sunde og gode etniske madretter blandt andet take-away mad. I Nørrebro Handelsforening mener man, at dette også kan trække turister til.
Læs mere
Muslimske butiksejere fejrer da også jul.
21. december 2005

Årsagen til, at muslimske butiksejere ikke er med i julepynten, skyldes ikke deres religiøse tilhørsforhold, viser en ny undersøgelse. Desuden fejrer cirka hver anden muslimsk butiksejer på Nørrebro jul.

En gruppe antropologi studerende fra Københavns Universitet har foretaget en interessant undersøgelse om julepynt på Nørrebro.

Klik på nedennævnte links
Muslimske butiksejere fejrer da også jul
Julepynt på Nørrebro - Kvantitativt metodeseminar 2005

Nørrebro Handelsforening kan fylde en hel kirke
21. december 2005

Sammen med Stefans Kirken og Nørrebro Lokalhistoriske Forening bød Nørrebro Handelsforening på gamle historier fra Nørrebro. Det var noget beboerne kunne lide. Cirka 200 tilhørere strømmede til, og fyldte hele Stefans Kirken. Det er ikke sidste gang, man har lavet et sådant møde, lovede arrangørerne.

”Det er løgn” blev en tilhører ved med at råbe, da sekretær i Nørrebro Handelsforening, Uwe Brodersen, startede sit foredrag, om Det indeklemte København. Han blev gemmet ud af andre tilhører. Uwe fortsatte med den bloddryppende historie om barnemorderen fra Jægersborggade, og om mystikken på Assistens Kirkegården. Desuden fortalte han om den store interesse, der er for lokalhistorie.

Forinden havde præst i Stefans Kirken, Ivan Larsen fortalt om kirkens historie. Og også om, hvorfor man har inviteret en iman i kirken.

Formanden for Nørrebro Lokalhistoriske Forening fortalte om Lygten Kro, om Blågården og om Heegaards mange aktiviteter. Men også om Alderstrøst, voldene, byggeboomet og Store Ravnsborg.

I pausen var Nørrebro Handelsforening vært for julegløck og brunkager.

Næste gang man kan høre foredraget ”Fra urtekræmmer til shawarmabar” i sin fulde længde bliver den 9. januar i Lundtoftegade 87. I øvrigt bliver det 31. gang, dette foredrag bliver afholdt.

15. december 2005
1. december 2005
I næsten 4 år har den eksisteret – købeloven. For mange er den stadig lige indviklet. Indslusningsperioden er vel også forbi.
Læs mere
1. december 2005
1. december 2005
Hvor er ideologien?
Er Borgerrepræsentationen et stort Tag selv bord? og hvordan skal erhvervslivet kunne tage det, der foregår inde på Rådhuset, alvorligt?
Læs mere
1. december 2005
De danske banker skovler penge ind - (og det har de lov til) - og Detailhandelen bidrager til bankernes rekordoverskud
Læs mere
1. december 2005
Der sættes spørgsmålstegn ved indvandrernes vilje til at arbejde - men er det rigtigt?
 • Er det altid - en god integration at finde arbejde?
 • Er det ikke snarere vores arbejdsmarked, det er galt med?
 • Og har vi et opdelt arbejdsmarked, hvor nydanskerne kan få det arbejde, danskerne ikke gider?
 • Tager den nye lov hensyn til indvandrernes medbragte kundskaber?
 • Hvorfor fremmer den nye lov ikke uddannelse af indvandrere?
Læs artikel
Læs mere
1. december 2005

Post Danmark fortæller, at de har udvidet deres service, men har de egentlig det?

Er det ikke dobbeltporto? Vi får jo egentlig kun den service, vi har krav på?


Læs mere
Juleudsmykning
1. december 2005

Nørrebro Handelsforenings loppemarked, Nørrebro Handelsforening og et par medlemmer har sponseret et juletræ på Runddelen.

Ligeledes er 21 butikker mellem Runddelen og Stefanskirken gået sammen om at betale 6 julekæder.

Handelsforeningen har bidraget med en støtte annonce i Lokalavisen for Nørrebro og Nordvest, ligesom man har tilbudt de 21 butikker gratis annonceplads på www.norrebro.dk indtil 1. januar 2006

De 21 butikker er klik her

Hvorfor ikke ”Jobexpres” i Mjølnerparken?
28. november 2005

Nørrebro Handelsforenings forslag om oprettelse af en slags jobformidling i Mjølnerparken blev afvist af embedsmænd i forbindelse med ideer til Områdefornyelse Mimersgade, med begrundelsen ”Det har vi prøvet før”.

Jobexpres er et målrettet jobcenter til nydanskere. I Høje Taastrup har centret skaffet 250 nydanskere i arbejde. Leder af Jobexpres, Ahmed Nihrane siger til Ritzau, at man skal passe på mytedannelser.

 • nydanskere kan få job
 • højtuddannede nydanskere behøver ikke at køre taxa
 • kvinder med indvandrerbaggrund kan godt finde arbejde
Spilleautomater i vækst
28. november 2005
På mindre end et år er der opstillet 2.000 nye spilleautomater i hovedsagelig økonomisk skrantende kiosker og nærbutikker. I 2002 var der opstillet 14.450 spilleautomater. Ved udgangen af oktober var tallet steget til 21.800.
Facader – Handelsforeningernes ansvar?
28. november 2005

Til ”Det Danske Bogmarked” siger Peter Olesen vedr. facader.

”Efterhånden er politikerne mere fremme i skoene end for eksempel handelsstandsforeninger, som vel egentlig er dem, der burde være det, og tidligere var det bevaringsforeningerne, der var mest aktive”.

Store arbejdspladser ansætter nydanskere
28. november 2005
Nye tal fra IFKA viser, at 68 – 86 % af de store arbejdspladser med 200 eller flere ansatte har haft erfaringer med nydanskere. Kun 31 – 53 % af arbejdspladser med 1- 9 ansatte har haft en nydansker i staben.
Rekordjul
28. november 2005
Dansk detailhandel er rustet til en rekordjul. Ny elektronik, luksusgaver og oplevelser er hits. Forbrugertilliden er i top. DHS forventer, at omsætningen vil lande på 8,5 milliarder kroner.
Rekord- omsætning i City
28. november 2005
Butikker og stormagasiner i Indre By oplever i øjeblikket et sandt omsætningsboom. Der meldes om omsætningsfremgang på 15 %. Butikkerne i centrum omsætter årligt for 6 – 8 milliarder kroner, og stik mod forventningerne har Fields og Fisketorvet ikke betydet en omsætningsnedgang.
Dele af Nørrebroparken´s renovering bliver forsinket
28. november 2005

Dele af Nørrebroparkens store renoveringsprojekt bliver forsinket, idet en dækhandlers lejemål først udløber ved udgangen af 2008. Desuden er denne grund og en anden stærk forurenet.

En motionsbane for ældre i parken er pludselig dukket op som et ønske. Desværre kan dette ikke imødekommes.

Kataloger bestemmer julegaverne
28. november 2005
Årets julekataloger har afgørende betydning for, hvad danske børn ønsker sig i julegave. Det er indholdet af katalogerne og TV – reklamerne, der kommer på ønskelisten, og ikke det børnene reelt ønsker sig. Det viser en undersøgelse foretaget af Institut for Dansk Detailhandel,
Miljøzone redder liv
28. november 2005

En ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at det koster samfundet 66 milliarder kroner årligt i 6 år, at sætte partikelfiltre på alle tunge køretøjer.

Den sparede samfundsgevinst i sporede dødsfald og hospitalsudgifter løber op i 160 milliarder kroner årligt. Yderligere to modeller er undersøgt.

Justitsministeren mener, at Københavns Kommunes ansøgning om miljøzoner er for omfattende. Miljøministeren ser gerne en miljøzone, der er mindre, end den Københavns Kommune har skitseret.

Se referat af møde med Connie Hedegaard klik her

Se kommentar fra Vinnie Berntson Klik her

Dansk Økonomi i Topform
28. november 2005
Dansk økonomi er i topform, siger Dansk Industri. Der er skabt 33.000 flere arbejdspladser de sidste 10 år. Arbejdsløsheden falder fra 5,5 % i år til 4,5 % i 2007. Eksporten er steget kraftig, og privatforbruget stiger med 3,5 % næste år. Danske Bank spår en vækst på 2,5 %, mens Nordea siger 2,4 %
Vrede mod ny by – inddeling
28. november 2005
Politikerne i København diskuter i øjeblikket, om de nuværende bydele skal reduceres til 10 eller 8.Blandt lokale foreninger og aktivister, er det ikke den store begejstring for dette forslag. Således har Områdefornyelse Mimersgade nedstemt et forslag om at forene Ydre og Indre Nørrebro.Politikernes forslag til nye bydele med angivelse af befolkning.
 • Det Centrale område 41.159
 • Østerbro 77.638
 • Vesterbro/ Kongens Enghave 50.664
 • Valby 46.113
 • Vanløse/ Brønshøj – Husum 76.177
 • Nørrebro 72.161
 • Bispebjerg 39.658
 • Amagerbro 95.374
Enhedslisten: 27.000 kilometer cykelsti for en havnetunnel
28. november 2005

Alle Borgerrepræsentationens partier med undtagelse af SF og Enhedslisten går nu ind for en havnetunnel. I år 2045 vil biltrafikken være steget med 36 %, med tunnelen 40 %, dog mest under jorden.

At bruge så mange milliarder kroner på at få biltrafikken til at stige med 4 %, virker absurd. Vi kunne få mere Metro, 130 kilometer letbane eller 27.000 kilometer cykelstier for de penge, siger Mikkel Warming fra Enhedslisten.

Ørestadsselskabet sælger mange grunde
28. november 2005
Ørestadsselskabets kvartalsrapport viser, at salget af grunde nu opvejer de økonomiske konsekvenser af færre passagerer i Metroen end ventet. Resultatet viser en forbedring af resultatet i forhold til 2004 på 615 millioner kroner.
Indvandrerkvinder har iværksætter – gen
28. november 2005
EVU har foretaget en såkaldt særkørsel, der viser, at flere indvandrerkvinder driver deres egen virksomhed end dansk fødte kvinder. Tallet er 5,2% mod 3,6 %
28. november 2005
Mød op til en festlig aften, med julehygge i pausen
MANDAG DEN 5. DECEMBER KL. 19.00
Læs mere
Kvinder med indvandrerbaggrund ikke til rådighed
28. november 2005
48.979 kvinder med indvandrerbaggrund står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Det viser tal fra en rapport, integrationsministeriet lige har fået ind af døren. Rapporten placerer skylden hos ægtemænd, men også socialrådgivere bærer en del af skylden.
Dårlig valgkamp af Søren Pind
28. november 2005
Hele 53,3 % af i alt 1.125 adspurgte mener, at Søren Pind har svækket den kommunale valgkamp. Kun 17.3 % af Venstres vælgere mener, at Søren Pind har gavnet Venstres valgkamp. En Internet baseret spørgeskemaundersøgelse foretaget af Instant – Answer har fundet ud af disse tal.
Mægler i konflikten med Mjølnerparken
28. november 2005

Overborgmester Lars Engberg har indsat Jesper Langebæk som mægler i konflikten mellem Mjølnerparken og Styregruppen i Områdefornyelse Mimersgade. Mjølnerparken føler sig forbigået i de omfattende planer, selv om 80% af byfornyelsesprogrammet kommer til at foregå i eller lige omkring beboelsen. Desuden er Mjølnerparkens krav, at der sker noget på det personalemæssige område.

Se Mjølnerparkens presseinformation Læs presseinformation fra Mjølnerparken

Se Nørrebro Handelsforenings presseinformation Læs mere

38.000 ikke tilmeldt AF
28. november 2005
38.000 fuldt arbejdsdygtige får kontanthjælp uden at være tilmeldt Arbejdsformidlingen. Ifølge DA´s medlemsblad Agenda, svigter kommunerne deres ansvar.
Brug www.virk.dk
28. november 2005
Vidste du, at der på virk.dk er 1.200 offentlige blanketter til 30 offentlige myndigheder. På den side kan der også foretages indberetninger til det offentlige.
ISO i problemer
28. november 2005
Hvis ikke de 12 supermarkeder i ISO- koncernen begynder at tjene penge, kan ISO vinke farvel. ISO har tabt 200 millioner kroner over fem – seks år. Dagrofa, der ejer ISO leder efter en udenlandsk investor.
Stadig brug for kassedamer
28. november 2005
Danske supermarkeder bliver ikke kasseløse, inden for de næste mange år, forlyder det fra Dansk Supermarked, Coop Danmark og ISO. I sidstnævnte butikskæde har man dårlige erfaringer med kasseløse ekspeditioner.
Erhvervsfaglig uddannelse er vigtig
28. november 2005

Kun 5 ud af 100 kvinder mellem 20 og 30 år med ikke vestlig baggrund har afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse.Tallene for danske kvinder er 25.

Tallene for døtrene er 18.

Når de har afsluttet deres uddannelse er mulighederne næsten lige så store som deres danske medsøstre. Det viser tal fra Rockwoolfondens Forskningsenhed.

Hvad er Kalifat
28. november 2005
Den nye integrationslov påbyder ellers alle nye indvandrere til at skrive under på, at de vil respektere grundloven og demokratiet. Hvis de så senere støtter Hitzb ut-Tahrir, har de vel brudt den kontrakt, de har underskrevet? Og hvad sker der så? Hvor langt går ytringsfriheden?
Læs om kalifat
DSK: Momsen på frugt og Grønt bør afskaffes
28. november 2005

Momsen på frugt og grønt bør afskaffes. Det mener DSK, som et led mod fedme epidemien.

Afskaffelsen vil koste Staten 2 milliarder kroner, men give danskerne et sundere liv. Halvdelen af danskerne vil købe mere grønt, hvis det bare blev billigere.

Konservative cyklevisioner
28. november 2005
De Konservative har cykelvisioner. Om fem år skal halvdelen af al trafik foregå på cykel. I dag er det en tredie del.På Nørrebrogade er det oplagt, at samle cykeltrafikken i et tovejskørende cykelområde. Det skal ligge i den ene side af vejen, siger Mogens Lønborg til JP København.
Ørestadsselskabet risikerer tab på 200 millioner kroner
28. november 2005
En strid mellem HUR og Ørestadsselskabet, kan koste sidstnævnte, 200 millioner kroner. Det er transportministeren, der skal afgøre sagen, og her har striden ligget i godt et år. Ministeren har dog tidligere udtalt, at han holder mest til HUR`s udlægning af sagen.
Kundetilfredshed størst hos Dansk Supermarked
28. november 2005

Dansk Supermarked slår Coop Danmark på kundetilfredshed. Også Superbest slår Coop.

Netto er gået frem i kundetilfredsheden inden for discount.

Fælles service – regler
28. november 2005
Fælles EU – regler for serviceydelser er på vej. 1,600 ændringsforslag har udvalget gennemgået. Dog gælder egne landes regler stadig, når det drejer sig om løn, arbejdsvilkår, sundhed og sikkerhed.
Mere Metro til Nørrebro
28. november 2005
Mere Metro til Nørrebro – ikke mere Metro til Frederiksberg. Sådan lyder kampråbet på Københavns Rådhus, efter at forhandlingerne med Frederiksberg er gået i hårdknude. Alt tyder på at den kommende Metro – ring kommer til at gå fra Nørrebros Runddel til Stengade.
Stadig kæmpesalg af ulovlige sodavand
28. november 2005

25 % af det samlende grænseindkøb af øl og sodavand sker med henblik på illegalt videresalg i Danmark. Hvert år henter danskerne 400 millioner liter syd for grænsen. I forvejen køber danskerne 1/3 af deres forbrug syd for grænsen.

De Samvirkende Købmænd vil have hævet afgiften på cigaretterne, og bruge disse penge til at fjerne sodavandsafgiften, for at komme problemet til livs.

Handelen foregår fortsat fra kiosker og grønthandlere, men selve udleveringen af varerne er flyttet til lyssky handler i baggårde og fra varebiler.

Kritik af Integrationslov
28. november 2005

Kommunernes Landsforening, LO og Dansk Socialrådgiverforening klager over den nye Integrationslov. Problemet er, at der ingen mulighed er for at klage, når man først er blevet placeret i en match – gruppe. Dette har betydning, hvis man skal have udbetalt kontanthjælp. Med den nye lov, er der mulighed for at fjerne kontanthjælpen for alle, der er placeret i match – grupperne 1 til 4.

Hvis et ægtepar ikke har arbejdet 300 timer fordelt på 2 år, mister de kontanthjælpen.

Beskyttelse af børn og unge
28. november 2005

Forbrugerministeren vil beskytte børn og unge med en ny markedsføringslov. En reform af markedsføringsloven pålægger erhvervslivet, at tage særlig højde for børn og unge´s modtagelighed og sårbarhed.

Det skal være grænser for, hvor langt man kan gå, siger Lars Barfod.

Hvorfor gradbøjer journalister sandheden?
28. november 2005
Efter at repræsentanter for Nørrebro Handelsforening brugte over 4 timer i en vandring rundt på Nørrebro med en journalist og en fotograf fra Politiken, fremkom der en flot 1 ½ sides artikel, hvor mange af Handelsforeningens ideer fremkom. Men forleden kunne man så i selv samme blad læse følgende;
Nørrebro
Det er først og fremmest de selvstændige (omkring 5 % af københavnerne) og de udsattes (10 – 15 %) bydel. Nørrebro er blevet meget etnisk, hvilket skaber et godt og anderledes forretningsliv, og på en positiv måde, sættes hele byens tolerance på prøve. Men frygten for kriminalitet gør, at folk holder sig væk fra kvarteret omkring Blågårds Plads, og i en godt designet by er det vigtigt, at alle har adgang til alle områder. På Sankt Hans Torv er segmentet det samme som på Halmtorvet.

Det er særlig bemærkningen om Blågårds Plads, der falder i øjnene. Kriminaliteten er her hverken større eller mindre end i andre dele af København. Og særlig på denne plads foregår der et hav af aktiviteter, der binder beboerne sammen.

Dette fortalte Handelsforeningen også da man var på vandring med den omtalte journalist.

Se Nørrebro for jyder og journalister Klik her

Dårlig rådgivning af unge
28. november 2005

Unge skal rådes til at søge praktikplads inden for de brancher, hvor mulighed for beskæftigelse er bedst. Det vil reducere manglen på praktikpladser væsentlig, viser en ny undersøgelse fra DA.

DA påpeger, at vejledningen af de unge skal ændres.

Gode muligheder for praktikplads

 • finansuddannelsen
 • bagerkonditor
 • Redder
 • Detailslagter
 • Værkstøjsmager
 • Industrioperatør
Ringe mulighed for praktikplads
 • Beklædningshåndværker
 • Data- og Kommunikation
 • Dyrepasser
 • Mediegrafikker
 • Elektronik og svagstrøm
 • Teknisk designer
Stefansgade omlægges
28. november 2005
En omlægning af Stefansgade vil koste 3,8 millioner kroner. Planen indeholder blandt andet
 1. Cykelrutens krydsning
 2. Forskønnelse og forbedring af opholdsmuligheder
 3. At skabe sammenhæng i hele gaden ved hjælp af belysning
Opklaringsprocenten er for lille
28. november 2005

DHS (Dansk Handel og Service) er trætte af politiets lave opklaringsprocent af røverier og vil have mere tv – overvågning uden for forretningerne.

En stor opklaringsprocent vil også have en præventiv virkning. Man vil gerne have samme opklaringsprocent som hos bankerne. Kun hver anden røveri mod butikker bliver opklaret.

Bane Danmark i vanskeligheder
28. november 2005
De fejl, der i august førte til hastighedsnedsættelser på jernbanen mellem Århus og København, var langt mere alvorlig end først antaget. Der var strækninger, hvor hastigheden burde have været sat til 40 kilometer i timen på grund af skinnernes tilstand. En s- togs strækning burde have været fuldstændig lukket.
Er ”matchingen” rigtig?
28. november 2005
ISS vil meget gerne ansætte folk fra Match 4, men ikke alle fra den gruppe kan bruges. Ifølge ISS havde man problemer med
 • dårlige sprogkundskaber
 • nedslidte
 • misbrugsproblemer
 • psykisk afvigende
Statsministeren har ellers ment, at alle i denne kategori kunne få job.
Dårlige pølser i Sønderjylland
28. november 2005
Fødevareregion Sønderjylland kommer med en foruroligende melding. 43 % af de kontrollerende pølser havde for mange bakterier og 9 % var direkte uegnet til menneskeføde.
Journalister - Husk research
28. november 2005

Og endnu engang, også i Politiken, en historie, der ikke holder. Vi citerer.

På Nørrebrogade er der for tredje år i træk, må det være, vist sig umuligt for handelsstandsforeningen, at få økonomisk opbakning til juleudsmykning af gaden.

1. Det hedder ikke Handelsstandsforening, men Handelsforening.

Journalister og andre kan finde yderligere oplysning i bogen Nørrebro Handelsforening gennem 110 år. I øvrigt en oplagt julegaveide, for alle, der interesserer sig for lokalhistorie. Bogen forhandles af

Stenberg's Bog og Ide
Nørrebrogade 163
2200 København N

2. Det er ikke Nørrebro Handelsforening, der indsamler penge til juleudsmykning. Det er Kjøbenhavns Julebelysning.
Der kommer lidt jul på Nørrebro, nemlig juletræ på Runddelen og julekæder fra Runddelen til Stefanskirken
Masser af kopivarer i omløb
28. november 2005
Myndighederne konfiskerer i dag omtrent 10 gange så mange kopivarer som i 2003. Straffen for at handle med kopivarer er overraskende lav. Markedet i dag, har et helt andet topprofessionelt og velorganiseret omfang.
Den lille købmand taber markedsandele
28. november 2005

1.383 købmandsstyrede supermarkeder har stille og rolig tabt markedsandele, siden den første Føtex dukkede op i 1960.

Dansk Supermarked er gået fra en markedsandel fra 0 i 1960 til 30 % i dag.

Det er tvingende nødvendigt, at etablere sig i kæder som Spar, Superbest og Merko, for at kunne overleve. Man regner med, at der kun er 75 købmænd i Danmark, der ikke er med i et egentlig kædesamarbejde.

TOP – 10 – Selvstændige Købmænd

 1. Super Best 9.567 millioner kroner
 2. Rema 1000 2.902 millioner kroner
 3. Spar 2.788 millioner kroner
 4. Dagrofa S-gros 2.100 millioner kroner
 5. Super Spar 1.433 millioner kroner
 6. ISO 1.375 millioner kroner
 7. Aktiv Super 1.313 millioner kroner
 8. Kvik Spar 1.194 millioner kroner
 9. Merko 1.039 millioner kroner
 10. Dreisler Storkøb 880 millioner kroner
Problemer med gårdsanering
28. november 2005
Problemer er opstået i forbindelse med gårdanlægget ”Lundtoftegården” i Nørrebrogade. Forudsætningen for gårdsaneringen er nedrivning af et garageanlæg, men det vil ejeren ikke. I yderste konsekvens, kan det blive tale om en ekspropriation.
Danske Bank tjener masser af penge
28. november 2005
Danske Bank har tjent over ni milliarder kroner i første til tredje kvartal i år. Banken venter nu et resultat for hele 2005, der er hele 25 % bedre end sidste år. I 2004 tjente banken 13 milliarder kroner.
Færre passagerer med Metro
28. november 2005
Antallet af passagerer på den nuværende Metro er 40 % under den oprindelige prognose. Dette faktum bekymrer en række politikere i forbindelse med planlægning af den kommende Metro. Her skal billetindtægterne betale halvdelen, cirka 6,5 milliarder kroner. Det kræver, at der hvert år rejser 100 millioner passagerer med den nye Metro.
Ny Dankort – lov
28. november 2005
Dankort A/S har tidligere meddelt, at der fra 1. januar 2006 gælder en regel om, at der kun må installeres nye PIN – kortterminaler, der kan læse Dankortets chip, og at brugte PIN – kortterminaler kan anvendes indtil 30. juni 2010.
Medlemstilgang
28. november 2005

I øjeblikket mærker Nørrebro Handelsforening en medlemstilgang, som man ikke har oplevet i årevis. Glædeligt er i den forbindelse, at også etniske butikker er begyndt at melde sig ind.

Formanden for Nørrebro Handelsforening, Johnny Beyer tilskriver interessen, foreningens mange aktiviteter og ytringer i medierne.

Kulturhuse fusionerer
28. november 2005
Nørrebros tre kulturhuse vil slå sig sammen i Det Gamle Sankt Joseph Hospital i Griffenfeldsgade. Fusionen skal ske for at få større rammer og flere penge til aktiviteter. Planerne møder politisk velvilje.
Hvorfor tager man bilen ?
28. november 2005
Forbrugerbladet Tænk er kommet med en række argumenter. Vi plukker et par ud.
Tid er penge Det tager længere tid med det offentlige Buspriserne Fra 1980 – 2005 steg buspriserne med 390 %. De øvrige varer i samfundet steg med 155 %. Det blev 38 % billigere at købe bil i forhold til andre varer i samfundet. Forstyrrelser Det er stressende, at køre i bus eller tog, grundet mobiltelefoner, og overfyldte tog og busser. Masser af motorvej Danmark ligger i top med hensyn til antal af flest kilometer motorvej pr. indbygger Du bestemmer selv Du bestemmer selv, hvornår du vil køre. Du bestemmer også selv, hvilken vej, du vil køre.
Negativ stemning stiger
28. november 2005
Mere end hver fjerde dansker ser negativt på muslimske indvandrere efter anholdelse af syv personer, der er anklaget for terror. Dette fastslår en meningsmåling som Urban har fået foretaget.
Opfordring til at boykotte demokratiet
28. november 2005
Glem alt om demokrati og grundlov. Det er Allah´s bud og Sharia – lov. Der gælder. Sådan var budskabet, da Hitzb ut Tahrir holdt årsmøde i Nørrebrohallen.Krigen mod terror er en krig mod Islam, uanset hvor vi muslimer befinder os, sagde Hitzb Ut Tahrir´s talsmand, Fadi Abdullatif. Demokrati er kilde til usikkerhed og ustabilitet. Det er ingen anden lovgivning end Allah.Under mødet kunne deltagerne købe T–shirt med påskriften We hate them, and they hate us. (Vi hader dem, og de hader os).
Svært for butiksansatte med børn
28. november 2005
HK Aabenraa har spurgt 241 butiksansatte med børn under 15 år, om arbejdstider og børnepasning. Vi har sakset i HK – Handelsbladet.
 • 55 % svarer, at pasningstilbudene ikke dækker deres behov på hverdage
 • 42 % har behov for, at daginstitutionerne har åbent om lørdagen
 • 133 overvejer, at skifte erhverv. De har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen.
 • 39 % får hjælp af ægtefællen med børnepasning
 • 12 % bruger barnepige
 • 39 % får hjælp af bedsteforældre, store søskende, venner eller anden familie
24. november 2005
Læs Miljøborgmester Winnie Berndtson kommentarer til Miljøministerens indlæg på cafemøde i Nørrebro Handelsforening
Læs mere
23. november 2005
Hvorfor kan jeg ikke gå ud og købe god sund tyrkisk mad i en forretning, når jeg ikke har tid eller lyst til at lave maden selv?
Læs holdningen hos en af vore medlemmer
Læs mere
Stor interesse for erhvervsmøde
22. november 2005
Cirka 85 mennesker mødte op til erhvervsmøde arrangeret af Danske Bank og Nørrebro Handelsforening. Glædeligt var det, at en tredjedel af de fremmødte var nydanskere.
Læs reportage fra mødet
Se annonce om julen og andre aktiviteter fra Nørrebro Handelsforening
22. november 2005
21. november 2005
Læs notat fra Danmarks Handelstandsforeninger
Læs mere
Julen har det svært i København
21. november 2005
For dyrt. Sådan lyder det fra flere og flere forretningsdrivende i de københavnske kvarterer, når snakken falder på julepynt. Det betyder, at færre og færre kvarterer vil få den ellers så traditionelle juleudsmykning i gaderne. Det ærgrer blandt andre Sven Grønsund, der er formand for Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger og Vanløse Handelsforening. Han peger på, at Københavns Kommune burde følge Frederiksberg Kommunes eksempel og give støtte til julepynten. Det kunne ifølge ham ske ved, at kommunen lod nogle af de penge, den fik ind via stadeafgifterne, gå tilbage til forretningslivet, som så skulle bruge disse penge til udsmykningen.
14. november 2005
Har vist virksomhederne vist det sociale ansvar?
Udsendes 13. november 2005 Butikker viser samfundssind
”Her har virksomheder vist det sociale ansvar, som Ritt Bjerregaard efterlyser udtaler Johnny Beyer, formand for Nørrebro Handelsforening og tilføjer endvidere at Overborgmesterkandidatens forslag er såmænd udmærket, men kommer ikke til at fungere i praksis – idet virkeligheden nemlig er en anden.”

Læs mere
Læs mere
Skrivelse fra advokaten til Københavns Kommune
14. november 2005
Læs skrivelse fra advokaten til Københavns Kommune om retssagen mod Københavns Kommune -
Klik her
Se oversigt over bilag i retssagen mod København
7. november 2005
Nørrebro Handelsforening skal dybt beklage, at afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken ikke mere deltager aktivt i Områdefornyelse Mimersgade.
Læs presseinformation fra Mjølnerparken
Læs mere
7. november 2005
1.300 butikker kan bydelen mønstre. De fleste bittesmå, men tilsammen har de en omsætning på 3,4 milliarder kroner. Halvanden gange Fields. En ganske pudsig kommentar, fordi i 1920érne var Nørrebro faktisk Danmarks Indkøbsmekka nr. 1. Mon man stadig er det? Hvis vi ikke er det i ren omsætning, så er vi det i mangfoldighed og oplevelse.
Læs mere
7. november 2005
Nørrebro Handelsforening havde torsdag den 10/11 inviteret medlemmerne til et lille hyggeligt valgmøde på Café Globen. Der var mødt ca. 20 tilhørere op, og de fik alle en positiv oplevelse både af Miljøminister Connie Hedegaard og af Benedikte Kiær, der er de konservatives spidskandidat til Region Hovedstaden.

Hvor Miljøministeren opfordrede København til at komme i gang med forsøget om miljøzoner.
Læs mere
1. november 2005
Heller ikke i år bliver det til juleguirlander over Nørrebrogade. Butikkerne raser, og det går ud over Nørrebro Handelsforening. De mener simpelthen, at det er foreningen, der skal betale. Nørrebro Handelsforening, Foreningens Loppemarked og nogle medlemsbutikker arrangerer dog et juletræ med julemand m.m. på Runddelen.
Læs om Jule loppemarked på Nørrebro
Læs mere
Fyrværkeri
1. november 2005
Regeringen har fremsat forslag til ændring af fyrværkeriloven og beredskabsloven. Detailsalg af fyrværkeri vil fremover kun være tilladt i december måned, og fyrværkeriet må kun anvendes i perioden fra 1. december til 5. januar. En lovændring vil betyde, at det fremover ikke længere vil være politiet, men kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), der skal give butikkerne tilladelse til at opbevare fyrværkeri. Forslaget vil desuden medføre en række stramninger af reglerne for opbevaring, håndtering og klassificering af fyrværkeri. Reglerne forventes vedtaget til ikrafttræden den 14. november i år. Beredskabsmyndighederne arbejder i øjeblikket på vejledninger til de nye regler.
Læs det nye medlemsblad fra foreningen Nydansker
28. oktober 2005

Klik her


Besøg foreningen Nydanskers Hjemmeside

40% flere biler på Nørrebro
28. oktober 2005
Danskerne har atter fået appetit på køb af ny bil. Efter, at bilsalget i 2003 nåede det laveste niveau i 10 år, steg bilsalget med 34% i 2004, og fremgangen ser ud til at fortsætte. I 1. kvartal i år var bilsalget på landsplan 33% højere end på samme tid i 2004 – og den positive tendens ser ud til at fortsætte året ud.

Bilsalget stiger også kraftigt på Nørrebro. I løbet af det seneste år er salget af nye biler steget med næsten 40 procent.

Der er solgt 352 nye biler til indbyggerne på Nørrebro siden april 2004.

Der ventes, ligesom på landsplan, yderligere fremgang i bilsalget på Nørrebro i år.
Samarbejde med Det somaliske netværk
28. oktober 2005
I det Nørrebro Handelsforening støtter alle initiativer for styrkelse af selvstændighedskulturen i Danmark har vi indgået en samarbejdsaftale med Det Somaliske Netværk i Danmark.

Læs samarbejdes aftale
Læs ansøgningsskema til Socialfonden
28. oktober 2005
Mange mindre, mellemstore og større bymidter ud over landet vil kun i begrænset omfang markere sig med flere fælles søndage med søndagsåbent resten af året end sidste år. Det er det billede, der lige nu tegner sig
Læs mere
28. oktober 2005
Det er vel ikke uvæsentligt, når man tænker på at butikker i Indre By under forsøget med bilfrie dage har mistet mellem 20% og 30% i omsætning. Bilfrie dage må i fremtiden arrangeres så det ikke rammer de erhvervsdrivende
Læs mere
26. oktober 2005
En levende by, er en by med forskellighed. Nærhed, varer og aktiviteter hører sammen. Et levende og attraktivt shopping miljø, der indbefatter mange mindre detailhandlere.
Læs artikel
Læs mere
26. oktober 2005
Risikobetonede områder defineres ud fra to kriterier
 • Mere end 40 % af beboerne i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst
 • Mere end 30 % er indvandrere fra såkaldt ”mindre udviklede lande"

Læs mere
26. oktober 2005
SSH, (Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger) præsenterer mesterlære – projektet på Ungemessen den 17. / 18. November i Nørrebrohallen. Projektet blev egentlig fostret af Nørrebro Handelsforening.
Læs mere
Læs mere
26. oktober 2005
Læs redaktøren af www.norrebro.dk oplevelser som cyklist i København.
Læs mere
26. oktober 2005
Nørrebro Handelsforening har i årevis, argumenteret for en havnetunnel. Den er dyr, ingen tvivl om det. Men den vil løse trafikproblemerne i Indre By, og måske også i brokvartererne.
Læs mere
Læs mere
Kritik af Fogh
26. oktober 2005
Erhvervslivet savner reformer, der sænker skatten på arbejde. Fogh er for passiv og fralægger sig ansvaret for et holdbart velfærdssamfund, lyder kritikken. Fagbevægelsen mener, at det lyder hult, når regeringen efterlyser praktikpladser, efter at de selv har fjernet dem.
Hashklub i retten
26. oktober 2005
Politiets indgreb mod hashklubben i Guldbergsgade, har gjort ejeren så utilfreds, at han nu som den første udlejer, i den slags sager, har anlagt sag mod politiet. Han mener, at politiets forbud mod, at opholde sig i nærheden af hans ejendom er årsag til, at han ikke kan få genudlejet sine lokaler. Han ville hellere en gerne af med sine tidligere udlejere. Hver gang han satte lejen op, fik han ødelagt et par biler (han er mekaniker)
Passagerer mangles stadig i Metro
26. oktober 2005
8 millioner passagerer kommer det til at mangle i den Københavnske Metro i forhold til prognoserne for 2005. Det positive er, at 98 % af samtlige tog, nu går til tiden.
Butikker bruges til check
26. oktober 2005

Mange butikker oplever, at kunderne checker varerne i butikkerne, hvorefter de går hjem og bestiller varerne via Nettet.

Denne tendens vil Dansk Handel og Service have ændret. Nettet skal bruges til detailhandlernes fordel

DSB – erstatning – til nogle
26. oktober 2005
Forbrugerrådet og DSB er blevet enige om, at forsinkelser skal give erstatninger, men DSB vil kun give til dem, der er over 1 time forsinket. En undersøgelse fra Forbrugerrådet viser, at 29 % af danskerne fravælger toget på grund af forsinkelser.
Sagen om Ungdomshuset udsat
26. oktober 2005
Ankesagen i striden om Ungdomshuset er foreløbig udsat til foråret. Landsretten har meddelt, at de ikke har mulighed for at gennemføre sagen tidligere. Stadfæster Landsretten, Byrettens dom, risikere Københavns Kommune, at blive trukket ind i sagen, da brugerne mener, at den har overtrådt sine løfter, om at finde et andet hus til de unge.
Mere kan gøres for at bekæmpe sort arbejde
26. oktober 2005

Sort arbejde koster hvert år Statskassen 13 – 21 milliarder kroner. Statsrevisorerne foreslår, at de 50 love på området, forenkles. Man mener, også at udveksling af oplysninger bland offentlige myndigheder, vil føre til en bedre bekæmpelse. Men der skal også en holdningsmæssig ændring til i befolkningen. Tre ud af fire håndværkere bliver jævnlig spurgt, om de vil arbejde sort.

Rigsrevisionen udtaler dog, at kun få sager fra Told og Skats kontrolaktioner i 2002 og 2003 er færdigbehandlede, ligesom 44 % af Told og Skats ansvarssager har været under behandling i mere end 12 måneder. Ofte bliver sagerne frafaldet inden domsafsigelse grundet forældelse

Hvor mange kan/vil arbejde?
26. oktober 2005
I maj måned var der 156.000 ledige, men også 14.000 jobs, der ikke var besat. Det viser en undersøgelse Rambøll Managment har gennemført. I foråret søgte 20 % af de private virksomheder forgæves efter arbejdskraft. Beskæftigelsesministeren vil fremover have, at de ledige skal tjekkes hver tredje måned. Socialdemokraterne mener, at problemet er, at systemerne ikke kan få matchet de ledige, med de job, der er. Men spørgsmålet er, om den nuværende lovgivning fungerer?
 • I dag er det kun halvdelen af de ledige, der får udarbejdet en job plan inden for 12 måneder.
 • Kun tre ud af ti ledige får afholdt den lovpligtige samtale efter tre måneder til tiden.
Dansk Industri henviser til Danmarks Statistik, der påpeger, at hver 4. ledige ikke reelt står til rådighed.
Coop Danmark i fremgang
26. oktober 2005

I løbet af de første 8 måneder er Coop s samlede omsætning vokset med 600 millioner kroner. Desværre er det dog stadig underskud i koncernen. Et driftsunderskud på 305 millioner kroner i Sverige, belaster koncernen.

Rationaliseringer og besparelser i Danmark har båret frugt, men også kostet arbejdspladser. Alene i Kvickly er 1.000 arbejdspladser forsvundet.

Danskere køber online
26. oktober 2005
87 % af de danske netbrugere har prøvet at købe ting online, og halvdelen e – handler mere, end for et halvt år siden.
Tyveri blandt helt unge er stigende
26. oktober 2005
Fra 2003 til 2004 er der sket en stigning på 53% i sigtelserne for butikstyveri blandt unge under 18 år. Langt de fleste af disse, var piger.
Muslimsk protest på Nørrebrogade
26. oktober 2005
3.000 muslimmer startede foran Føtex, og gik gennem Nørrebrogade til Rådhuspladsen i et protest tog mod offentliggørelsen af karikaturtegninger af profeten Muhammed i Jyllands Posten. Med andre ord, Muslimerne brugte deres ytringsfrihed til at protestere mod alles ytringsfrihed. Mange muslimer føler sig krænket, og mener, at Koranen giver udtryk for, at religiøse personer, ikke må gengives.
Danskerne er verdensmestre i udenrigshandel
26. oktober 2005
Danskerne er verdensmestre i udenrigshandel. Det fremgår af Verdensbankens Ease of doing business index, som giver Danmark pladsen foran 155 lande fordi vi
 • nem og gnidningsfri handler over grænserne
 • danskernes vilje til fremmedsprog
 • brug af kommunikationsteknologi
Hvorfor gælder fartbøder ikke for alle?
26. oktober 2005
Københavns Politi tog i årets første halvdel 57.316 fotos af bilister, der kørte for stærkt. Ca. 12.000 måtte kasseres fordi
 • det var for dårlig kvalitet
 • udenlandsk biler, eller diplomater
Eksemplet viser, at det kan betale sig, at snavse sine nummerplader til, og hvorfor skal udlændinge slippe? Er diplomaternes immunitet fripas over for lovovertrædelser? Hvor er den præventive virkning, når loven åbenbart ikke gælder for alle?
Dansk økonomi i top
26. oktober 2005
Den danske økonomi er i top. Vækstraten er den højeste i ti år, og det er især privatforbruget, der driver væksten. Det danske bruttonationalprodukt er vokset med 4,3 % i 2. kvartal. Detailhandelen var i tredje periode begunstiget af en pæn fremgang i omsætningen. Ifølge Dansk Handel og Service Index – barometer, oplever hver anden virksomhed, fremgang.
Lokaludvalg foreslås først på Nørrebro
26. oktober 2005
Styregruppen i Nørrebro Park har foreslået, at det første Lokaludvalg starter på Nørrebro. Grunden til dette er, at Nørrebro Park Kvarter ophører i 2007, og at mange ting skal videreføres. Desuden er befolkningen motiveret til at tage del i den demokratiske proces.
Flertal for Metro
26. oktober 2005
Om ca. et halvt år har Regeringen et flertal for en ny Metro – Cityring på plads. Beregninger viser, at projektet vil koste fra 15 – 18 milliarder kroner. Staten skyder 3 milliarder kroner i projektet, København og Frederiksberg hver 4 milliarder kroner.
Justitsministeren: Indvandrerkriminalitet vokser
26. oktober 2005

Antallet af sigtelser var sidste år, fem gange så stort for efterkommere af indvandrere, som borgere med dansk baggrund. Det var rystende tal justitsministeren fremlagde.

Undersøgelsen har dog ikke taget højde for sociale forskelle, samt det faktum, at den samme person, kan være sigtet for flere forhold. Sigtelserne kan både berøre færdsels- samt straffeloven.

Vi ved, at der i kioskmiljøet hersker undergrundsøkonomi, men det er den hårde kriminalitet, det er vigtigst, at få bugt med.

Problemet er ganske givet. Kulturforskelle, manglende normer og problemer med uddannelse arbejde og anerkendelse.

Hvad mener bilisterne?
26. oktober 2005
 • 37 % mener ikke, at danskernes trafikvaner er gode nok
 • 16 % har oplevet vold i trafikken
 • 19 % taler i mobil uden hånd fri sæt, når de kører
 • 7 % mener ikke, at de tager chancer i trafikken
 • 10 % mener, at de aldrig har kørt for stærk.
Stadig ulovlige varer
26. oktober 2005
På to dage beslaglagde Told og Skat Sydsjælland bl.a. 16 liter spiritus, 14 kg. Vandpibetobak, samt 18.000 øl og sodavand. I alt 40 kiosker og grønthandlere på den københavnske vester egn, samt på Midt- og Sydsjælland kontrolleret Af dem havde 31 problemer.
Forslag til ændring af Kommuneplanen
26. oktober 2005

De tre kvarterløft på ydre Nørrebro og Nordvest har indsendt forslag til ændring af Kommuneplanen.

For at sikre visionen og udvikle det grønne træk fuldt ud, foreslås det, at byggeprocenten på en del områder ændres. Desuden foreslås, der anlagt underjordiske p- pladser på DSB – arealet. For Mimersgade og tværvejene mellem Nørrebrogade og Tagensvej ønskes en øget mulighed, for at forvandle stuelejligheder til butikker, for at fremme handelslivet og kreativiteten.

Rabatkuponer – på vej
26. oktober 2005

Fire ud af fem butikker vil indføre rabatkuponer, som forbrugerne skal medbringe i butikkerne. Det viser en undersøgelse, dansk handel og service har foretaget. Det er da ikke af lyst – men af nød.(konkurrence).

Rabatkuponer har været forsvundet siden 1994, da den daværende industriminister, Mimi Jacobsen forbød dem.

Hvor er de nye tog?
26. oktober 2005
De nye IC4 – tog er allerede to år forsinket. Det kniber med sikkerheden. DSB har bestilt ikke mindre end 83 sæt, en leverance til 5 milliarder kroner. Yderligere er der bestilt 23 mindre IC – 2 sæt til 800 millioner kroner. Også disse er forsinket.
Københavnerne elsker den hårde kurs
26. oktober 2005
Tre ud af fire københavnere bakker op om Søren Pinds forslag, om at udvise udenlandske statsborgere, som tre gange har overtrådt straffeloven.
Puls på Nørrebro
26. oktober 2005

JP København har haft et tillæg, med fokus på Nørrebro.

Jesper Langebæk, projektleder i Nørrebro Park Kvarterløft siger bl.a. til bladet

Vi vil gøre områderne attraktive, så folk begynder at bruge det o0ffentlige rum, og derigennem får en større forståelse for lokalområdet”.

En omfattende byudvikling skal gøre den forsømte bydel til et sted, som hele Københavns kan være stolt af (se Ydre Nørrebro i forvandling).

Blandt de unge tøj designere er der en tendens til at åbne små butikker, med eget tøj på Nørrebro. Det skyldes til den forholdsvis billige husleje på Nørrebro, men også den særlige beliggenhed, der er på Nørrebro. Den tiltrækker de unge, ofte studerende. Til det kommende erhvervsmøde som Nørrebro handelsforening arrangerer sammen med Danske Bank har en række studerende meldt deres ankomst i henblik på at starte deres egen virksomhed.

Hadegaver kan man også sagtens købe på Nørrebro. Der findes et hav af Kitch – butikker, og der kommer flere til. Johnny Beyer, formand for Nørrebro Handelsforening siger til København.

Det er enormt berigende for vores by med den slags forretninger. Det gør Nørrebro mere spændene, og det er medvirkende til, at vi er så forelskede i vores bydel.

Hvis du går nogle år tilbage, så er der ikke mange af dem. Men Nørrebro har altid været mere trendy end mange andre steder i byen. Og de nye ting sker som regel her først.

Det var rart at København kunne beskrive Nørrebro ud fra en anden synsvinkel end Kiosk – problemer og Ghetto – problemer.

Og det er dejligt, at læse om de trendy – butikker i nærheden af Elmegade, hvor detailhandelen eksperimenterer med nye butiksformer.

Nyt gadeteam på Nørrebro
26. oktober 2005

Et nyt opsøgende gadeteam har set dagens lys på ydre Nørrebro. Det er tale om medarbejdere fra bydelens fritids- og ungdomsklubber, folkeskoler og biblioteker.

Deres opgave er, at observere børn og unges bevægelser i bydelen, og rådgive dem, eller få dem med i klubbens aktiviteter.

Socialdemokraterne har fået det røde kort
26. oktober 2005

Regeringen har sat Socialdemokraterne, stolen for døren i forbindelse med integrationsforliget. Socialdemokraterne krævede en social klausul skrevet ind i lovforslaget, der sikrer, at ægtepar på kontanthjælp ikke bliver straffet, for ikke at have arbejdet 300 timers arbejde over to år, hvis de ikke har de nødvendige forudsætninger for at arbejde.

Efterfølgende har den socialdemokratiske integrationsordfører Anne Mette Meldgaard trukket sig i protest mod sine partikammerater.

500.000 dåser beslaglagt
26. oktober 2005
I København er der beslaglagt 500.000 ulovlige dåser med sodavand eller øl. Dagrofa har mærket en stigning på 25 – 30 % i salg af øl og sodavand i emballage med pant. Siden 15. juli har Told og Skat gennemført 160 aktioner i Københavnske kiosker og store supermarkeder.
Der snydes ikke med tilbud
26. oktober 2005
Forbrugerombudsmanden har haft spioner inde i butikkerne, for at undersøge butikkernes slagtilbud. Rent faktisk var de at finde på hylderne. Kun i 6 ud af 159 tilfælde kunne de ikke umiddelbart findes.
Mere magt til bydele – Venstre er imod
26. oktober 2005
I perioden 2006 – 2009 skal der etableres lokaludvalg i op til 15 bydele i København.
Kun Venstre er imod forslaget. Martin Geertsen siger Vi får 15 nye små rådhuse og 300 nye politikere. Iflg. Venstre løber prisen op i 40 – 75 millioner kroner, da der til hvert udvalg skal etableres sekretariat.
Efterkommere af Indvandrere kan ikke finde job
26. oktober 2005
Ugebrevet A4 har fastslået, at efterkommere af indvandrere har langt sværere ved at få job, end tidligere antaget. I dag er kun 58,9 % de mandlige og 56,4 % af de kvindelige efterkommere i arbejde. Sproget og fordomme er stadig en barriere. De har heller ikke det relevante netværk til at få arbejde.
Hvad sker der med banen?
26. oktober 2005
Det internationale konsulentfirma Atkins har i et notat til Trafikstyrelsen fastslået, at de danske sikkerhedskrav til skinner er for store. De mener ikke, at det er nødvendigt at nedsætte hastigheden på togene.
Nørrebro Handelsforening anlægger retssag mod Københavns Kommune!
26. oktober 2005
”Det var en fuldstædig grotesk oplevelse, at en mangeårig samarbejdspartner og landets største kommune fra den ene dag til den anden, ændrer i en kontrakt og sætter alle juridiske regler og intentioner ud af spil med store konsekvenser til følge.
Læs presseinformation
læs politiske kommentarer
25. oktober 2005
Kom til erhvervsmøde på Nørrebro
11. oktober 2005
Danske Bank og Nørrebro Handelsforening inviterer dig til en spændende aften.
Tidspunkt: Torsdag den 17. november 2005 kl. 18.00-21.30.
Læs mere
Besøg hos Carlsberg
11. oktober 2005
Ca. 25 medlemmer af Nørrebro Handelsforening trodsede det gode vejr, og mødte op ved Carlsberg besøgscenter i Valby.
Læs mere og se stemningsbilleder fra rundvisning på Carlsberg 9 oktober 2005
10. oktober 2005
Dansk Handel & Service og HK HANDEL inviterer dig hermed til Detailhandlens Dag under temaet: Globale udfordringer for dansk detailhandel.
Læs mere
Medlemsmøde 27. oktober 2005
10. oktober 2005
Medlemsmøde - Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger
27. oktober 2005 kl. 18.30 i Vanløse Kulturhus med titlen
"Lad os passe på din virksomhed, når du holder fri"
Hent programmet (70kb PDF).
Nørrebro ahead
9. oktober 2005
Integrationen foregår bedre på Nørrebro, end andre steder. Derfor skal der etableres et netværk, hvor forslag til bedre integration diskuteres. Nørrebro Handelsforening tager derfor initiativ til oprettelse af Nørrebro – ahead, et forum, hvor der skal ske opsøgende problemløsning. Vi vender tilbage her på siden, når hele problematikken omkring etablering af dette forum, er afklaret.
9. oktober 2005

Flere nydanske virksomhedsejere henvendte sig til Nørrebro Handelsforening, da næringsbasen den 1. juli, blev indført. De kunne ikke finde ud af budskabet.

Sammen med EVU planlagde Nørrebro Handelsforening et møde, hvor man ville orientere de nydanske virksomhedsejere. Pjecer i forskellige sprog blev udfærdiget, og uddelt, lige som butikskonsulenterne reklamerede for mødet. På den store aften, hvor også TV2 havde meldt deres ankomst kom der siger og skriver 0.

Et stort forberedelsesarbejde var nytteløst. Interessen fra de nydanske virksomheder til at få hjælp med den indviklede danske lovgivning var pludselig ikke til stede.

Læs pressemeddelelse udsendt 9. juni 2005
Læs artiklen "Fødevarebutikker og restauranter - pas på
Se annonce for mødet


Læs mere
Masser af aktiviteter i Nørrebro Handelsforening
9. oktober 2005
Som det kan ses under aktiviteter, sker der meget i foreningen. Bl.a. er der planlagt 8 helsiders annoncer i Lokalavisen for Nørrebro og Nordvest. En hvervekampagne er også i gang. Foreningen har på tre uger fået 8 nye medlemmer.

Tirsdag den 20. september 2005 deltager foreningen i et trafikdebatmøde. I oktober/November planlægges et overborgmesterkandidatmøde i Mjølnerparken. Og i begyndelsen af december er der en lokalhistorisk aften i Stefans Kirken sammen med Lokalhistorisk Forening.

Endvidere er der medlemsaktiviteter med udflugter til Carlsberg og Politigården.

Endelig har www.norrebro.dk haft rekordbesøg, med over 12.000 besøgende på en måned.
Borgerne omkring Mimersgade skal aktiveres
9. oktober 2005
Områdefornyelse Mimersgade er nu klar med en plan, hvordan man får aktiveret flere borgere i forbindelse med områdefornyelse. Planen indbefatter borgermøder, annoncer, pjecer, fest m.m.
Bliver M – huset i Hillerødgade til noget?
9. oktober 2005

Hvis M – huset i Hillerødgade bliver en realitet skal der rejses penge (ca. 1 million kroner årligt) til driften af for eksempel Rådmandsgades Skole, Biblioteket i Bragesgade, Nørrebrohallen m.m. En plan går ud på, at der skal være et fælles bookingkontor, der kan koordinere forskellige aktiviteter på Ydre Nørrebro.

Desværre har Områdefornyelse Mimersgade forkastet et forslag fra Nørrebro Park Kvarterløft om en placering af M – Huset i Hillerødgade med stemmerne 8 – 5. Det var netop enighed mellem de to styregrupper, som politikerne efterlyste. Nørrebro Park fortsætter nu selv med arbejdet for etablering af et hus i Hillerødgade. Økonomien omkring forslaget ser sådan ud:

 • Vedligeholdelse af Hillerødgades skole og bad 10 millioner kroner
 • Varmtvandsbassin 6,5 millioner kroner
 • Renovering af Nørrebrohallen 30 millioner kroner

Masser af valgmøder
9. oktober 2005
De tre Kvarterløft holder ikke mindre end to valgmøder op til kommunevalget. Desuden afholder Nørrebro Handelsforening et Overborgmesterkandidatmøde mere, denne gang i Mjølnerparken med forhåbentlig 4 overborgmesterkandidater.
Stor interesse for Park – gruppe
9. oktober 2005
Cirka 70 mødte op i forbindelse med offentliggørelse af vinderprojektet omkring Nørrebroparken, og 32 tilmeldte sig følgegruppen, heriblandt en repræsentant fra Nørrebro Handelsforening.
Fritidsaktiviteter i Mjølnerparken efterlyses
9. oktober 2005
De 1000 børn i Mjølnerparken mangler stadig organiserede fritidsaktiviteter, der kan afholde dem fra at drive rundt på gaderne. Jo mere brugerne inddrages i processen, jo større succes, mener overborgmesterkandidat Ritt Bjerregaard i Lokalavisen for Nørrebro og Nordvest.
Sundhed på dit sprog
9. oktober 2005
Pjecer med oplysninger om sund kost og medicin, duer ikke. Der skal tænkes i nye baner, siger Muhammed Aslam. Han skal i efteråret deltage i et projekt Sundhed på dit sprog, arrangeret af Folkesundhed København
Integrationsministeriets netværk
9. oktober 2005
Områdefornyelse Mimersgade sekretariat er blevet opfordret til at deltage i Integrationsministeriets netværk. Ideen er, at udveksle erfaringer med de mange initiativer, som iværksættes for at løse integrationsproblemer. Der har netop været afholdt møde i Mjølnerparken.
Projekt til 400 millioner kroner forslået på DSB – Grunden
9. oktober 2005
Et nyt projekt er forslået på DSB – grunden. Et kombineret varehus/basar og kulturcenter. 2 – 4 biografer skal bl.a. vise kinesiske og afrikanske produktioner. Et verdens bibliotek med værker på alverdens sprog, skal også høre til centret. En multietnisk verdensskole er der også tænkt på. Desuden rummer centret parkeringsanlæg, gokartbane, værksted, svømmehal, fitnesscenter, Haman og tesalon. Hvem og hvordan dette center skal finansieres vides dog ikke.
Ungemesse – igen
9. oktober 2005
Den 17. – 18. november 2005 er der igen Ungemesse i Nørrebrohallen. Målet er 5.000 besøgende. Det er 3. gang, messen afholdes.
Skal vi igen se Lygteåen?
9. oktober 2005
Københavns Kommune har bevilliget 1,5 millioner kroner til en undersøgelse, der skal vise, om det kan lade sig gøre, at åbne nogle af de lukkede vandløb på Nørrebro. Kilder siger dog til www.norrebro.dk , at der ikke er nok vand, så det bliver en kæmpe udgift for at få pumper m.m. aktiveret.
Firma på Nørrebro truet af kartelsamarbejde
9. oktober 2005
VVS – firmaet Hetland er blevet truet, fordi de står uden for kartelsamarbejde. Det fortalte TV 2 – nyhederne. Også konen er truet, og dæk er skåret op på bilerne. Berlingske Tidende kan dokumentere, at man typisk i VVS – branchen betaler en overpris på 25 %. Det kniber dog med håndfaste beviser.

Byggebranchen har efterhånden grundet det samme problem fået et blakket ry. Derfor har Dansk Byggeri etableret en kontrolgruppe, der skal komme problemet til livs. Alene i år er over 15 medlemmer smidt ud af deres organisation.
Sjællandsgades Skole søger to sproget elever
9. oktober 2005
Sjællandsgades Skole har nu så mange dansk sproget elever, at man nu sørger to sproget elever.
Jægersborggade er trendy
9. oktober 2005
Jægersborggade er ved at blive trendy. Gaden siger nej til pizza og shawarmabar.

Gaden har nu sin egen trendy frisør, sit eget galleri og små specielle butikker og spisesteder. Gaden har endda deres egen handelsforening og er ved at blive et kvalitetsbevidst åndehul.
www.2200.dk er genopstået
9. oktober 2005
Så er det populære web-sted 2200.dk genopstået. Efter flere års pauser, kan man igen se, hvad der sker i bydelen – på nettet.
Safestreets
9. oktober 2005
Indehaveren af spillestedet Ryst er initiativtager til Safe Streets. Gennem en række støttekoncerter på Cafe Ryst og salg af t–shirts, går overskuddet til sociale formål i bydelen.

Se mere under www.safestreets.dk
Bamse og Kylling i Mjølnerparken
9. oktober 2005
Stine Fugl Petersen fra Nørrebro Bibliotek har siden september sidste år besøgt 50 to–årige og deres familier i Mjølnerparken, som led i et sprogprojekt Sproget – porten til det åbne samfund.

Med i bagagen havde hun Bamse og Kylling samt Halfdans ABC.
København – på en anden måde
8. oktober 2005

Vidste du;

 • at halvdelen af alle boliger i København er et - eller to værelses lejligheder
 • 42.500 boliger i København, stadig er uden bad
 • 50.000 studerer på en videregående uddannelse
 • 8 % arbejder inden for IT
 • 461 cafeer og restauranter i 2004 ønskede at serverer ude
 • at på en tilfældig dag i 2003, var der mere end 38.000 fodgængere på Rådhuspladsen.
Kom med bidrag til Kommuneplanen
8. oktober 2005
Hvis du har forslag til Kommuneplanen, kan du nå det endnu. Sidste frist er 20. september 2005
Nye fejl på s – togs skinner
8. oktober 2005
Bane Danmarks seneste målinger har vist, at der på s – togs nettet er yderligere 12 steder, hvor farten skal nedsættes.
Stadig problemer med E-faktura
8. oktober 2005
I juni måtte 30.000 private virksomheder sende rykkere til det offentlige, som følge af det omfattende kaos, de såkaldte e – fakturaer bevirkede.
Reklame for stripperpiger
8. oktober 2005
Wonderfull Copenhagen har afbrudt samarbejdet med bladet Copenhagen This Week, efter at de Konservative har meldt ud, at det er uheldigt, at der i bladet reklameres for stripperbarer og escortpiger.
Efterlønsordning på deltid
8. oktober 2005
HK foreslår, en efterlønsordning på deltid. Den kan kombineres med gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Inden for HK – Handel går halvdelen på efterløn, når de bliver 60 år. 80% er gået på efterløn, når de når 62 år.
Metro mangler passagerer
8. oktober 2005
Metroen er ikke blevet det forventede tilløbsstykke. Tusindvis tager stadig cyklen, bilen eller bussen. Berlingske Tidende skriver, at der dagligt mangler 10.000 passagerer. Ifølge Øresundsselskabet skyldes dette, at Metroen kun kører med halv kraft. Man mangler materiel.
Ørestadsselskabet kører mod afgrunden
8. oktober 2005
Industriens Dagblad påstår, at Ørestadsselskabet kører mod afgrunden. På kun seks måneder er selskabets underskud forøget med næsten to milliarder kroner. Selv mindre rentestigninger kan give Ørestadsselskabet accelererende renteudgifter. Flere eksperter forudser, at Staten må træde til.
Endnu et ulovligt Føtex godkendt
8. oktober 2005
Økonomiudvalget i Ribe Amt har godkendt, at Føtex i byen må være 700 kvadratmeter større end det normalt tilladte, selv om Naturklagenævnet har sagt nej.
5 forslag til Integration
8. oktober 2005

I 48 timer har 48 personer beskæftiget sig med Integration i forskellige udgaver. Målet var at finde 5 gode forslag.

 • Forslag 1: Familiekontrakten
  En slags kontrakt hvor offentlige myndigheder og hele familier indgår kontrakter i forbindelse med skolegang og institutioner.
 • Forslag 2: Get a Life
  Eller oversat Få et liv. Det skal være en hjemmeside, hvor indvandrere kan finde oplysninger om fritidsinteresser, organisationer og aktiviteter.
 • Forslag 3: Studiecamp
  Dette skal forberede de unge på, hvilke krav og muligheder, der eksisterer i forbindelse med en uddannelse.
 • Forslag 4: Fulton på Jorden
  En slags mentor i virksomheder og institutioner skal have specialkursus i, hvordan man fastholder de unge, der sover lidt længe om morgenen.
 • Forslag 5: Flere i arbejde
  Virksomheder og institutioner skal være mere åbne over for at ansætte indvandrere, ligeledes skal der en holdningsmæssig ændring til. En hjemmeside skal hjælpe på dette.
Barberblade er eftertragtede tyvekoster
8. oktober 2005
Der stjæles hvert år for milliarder af kroner i de danske supermarkeder. Barbergrej er blandt de mest eftertragtede tyvekoster. Barberblade sælges videre med høje avancer. I perioder er der stjålet flere, end der er solgt i Dansk Supermarked.
Arbejderen haler ind på direktøren
8. oktober 2005
En arbejder i industrien haler ind på direktøren, når det gælder timelønnen.

En industriarbejder tjener 186 kroner

En direktør tjener 384 kroner.
Danskerne elsker discount
8. oktober 2005
Danskerne elsker dagligvarer til lavpris. Et overvældene flertal finder sig i kvaliteten af fødevarer, smalle gange og tomme papkasser i discountbutikkerne.
Bilka godkendt under falske forudsætninger
8. oktober 2005
DSK mener, at Bilka i Horsens er godkendt under forkerte forudsætninger. Man har glemt et udendørs overdækket areal på 3.351 kvadratmeter.
København er for dyr
8. oktober 2005
En gennemsnitsbolig i København koster 2.440.352 kroner. Landet i gennemsnit, 1.452.920 kroner, og i Nakskov bare 809.200 kroner.

Hvis en Københavnsk lærerfamilie skal have råd til at bo i København, skal de have 105.000 kroner mere i løn om året. Hvor meget mon en familie ansat i butikssektoren, så skulle tjene mere?
Forsikringspræmier stiger
8. oktober 2005
Erhvervslivet raser. Siden 1999 er prisen på arbejdsskadeforsikringer steget med 233 %. Erstatningsudbetalingerne er steget i samme takt.
Magasin har igen skiftet direktør
8. oktober 2005
Magasin har igen skiftet chef. Peter Husum er skiftet ud med Jon Bjørnsson, der bl.a. stod for etableringen af Debenhams i Stockholm og København.
Tilfredshed med nydanskere
8. oktober 2005
9 ud af 10 virksomheder er tilfredse med de nydanske ansatte. Den største barriere er ifølge en ny undersøgelse stadig manglende danskkundskaber.
Islændinge har overtaget Illum
8. oktober 2005
Islandske Baugur Group har nu også efter Magasin overtaget Illum. Varerne i Illum bliver mere eksklusive især i form af dyre mærkevare. Magasin skal omvendt være mere mainstream.
Flere dårlige betalere
8. oktober 2005
På 5 år har RKI registeret 50.000 flere dårlige betalere. I øjeblikket er 218.000 registeret. Flere og flere virksomheder foretager indberetninger, og strammer deres kreditpolitik.
Post Danmark har et problem
8. oktober 2005
Næsten hver dag kommer der anmeldelser fra Post Danmarks kunder om stjålet post. Sidste år forsvandt ikke mindre end 70.000 breve og pakker. Hvert år fyrer koncernen 30 medarbejdere på grund af tyveri.
Ingen priskrig på grund af Liddl
8. oktober 2005
Når Liddl holder sit indtog, aflyses den gigantiske priskrig i discount branchen. Prisundersøgelser lavet i de øvrige nordiske lande viser, at Liddl ikke går ind og vælter markedet.

Liddl har 6.000 butikker i Europa. I første omgang forventes der 25 – 30 butikker i Danmark.
Stigende forbrug skaber arbejdspladser
8. oktober 2005
Danskernes forbrug af mad, møbler og tøj samt andre varer skabte i 2004, 9.000 nye arbejdspladser. Danskerne brugte i 2004 seks milliarder kroner mere end året før.
Mange har ikke check på APV
8. oktober 2005
Siden 1998 har der været lovkrav, at virksomheder skal have en arbejdspladsvurdering (APV). Er tingene ikke i orden, bliver virksomheden automatisk udtaget til et tilpasset tilsyn. Hvis du er nervøs så download en tjekliste fra Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk
Praktikpladser savnes
8. oktober 2005
11.000 unge mangler en praktikplads meddeler 3F. Regeringen har ikke styr på situationen skriver Fagbladet/3F.
Forventningerne til Fields nedskrives
8. oktober 2005
TK Development har opjusteret forventningerne til 2005 – 60 til 65 mio. kroner. På den negative liste har selskabet besluttet at nedskrive forventningerne med 100 mit kroner i forbindelse med Storcentret Fields.
Særordninger med partikelfiltre
8. oktober 2005
Skatteministeriet vil nu gøre noget ved partikelfiltre. Inden for et år skal biler med disse filtre gøres billigere. Et filter vil nedsætte forureningen af skadelige partikler med 85 %. Hvert år dør 500 – 600 københavnere af skadelige partikler.
Erhvervsportal bliver ikke brugt
8. oktober 2005
Kun 1 % af virksomhederne indberetter via den offentlige erhvervsportal www.virk.dk.
Nye Dankort kan misbruges
8. oktober 2005
Underskriften på det nye chipkort kan let misbruges, idet det meget let kan fjernes. Vanskelighederne med chipsene, er der også. I nogle butikker er der registeret en fejlrate på 17 %.
Sort arbejde populært hos de unge
8. oktober 2005
80 % af de 18 – 35 årige går ind for sort arbejde. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Gallup for Ugebrevet A4. Til efteråret vil Told og Skat gennemføre en kampagne, der skal få holdningen til at vende.
København – populær kongresby
8. oktober 2005
Med 137 kongresser i 2004 har København overhalet London og Barcelona, og ligger nu nummer 6 på den nyeste hitliste over Verdens Kongresbyer.
Borgmester opfordrer til at tage en lærling
8. oktober 2005
Omkring 6.000 virksomheder vil i september modtage et brev fra borgmester Bo Asmus Kjeldgaard med opfordring til, at tage en elev.
Tredje gang – og så er du udvist
8. oktober 2005
Overborgmesterkandidat Søren Pind kræver en hårdere kurs over for kriminelle indvandrere. Efter amerikansk forbillede three strikes, and you are out. Det betyder, at udenlandske statsborgere, skal udvises, hvis de tre gange har overtrådt den danske straffelov. Allerede anden gang skal de fratrækkes i kontanthjælp.
Købekraft – steget med 15 %
8. oktober 2005
BG Bank fortæller, at familiernes købekraft er steget med 15 % i forhold til 2003. Beregninger viser at gennemsnitsfamilien har 2.000 kroner mere om måneden, at gøre godt med. Indkomstfremgangen skyldes en kombination af lønfremgang, faldene renter og skattelettelser.
Utilfredshed med markedsføringslov
8. oktober 2005
Forbrugerrådet er stærk utilfreds over regeringens forslag til ny markedsføringslov. De mener, at det er et tilbageslag for forbrugerne. Ifølge rådet må man stadig reklamere med ”tvivlsomme” slagtilbud. Udsigten til at forbudet mod tilgift, rabatkuponer og mængdebegrænsning ophæves, er også bekymrende.

Det var bl.a. på grund af disse ting, Nørrebro Handelsforening blev dannet. Se mere i bogen

Nørrebro Handelsforening gennem 110 år.

(Bogen bliver om kort tid lagt ind på siden)
Danmarks bedste ledere
8. oktober 2005

Berlingskes Nyhedsmagasin har kåret Danmarks bedste ledere

 • Anders Fogh Rasmussen, statsminister
 • Jess Søderberg, APM
 • Mærsk Mc Kinney Møller, APM
 • Jørgen Mads Clausen, Danfoss
 • Asger Aamund, Bavarian Nordic
 • Lars Rebien Sørensen, Novo Nordisk
 • Peter Staarup, Danske Bank
 • Eric Rylberg, ISS
 • Flemming Østergaard, Parken Ent.
 • Mads Øvlisen, Novo Nordisk
Nye beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2006
8. oktober 2005

Ifølge bekendtgørelsen for satsregulering bliver beløbsgrænserne reguleret ved en beregning af personskatten på lønindkomst mv. i 2006 med 2,3 pct. set i forhold til 2005.

Om de væsentligste kan nævnes;

 • at beskæftigelsesfradraget stiger med 100 kr. til 7.300 kr. i 2006
 • det almindelige personfradrag opreguleres med 900 kr. til 38.500 kr.
 • mellemskattegrænsen med 6.000 kr. til 265.500 kr.
 • topskattegrænsen med 7.200 kr. til 318.700 kr.

De nye grænser betyder, at der skal betales kommunal skat, når indkomsten før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag (AM), og under hensyntagen til beskæftigelsesfradraget, overstiger ca. 43.000 kr.; bundskat når indkomsten, før AM overstiger ca. 41.850 kr.; mellemskat når indkomsten, før AM overstiger ca. 288.600 kr. eller ca. 24.000 kr. pr. måned, og topskat når årsindkomsten, før AM overstiger ca. 346.400 kr. svarende til en månedsløn på omkring 28.900 kr.

Nyt om kundeklausuler
8. oktober 2005
Vestre Landsret har ved en ny dom ikke fundet anledning til at tilsidesætte en aftalt konventionalbod på kr.100.000 for overtrædelse af en kundeklausul. I det konkrete tilfælde havde medarbejderen efter sin fratræden hos arbejdsgiveren udført arbejde for arbejdsgiverens kunder.

Dommen viser, at det er vigtigt, at virksomheder i forbindelse med indgåelse af klausuler drøfter en eventuel konventionalbod med medarbejderne.
Forebyggelse af ludomani
8. oktober 2005
Dansk Automat Brancheforening (DAB) har sammen med Frederiksberg Centret og Center for Ludomani indledt et samarbejde om at forebygge ludomani. Arbejdet støttes af Dansk Handel & Service. Der er udarbejdet tre nye tiltag:

Spilleautomater mærkes med opfordringstrekanter, som skal minde spillere om konsekvenserne af deres spillelyst

Der opstilles pjecer i landets spillehaller med råd og vejledning om ludomani og behandlingstilbud

Virksomhederne tilbydes senere en mulighed for at sende deres ansatte i spillehaller på kurser for at lære om ludomani, og hvordan man evt. kan tage kontakt til personer, der lider af overdreven spillelyst
Alle virksomheder får snart en Nem Konto
8. oktober 2005

I november 2005 træder NemKonto systemet i kraft. Det betyder, at alle virksomheder i Danmark skal have en NemKonto. En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som det offentlige bruger, når de skal overføre udbetalinger til virksomheden. NemKonto systemet vil indebære, at:

 • virksomheden ikke skal indløse checks fra det offentlige
 • virksomheden kun skal angive og ændre sine kontooplysninger én gang i banken, så har alle myndighederne dem med det samme
 • der bliver færre fejludbetalinger
 • myndighederne skal bruge mindre tid på at opdatere kontooplysninger

Det er hensigten, at Nemkonto systemet senere vil kunne anvendes til udbetalinger fra virksomheder til andre virksomheder og borgere. Du kan læse mere om NemKonto på www.nemkonto.dk

Ændrede regler for Dankort
5. oktober 2005
Alle forretninger, der modtager Dankort, vil den 4. oktober 2005 modtage et brev fra PBS, som oplyser om abonnementet for at modtage Dankort. Fremover vil PBS have kontakten til forretningerne og opkræve det årlige abonnement. Abonnementet er ikke momsbelagt. Eksisterende Dankort-aftaler vil blive overdraget til PBS fra medio januar 2006. Forretningerne behøver ikke foretage sig noget i den anledning, da bankerne forestår det praktiske. Pengeinstitutterne har, efter kritik fra Dansk Handel & Service af det klart utilfredsstillende forløb omkring af introduktionen af chipdankortet, meddelt, at der kommer positive ændringer i vilkårene for betalingsmodtagernes (butikkernes) modtagelse af Dankort:
 • Betalingsgarantien ved falske kort forlænges to år. Det betyder, at hvis et falsk Dankort anvendes i en forretning, dækker pengeinstitutternes betalingsgaranti indtil 1. januar 2008. Efter denne dato dækker garantien kun, hvis forretningen har læst chippen på Dankortet.
 • Notaløsningen (fluesmækkeren) ophører ikke som oprindelig planlagt 1. januar 2006, men udfases successivt i takt med, at de cirka 12.000 nota-forretninger omlægges til andre løsninger. Betalingsgarantien for notaløsninger opretholdes frem til 1. januar 2007.
5. oktober 2005
Bygge- og Teknikudvalget gav den 7. september grønt lys for, at udviklingen af et fornyelsesprojekt for Folkets Park på Nørrebro kan sættes i gang.
Læs mere
Læs mere
3. oktober 2005
Fredag 14. oktober 2005 arrangere Biblioteket Blågården og Kulturcentret Assistents vandringer på Assistents Kirkegård.
Læs mere
3. oktober 2005
I forbindelse med statsministerens åbningstale i Folketinget i dag, den 4. oktober 2005, blev der traditionen tro fremlagt et lovkatalog, der handler om de initiativer, regeringen vil tage inden for forskellige områder. Nedenfor har vi gennemgået disse initiativer i samarbejde med Dansk Handel & service på de områder, der er særligt relevante for medlemmerne af Nørrebro Handelsforening.
Læs mere
Læs mere
3. oktober 2005

Styregruppen i Områdefornyelse Mimersgade har over for Nørrebro Park Kvarter tilkendegivet, at man støtter etableringen af et M-hus på Ydre Nørrebro.

Men man kan ikke støtte en bestemt placering, så længe der ikke foreligger en afklaring m.h.t. Nørrebrohallens renovering og udvikling.

Man henstiller til politikkerne at afsætte et beløb på budgettet til igangsættelse og etablering af et M – hus. Styregruppen mener, at der mangler en debat med både politikere og embedsmænd.
Læs mere


Læs mere
3. oktober 2005
Sammen med Danske Bank arrangerer Nørrebro Handelsforening et erhvervsmøde den 17. november i Medborgerhuset på Nørre Alle. Blandt emnerne er

 • Udviklingen på Nørrebro (fra Urtekræmmer til Shawarmabar)
 • Fordele ved at være medlem af en handelsforening
 • Integration i praksis
 • Hvad skal jeg bruge en bank til
Blandt de deltagende oplægsholdere er formanden og sekretæren fra Nørrebro Handelsforening, Torben Møller-Hansen fra Foreningen Nydanskere, samt repræsentanter fra Danske Bank. I pausen vil der blive budt på et traktement. Adgangskort kan hentes i Danske Banks afdelinger, Nørrebrogade 26 og Nørrebrogade 160.
Læs mere
Læs mere
Dansk Byggeri: Razziaer skal udvides
3. oktober 2005
Kiosk – razziaer skal udvides med razziaer i almindelige villakvarterer, mener dansk Byggeri. Illegale sodavand er kun en lille del af problemet. Det handler om holdninger ude hos almindelige danskere, siger man hos dansk byggeri.
Tidlig praktik er en fordel
3. oktober 2005
Tidlig praktik til skoletrætte unge, er en rigtig god ide, mener man i Dansk Handel og Service. Op til 10.000 skoletrætte unge falder hvert år ud af uddannelsessystemet. Desværre kræver nogle ungdomsuddannelser en tung teoretisk baggrundsviden, så det kan ikke indføres over en kam.
Harry Potter til midnat
3. oktober 2005
Hos Bog&Ide, Nørrebrogade 163 vil der i slutningen af kulturnatten være muligt, at erhverve den nye Harry Potter. Men først efter midnat. Så mon ikke butikken får en stor tilstrømning. Og da det nu er mørkt får man også en gratis min – lampe.
Dagligvarehandelen kan ikke følge med.
3. oktober 2005
Dagligvarehandelen har svært ved at følge med den øvrige detailhandel, dog har discounthandelen haft en fremgang på 5,7 %.
Værtshuse må have døgnåbent
3. oktober 2005
Med den nye lukkelov og restaurationsloven må værtshuse sælge øl, vand, vin og andre varer – også midt om natten. Når værtshuset lukker kl. 2.00 må medarbejdere gerne blive for at sælge vare ude af huset.
Ingen interesse for trafik – debat om Nørrebrogade
3. oktober 2005
Til en stor anlagt trafikdebat – møde omkring Nørrebrogades fremtid mødte der kun en deltager op.
Hvor er interessen?
Integration optager københavnerne mest
3. oktober 2005
Integrationen er det, der optager københavnerne mest, viser en undersøgelse som Rambøll har foretaget for dagbladet København. Det skyldes bl.a.
 • frafald i uddannelsessystemet
 • høj arbejdsløshed
 • mange indvandrere bag kriminalitet
På andenpladsen kommer boligsituationen, efterfulgt af trafikproblemerne.
Merlin er solgt
3. oktober 2005
FDB´s elektronikkæde Merlin, bestående af 47 butikker er solgt til Baugur Group, der også har Magasin, Illum og Debenhams. I de seneste år har Merlin tabt 120 millioner kroner.
Rentefri sharia – lån
3. oktober 2005
Jyske Bank overvejer, at tilbyde særlige rentefrie sharia – lån til de omkring 200.000 muslimer i Danmark. Ifølge Koranen er det forbudt, at betale renter. Disse bliver bare erstattet af gebyrer eller lignende, så man slipper ikke, i sidste ende. Disse lån bliver dog afvist af Nordea og Danske Bank.
Ghettoer er ikke kun af det onde
3. oktober 2005
Danske ghettoer skal undersøges i et nyt stort forskningsprojekt til 7,4 millioner kroner. Bag undersøgelsen står professor John Andersen fra RUC. Han siger bl.a, at ghettoen godt kan fremme integrationen. Hvis ghettoen giver et bedre netværk, en bedre selvtillid og en bedre social kapital, så behøver den ikke at fastholde folk.
P – huse først i år 2007
3. oktober 2005
Københavns Kommune er langt om længe parat til at sende tre nye p – huse med op til 2.000 pladser i udbud. Det forventes først, at det bliver påbegyndt i 2007. Politisk er det vedtaget. Men i stedet for at det skal være tale om et offentligt/privat samarbejde, planlægger kommunen at sælge arealerne til p – formål.
Arbejdslivet bliver forlænget
3. oktober 2005
Flere og flere lønmodtagere ønsker at blive længere på arbejdsmarkedet end for fem år siden. Det viser en ny rapport fra Socialforskningsinstituttet. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er på 5 år steget til gennemsnitlig 62,3 år.. Halvdelen ønsker stadig, at trække sig i en alder af 50 – 62 år.
Finansrådet mægler i Dankort – striden
3. oktober 2005
Den endelige indføring af chipkortet udskydes i to år. Prisen for det nye Dankort bliver 190 millioner kroner, heraf må butikkerne betale de 125. Finansrådet har påtaget sig den koordinerende rolle.
Busslusen får dødsstødet
3. oktober 2005
Busslusen i Stengade skal nedlægges. Den skal erstattes af bump, ensretning og cykelsti i begge sider. SF og Enhedslisten vil dog genfremsætte et forslag om bevarelse af busslusen i det nyvalgte byråd. Ritt Bjerregård har tidligere sagt, at hun går ind for en bevarelse.
Kan det betale sig, at arbejde?
3. oktober 2005
For 130.000 danskere er det mindre end 50 kroner i daglig gevinst ved at stå ud af sengen om morgenen for at gå på arbejde. Det viser en ny undersøgelse fra Finansministeriet. Regeringen har forsøgt at komme dette til livs ved
 • loft over kontanthjælp
 • indførelse af starthjælp
 • lavet jobfradrag
 • sænkning af mellemskatten.
København på fjerde pladsen
3. oktober 2005
København er rykket frem som nummer fire blandt de populæreste steder i Europa, hvor erhvervslivet vil investere. Fremgangen skyldes, at 58 internationale virksomheder i 2004 placerede virksomhedsafdelinger i hovedstadsområdet.
Rådgivning på urdu – en succes
3. oktober 2005
BG – Bank rådgiver som forsøg på urdu, arabisk og tyrkisk. I løbet af tre måneder har banken oplevet stor kundetilstrømning. Det er et pilotprojekt på Nørreport, der har haft denne effekt.
Hvad er det på din pizza?
3. oktober 2005
Det er alt muligt andet på halvdelen af skinke – pizzaer, der langes over disken i Danmark. Det viser Fødevarestyrelsens kontrol i landets 10 fødevareregioner. Bovkød og halal – skinke er lige så hyppig som den ægte vare.
Stor Dødelighed på Indre Nørrebro
3. oktober 2005
Dødligheden på Indre Nørrebro er omkring 60 % højere end det københavnske gennemsnit. Folkesundhedschef, Kirsten Lee siger til Jyllands Posten, at problemet er relateret til uddannelse og økonomi. På Nørrebro er der mange lavtlønnede og uuddannede, lige som der er mange indvandrere. De ryger mest og er mindst fysisk aktive, ifølge folkesundhedschefen.
DSK igen i kamp
3. oktober 2005
Føtex i Hillerød er 1000 kvadratmeter for stor, mener De Samvirkende Købmænd. Det er i strid med planloven og lokalplanen. Man er også i gang med at forberede en sag mod Føtex i Frederikssund.
Net – butikker har problemer med lovgivningen
3. oktober 2005
Mange net – butikker har problemer med at leve op til de krav, loven stiller, viser nye undersøgelser. Problemet er information og fortrydelsesret.
Nørrebro i gamle dage
3. oktober 2005
I begyndelsen af december afholder Nørrebro Handelsforening et lokalhistorisk møde med Lokalhistorisk Forening i Stefanskirken på Nørrebro. Titlen på aftenen bliver Nørrebro i gamle dage. Et lignende arrangement blev afholdt for tre år siden med stor succes.
Ritt `s bog viser Handelsforeningens loppemarked
3. oktober 2005
Der står også noget om Nørrebro i den nye bog af Ritt Bjerregaard. Og et flot billede af Nørrebro Handelsforenings loppemarked, der foregår hver lørdag foran Assistents Kirkegård. Men nu det ved at være slut for i år.
Butiksplanlægningen skal ændres
3. oktober 2005
Med kommunalreformen ændrer danmarkskortet sig fra 271 til 98 kommuner. Dele af detailhandelen vil have større butikker, og forbrugerne får nye indkøbsvaner via Nettet. Derfor skal hele planlægningen til eftersyn. Regeringen har udpeget Jan Sjursen til at lede et udvalg bestående af 17 medlemmer til at finde ud af om den nuværende butiksplanlægning, der stammer fra 1997 er rigtig. Vurderingerne skal tage hensyn til trafik og miljø. Konsekvenserne ved at placere butikkerne i centre frem for midt i byen. Arbejdet forventes tilendebragt i april 2006.
Københavnerne vil have indført bom – penge
3. oktober 2005
Seks ud af ti mener, at trafikken er blevet så tæt, at man skal betale for at køre i København. 80 % af de bilture, der foregår i København, foretages af københavnere. På Christiansborg er et flertal imod, at der indføres bompenge.
Flere på offentlig forsørgelse
3. oktober 2005
40.000 flere er kommet på offentlig forsørgelse. Nu er tallet oppe på 900.000. Dertil kommer 680.000 folkepensionister. Samtidig er der mange arbejdspladser, der efterlyser arbejdskraft.
Ydre Nørrebro i forvandling
3. oktober 2005
Mange visioner er i gang på Ydre Nørrebro. Grønne områder, pladsdannelser, et nyt stationsområde, DSB – grunden og meget mere. Men er det hele så positivt? Engstrøm Biler forlader området med cirka 80 ansatte, og i nærheden af Nørrebro station forsvinder butikker,, der giver arbejde til ca. 55 ansatte. En omsætning på cirka 65 millioner kroner forlader Ydre Nørrebro, måske kommer denne omsætning igen – med nye aktører?
Læs mere
Et bilfrit København - ikke i nærmeste fremtid
3. oktober 2005

Miljøborgmester Winnie Berndson vil stadig arbejde for et bilfrit København. Partifælder har ellers skudt disse planer i stykker. De mener, at man gradvis skal ” afbile ” København via sidegader. De vil ikke sætte tid på, hvornår bilerne skal være ude af København.

Det er ikke første gang, Socialdemokraterne taler med flere tunger, når det gælder trafik. Holdningerne til Nørrebrogade og holdningen til kørselsafgifter er åbenbart ikke blevet gennemdiskuteret i partiet.

Støtte til ghetto – unge
3. oktober 2005
To timers arbejde efter skoletid i en børnehave, ungdomsklub eller et medborgerhus kan være stærk medvirkende til at bryde den sociale arv. Forslaget kommer fra Manu Sareen, bosidende på Nørrebro.
Prisen på den kollektive trafik stiger atter.
3. oktober 2005
Prisen på den kollektive trafik stiger atter fra årsskiftet. Det bliver dog bedre for pensionisterne idet spærretiden om eftermiddagen ophæves om eftermiddagen.
Ansatte hverves i moske
3. oktober 2005
Arbejdsgivere fortæller muslimer om deres jobmuligheder i en moske på Nørrebro. Efter fredagsbønnen var der repræsentanter fra butiks – service-, social- og sundheds, chauffør- og rengøringsområdet, der fortalte om deltagernes muligheder.
Har Smiley et troværdighedsproblem ?
3. oktober 2005
Ifølge BT har Smiley et troværdighedsproblem. Problemet er, at inspektørerne, der skal kontrollere er under tidspres. Og det bliver værre, fordi der er nye nedskæringer hvert år. Det bliver mindre og mindre tid til at føre tilsyn.
Venstre borgmestre gør oprør
3. oktober 2005
En række Venstre borgmestre langer ud efter regeringens indsats i ghetto – områderne. De mener, at der er sket for lidt og afsat for få penge.
P – hus til Nørrebro
3. oktober 2005
FSB – Byg har søgt kommunen om byggetilladelse til et 3 ½ stagers højt p – hus med plads til 193 biler. Det skal opføres på hjørnet af Blågårdsgade/Åboulevarden. Det betyder samtidig, at påbegyndelsen af Folkets Park kan gå i gang
Lidl er kommet til landet
3. oktober 2005
Lidl er startet med mindst 15 butikker i uge 30. I København er det foreløbig i Herlev på stationspladsen, og Frederiksberg, på Finsensvej 79, åbnet Lidl – butikker. Målet er at slå Netto af banen. Åbningstiden hver dag bliver fra 9.00 – 19.00. Og de resterende søndage i år, forventes det, at de holder åbent. De første prismålinger afslørede billigere priser end Netto, helt op til 14 – 20 % sparede man på visse varegrupper, især er der frugt- og grønt, man sparer. Men DAF, Danske Aktive Forbrugere har også allerede været på banen, og fundet mindst 20 varenummer, som efter deres opfattelse, overtræder fødevarelovgivningens paragraf 19 , om vildledning. Samtidig med den tyske kædes indtog ekspanderer Fakta og Rema1000 voldsomt. I årets første 9 måneder er der etableret 31 nye Fakta – butikker, og der er planlagt yderligere 77. Målet er 400. Og for Rema1000 er målet 300 butikker, kæden vil åbne 25 – 30 butikker om året. Aldi har været 20 år om at nå en andel på 5 %.
Danske dagligvarer er ikke for dyre
3. oktober 2005
Trækkes momsen fra priserne på dansk kød og mælk ligger de danske priser på linie med EU – gennemsnittet, fastslår Landbrugsrådet. Irland og Luxenborg har de højeste fødevarepriser.
Overborgmesterkandidat meldt for racisme
3. oktober 2005
På overborgmesterkandidat Louise Freverts hjemmeside har man kunne læse
 • at nydanske kriminelle bør sættes i russiske fængsler
 • at muslimske unge mener, at de er i deres ret til at voldtage danske piger
Efter pres fra kollegaerne i dansk Folkeparti har hun slettet passagerne på www.louisefrevert.dk
Medicinen er for gammel
3. oktober 2005
Et stort antal dagligvarebutikker sælger medicin hvis holdbarhed er udløbet. Ifølge en undersøgelse fra Levnevsmiddelstyrelsen har 1/3 af butikkerne i 2004 for gamle lægemidler på hylderne.
Ulovlige kioskvarer i virksomheder
3. oktober 2005
Store virksomheder bliver overdynget af ulovlige kioskvarer. Danskerne har taget de ulovlige varer til sig, viser en ny undersøgelse foretaget af analysefirmaet GFK for Bryggeriforeningen.
Magasin – ejer slipper for anklager
3. oktober 2005
Magasin – ejeren slipper for de anklager, som det islandske politi har fremsat. Det er ikke lykkedes for anklagemyndighederne at finde nok bevis for anklagerne. Eller rettere sagt. Der mangler beviser for 18 af de 40 anklagepunkter.
Integrationsudspil af Ritt Bjerregaard
3. oktober 2005
Ritt Bjerregaard fastslår i et nyhedsbrev, at 75 % af de unge under 18 år, der er fremstillet i dommervagten i 2005, er af udenlandsk herkomst. Det er 63 stykker, men 63 for mange, siger overborgmesterkandidaten. Hun mener dog ikke, at de skal smides ud af landet, efter tre strafbare handlinger, lige som konkurrenten Søren Pind. I stedet fremsætter hun 25 konkrete forslag, der skal stoppe denne kedelige udvikling, bl.a.
 • at nærpolitiet skal styrkes, og der skal indføres nul – tolerance kontakt mellem myndigheder og utilpassede unge
 • at der skal opstilles integrationsstillinger, så indvandrere med dårlige sprogkundskaber kan få en indgang til arbejdsmarkedet, og blive opkvalificeret, så de kan klare sig selv. Hele Ritt Bjerregaards udspil kan du finde på www.ritt.dk/integration
Indbringende razzia
3. oktober 2005
Forleden gennemgik ToldSkat (det hedder de nu) en omfattende razzia blandt 119 virksomheder inden for byggepladser, bordeller, bagerier og restauranter i hovedstadsområdet. Man fandt 42 personer, der arbejde samtidig med de fik dagpenge eller kontanthjælp. 33 påstod, at de havde første arbejdsdag.
Protest mod bilfrie dage
3. oktober 2005
Til fods, på cykel og i vildrede. Sådan lyder overskriften på et protestbrev sendt af citydirektør Jeppe Laursen fra KCC i forbindelse med de tre bilfrie dage i det indre København. Man frygter færre kunder om mindre omsætning. Ambitionerne er at udvide området til Kongens Nytorv og gøre forsøget permanent.
Discount sætter rekorder
3. oktober 2005
25 % af den samlende detailhandelsomsætning i Danmark er nu discount. Eksperter forventer at discount – bølgen vil brede sig til alle brancher.
Overborgmester – kandidatmøde den 7. november er aflyst
3. oktober 2005
Nørrebro Handelsforening og Afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken var gået sammen om afholdelse af et Overborgmester – kandidatmøde den 7. november 2005Der er sendt indbydelser ud til alle kandidater. Det var faktisk et par henvendelser til Nørrebro Handelsforening, der afstedkom dette initiativ. Grunden til at mødet var lagt netop i Mjølnerparken er at integration har stået øverst på et par af overborgmesterkandidaternes prioriteringer.Man forsøger nu at finde en ny dato.
Priserne stiger i den kollektive trafik – igen, igen.
3. oktober 2005
Selv om et flertal i Borgerrepræsentationen mener, at stigninger i den offentlige trafik skal begrænses, så stiger priser atter i den kollektive trafik i hovedstaden.
Nydanskere med høj uddannelse kører taxa
3. oktober 2005
Hver fjerde kioskejer, taxachauffør eller grønthandler med indvandrerbaggrund, har en videregående uddannelse. Det er spild af samfundets ressourcer, fastslår en ny rapport. Og børnene følger med i faderens fodspor. Rapporten siger også, at antallet af virksomheder ejet af indvandrere er steget med 60 % i perioden 1997 – 2001.
Kørselsafgift hjælper ikke mod forurening
3. oktober 2005
Kørselsafgifter vil ikke påvirke luftforureningen væsentlig, viser en ny rapport, lavet af bl.a. forskere fra Danmarks Tekniske Universitet. Grunden er, at erhvervs, lastbil og taxakørsel ikke vil ændre sig grundet kørselsafgifter. Tre modeller er udarbejdet Model 1 Lille betalings – model
 • Indre By, Islands brygge, Sundby Nord
 • Pris 25, - kroner i myldretiden, ellers 10 kroner
 • Biltrafikken vil falde med en tredjedel
 • På indfaldsvejene ca. 10 %
 • Trafikken vil stige på Ring 2, Jagtvejen og Fasanvej
 • I en 10 – årig periode vil overskuddet blive 8 milliarder kroner.
Model 2 Store Betalings – model
 • Dækker København og Frederiksberg
 • Prisen er den samme
 • Trafikken vil falde med 15 %
 • Over 15 år vil det give et overskud på 15 milliarder kroner.
Model 3 GPS – modellen – pris pr kilometer
 • Yderzonen 1 kr. pr. kilometer
 • Inderste zone i myldretiden 5 kroner pr. kilometer
 • Kræver avanceret GPS – System. Det tager 3 – 5 år at producere. Pris ca. 1,3 milliarder kroner.
 • Kræver at flere kommuner arbejder sammen
 • Trafikken vil falde med mere end 20 % i Københavns Kommune
 • Trafikken i det nærmeste yderområde vil falde med 15 %
 • Overskuddet vil blive 38 milliarder kroner over 10 år.
Miljøzone kan være hurtig klar i København
3. oktober 2005
En miljøzone, hvor lastbiler skal have partikelfiltre, kan hurtig være klar, mener miljøministeren. Hvis Københavns Kommune skal leve op til EU ´s grænseværdier skal trafikken reduceres med 40 %. Problemet er at antallet forurenede dieselbiler stiger. Miljøministeren venter nu på et politisk udspil fra Københavns Kommune.
Samarbejde med somalisk forening
3. oktober 2005

Tre ud af fire voksne somaliere har ikke noget job, viser en ny undersøgelse fra beskæftigelsesministeriet.

Mens kun 23 % af somalierne er i job, er for eksempel 52 % af pakistanerne i arbejde, skriver Information.

Den somaliske forening og Nørrebro Handelsforening har bl.a. på baggrund af disse tal indgået en samarbejdsaftale, der skal styrke selvstændighedskulturen blandt somalierne.
Læs samarbejdes aftale
Læs ansøgningsskema til Socialfonden

30. september 2005
Danmarks Radio blev 30. september 2005 belønnet for deres miljøhensyn i opførelsen af DR Byen i Ørestaden, da Overborgmester Lars Engberg på vegne af Københavns Erhvervsråd overrakte Danmarks Radio Københavns Kommunes Erhvervspris 2005.
Læs mere
Læs mere
Arbejdstilsynets screeningsbesøg
29. september 2005
Arbejdstilsynet er i gang med at screene alle danske virksomheders arbejdsmiljø. Screeningen har vist, at der er mange virksomheder, som ikke har lavet en APV, og der er mange steder, hvor APV’en ikke er i orden. Hvis Arbejdstilsynet finder virksomheder, som ikke har orden i deres APV, kan det medføre, at der afgives et påbud om, at virksomheden skal indhente arbejdsmiljørådgivning. Derfor er det vigtigt, at have styr på sin arbejdspladsvurdering. Ifølge loven skal APV bestå af følgende elementer:
 • Identifikation og kortlægning - hvor I finder frem til, om der er nogle arbejdsmiljøproblemer.
 • Beskrivelse og vurdering - hvor I beskriver årsagerne til problemerne og dernæst angiver løsning på problemerne.
 • Inddragelse af sygefravær - hvor I vurderer, om der er nogle arbejdsmiljøproblemer som medvirker til sygefravær.
 • Prioritering og handlingsplan - hvor I beslutter, i hvilken rækkefølge problemerne skal løses samt hvordan, hvornår og af hvem.
 • Opfølgning - hvor I følger op på, om handlingsplanen overholdes, og om de iværksatte løsninger har løst problemet.
Ændrede regler for Dankort
29. september 2005
Pengeinstitutterne har efter kritik fra Dansk Handel & Service af det klart utilfredsstillende forløb omkring af introduktionen af chipdankortet meddelt, at der kommer positive ændringer i vilkårene for betalingsmodtagernes (butikkernes) modtagelse af Dankort:
 • Betalingsgarantien ved falske kort forlænges to år. Det betyder, at hvis et falsk Dankort anvendes i en forretning, dækker pengeinstitutternes betalingsgaranti indtil 1. januar 2008. Efter denne dato dækker garantien kun, hvis forretningen har læst chippen på Dankortet.
 • Notaløsningen (fluesmækkeren) ophører ikke som oprindelig planlagt 1. januar 2006, men udfases successivt i takt med, at de cirka 12.000 nota-forretninger omlægges til andre løsninger. Betalingsgarantien for notaløsninger opretholdes frem til 1. januar 2007.
Pengeinstitutterne har besluttet fremover at centralisere indløsningen af Dankort hos PBS. Alle betalingsmodtagere (butikker) vil medio oktober måned modtage brev fra PBS, hvoraf det fremgår, at indløsningen af Dankort er samlet her. Samtidig vil butikkernes abonnement for at modtage Dankort blive meddelt, og de aktuelle abonnementssatser for den enkelte butik vil fremgå. PBS har nu påtaget sig ejerskabet til chipdankortet og de problemer, der har været. I samarbejde med detailhandlen, leverandører til systemet, et eksternt konsulentfirma m.fl., vil der blive nedsat en projektgruppe, der skal undersøge problemerne med at bruge chippen. Der vil blive udarbejdet nogle standardløsninger til installation af chipterminaler i forretningerne. Et samlet ejerskab til problemerne hos PBS bevirker samtidig, at butikkerne kan rette evt. spørgsmål vedrørende chipdankort til PBS. Dansk Handel & Service vil løbende informere om status på projektet, der forventes afsluttet sommeren 2006.
28. september 2005
Forudsat, at udviklingen i 2. halvår i år bliver på niveau med udviklingen i 1. halvår i år, og det tyder meget på, med en årsvækst på mere end 5% formentlig hen ved 6% i år, som det bedste år siden 1994 med +7%, så vil den samlede vækst i detailhandelens kasseapparateri 6 års perioden 2000-2005 i forhold til 1999 være på 26%. 2005 vil ligge 26% over 1999.
Læs notat
Læs mere
Er du nydansker - og har du lyst til at uddanne dig indenfor detailhandelen
8. september 2005
8. september 2005
For femte gang er Kulturelle Markedsdage blevet afviklet. Solen strålede, og 10.000 mennesker besøgte herlighederne. Kan man blive ved med at fortsætte denne succes? Vil Nørrebro Handelsforening fortsætte støtten?
Læs mere
8. september 2005
Tirsdag den 18. august 2005 trodsede cirka 100 personer vind og vejr, og mødte op på Nyhavn til en rundtur i havnen. Nørrebro Handelsforening havde sikret sig en overbygget båd. Her kunne størstedelen sidde. Men pressen og hovedpersonerne havde valgt at sidde i det fri. Så får dem blev det en noget vindblæst tur.
Læs mere
8. september 2005
Økonomer udråbte 2004 med en vækst i detailhandelens kasseapparater på 3,6% i forhold til året før til et forbrugsfestår. Første halvår sidste år gav en vækst på 3,1%. 2. halvår sidste år en vækst på 4%. Første halvår i år blev det til en flot vækst på 5,6%. Alene i april, maj og juni en månedlig vækst på 7%. Meldinger fra bymidterne ud over landet peger samtidig på en god handel både i juli og nu i august.
Læs mere
8. september 2005
Når pendlerne så i egen bil skal finde en p-plads på Nørrebro, ja så går der igen unødig energi til spilde. Man har stadig ikke fået opført p – huse.
Læs mere
8. september 2005
De nyeste tal fra Danmarks Statistik med en opgørelse over udviklingen i de enkelte brancher viser en samlet fremgang i butikkernes kasseapparater for detailhandelen på 5,7 % i første halvår i år i forhold til første halvår sidste år
Læs mere
8. september 2005
Regeringens udspil til finansloven for 2006 bærer præg af at være afventende over for de analyser og konklusioner, som bl.a. Velfærdskommissionen og Globaliseringsrådet forventes at barsle med. Men det ændrer ikke ved det forhold, at der er et stort behov for reformer på mange områder. Det gælder ikke mindst på forskningsområdet, hvor vi i dag ikke er på højde med de lande, som vi sammenligner os med og konkurrerer med. Den danske økonomi er sund, og det er nu der skal satses på investeringer, der kan sikre vækst og velfærd i fremtiden.
Læs mere
30. august 2005
På Nørrebro er ansat en person, der har haft tilknytning til Blekingegadebanden. En bande, der repræsenterede den groveste form for kriminalitet. Banden blev optrevlet for 15 år siden. Manden har udstået sin straf, men gennem Jyllands Posten stilles han nu i offentlig gabestok. Samtidig beskylder bladet Københavns Kommune for, at bedrive politiske vennetjenester.
Læs mere
17. august 2005
Formanden for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Anders Friis-Hansen (AFH) mener, at jeg har brugt ”valgpropaganda” fra regeringspartierne og Dansk Folkeparti i forbindelse med argumenter for en ny mesterlære. Det er ingenlunde tilfældet. Som det tydelig fremgik barslede Nørrebro Handelsforening allerede for et par år siden om ideen af genindførelse af mesterlæren. Vi er ikke underlagt partipolitiske ideologier.
Læs mere
10. august 2005
LO: Ansattes rettigheder svigtes
9. august 2005
Regeringen vil fritage lovlydige arbejdsgivere for straf, hvis deres ansatte overtræder arbejdsmiljø reglerne. LO mener, at dette vil få katastrofale følger, for de ansattes rettigheder. Hvem skal bære ansvaret for ulykker på arbejdspladsen?, spørger man herfra
Danmarks Handelsforeninger: Flere søndage er en redningsplanke for kæder i dagligvaresektoren.
9. august 2005

Kæder i dagligvaresektoren er overlykkelig for den nye lukkelov. Det er helt forståeligt, siger formanden for Danmarks Handelsforeninger. Dagligvaresektoren har nærmest været i nulvækst, det sidste års tid. Formanden for Danmarks Handelsforeninger, Bent Aarrebo Petersen fastslår samtidig

 • I 5 års perioden 2000 – 2004 gik kolonial (købmænd og brugser m.m.) tilbage med 15,2 % i 2004 set i forhold til 1999. Supermarkeder opnåede en beskeden 5- års fremgang på 5,3%.
 • Discount kom hjem med en vækst på 58 % over disse fem år i forhold til 1999.
 • Varehuse og Stormagasiner måtte nøjes med en vækst på 16,8 %
 • Den samlede detailhandel opnåede en samlet vækst på 19,4

Bent Aarrebo Petersen mener, at der er en stor og stigende overkapacitet i dagligvarebranchen.

Derfor er flere søndage med den nye lukkelov en kærkommen appelsin i turbanen til de store dagligvarekæder, så de herigennem kan tilrane sig yderligere omsætning i non food (udvalgsvarer) om søndagen som kompensation for i stigende grad svigtende omsætning og indtjening i dagligvarer. For resten af året kan det med flere søndage blive til

 • mange ekstra gode tilbud til kunderne
 • lidt større samlet omsætning for den samlende detailhandel
 • dertil en dårligere indtjening, samlet set.

På sigt vil flere søndage at handle i, nok kun betyde en beskeden ekstra vækst i detailhandelens samlede omsætning men uundgåeligt samtidig større og hurtigere ændringer i detailhandelsstrukturen med deraf følgende også færre butikker og beskæftigede omregnet til fuldtids, så det samlede omkostningsbillede tilpasses indtjeningsmulighederne. Ændringer, der for rigtig mange forbrugere ikke vil være gavnlige og ønskelige

I første halvdel af 90´erne blev der 13 % færre butikker. De sidste 4 år kom der 7 % flere, men formanden for Danmarks Handelsforeninger mener, at den nye lukkelov vil føre til 5- 10 % færre butikker over de næste fem år.

9. august 2005
I 1976 var Nørrebro Handelsforening med til, at starte Arbejdsløshedskassen Dana for næringsdrivende, i dag kalder man det arbejdsløshedskasse for selvstændige. Det var Handelsforeningen daværende formand Knud Schou, der vat initiativtager. Allerede i 1983 havde arbejdsløshedskassen 25.000 medlemmer.
Læs mere
9. august 2005
Smiley - Ordningen har ikke kunnet forhindre, at 70% af 71 frugt - og grønthandlere har fået en bøde, et påbud eller en indskærpelse. For kort tid siden skete det samme for 40% af bagerne, 39,5% af dagligvarebutikkerne og 30% af restauranterne.
Læs mere
Ny hjælp til indvandrere
9. august 2005

Indvandrerrådgivningen starter til august på Kapelvej 47, oplyser PaaGaden. Organisationen er en privat forening, som nu i 7 år har forsøgt, at forbedre vilkårene for folk med indvandrerbaggrund. På den nye rådgivning kan man bl.a. få oplysning om

 • boligforhold
 • skatteforhold
 • sundhed og sygdom
 • det sociale system
 • videregående uddannelse

Mailadressen gældende fra 2. august er koebenhavn@indvandrerraagivningen.dk Telefonnummeret er 8613 2763.

Der bliver behov for hjælp

Noget tyder på, at Indvandrerrådgivningen får travlt, efter at Regeringen, sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er enige om en ny integrationspolitik.
Det er selvfølgelig positivt med 10.000 flere i job over 2 år. Man vil bl.a. bruge 580 millioner kroner bl.a. til dette. Aftalen indebærer også

 • Underskrivelse en Integrationskontrakt. Denne gælder for indvandrere, indtil de har fået tidsubegrænset opholdstilladelse.
 • Udarbejdelse af nye job planer for alle på kontanthjælp og sluthjælp
 • Større refusion til kommuner, der giver kontanthjælpsmodtagere aktive tilbud.
 • Unge mellem 18 og 25 år mister kontanthjælpen, hvis de siger nej til uddannelse
 • Forældre, der ikke lever op til myndighedernes pålæg, kan trækkes i børnefamilieydelsen
 • Forsørgertillæg for ægtepar på kontanthjælp afskaffes. Kun personer, der har arbejdet 300 timer, de seneste to år, kan få kontanthjælp.
Hospitalsprojekt giver gode resultater
9. august 2005
Samfundet accepterer ikke mere passiv forsørgelse, heller ikke i Mjølnerparken. Igennem 3 år er 130 kvinder fra 35 forskellige lande blevet uddannet til køkkenarbejde eller rengøringspersonale på et af hospitalerne i hovedstadsområdet og 69 % er enten fortsat som elever eller har fået fast arbejde. Den Europæiske Socialfond har støttet projektet med ca. 10 millioner kroner.
12 millioner kroner til sociale formål
9. august 2005
11,9 millioner kroner har politikkerne vedtaget til løsning af sociale problemer. Pengene går bl.a. til utilpassede unge på Nørrebro. Også integrationsområdet kan vente at få et stort beløb
Mere graffiti på Nørrebro
9. august 2005
Mængden af graffiti på Nørrebro er steget med 7,8 %, selv om der er indledt kampagner, både på Indre og Ydre Nørrebro. 63 % af graffiti udtrykkene er de såkaldte tags, hvilket vil sige signaturer.
Søren Pind håber, at erhvervslivet vil melde sig til graffiti-kampagnen.
I andre bydele er graffitien faldet.
Nærpolitistation lukker i perioder
9. august 2005
Nærpolitistationen på Nørrebrogade har grundet præsidentbesøget og terrorberedskabet været nødsaget til at lukke helt ned i perioder. Nogle uger har mandskabet kun bestået af 2-3 stykker mod normalt 20 stk.

Politiet har taget Nørrebro Handelsforenings tidligere lokaler i brug, og råder nu over både stue, 1. og 2. sal på Nørrebrogade 88.
Nørrebro i undtagelsestilstand
9. august 2005

En barsk overskrift. Men sådan mener læserne af Østerbro Avis, at man kan betegne Nørrebro.

 • 26,8 % mener, at Nørrebro er trendy
 • 30,4 % mener, at der på Nørrebro er plads til alle
 • 42,9 % mener, at bydelen har et image, som et sted i undtagelsestilstand.

Vi venter spændt på hvad læserne på Nørrebro mener om Østerbro.

Endelig kan ulovligheder koste næringsbrevet
9. august 2005
Hvis man ikke har betalt pant, og fået konfiskeret store øl - og sodavandslagre, risikerer man ikke, at miste næringsbrevet, sådan som lovgivningen er nu. Hvis skattevæsnet udelukkende bruger manglende pantmærkning som bevisførelse, kan næringsbrevet ikke fratages. Men det skal der nu laves om på. Både hos Socialdemokraterne og i Venstre vil man have ændret lovgivningen.

Hvis man tredje gang bliver taget for, at sælge ulovlig sodavand og øl, skal man kunne fratages bevillingen. Dette har Nørrebro Handelsforening sagt i årevis.

Medlemmerne i foreningen har kunnet se ulovlige sodavand placeret foran kiosker og grønthandlere på paller. Gennem kronikker og nyhedsbreve her på siden, har man forsøgt, at råbe politikerne op. Nu ser der så ud til, at der endelig er et politisk flertal for at gøre noget virkelig drastisk.

Læs artiklen Smiley smiler ikke mere Af Uwe Brodersen
Sodavand og Øl beslaglagt i pallevis
9. august 2005
Siden Told og Skat begyndte deres storstilede aktion for et par uger siden mod ulovlig øl og sodavand, er der beslaglagt 150 paller. Syv ud af ti, som Told og skat besøgte første uge, havde ulovlige drikkevarer. 14 dage efter var tallet kun 4 ud af ti.

Mange kiosker med ulovlige drikkevarer har flyttet deres lager. Hos Told og Skat forventer man først, at kunne måle den reelle effekt om et par måneder. Dansk Retursystem oplever i øjeblikket ventetid på kiosker, der vil købe pantmærker.
Ritt udgiver bog om København
9. august 2005
Mens Søren Pind udgiver en bog om Ronald Reagan, ja så udgiver Ritt Bjerregaard sine visioner om København i bogform til efteråret. I sin bog inddrager Ritt også en del personer, som har gjort en forskel, bl.a. skoleinspektør Lise Egholm fra Rådmandsgades Skole på Nørrebro. Hun vil også se på de initiativer, der er taget på integrationsområdet i butikkerne. Forhåbentlig har hun fået inspiration fra denne hjemmeside!!!

Også fejltagelser kigger hun på. Bl.a. mener hun, at Bispeengbuen har smadret et helt kvarter på Nørrebro.
Der bygges for få boliger i København
9. august 2005
I de seneste 10 år er der kun bygget 3.000 nye boliger i København. Det er alt for få, og de er for dyre. Priserne er enorme. Butiksansatte har slet ikke råd til dette. Problemet kan i længden blive et problem for butiksindehavere, der vil have faglært arbejdskraft.
Husejer tjener store beløb
9. august 2005
Den gennemsnitlige husejer i København har tjent 400.000 skattefrie kr. i løbet af det seneste år.
Boligslum – på retur
9. august 2005
Det værste boligslum er på retur i København. Siden 1981 er der brugt 19 milliarder kroner til at forbedre 25.000 boliger.

Nu frygter Københavns Kommune, at det går den anden vej. De samlede bevillinger er faldet fra 1,8 milliarder kroner i 1994 til en halv milliard i dag.

Der er stadig lommer tilbage, siger overborgmester Lars Engberg til Berlingske Tidende. Dele af Amagerbro, Nordvest-kvarteret, og Ydre Vesterbro omkring Hedebygade. Her er er der områder, som har brug for en kærlig hånd.
Hver tredje i København har bil
9. august 2005
På 10 år har København fået mere end 16.000 nye husstande med bil. Det er særlig i postnumrene 1500 København V og 1800 Frederiksberg C, der har fået større koncentration af biler. Også på Christianshavn med nye byggerier på Holmen har man kunnet mærke trafiktætheden.

Sydhavn, 2450 København SV – er den bydel, hvor der færrest biler i forhold til antallet af husstande.
Taxa´ er boykotter hoteller
9. august 2005
Taxaer i København vil boykotte de hoteller, hvor der er standsningsforbud. Baggrunden er, at Politiet vil håndhæve deres ret. Taxaer i København har ikke særregler. Modsat kan en chauffør miste sin daglige indtjening ved en p – bøde.
Wonderfull Copenhagen er ikke glad for udviklingen, det vil skade turismen i København, siger man. Det er nu op til politikerne på Rådhuset at udrede trådene.
Beskæftigelsen følger ikke med
9. august 2005
Beskæftigelsen følger ikke med i den pæne stigning i detailhandelen. Bent Aarrebo Petersen, formand for Danmarks Handelsforeninger siger

De større omkostninger ved flere åbningsdage og samtidig et øget pres på priserne og derved avancerne foruden flere discountbutikker, kan for detailhandelen samlet set på sigt kun kompenseres ved færre beskæftigede og færre butikker.Det er der logik i.

Nok flere ufaglærte, produkt uvidende deltidsbeskæftigede men samtidig på sigt langt færre fagligt uddannede fuldtidsbeskæftigede og selvstændige (+ medhjælpende ægtefælder) især i specialhandelen med fødevarer og udvalgsvarer.
undemad til almindelige forbrugere
9. august 2005
Vi skal til at spise kød, der tidligere er givet til hunde. Forurenet kød fra kreaturets hals skal kunne sælges som småkød og hakket kød, efter at der er blevet slynget, skyllet og skrabet i en centrifuge.

Først skydes en bolt gennem panden på dyret. Så hænges det op i benene, og man stikker en kniv i halsen. Kødet omkring halsen er forurenet med blod og eventuelt bakterier, derfor bliver det ansat for affald. Men det kommer der ikke til at stå på emballagen.

Forbrugsminister Lars Barfoed har godkendt kødet.

Fødevarelovgivningens overordnede formål er, at sikre et højt niveau for beskyttelse mod vildledning i forbindelse med markedsføring af fødevarer. Med andre ord, lovens formål er at skabe klarhed og øge kvaliteten af fødevarerne. Det synes ikke, at være tilfældet her.

Ministeren gør det modsatte. Han hjælper industrien med at sælge en billigere råvare uden at gøre det klart for forbrugerne. Herfra skal blot lyde – Velbekomme.

Ja, sådan var meldingen indtil ministeren kom på bedre tanker, og under pres, meddelte, at nu skulle der skiltes med, at maden havde været gennem en centrifuge.. Kødet kan aldrig få betegnelsen ”fersk kød”. Men vi kan ikke forhindre, at det bliver brugt i vores pizzaer og bøffer, som vi køber i grillbarer. Eller for den sags skyld i pølser og almindelig hakket kød.

Det er trist, at en sag, der har kørt tre år, først skal i medierne inden, at ministeren kan se, at noget er galt. Men kødet er og bliver affalds kød – velegnet til hundemad.

Det er opløftende at se, at vore største detailhandelskæder afviser kødet.

Bortviste ansatte sortlistes i et register
9. august 2005
 • Coop Danmark gør det
 • Dansk Supermarked gør det
 • ISS gør det
 • Sonofon gør det
 • Og en række andre firmaer gør det

De fører simpelthen et bortvisningsregister, med Datatilsynets tilladelse. Et fejltrin kan berøre en i fem år. I de fem år kan et ungt menneske forandre sig meget, siger formand for HK – Handel, Jørgen Hoppe til Nordjyske Stiftstidende.

Fields har haft forrygende sommerudsalg
9. august 2005
Fields har haft en fremgang på hele 12 % ved sommerudsalget. Turister og endda krydstogtsturister har fundet vej til Fields.
Storcentre øger salget
9. august 2005
50 milliarder kroner, så meget forventer storcentrene, at omsætte for i 2005. Sidste år sad centrene med en markedsandel på 20 %. ICP (Institut for center og planlægning) forventer, at dette tal om kort tid stiger til 25 %.

Det er de største og mest moderne centre, der trækker mest, på bekostning af de mindre centre.
Storcentrenes TOP – 10
9. august 2005
 1. Fields
 2. Hundige Storcenter
 3. Aalborg Storcenter
 4. Kolding Storcenter
 5. City 2
 6. Rosengårdscentret
 7. Lyngby Storcenter
 8. Fisketorvet Shopping Center
 9. Næstved Storcenter
 10. Rødovre Centrum
Magasin – ejer sigtet for bedrageri
9. august 2005
Magasins nye ejer er sigtet for bedrageri og dokumentfalsk af det islandske politi. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, og for bedrageri for op mod 81 millioner kroner. Den sigtede vil selv offentliggøre anklagerne.
Danskerne handler mere på Nettet
9. august 2005
Danmark har slået en ny verdensrekord. I løbet af et år er danskernes handel på Nettet vokset med hele 91 %. De danske Internetbutikker ligger på en femte plads m.h.t. indtjeningen. Rejser er den største sællert. Mens en dansker i gennemsnittet bruger 1.200 kr. er gennemsnittet på verdensplan 760 kr.
Portoen slippes løs
9. august 2005
Hvis du i fremtiden selv afleverer dine breve på et postcenter, kan du komme til at spare penge på porto. Hvis du derimod stadig bruger den røde postkasse, ja så er der stor sandsynlighed for at portoen stiger.
Arbejdstilsynet er på vej
9. august 2005

Arbejdstilsynet er i gang med at undersøge landets virksomheder.

10.600 har været gennem nåleøjet.
Halvdelen kan regne med yderligere et besøg, da de har fået et såkaldt påbud.

Også her bruger man de meget udskældte smileys.

 • Grøn smiley = Virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljø certifikat
 • Gul smiley = Virksomheden har fået et eller flere påbud, om at bruge en ekstern rådgivning til at løse et bestemt arbejdsmiljø problem
 • Rød Smiley = Virksomheden har fået påbud om at bruge en ekstern konsulent i en periode.

Alle resultater bliver lagt ud på www.at.dk

Kunder prutter om prisen
9. august 2005
Ekspedienter i butikkerne oplever mere og mere, at kunderne prutter om prisen. Man accepterer ikke den trykte pris. Får kunden et nej, hænder det ofte, at man går igen. Til sidst bliver det så til et ja i en anden butik. Det sker selv, om der er regler for rabatter.

Som følge af dette omdannes mange butikker til oplevelsescentre. Her tilbydes kunden et kop kaffe eller et glas juice, eller forkælelse af kunden på anden vis.
Silvan får en pris
9. august 2005
MMM – klubben har uddelt MMM – prisen 2004 til Silvan.

I begrundelsen for uddelingen siger klubbens formand, Lars Ive bl.a.

"Jeres medarbejdere kan noget helt specielt. De gør kunderne til bedre gør det selv folk. Silvans politik gennemsyres af jeres overbevisning om, at det er medarbejderne, der skal bæres igennem."
Priser til Storcentre
9. august 2005

23 af landets butikscentre deltog i en konkurrence, arrangeret i samarbejde med ICP A/S, MMM – klubben, og NCSC. Der blev uddelt 5 priser.

 • Danmarks flotteste butikscenter; Ro´s Torv, Roskilde
 • Bedste centeraktiviteter: City 2, Høje Taastrup
 • Danmarks hyggeligste butikscenter: Randers Storcenter
 • Bedste service: Rødovre Centrum
 • Årets Initiativ: Randers Storcenter
Stadig bilkøer med mere Metro
9. august 2005
Den kommende Cityring fjerner ikke bilkøer viser en ny rapport. Dette var regeringens væsentligste argument for at udvide metroen. Kun 0.7 % færre biler vil køre over kommunegrænsen. Ved søerne mindskes trafikken med 0,4 %, og ved Knippelsbro med 1,2 %
Venstre vil gøre København mere kreativ
9. august 2005
Venstre har meldt ud med 19 forslag om, hvordan man gør København mere kreativ. Bl.a. skal lukkeloven droppes i København, udendørsservering skal have nedsat deres afgifter, ligesom der skal etableres en erhvervspulje.
HK: Virksomhederne lever ikke op til deres ansvar
9. august 2005
 • 54 % af virksomhederne inden for HK – branchen har ingen elevpladser at tilbyde, viser en ny undersøgelse, foretaget af HK.
 • Halvdelen vidste ikke hvorfor, de ingen elever havde
 • 20 % mente, at det var for besværligt.
 • HK mener, at virksomhederne ikke lever op til deres ansvar. DHS (Dansk Handel og Service) mener, at grunden er; at der tilbydes andre stillinger.
 • Man ansætter i stigende grad trainees og lignende. Folk bliver ansat på andre vilkår, end tidligere, siger man i DHS.
Økonomisk vækst nedjusteret
9. august 2005
Den økonomiske vækst er blevet nedjusteret til 2,1 % fra 2,4 % i 2004. Det private forbrug steg med 3,8 %. Resten af året vil forbruget stige, men ikke i samme grad næste år. Samtidig stiger boligpriserne stadig, og det er dette forhold, som er med til at øge forbruget.
RKI registrere kommende dårlige betalere
9. august 2005
Ud fra en række kriterier som eksempelvis, alder, bopæl, antal af flytninger i de seneste år, kan RKI nu konstatere om du er en kommende dårlig betaler. Ud fra et system fra en til fem stjerner bliver din kreditværdighed vurderet. Hvis du kun opnår 2 stjerner, er din chance for at blive dårlig betaler 2,2 gange større end en gennemsnitsperson, hvilket betegnes som en høj risiko.
Parkering København har indkasseret 160 millioner kroner
9. august 2005

På et år har Parkering København indkasseret 160 millioner kroner fordelt på 309.263 bøder. Kære bilister vær på vagt særlig følgende steder:

 • Herholdtsgade, bag Imperial – biografen
 • Rådhuspladsen
 • Banegårdspladsen
Bilka truede med kæmpeerstatning på 500 – 750 millioner kroner
9. august 2005
Ifølge JP – Erhverv, truede Dansk Supermarked med et erstatningskrav på 500 – 750 millioner kroner, hvis myndighederne gennemtvang en fysisk lovliggørelse af Bilka i Horsens. Måske er dette forklaringen på Regeringens handlemåde ?
Tyske dåser sviner i den danske natur
9. august 2005
Den 17. april gennemførte Naturfredningsforeningen en indsamling af affald. Heriblandt fandt man ikke mindre end 25.000 øl – og sodavandsdåser købt i Tyskland, uden pant.

På årsbasis købes der mellem 400 og 600 millioner pantfrie dåser syd for grænsen. Den tyske delstatsregering Slesvig Holsten har dog ingen planer, om at indføre pant på dåser.
Frederiksberg har kæmpe Metro – gæld
9. august 2005
Metro-strækningen, der løber gennem Frederiksberg har en gæld på 4,5 milliarder kroner, og en indtægt på kun 5 millioner kroner. Det viser det sidste regnskab fra Ørestadsselskabet. Ikke mindst tilgangen af passagerer fra Forum station har været skuffende. Alene renteudgifterne beløber sig årligt til 165 millioner kroner.

Til den nye metro – ring har Frederiksberg Kommune udtrykt ønske om væsentligt flere stationer, bl.a. på bekostning af en station i Stengade på Nørrebro.
8. august 2005
Trods 5,6 % samlet vækst i detailhandelen i første halvår i år og senest 7 % både i april, maj og juni - i forhold til sidste år, så er antallet af erklærede konkurser i detailhandelen steget med 34 % i de første 7 måneder i år.
Læs mere
Der er gode skoler og mindre kriminalitet på Nørrebro
31. juli 2005
To myter kan hermed annulleres. Der er gode skoler på Nørrebro, og kriminaliteten topper ikke her.

Tre skoler på Nørrebro er blandt Københavns Top – 5 skoler, når det gælder den såkaldte PISA – undersøgelse, siger lokalavisen Paagaden

Den arabiske DIA privatskole, løser de sociale problemer ved at have en socialrådgiver ansat. Skolen er god til at undervise, og skolen har vist gode resultater. Over halvdelen af forældrene er arbejdsløse og kommer fra socialt belastede områder.

Frederikssundsvejens Skole ligger også på Top – 5. Her er 80 % tosprogede elever fra 20 forskellige lande. Eleverne testes, så man på den måde kan gribe ind individuelt. Lærerne går utrolig seriøst til værks.

Den tredje skole er Sjællandsgades Skole. Her er der en uges feriekoloni i sommerferien, og lærerne sendes på ekstra kurser. Der er et godt skoleliv med fokus på tryghed og kammeratskab med respekt for forskelligheder.

En anden fordom, der kan manes til jorden er kriminaliteten på Nørrebro.

Her har medierne fastslået, at Nørrebro er værst. Men det viser sig i virkeligheden, at det er Indre by og Vesterbro, som er hårdest ramt, når det gælder unge kriminelle, fortæller DR København.

Først på tredjepladsen kommer Nørrebro.

Læs også artiklen Nørrebro - for journalister og Jyder
Hvor tjener man mest?
31. juli 2005
Det kan være lidt svært at beregne den mest eksakte skattepligtige indkomst, fordi lønpakker, skatteordninger og skattebegunstigede pensioner har sin indflydelse.
Dertil kommer, at velstillede lønmodtagere, belåner friværdien i deres huse, og indbetaler pengene på skattebegunstigede ratepensioner.
Top 5 København – husstandsindtægt
 1. 1300 København                             kr. 515.000  +1,8%
 2. 1800 Frederiksberg C                      kr. 468.000  +0,9%
 3. 1900 Frederiksberg C                      kr. 414.000  +1,7%
 4. 1000 København K                          kr. 405.000  -0,7%
 5. 1400 København K                          kr. 401.000  +3,0%
 I bunden
 1. 2400 København NV                       kr.  281.000 +1,4%
 2. 2200 København N                         kr.  280.000 +1,8%
 3. 2450 København SV.                      Kr. 249.000 +2,0%
Bevæger vi os uden for København, ser det helt anderledes ud
Top 5 – husstandsindtægt
 1. Rungsted Kyst                                       kr.886.000   +0 %
 2. Klampenborg                                          kr.820.000   -1,9%
 3. Vedbæk                                                 kr.738.000   - 1,1%
 4. Skodsborg                                              kr.735.000   -2,6%
 5. Holte                                                      kr.704.000   1,4%
Større søgning til handelsskolerne
31. juli 2005
Efter en årrække med faldende ansøgningstal, ser det ud til, at den spiral er vendt – idet der er 14 % flere ansøgninger på de merkantile erhvervsakademiske uddannelser.
31. juli 2005
De færreste ansatte i detailhandelen har i dag råd til at bo i København. Deres alternativ er at bo til leje i områder uden for København. De må så pendle ind til deres arbejde.
Læs mere
29. juli 2005
Efter at Nørrebro Handelsforening i et debatindlæg i København, argumenterede for den nye mesterlære, er der mange der har fulgt op.
Læs mere
Amtsråd har godkendt Bilka
30. juni 2005
Vejle amtsråd har godkendt det omstridte regionplantillæg for lavprisvarehuset Bilka med stemmerne 24 mod 5. Vestre landsret og Højesteret har tidligere enstemmigt dømt byggeriet som ulovligt. DSK, De Samvirkende Købmænd mener, at Vejle Amt´s plan for at redde Bilka er ulovlig. Afgørelsen bringes nu for Naturklagenævnet..

DSK vil ligeledes kræve erstatning på cirka 74 millioner kroner for tabt omsætning.
Hvad er nu det, Connie?
30. juni 2005
Bedst som erhvervsministeren proklamerede, at han ikke vil se flere storcentre, og brunt papir i nedlagte butikkers vinduer, åbner partifællen, miljøminister Connie Hedegaard nu mulighed for, at Planlovens begrænsninger kan lempes.
Ikke mere rigtig udsalg
30. juni 2005
Kort produktionstid og moderne teknik, gør det lettere for de store detailkæder, at styre lagrene. Derfor er det traditionelle udsalg iflg. Institut for Centerplanlægning afløst af planlagt udsalg, hvor man indkøber specielle varer.
Smuglerne er blevet mere snu
30. juni 2005
Tolderne ved den dansk/tyske grænse har i år ikke fundet så mange ulovligt indførte fødevarer eller kød, som sidste år.

I de første seks måneder af 2004 blev der beslaglagt 20 ton. I år er dette tal kun på ganske få ton.

Da det kan koste 50.000 – 100.000 kr. at blive snuppet, forventer Føderegion Sønderjylland, at smuglerne er blevet mere snu.

Aftagerne af fødevarerne er typisk pizzeriaer, grønthandlere og kiosker.
Ulækre pølser i COOP
30. juni 2005
COOP slagterne i Sønderjylland har været særdeles uheldige i den sidste tid. Den tiende slagter er netop blevet afsløret med ulækre pølser. Det koster 10.000 kr. hver gang.

I sidste uge resulterede dette i krisemøde hos COOP.

Det er kun i Sønderjylland, at Fødevareregionen har været i gang specielt fokuseret på slagtere.
De snyder stadig væk
30. juni 2005

Vi har sagt det så mange gange i Nørrebro Handelsforening, at bøderne er alt for små, når der snydes i kioskerne. Indehaverne griner af de små bøder.

Nu siger Told og Skat også at bøderne er for små. Noget tyder på, at det står værst til – på Nørrebro.

Der er alt for mange, der svindler med afgifter og har rod i regnskaberne, særligt blandt kiosker og grønthandlere.

Told og Skat har netop kontrolleret 133 forretninger, og i 75 var der overtrædelser af moms – og bogføringslovens regler om kasseregnskab samt udbredt skatte – og momssvindel.

Det er som om, at det bliver regnet ind i driften, når man bliver taget. Det koster kun 5.000 kr., er der flere problemer er taksten 7.500 kr.

Men de færreste ved ikke, at der den 15. juli 2005 sker en skærpelse. Da kan Told og Skat konfiskere øl og vand.

Men er det nok? En almindelig tur ned af Nørrebrogade afslører mange ulovligheder.

 • falske pantmærker
 • ulovlig øl, vand, chokolade, vandpibetobak.

Vi har skrevet om det så mange gange her på siden. Kig selv.

Er det sundt at cykle?
30. juni 2005
Miljøstyrelsen har lavet en undersøgelse, der viser, at der ikke skal mere end to timers cykeltur til, før bilernes udstødning kan måles i blodet.. Prøverne viser, at cykelturene ude i det fri, giver op til tre gange større skader på de hvide blodlegemer, end almindelig indendørs fysisk aktivitet.
Stor interesse for Kulturelle Markedsdage
30. juni 2005
Vi skrev forleden, at det er fjerde gang, Kulturelle Markedsdage afholdes. Det passer ikke. Det er den 5 gang.

Masser af loppe boderne er allerede væk. Ca. 80 stykker.

Desuden er der stor interesse for, at leje en bod inde på selve pladsen. Her er der tale om kommercielle boder eller oplysende boder. Prisen afhænger af dette. Det er den første weekend i september, dette foregår, og selvfølgelig er Nørrebro Handelsforening, som en af sponsorerne og medarrangørerne, tilstede.

Yderligere informationer fås hos ap@parkkvarter.dk
Ny Lukkelov - Lov om detailsalg
28. juni 2005

Folketinget har netop som en del af lov om detailsalg vedtaget en revision af lukkeloven. Lovændringen indebærer, at butikkerne fra 1. juli 2005 har mulighed for at holde åbent

 • første søndag i hver måned og
 • søndagene i december inden juleaften fra kl. 10.00 til 17.00 – sidste søndag før juleaften dog fra kl. 10-20. Falder første søndag i måneden på en helligdag eller grundlovsdag, kan der ikke holdes åbent.
 • på yderligere seks søndage om året fra kl. 10-17. De to af disse søndage skal placeres i perioden fra den 1. juli til den 1. september. De fire øvrige søndage må ikke placeres på helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og efter kl. 15 på nytårsaftensdag. Efter kl. 15 nytårsaftensdag må der i øvrigt ikke holdes åbent, medmindre det sker i henhold til en specialregel som eksempelvis omsætningsreglen.

Lovændringen træder i kraft 1. juli 2005 og butikkerne har mulighed for at bruge de seks "løse" søndage inden den 31. december 2005 uafhængigt af det antal søndage, butikkerne har holdt åbent i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2005 efter den nuværende lukkelov.

Butikker, der kan holde søndagsåbent efter specialregler som omsætnings- og havneregler mv., berøres ikke af de ændrede søndagsregler.

Med lovændringen afskaffes forbudet mod salg af alkohol efter kl. 20.

Loven indeholder tillige en ny bestemmelse for butikker i centre. Medmindre andet er aftalt i lejeaftaler, der er indgået før 1. juli 2001, kan butikker i butiksfællesskaber (centre) højst forpligtes til at holde åbent ni søndage årligt frem til udgangen af juni måned 2010.

Fra 1. juli 2010 kommer det til at gælde, at der ikke, uanset modstående aftale, kan pålægges lejere af forretninger i butiksfællesskaber at holde åbent mandag til fredag efter kl. 20 og fra lørdag kl. 17 til mandag kl. 06.

Nye vilkår for Dankort
28. juni 2005

Folketinget har nu vedtaget nye regler i betalingsmiddelloven om betaling for butikkernes modtagelse af Dankort.

Der indføres en abonnementsmodel, hvorefter bankerne (indløser) kan opkræve en årlig abonnementsbetaling fra butikken (betalingsmodtager). Betalingsmodtagerne må ikke længere opkræve gebyrer fra forbrugere, der betaler med Dankort.

Der er fastsat tre intervaller:

 • Betalingsmodtagere, der har fra 1 til og med 4.999 årlige Dankorttransaktioner, betaler 500 kr. i årligt abonnement
 • Betalingsmodtagere, der har fra 5.000 til 19.999 årlige fysiske Dankorttransaktioner, betaler 2.700 kr. i årligt abonnement
 • Betalingsmodtagere med mere end 20.000 årlige fysiske Dankorttransaktioner betaler 10.000 kr. i årligt abonnement

Abonnementet kan opkræves af indløser ved en eller flere a conto opkrævninger og en endelig afregning. De præcise abonnementsbetalinger fastlægges med tilbagevirkende kraft ved udgangen af året.

For indeværende år er abonnementsbetalingen maksimeret til 5/6 af abonnementsbeløbet, da abonnementsperioden kun dækker marts til december 2005. Det er pengeinstitutterne, der forestår opkrævningen direkte fra de enkelte kunder.

Abonnementet reguleres årligt efter af myndighederne nærmere fastsatte regler.

Internationale kort
28. juni 2005
De nye regler om internationale betalingskort som fx Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Diners etc. er i øjeblikket i høring. Reglerne, der forventes at træde i kraft fra 1. juli 2005 lægger op til, at det ikke er tilladt for betalingsmodtagere (butikker) at opkræve gebyrer fra forbrugerne ved betaling med dansk udstedte internationale betalingskort.

For udenlandsk udstedte betalingskort vil det være tilladt for betalingsmodtagerne at opkræve gebyr fra kortindehaver. Butikken må maksimalt opkræve det et gebyr svarende til det gebyr som butikken betaler til indløser (banken).
JP København: Konstruktiv forbrugerservice fra Nørrebro Handelsforening
28. juni 2005
JP – København mener, at det er konstruktiv forbrugerservice, når Nørrebro Handelsforening erkender, at tiden måske er kommet til at ændre strategi i forbindelse med lukkeloven.
Man mener i en leder, at det er et konstruktivt pletskud i formandens argumentation. Johnny Beyer forslog, at også det offentlige får lempet sin lukkelov.
Lederen slutter
Med konstruktiv tænkning og viljen til serviceforbedringer over for de skatteborgere, der betaler gildet, kan man komme langt, også i den offentlige forvaltning.
28. juni 2005
Nørrebro Handelsforening støtter forslag fra Erhvervsministeren: om et nej til flere Storcentre
Læs mere
28. juni 2005
Læs presseinformation fra Danmarks handelsstandsforeninger om udviklingen i detailomsætningen.
Læs mere
Hvad er intelligens?
24. juni 2005
Forsvarets udmelding med, at hver tredje indvandrer dumper til forsvarets intelligenstest, har fået politikerne op af stolene. Men har man i grunden tænkt på, at testen fra 1956 er utidssvarende ikke afspejler den enkeltes kreativitet at en IQ – test kun måler en lille del af evnerne - kan undersøgelsen overhovedet bruges – idet måske har mange med vilje forsøgt at dumpe en enkelt test kan ikke fastslå noget som helst.

Vi siger det kun til de politikere, der har tænkt på at gå drastisk ind i sagen.
Forbrugsfesten fortsætter
24. juni 2005

Fire forhold gør sig gældende for, at vi kan fastslå, at forbrugsfesten fortsætter

 • Boligpriserne fortsætter med at stige og vil sandsynligvis vokse op til 10% i år
 • Lønmodtagere vil få en reallønsfremgang på 2 %
 • Beskæftigelsen vil øges med en halv procent
 • Pensionsopsparingen vil blive suspenderet i yderligere to år. Det vil give privatforbruget et løft på fire mia. Kr. årligt..
Nørrebro festival i september
24. juni 2005
Weekenden efter Kulturelle Markedsdage i Nørrebroparken, er der endnu en fest på Nørrebro, nemlig Nørrebro festival, omkring Blågårds Plads.

Fodboldturnering og andre sportsaktiviteter, cirkusworkshops, loppemarked og økologisk marked er nogle af aktiviteterne.

Mens det er fjerde gang Kulturelle Markedsdage afholdes, er det anden gang Nørrebro festival løber af stabelen.
Miljøborgmester mister sin post
24. juni 2005
Borgmesteren, der ikke vil have biler på Nørrebrogade, mister sin post, når Ritt Bjerregaard kommer til magten. En ømtålelig inhabilitetssag har diskvalificeret hende, lyder det fra overborgmesterkandidaten.

Det har nu fået Martin Geertsen op af stolen. Han forstår ikke Ritt Bjerregaards udmeldinger. Hun har selv lig i lasten lyder meldingen.

Vi kan konstatere, at valgkampen er godt i gang.
www.norrebro.dk har rekordbesøg
24. juni 2005
Over 7.000 har allerede besøgt denne hjemmeside i juni 2005 måned. En enkelt dag havde siden besøg af mere end 800. Om kort tid, vil siden gennemgå et design – løft. Senere vil der blive mulighed for, at få sine budskaber lagt ind på bandereklamer. Der vil være særpriser til medlemmer af Nørrebro Handelsforening.
Blæser til kamp mod kioskmafia
24. juni 2005
Overstående var overskriften på en artikel i det sidste nummer af Detailbladet. Artiklen er baseret på en række artikler fra det seneste nummer af Nyhedsbrevet fra Nørrebro Handelsforening.

Foreningen spørger om Smiley ordningen er god nok og efterlyser en mere effektiv kontrol, samt en udvidelse af Told og Skats kompetence. Endvidere mener foreningen, at der skal stilles krav om ansættelsesbevis allerede på førstedagen.

Lovlydige detailhandlere føler sig til grin, alt imens det systematiske snyderi fortsætter.
24. juni 2005
Store professionelle udlejere af erhvervs-lejemål udnytter indbyrdes netværk til at trække markedslejen op, hævder Danmarks Erhvervslejerforening. Det passer ikke, siger Johnny Beyer formand for Nørrebro Handelsforening og Erhvervslejernes Landsorganisation. Ejendomsforeningen Danmark bakker op om Johnny Beyer
Læs mere
Nørrebro Handelsforening: Liberaliser offentlig service
24. juni 2005
Liberaliser offentlig service, udtaler formand for Nørrebro Handelsforening, Johnny Beyer.

Vi må stille krav om, at offentlig service, så som skatteforvaltningen, posthuse og børnepasning liberaliseres, så vi får længere åbningstider. Også posthuse og banker burde udvide deres åbningstider, til glæde for butikspersonalet og kunder

Hidtil har Nørrebro Handelsforening kæmpet for at bevare den nuværende lukkelov, men man må erkende, at slaget er tabt. Det er de store varehuse og centre, der høster frugterne, på bekostning af mindre og mellemstore butikker, udtaler formanden

Der bliver sikkert masser af arbejde til studerende og ufaglærte i weekenderne, fortsætter formanden. Jeg tror ikke på, at der bliver ansat mere faglært personale på grund af længere åbningstid. For den lille butik er det ikke muligt at holde længere åbent uden nyansættelser, og det har man ikke råd til.

Folk synes, at det er hyggeligt med købmanden rundt om hjørnet. De bliver kede af det, når den lukker. Men det er de samme folk, der køber ind i det store supermarked og ikke i den lokale købmand, slutter formanden

Handelsforeningen vil tage diskussionen op med medlemmerne i den nærmeste fremtid.
23. juni 2005
Under Miljøfestivalen besøgte Johannes Nymark (S) fra Københavns Borgerrepræsentation, ”Miljønetværket for Etniske Butikker” - og Johannes Nymark valgte at få en kop kaffe og en snak med miljøambassadør og medlem af Nørrebro Handelsforening Ibrahim Kaya fra Stefanos Delikatesser (stefanos.dk)
Læs mere
Kritik af skoleforsøg på Nørrebro
21. juni 2005
Heimdalsgades Overbygningsskoles (HGO) projektpædagogik og elevdemokrati har ført til manglende disciplin og en forringet faglig kvalitet. Sådan lyder det i en evaluering af skolen, der er foretaget af Center for kompetencer, ledelse, evaluering og organisationsudvikling. Ifølge skolens leder, Ingrid Brandt, beskæftiger rapporten sig ikke med, at man på HGO vægter gensidig respekt højt, at man har meget få aflyste timer, samt at lærerne fungerer godt i teamsamarbejde med storklasser. Ingrid Brandt bakkes op af uddannelses- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune Per Bregengaard (Enh.), der dog erkender, at skolen ikke har formået at tiltrække tilstrækkeligt mange elever. Alligevel mener han, at skolen skal have en chance mere.
- Den projektorienterede og tværfaglige pædagogik bibringer eleverne nogle kompetencer, som vil være efterspurgt i fremtiden, uanset hvor meget eller hvor lidt uddannelse, og hvilket erhverv de går ud til, siger borgmesteren.
Kilde: Information
21. juni 2005
Steen Høyers forslag placerer et forløb af tværgående bånd på cyklisternes rute gennem parken. De består af alt fra roser, hyld og lærk til halkonstruktioner, vandbassiner og simple jordvolde.
Læs mere
21. juni 2005
Nørrebro Handelsforening holder løbende "øje" med udvikling i lejeniveauet for erhvervslejelokaler
Læs mere
København rykker op i byernes dyre superliga
21. juni 2005
København er rykket fra en 15. plads i 2003 til en 8. plads i 2004 i analysefirmaet Mercers Human Ressource Development Top 10 over verdens dyreste byer. Der er fortsat langt op til byer som London og Tokyo, men København er ubetinget den dyreste by i Norden at bo i. Placeringen er fremkommet ved at sammenligne priser på 200 identiske varer og tjenesteydelser, herunder dagligvarer, tøj, underholdning, transport og boligomkostninger i 144 byer i verden.
Kilde: Berlingske Tidende
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: ”Kritik er ubegrundet”
20. juni 2005

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mener, at den kritik Nørrebro Handelsforening har fremført vedrørende mangelfuld information omkring indførelse af næringsbrev/næringsbasen er ubegrundet. De mener, at have informeret tilstrækkelig bl.a.

 • Sendt brev direkte til alle CVR-registrets registrerede fødevarebutikker, restaurationer, advokater og bogføringsbureauer.
 • Annonce i diverse fagblade og Erhvervsbladet, omtale i relevante brancheorganisationers nyhedsbreve samt artikler i deres medlemsblade.
 • Udsending af information på dansk, tyrkisk, arabisk og kinesisk til ca. 2,000 virksomheder gennem Jacobs Full House.
 • Standere med informationsmateriale i 32 engrosbutikker i hele landet
 • Kontakt til erhvervsvejledere i hele landet.
 • Kontakt til Fødevarestyrelsen og Told og Skat.
 • Oprettelse af særlig telefon hot-line

Man anser det heller ikke for et problem, at man ikke kan forstå dansk. En undersøgelse, man har foretaget viser, at 98,6% af iværksætterne.

 • enten talte godt dansk
 • eller var født og opvokset i Danmark
 • eller havde taget 9.klasses eksamen eller højere niveau
 • eller selv følte sig i stand til at tage en simpel eksamen på dansk.

Men en ting er teori en anden ting er praksis – budskabet er ikke forstået af de etniske forretninger

Nogle bestyrelsesmedlemmer i Nørrebro handelsforening har hjulpet adskillige nydanske forretningsindehavere med at udfylde tilmeldingsblanketten.

Bankerne betaler informationskampagne
20. juni 2005
Bankerne er nu tvunget til at skyde penge i, at flere butikker får chipterminaler. Man vil investere i en stor oplysningskampagne. I øjeblikket kan kun 15% af Dankortterminalerne indlæse chippen.
Jagt på indvandrerbander
20. juni 2005
Vi vil ikke finde os i mere, siger chefinspektør Per Larsen. En omfattende efterforskning mod indvandrerbander er derfor iværksat. Det er særlig fem bander med cirka 500 unge der er i kikkerten, men yderligere 500 unge er i farezonen, for at blive optaget i banderne.
Borgermøde omkring Nørrebro stations Område
20. juni 2005
De tre kvarterløft omkring Nørrebro Stations Område holder borgermøde den 8. september. Mødet skal munde ud i et høringssvar, inden deadline 20. september. Herefter er det meningen, at de tre kvarterløft i fællesskab afholder et debatmøde med politikerne om muligheder og tidsperspektiv for realisering af planerne. Dette møde påtænkes afholdt den 13. oktober.
Erhvervskonference den 26.oktober 2005
20. juni 2005
De tre kvarterløft har nedsat en planlægningsgruppe, der skal arbejde videre med indhold og form. Udgangspunktet er erhvervsindsatsen i lokalområdet på Ydre N og NV. Der skal fokus på konkrete og praktiske erfaringer, løsninger og muligheder. Konferencen skal formidle erfaringer, perspektiver og anbefalinger. Der vil også blive inviteret politikere.
Hvad mener Socialdemokraterne egentlig?
20. juni 2005
Vil man have bus slusen i Stengade bevaret eller ikke? I et læserbrev i JP København siger Ritt Bjerregård, at hun går ind for bevarelse af bus slusen. Andre Socialdemokrater har bebudet, at den skal fjernes. Det kniber åbenbart med enigheden omkring løsning af trafikale forhold i partiet. En ville have fjernet cyklisterne fra Nørrebrogade, en anden, bilisterne.
Hvad mener Socialdemokraterne egentlig?
Rust giver penge til socialt arbejde
20. juni 2005
Rust har åbnet dørene igen. Kampagnen ”Safe Streets” skal generere penge til det sociale arbejde på Nørrebro. T-shirts med påskriften Safe Streets, håber indehaveren og medlem af Nørrebro Handelsforening, Lars Orlamundt, at butikkerne på Nørrebro, vil sælge. Overskud fra støttekoncerter vil ligeledes tilfalde det sociale arbejde.
20. juni 2005
Hvordan forklarer man journalisterne og jyderne, hvad der foregår på Nørrebro?
Læs mere
20. juni 2005
København har overskud af kontor- og erhvervslokaler. Og nydanskernes erhvervsenergi kan vel næppe klare den husleje, som nybyggeriet vil resultere i. Nørrebro er jo netop kendt for de farvestrålende butikker, ejet af nydanskere. Mon projektmagerne tænker i denne retning?
Læs mere
Søndagsåbent 20 dage om året fra 1. juli
16. juni 2005
Hør foreningens holdninger til projekt lærepladser i detail
16. juni 2005
Mesterlære skal give unge en chance
P1 Morgen 16. juni 2005
Varighed: 00:09:07 Hør mere
Moms på lægeerklæringer pr. 1. april 2005
11. juni 2005
Fra den 1. april 2005 har en række lægeerklæringer været momspligtige. Det gælder f.eks. lægeerklæringer, hvor arbejdsgiver er rekvirent.

Told & Skat har over for Dansk Handel & Service tilkendegivet, at lægeerklæringer indhentet til brug for arbejdsgiver og betalt af arbejdsgiver er momsfradragsberettiget. For at kunne fradrage momsen skal arbejdsgiver dog sikre, at fakturaen for lægeerklæringen udstedes til virksomheden. Det er desværre i øjeblikket ikke praktisk muligt, idet Dagpengeloven fastlægger, at der ikke skal være kommunikation direkte mellem lægen og arbejdsgiveren, og derfor kan lægeerklæringen ikke faktureres til arbejdsgiver.

Dansk Handel & Service er derfor i dialog med Told- og Skattestyrelsen om, hvordan arbejdsgiveren alligevel sikres retten til momsfradrag. Det bør således ikke få negativ virkning på arbejdsgiverens momsfradragsret, at lægerne ikke kan efterleve fakturareglerne med hensyn til, hvem denne udstedes til. Dansk Handel & Service vil, så snart endelig afklaring foreligger, orientere om resultatet.
Befolkning og bevægelser i København i januar kvartal 2005
11. juni 2005
I januar kvartal 2005 steg Københavns folketal med 457 personer til 502.819. Der blev født 1.901 børn, og der døde 1.440 personer. Fødselsoverskuddet blev på 461 mod 353 i 1. kvartal 2004.
I alt flyttede 11.748 personer til København, og 11.823 flyttede fra byen.
Magasin fordobler sit underskud
10. juni 2005
Tallene i Magasin viser et underskud på 313 millioner kroner mod blot 157 millioner i underskud, regnskabsåret før.

Det øgede tab skyldes lukkeomkostninger og hensættelser ved lukningen af forretningerne i Aalborg, Kolding og City 2.

Salget i koncernen faldt også med 8%.
København på Verdens Top 10
10. juni 2005

København er en storby af hyggelig og overkommelig størrelse. Det fastslår Finacial Times, den 28. maj. Bladet har lavet en top-10 liste over drømmebyer, som tilbyder sine indbyggere og besøgende den bedste livskvalitet. København er på listen sammen med byer som London, Stockholm, Barcelona og Tokyo. København roses for

 • tiltalende indbyggere
 • næsten perfekt lufthavn
 • design og arkitektur
 • nyt Metro-system
 • omfattende net af cykelstier
 • den nye havnefront
 • de gode butikker
København overhales
10. juni 2005
Sammenlignet med andre nordiske storbyer sakker København bagud. Set over de seneste 25 år er København i bund med en stigning på 0,2% per år. En ny undersøgelse fastslår at København ligger på en 14. plads ud af 16. I samme undersøgelse ligger Århus på en femte plads.
Ny investeringer ventes i havnen
10. juni 2005
København bliver nødt til at bruge et trecifret millionbeløb for at opgradere havnen. Årsagen er, at København er blevet trækplaster for kæmpemæssige krydstogtskibe.

Der skal bygges en række kajpladser i Nordhavnen på en strækning af 2 kilometer. Desuden kan det blive nødvendigt at grave havnen dybere.
Arbejdsgivere raser over praktikforslag
10. juni 2005
Regeringen vil belønne virksomheder med en kontant præmie på op til 20.000 kroner, hvis de opretter ekstra praktikpladser. Arbejdsgiverne raser dog over forslaget. De kommer selv til at betale over uddannelsesbidrag. DA forudser, at det vil koste virksomhederne mellem 200 og 300 millioner kroner ekstra om året.
Varerne er stadig for dyre
10. juni 2005
Varerne koster for meget i supermarkedet, Medicinen er for dyr på apoteket, håndværkerregningerne er alt for dyre.

Det afslører Konkurrencestyrelsen i sin årlige redegørelse. Danske dagligvare er Europas dyreste, håndværkerne er 30 % dyrere end i andre lande. Og underholdning er væsentlig dyre. Problemet er størst, der hvor der ingen konkurrence er.
Unge butikstyve straffes dobbelt
10. juni 2005
Det kan være svært at få job eller praktikplads, når man har en plettet straffeattest. En læbestift, der ryger ned i lommen uden betaling, kan få katastrofale følger for en ung, siger Tine Bryld til MetroExpress. Straffen står ikke mål med forseelsen, tilføjer hun.
Smiley er en falsk garanti
10. juni 2005
Det kan sagtens være beskidt i en fødevarevirksomhed, selv om stedet har en smilende smiley, siger formanden for Dan Danske Dyrelægeforening, Per Thorup til JP København.

Det kan sagtens være rottelort i en virksomhed med smilende smiley. For meget tid går med administrative opgaver.
Befolkning og bevægelser i København i januar kvartal 2005
10. juni 2005
I januar kvartal 2005 steg Københavns folketal med 457 personer til 502.819. Der blev født 1.901 børn, og der døde 1.440 personer. Fødselsoverskuddet blev på 461 mod 353 i 1. kvartal 2004.I alt flyttede 11.748 personer til København, og 11.823 flyttede fra byen.
Glade mennesker fløjter i Blågårdsgade
10. juni 2005
Folk myldrer ud på gaden, griner og morer sig. Hver aften når jeg går i seng, kan jeg høre glade mennesker, der synger eller fløjter på vej igennem gaden. Dette er uddrag af et læserbrev til BT. I samme avis kan man læse, at beboerne i Blågårdsgade lever i frygt.

Både de elektroniske og de trykte medier overgår hinanden med rædselsberetninger fra Nørrebro. I kampen om bedre oplagstal og seertal er der ingen skrupler i at fordreje virkeligheden.

Vi skal nu engang ikke glemme det der er sket, men samtidig understreger Nærpolitiet på Nørrebro, at kriminaliteten i området er faldene.
Integrationsministeriet besøger Nørrebro Handelsforening
10. juni 2005

Nørrebro Handelsforening havde forleden besøg af 12 medarbejdere fra Integrationsministeriet. De ville sammen med Foreningen af Nydanskere høre, hvad foreningen gør for integrationen. Formanden, Johnny Beyer og Sekretæren Uwe Brodersen, fortalte bl.a. om

 • etnisk regelintegration
 • butikskonsulentordningen
 • tænketank for integration i Områdeløft Mimersgade
 • næringsbasen og den ny næringslov

Man ville også høre, hvordan foreningen tackler de mange forskelligartede medlemmer, og hvordan samarbejdet med de etniske butikker foregår. Hvilke problemer, der opstår i den etniske bydel, og hvordan de løses. Hvordan man hjælper hinanden? Kan en handelsforening bidrage til integration? Er der særlige krav til butikkerne på Nørrebrogade?

Gruppen besøgte også Direktør i Danske Bank, Jørgen Holm, og stillede spørgsmålet. Kan en bank bidrage til integrationen i området?

Mohammed Gelle viste rundt i Griffenfeldsgade

Praktikpladser bør besættes
10. juni 2005
Som man kan læse andetsteds på siden, startede Nørrebro Handelsforening for et par år siden ideen om mesterlære. Fra forskellig side blev der ydet tilskud til et forsøg. Nu viser det sig, at der kun er skaffet ti praktikanter til 40 lærerpladser. Nørrebro Handelsforening har nu sat alle sejl op, for at finde de sidste 30 praktikpladser. Kontaktpersoner er blevet orienteret, ligesom medierne er orienteret.
Travle dage for Nørrebro Handelsforening
10. juni 2005

Man skal bruge meget tid, for at være aktiv i Nørrebro Handelsforening. Især to ting har interesseret medierne i den sidste tid

 • lærerpladser til nydanskere
 • dårlig information til butikker vedr. næringsbasen/næringsloven

Der har flere gange været indlæg i

 • Københavns radio
 • JP København
 • JP Erhverv
 • Urban
 • TV Lorry
 • TV Avisen m.m.
Medlemstilvækst til Nørrebro Handelsforening
10. juni 2005
Den meget omtale i medierne har givet Nørrebro Handelsforening en tilvækst på 6 nye medlemmer inden for 14 dage.
Dårligt ry holder elever væk fra skoleeksperiment
10. juni 2005
Kun 36 procent af 7. klasses eleverne på Ydre Nørrebro har valgt at tilbringe det kommende skoleår på Heimdalsgades Overbygningsskole (HGO), der ellers var tiltænkt som samlingspunkt for de unge i det socialt belastede kvarter. Skoleborgmester i Københavns Kommune Per Bregengaard (Enh.) siger, at skoleforsøget er mislykkedes, idet det ikke er lykkedes at få fat i de børn, man gerne havde set vælge HGO. Ifølge en evalueringsrapport fra Center for Kompetencer, Ledelse, Evaluering og Organisationsudvikling (KLEO) er HGO's dårlige ry i lokalområdet skyld i de manglende elever, og det imageproblem genkender skoleleder på HGO Ingrid Brandt. Der har nemlig været historier om druk, hærværk og ballade, der dog ikke har hold i virkeligheden. Per Bregengaard vil ikke lukke HGO men mener, at der bør tages en generel diskussion af skolens pædagogik. Kilde: Berlingske Tidende
10. juni 2005
Hvad sker der omkring Nørrebro Station? Hvornår begynder man at rive butikker ned? Skal det hele omdannes til en paradeplads? Går det ud over den specielle detailhandels-kultur på stedet?
Læs mere
10. juni 2005
Dragi Gosti!
Er serbokroatisk, og betyder Kære gæster.
Indledningen bruger jeg for at markere den mangfoldighed, der er i butikslivet på Nørrebro og Nordvest. Der findes ikke et sted i København med den mangfoldighed.
Læs mere
Opfordring til at udskyde næringsbrev
10. juni 2005
Familie- og arbejdsmarkedsborgmester i Københavns Kommune Bo Asmus Kjeldgaard (SF) frygter, at mange af de etniske købmænd, grønthandlere og restauranter vil blive lukket af myndighederne efter den 1. september, medmindre kravet om næringsbreve til fødevarebutikker udskydes et par måneder. Langt de fleste etniske butiksejere er nemlig ikke opmærksomme på den nye lov om registrering og næringsbrev til fødevarebutikker og har således ikke læst det udsendte informationsmateriale om lovændringen.
- Hastes denne lovgivning igennem, risikerer vi, at mange af de etniske familier, der nu lever af deres fødevarebutik, må lukke og derefter stiller på socialkontoret og beder om kontanthjælp, siger Bo Asmus Kjeldgaard.
9. juni 2005
Sælger du mad og slik skal du optages i Næringsbasen inden 1. juli Det er vist desværre gået hen over hovedet på 1.000-vis af etnisk ejede butikker og spisesteder
Læs mere
9. juni 2005
Københavnerne risikerer at skulle rejse langt for at købe grøntsager. Hovedparten af byens købmænd, grønthandlere og etniske spisesteder er nemlig i akut fare for at blive lukket af myndighederne efter 1. september.
Læs opbakningen Danmarks Handelsforeninger klik her
Læs mere
En ny by skyder i vejret
8. juni 2005
I aften skal politikerne på Københavns Rådhus behandle danmarkshistoriens største lokalplan, nemlig lokalplanforslaget for Ørestad Syd. Der er bred politisk opbakning til forslaget, der omfatter cirka 5.000 nye boliger, 15.000 arbejdspladser, fem højhuse på op til 80 meter samt 11 tårnagtige bygninger på op til 50 meter.
- I modsætning til bymidten, så har Ørestad hele tiden været bevidst udlagt som et sted, hvor man kunne bygge højt og prøve noget sjovt og spændende, lyder det fra en begejstret bygge- og teknikborgmester i Københavns Kommune Søren Pind (V). Også overborgmester i Københavns Kommune Lars Engberg (S) er glad for udsigten til, at København får noget nær en skyline. Når lokalplanforslaget har været i offentlig høring de næste tre måneder, kan den endelige plan vedtages ved årets udgang.
Kilde: Berlingske Tidende
København får ny hjemmeside
4. juni 2005
For tre år siden fik København en ny turistportal, men allerede nu er en ny igen på vej. Den eksplosive udvikling på internettet har skabt behov for en ny side, og det vil Wonderful Copenhagen gerne imødekomme.
- Internettet er det vigtigste værktøj, når man planlægger en rejse, derfor er en indbydende og brugervenlig hjemmeside et must, hvis man vil tiltrække turister til København, udtaler Ole Andersen, marketingdirektør fra Wonderful Copenhagen. Adressen på den nye hjemmeside er www.visitcopenhagen.dk
(Øvrige kilder Ekstra Bladet og B.T
Pris til Amager Centeret
4. juni 2005
Københavns Miljønetværks diplom er blevet tildelt Amager Centeret for godt miljøarbejde. Blandt andet er centeret blevet meget bedre til at sortere affald i forskellige fraktioner.
Kilde: København
Københavnerne cykler 1,13 millioner kilometer om dagen
3. juni 2005
Hver dag cykler københavnerne 1,13 millioner kilometer. Det fremgår af det cykelregnskab, som bygge- og teknikborgmester i Københavns Kommune Søren Pind (V) fremlagde i går.
- Vi er cyklernes by. Det forpligter at være en af verdens bedste cykelbyer, lød det fra borgmesteren, der dog ikke selv er den mest ihærdige cyklist. Ifølge Erik Hjulmand, lokalformand for Dansk Cyklist Forbund i København, fortjener Københavns Kommune ros for at have forbedret nogle forhold for cyklisterne, men grænsen for antallet af cyklister er ved at være nået, vurderer han. Hvis endnu flere cyklister skal tiltrækkes, kræver det mere plads, påpeger Erik Hjulmand. Søren Pind er opmærksom på problematikken, men han bedyrer, at kassen til forbedringer er tom. Kilde: Berlingske Tidende
Slut med slusen i Stengade
3. juni 2005
Borgerne på Indre Nørrebro må nu sige farvel til busslusen i Stengade. Det besluttede et flertal i Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune i går, hvorfor det fremover vil være bump og ensretninger, der skal sikre, at trafikken i kvarteret ikke bliver for voldsom. Den lokale borgergruppe "Initiativet til bevarelse af busslusen i Stengade" frygter, at antallet af biler, der kører igennem Stengade, nu vil stige væsentligt, og medlem af Københavns Borgerrepræsentation for SF Sven Milthers forstår godt borgernes utilfredshed. Sammen med Enhedslisten stemte SF imod forslaget, mens Socialdemokraterne stemte for.
- For mig handler det om, at pendlertrafikken skal fjernes (...), men Stengade skal kunne håndtere den lokale Nørrebrotrafik. Den skal kunne sive igennem og undgå for stor omvejskørsel. Det kan den ikke med busslusen, udtaler Kim Christensen (S).
Trafik-debat
2. juni 2005

I styregruppen har trafikken i området været debatteret. Man håber, at politikerne vil sikre

 • en 40 kilometer s hastighedszone
 • en sikre og bedre overgang på cykelruten over Nørrebrogade. at
 • en samlet trafikplan vedr. Nørrebrogade sammen med Områdeløft Mimersgade.
Ændringer i Søllerødgade – projektet
2. juni 2005
De oprindelige planer vedr. Søllerødgades fornyelse bliver ikke til noget. Politikerne mener, at der mangler 5-10 parkeringspladser i projektet. Det skyldes, at der tilført flere lejemål, grundet taglejligheder.
Flere bilister parkerer ulovligt
2. juni 2005
Der er travlt i Parkering København. På bare et år er antallet af bøder for ulovlig parkering for tæt på gadehjørner steget med 1.162. Et af de steder, hvor ulovlig parkering er et stort problem, er ved Tivoli, hvor især Fredagsrock-arrangementerne skaber trafikmylder. Parkering København har tilbudt ekstra information og mandskab for at hjælpe Tivoligæsterne med at parkere lovligt, som det tidligere har været tilfældet i forbindelse med julemarkedet, men Tivoli har denne gang takket nej.
- Hvad Tivolis årsager er til den holdning, blander vi os ikke i, siger Tina Borgmann fra Parkering København. Kommunikationsmedarbejder i Tivoli Ellen Dahl oplyser, at Tivoli ikke ønsker at bidrage unødigt til trængslen, og hun påpeger, at uddeling af flyers fra Parkering København medfører en masse skrald i Tivoli. Ellen Dahl lover, at der fremover vil komme mere information på Tivolis hjemmeside om parkeringsforhold, og hun oplyser desuden, at en ny aftale med Parkering København kan komme på tale, såfremt den ikke omfatter flyers. Kilde: København
Forankrings-udvalg etableres
2. juni 2005
Et forankringsudvalg skal kigge på, hvad der skal ske efter 2007, hvor Kvarterløft Nørrebro Park ikke mere eksisterer. Hvor stærk er de organisationer, der er dannet. Hvilke skal lukkes? Hvem skal fortsætte?
Nej til kørselsafgifter
2. juni 2005
Regeringen vil hverken lade Københavns Kommune regulere biltrafikken med bompenge eller kørselsafgifter. De Københavnske politikere håber dog stadig.
Fortsat meget sort arbejde
2. juni 2005
43 spisesteder fik forleden besøg af Told og Skat. Af de 179 personer, der var på arbejde, havde 47 tilfældig deres første arbejdsdag. 11 medarbejdere måtte indrømme, at de samtidig fik udbetalt dagpenge eller kontanthjælp. Andre syv måtte erkende, at de ikke havde arbejdstilladelse, og en enkelt havde heller ikke opholdstilladelse. Desuden forsøgte 10 personer, at flygte.

Fra 1, juli kan myndighederne kræve at virksomhederne fører logbog over personalet. Denne logbog skal ligge fremme, når der kommer kontrolbesøg.
Detailhandelen i København mangler international klasse?
2. juni 2005
Detailhandelen i København mangler international klasse i form af høj profilerede butikker, vurderer 13 udenlandske detailhandelseksperter, da de forleden gæstede København.

København mangler butikker, der kan tilbyde en blanding af underholdning og detail, var en af konklusionerne. Men det var netop det, Time Magazin og for et par måneder siden Wall Paper roste ved Nørrebro.

Man skal lede længe efter betjening i de københavnske butikker, var en anden klage.

Vi spørger os selv her på www.norrebro.dk - Hvem har de besøgt?
Ingen fødevarer til salg i varebiler
2. juni 2005
Dansk Folkeparti har sagt nej til, at der kan sælges fødevarer fra varevogne i forbindelse med forhandlingerne omkring den nye lukkelov.
Det er dyrt at låne penge i en butik
2. juni 2005

Det er dyrt at låne penge i en butik, eller i et center. Forbrugerne gør det i stigende grad. Inden for et år er dette tiltag steget med 18,1 %

Skal du låne til en fladskærms - tv til 25.000 kr. og vil betale det tilbage over 60 måneder, skal du betale ekstra

 • 14.480 kroner i Citibank
 • 16.580 kroner hos El Giganten
 • 19.400 kroner i Fona
 • 19.400 kroner i Electric City

Hvis du pludselig står og mangler 15.000 kroner, så bliver de årlige omkostninger i %;

 • Fotokæden 7 %
 • Computer City 7 %
 • Veko 12,9 %
 • Accept Card 13 %
 • Silvan 16,7 %
 • Magasin 16,8 %
 • Fisketorvet 17,6 %
 • Lyngby Storcenter 17,9 %
 • Fields 18,1 %
 • Amagerkort 19,1 %
 • Rødovre Centrum 21,4 %
 • Føtex 22,4 %
 • Post Danmark 22,4 %
 • City 2 22,9 %
 • Fona 23,8 %
Ingen miljøzoner i København
2. juni 2005
Ingen miljøzoner i København, siger justitsministeren. Begrundelsen er, at det bliver dyrt for transportbranchen. Udgifterne til miljøfiltre vil beløbe sig til 1,6 milliarder kroner.

Københavns Miljøborgmester siger, at hun ikke kan forstå, at man ikke kan betale 30-40.000 kroner mere, når et køretøj i forvejen koster flere hundrede tusinde kroner.

Søren Pind vil lade advokaterne se på sagen, og rejse debatten i venstres Folketingsgruppe.

Nørrebro Handelsforening rejste debatten omkring miljøzoner gennem SSH. Man mener, at ordningen er konkurrenceforvridende.
Luksuslinere giver 700 millioner kroner i omsætning
2. juni 2005
I løbet af sommeren lægger 283 luksuslinere til i den danske hovedstad. Det betyder en omsætning på 700 millioner kroner. Ekstra kajplads i Frihavnen og Ndr. Toldbod vil blive taget i brug. Langelinie kan ikke klare presset.
Danmark på vej til discount
2. juni 2005
Om 10 år vil 60% af danske dagligvarer være discountvarer, vurderer Landbrugsrådet. De danske dagligvarer omsatte sidste år for 141 milliarder kroner.
Skole, uddannelse og beskæftigelse er integration
2. juni 2005
Hver anden nydansker fra landene i den tredje verden har ikke arbejde. Sociale ydelser som boligstøtte og børnepenge kan være så høje, at nogle personer må have en indkomst på 26.000 kr. for at det kan betale sig, at gå i arbejde. Det økonomiske incitament mangler. I erhvervsuddannelserne falder 60 % af de unge fra.

Vejen til integration går gennem skole, uddannelse og beskæftigelse.
Nethandel vinder frem
2. juni 2005
Eksperter mener, at butikker bliver reduceret til rene udstillingsvinduer. Grunden er danskernes stigende lyst til at handle på Nettet. I 2004 handlede 47 % flere danskere på Nettet ind i 2003.
Man må ikke annoncere efter ungarbejder
2. juni 2005
Nye EU – regler forbyder arbejdsgiverne at søge folk med en bestemt alder. Ungarbejder søges, må man ikke skrive. Ung pige eller Flaskedreng må heller ikke mere benyttes.
Erhverv ind i ghettoerne
2. juni 2005
Hvis vi kan få noget erhverv ind i ghettoområderne. Som kan skabe kontakt med resten af byen, som kan skaffe arbejdspladser og andre ejerformer, er der chance for, at vi kan vende den dårlige tendens, udtaler direktør Jørgen Nue Møller.

Man skal blande lejebyggeri med ejerbyggeri.
Rotteplage i København
2. juni 2005
Ikke alle restauranter bliver anmeldt, når 19 ud af 25 firmaer har fundet kreative metoder til, hvordan restauratørerne undgår, at blive anmeldt – mod betaling. Dette afslørede TV2 – programmet ”Operation X” fornyelig.

I København er der flere rotter under jorden, end der er indbyggere i hovedstaden. Kommunen har i den grad forsømt at vedligeholde kloaknettet. Det er den forsømmelse, restauratørerne må bøde for,

siger næstformand i restauratørernes arbejdsgiverforening Horesta, Allan Carlsen.
Ambi – penge til gode
2. juni 2005
140.000 nuværende og tidligere selvstændige har ambi-krav til gode hos Told og Skat. Det er dem der i perioden 1995-2003 har modtaget dagpenge og andre offentlige ydelser.
Unge kan slippe for teori
2. juni 2005
Det såkaldte mesterlære-udvalg vil gøre læretiden mere praktisk, så færre springer fra.

DA og Håndværksrådet vil gøre det såkaldte grundforløb på erhvervsskolerne på 20 uger frivillig for de elever, der allerede har sikret sig en praktikplads. Udvalgsarbejdet skal bidrage til regeringens mål at skaffe yderligere 3.000 praktikpladser. Arbejdet skal yderligere bidrage til et lovforslag på området.
7 eleven overtager Q 8
2. juni 2005
Fra juni måned skal 7 eleven drive Q 8´s butikker. Tankstationerne har svært ved at tjene penge på butikkerne.
Send lønsedler digitalt
2. juni 2005
Et nyt lovforslag skal gøre det muligt for arbejdsgivere at sende lønsedler digitalt til deres ansatte. Den samlede besparelse for de 21% af arbejdsgiverne, der vil benytte sig af dette, vil være cirka 70 millioner kroner.
Find en kørerpartner
2. juni 2005
www.turen.dk kan man finde en kørselspartner. 300 danskere har allerede nu oprettet en annonce på siden. Her er et klart alternativ til folk, der er trætte af den forsinkede kollektive transport og dyre benzinpriser.
Super Brugsen på tilbagegang
2. juni 2005
Super Brugsen har det svært over for discount-butikkerne. Analyseinstituttet Webpool har over for Politikken foretaget en popularitetsmåling, hvor Super Brugsen er faldet fra nummer 4 til en 7.plads.

Netto vinder for andet år i træk, skarp forfulgt af Føtex og Bilka.

Coops butik Fakta er dog sprunget fra en 8. til en 5. plads. Coop oplyser, at man i år vil etablere 26 nye Fakta butikker.
Optimisme blandt danskere
2. juni 2005
De danske forbrugere har fået optimismen igen. ”Forbrugertilfredshedsindikatoren” til 8,0 i april fra 4,6 i marts.
Mindre til fødevare
2. juni 2005
Kun 10% af vores indtægt går til fødevare og næring. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 25% af vores forbrug går til boligudgifter. Mere luksusprægede ting som møbler, tøj, fritid og rejser, der underbygger vores selvrealisering, fylder mere og mere.
Flere passagerer med Metro
2. juni 2005
Passagertallet i Metroen ligger i første kvartal 4% over budgettet og 12% højere end i samme kvartal sidste år. Bl.a. har åbningen af Fields betydet en stigning til Ørestad City.
Coop Norden i krise
2. juni 2005
Nordens største aktør på dagligvaremarkedet Coop Norden er i krise. Både koncernchef og formanden Ebbe Lundgaard har trukket sig. Det er uenighed om Coop Nordens fremtidige strategi, der har ført til den nye krise..
2. juni 2005
Erhvervslivet har mistet 15.000 arbejdspladser i København på kort tid. Hvis det gøres endnu mere besværligt vil erhvervslivet miste endnu flere arbejdspladser. Bompenge i København vil føre til en uheldig konkurrencesituation. En analyse af konsekvenser og virkninger vil være tilrådelig. Man mangler ligesom en helhedsplan.
Læs mere
2. juni 2005
I al ubemærkethed er der pr. 1. juli 2005 vedtaget nogle lovændringer, der kan få alvorlige følger for fødevarebutikker og restauratører på Nørrebro, hvis man ikke sætter sig ind i tingene. En forglemmelse kan lukke en butik.
Læs mere
Forslag vedr. Mjølnerparken
2. juni 2005
Problemerne i udsatte boligområder skal bekæmpes med en social indsats, kombineret med en række andre tiltag, der er boligregulerende samt integrationsfremmende.

Der ønskes ikke erhverv og butikker i bebyggelsen, da dette vil forstærke ghettoeffekten.

Det er den frivillige fraflytning som skal udnyttes til at ændre beboersammensætningen.

De almennyttige boliger skal ikke sælges til ejerlejligheder. Flertallet af beboerne i Mjølnerparken har ikke mulighed for at købe deres egen bolig.

Hele bebyggelsen burde i stedet udstykkes til andelsboliger.

Ledige lejligheder bør kun anvises til ressourcestærke personer, dvs. personer i fast arbejdsforhold.

Der må ikke stilles krav til nationalitet, religion eller lignende forhold.

Boliger skal også kunne tildeles studerende, som har været tilmeldt en uddannelse i mindst et semester.

Aktive studerende, der yder en aktiv social indsats så som lektiehjælp, burde tildeles en studenterbolig evt. med nedsættelse af husleje, svarende til en del af arbejdsindsatsen.

Rådgivnings og oplysningsindsatsen i forbindelse med fraflytning fra Mjølnerparken styrkes, så det bliver lettere at flytte fra bebyggelsen, for dem der ønsker dette.
Utilfredshed med Styregruppen
2. juni 2005
I forbindelse med Styregruppens behandling af Kunstfragt-projektet har der været utilfredshed fra en række personer, der ikke mente, at gruppen gjorde nok for at bevare Kunstfragt-projektet. To gange har der været afstemning om projektet i Styregruppen.
Kunstfragt-projekt måske i mølposen
2. juni 2005
Kunstfragt-projektet i de gamle DSB haller bliver måske ikke til noget. Styregruppen vil dog i første omgang forsøge at finde andre finansieringsmuligheder. Kultur- og Fritidsudvalget kalder forslaget for visionært, men har ingen penge til forslaget.
Hvad sker der med DSB – grunden?
2. juni 2005
Det er intet nyt vedr. DSB – grunden. Beboerne har ventet i lang tid. Der er sket udskydelser på udskydelser vedr. en afgørelse.

Problemet er at staten vil have flere penge, end det Kommunen vil give for grunden. Desuden er grunden forurenet. Muligvis er der også uenighed om grunden skal bruges til rekreative formål eller udlægges til erhvervsformål.

I den oprindelige plan fra Områdeløftet var det meningen, at området skulle bruges til aktivitetspark.
Sekretariatet flytter
2. juni 2005
De trange forhold i Bragesgade får nu Områdeløftet til at flytte. Midlertidig bliver der lokaler i Nordvest-centret. Senere flytter man antagelig ind i Heimdalsgade.
Store planer med Real Dania
2. juni 2005
Real Dania/Partnerskabet vil i deres oplæg støtte kultur, fritid, sport og erhverv.

Man vil fremtidssikre Nørrebrohallen og området foran denne.

DSB – arealerne vil man ikke anvende som aktivitetspark men anvende til erhvervsformål, og muligvis et dansk/ arabisk kulturcenter.

Den grønne kile vil man også støtte, og udlægge det til rekreative områder.
Erhvervskonference 26. oktober
2. juni 2005
Den 26. oktober 2005 er det planen, at man sammen med de to andre kvarterløft vil afholde en erhvervskonference ”Hvordan forbedrer vi beskæftigelsen – hvordan får vi kreative erhverv til området”.
Kulturdebat
2. juni 2005
Nørrebro Park har inviteret Områdeløft Mimersgade til drøftelse af et multikulturhus.

I områdeløftet Mimersgade vil man gerne bevare Nørrebrohallen og sikre, at den også i fremtiden bliver bydelens samlingspunkt når det gælder sport og fritid. Desuden vil man gerne have pladsen foran hallen oplyst.

I meget lang tid har der været byggeplaner omkring hallen. En hockeybane er under opførsel. Foran hallen er der mulighed for et rigtigt Nørrebro-torv.

I Områdeløftet mener man også at skolerne i aftentimerne og weekenderne kunne bruges noget mere. Man savner dog en database over lokalemuligheder for hele Ydre Nørrebro.
Møde med nydanskere
1. juni 2005

I samarbejde med Danske Bank arrangerer Nørrebro Handelsforening en møde med hovedsagelig nydanskere. Det sker den 1.0ktober på Vibevej 27 i Nordvest. Blandt emnerne vil være;

 • boligforhold
 • integration
 • samt et historisk indlæg Fra urtekræmmer til shawarmabar
 • Senere vil der blive arrangeret et møde med virksomheder på Nørrebro.
Tag på Havnerundfart med Ritt og Søren
1. juni 2005
Den 9. august kan medlemmer af Nørrebro Handelsforening og deres samarbejdspartnere komme på havnerundfart med Ritt Bjerregård og Søren Pind. Det bliver sikkert et interessant møde, her i et valgår.
Nyhedsbrev – for sidste gang
1. juni 2005

Bestyrelsen i Nørrebro Handelsforening har besluttet, at Nyhedsbrevet udkommer for sidste gang. Fremover vil man optimere hjemmesiden, og bruge de elektroniske medier. Desuden vil man bruge annonceformen i en prøveperiode. Foreningen vil gerne have flere medlemmer. Nyhedsbrevet indeholder denne gang;

 • Områdeløft i raketfart.
 • Nørrebro Handelsforening i medierne.
 • Stor tilslutning til vælgermøde.
 • Få ondt i maven – på Nørrebro?
 • Er smiley-ordningen god nok?
 • Kommende aktiviteter
 • Et hårdt år for Handelstandens Indkøbsordning.
 • Metro-station i Stengade.
 • P-afgifter må ikke stige
 • Årets Butik 2005.
 • Flertal for ny lukkelov
Højere p-afgifter
1. juni 2005
P – afgifterne i København er steget med 25% under devisen Det skal være mindre attraktivt at køre vil i København. Forhøjelsen betyder 118 millioner kroner mere ned i den kommunale kasse. Bilen forbliver et beskatningsobjekt. I tidens løb er der nedlagt masser af p-pladser i hovedstaden. Godt nok lover politikerne 4.000 nye p-pladser både over og under jorden, men spørgsmålet er, om dette ikke også bliver hensigtserklæringer.

Til JPK udtaler Johnny Beyer, formand for Nørrebro Handelsforening, at han håber, at fjernelsen af den gratis to timers parkering i brokvartererne vil få folk til at holde kortere tid parkeret, hvilket vil skabe mere plads til nye kunder. Han frygter dog at den nye plan og de stigende huspriser vil gøre det svært at skaffe flere arbejdspladser.

Håbet er at de 118 millioner kroner, samt parkering Københavns overskud vil blive brugt til bedre trafikløsninger.
Nyt Lokaludvalg skal dannes
1. juni 2005
Et nyt lokaludvalg skal dannes i hovedstadens 15 bydele. Lokaludvalgene, der skal afløse Lokalrådene, kommer til at bestå af 20 borgere, der skal være repræsentative for området. Om Nørrebro Handelsforening får en plads er uvist.
Brandfælde i Heimdalsgade
1. juni 2005
Skole og børneinstitutioner er bekymret for en byggetomt på Heimdalsgade. Der har tidligere været et autoværksted på grunden. Her er blevet et samlingssted for en del unge mennesker, især om aftenen. Man mener også, at der er en del kemikalier på grunden.

Henvendelser til offentlige myndigheder og politi har ikke kunnet stoppe de ting, der foregår på byggetomten. Ildspåsættelser er foregået flere gange.

Styregruppen i områdeløft Mimersgade vil nu rette henvendelser til Københavns Kommune, Miljøkontrollen, politi og brandmyndigheder.
Bondam: Spræng Mjølnerparken i luften
1. juni 2005
Det tjener både beboerne og samfundet bedst hvis det belastede og udskældte Mjølnerparken sprænges i luften og forsvinder for stedse, som et lyn fra en fejlslagen boligpolitik, siger overborgmesterkandidat Kjeld Bondam til Berlingske Tidende. Bondam understreger, at hans forslag er ment som en provokation, og at det ikke har noget med beboerne at gøre.
Hvad sker der med Integrationen?
1. juni 2005
Sidste år fremsatte Overborgmesteren en 29 punkts plan for at forbedre forholdene i Mjølnerparken, og den såkaldte 10 punkts Nørrebro plan blev fremsat. Men intet er sket. Vi spørger os selv. Er det fordi, at forvaltningerne ikke kan arbejde sammen?

Forskellige instanser bebuder nu, at de vil give en masse penge til at forbedre forholdene i de såkaldte ghettoer. Hvorfor ikke samarbejde med Områdeløft Mimersgade, som har sagt nej til mange gode projekter? Her er netop Mjølnerparken et vigtigt punkt. I selve Byplanen, som er vedtaget af Områdeløftet er der ikke afsat særlig mange penge til erhverv.
Regeringen kigger på ældre kontanthjælpsmodtagere
1. juni 2005
Regeringen har afsat 580 milliarder kroner over tre år til genstart program for indvandrer. Det er især ældre kontanthjælpemodtagere, der fokuseres på. Her er der måske også penge til Mjølnerparken?
Boligselskaber vil bruge 8 milliarder kroner
1. juni 2005

Boligselskaberne vil bruge 8 milliarder kroner til at løse ghetto-problemer. Forslagene går på

 • private vagtkorps
 • viceværter, der arbejder om aftenen
 • pisk og gulerødder m.h.t. renholdelse
 • flere fritidstilbud

  huslejerabat til dem, der kan forsørge sig selv.
Samarbejdsaftale med New Buisness
1. juni 2005
Nørrebro Handelsforening har indledt et samarbejde med en avis, der henvender sig til især de etniske butikker. Foreningen stiller bl.a. sin erfaring til rådighed for avisens medarbejdere.
Stormøde med nydanske forretningsindehavere
1. juni 2005
Sammen med Danske Bank er Nørrebro Handelsforening gået i gang med planlæggelse af et stormøde med nydanske forretningsindehavere. Man forventer at mødet bliver afholdt i September eller Oktober.
Graffiti kampagne til Ydre Nørrebro
1. juni 2005
Borgerne på Ydre Nørrebro kan nu tilmelde sig Stop Graffiti kampagnen. Søren Pind spulede en kampagne i gang ved Nørrebrohallen. Københavns Kommune mener, at graffiti giver utrygge vaner.
Byggeaktion blev en succes
1. juni 2005
Et flertal i bygge- og teknikudvalget har droppet ideen om en etageejendom i Møllegade. Men for beboerne er der lidt malurt i bægeret. I Kommunens overvejelser indgår en ide om at udlægge området til en offentlig park.
Gør Kommunen ordentligt rent?
1. juni 2005
Flere butiksejere har henvendt sig til Nørrebro Handelsforening. De er utilfredse med kvaliteten på Kommunens rengøring. De er også utilfredse med, at de ikke kan komme igennem til den ansvarlige, hvis de vil klage. Foreningen vil gerne høre fra andre, der har gjort en lignende erfaring.
1. juni 2005
Egentlig stammer ideen med, at mesterlæren skal genindføres fra Nørrebro Handelsforening. Ideen opstod en sommeraften, hvor et par bestyrelsesmedlemmer diskuterede, hvordan man kunne få rødderne væk fra Nørrebro.
Læs mere
13. maj 2005
Pludselig er Bilka i Horsens gjort lovlig. Det skete med noget hokus og pokus og nogle mirakler. Der har sikkert også været en masse lobbyarbejde involveret. Men hele miseren efterlader en politiker, Connie Hedegaard i et tomrum.
Læs mere
502.362 personer i København fordelt på femten bydele
13. maj 2005
Den 1. januar 2005 boede der 502.362 personer i København fordelt på femten bydele. De tre største bydele er Sundbyøster, Indre Østerbro og Valby med henholdsvis 48.748, 46.326 og 46.082 indbyggere. Den 1. januar 2005 boede der 56.386 udenlandske statsborgere i København, hvilket udgør 11,2 pct. af Københavns befolkning. Den 1.1.2005 boede der 95.399 indvandrere og efterkommere i alt i København, hvilket er 19,0 pct. af Københavns befolkning. Læs mere.
12. maj 2005
10 - punkts planen på Nørrebro
1. maj 2005

En på papiret udmærket plan, der skulle forbedre forholdene på Nørrebro er ikke sat i værk på grund af dårlig kemi mellem forskellige forvaltninger, men hvad var det egentlig, man ville. www.norrebro.dk giver her en oversigt.

 1. Københavns Kulturforvaltning inviteres med. Udbredelse af konfliktmægling over for unge
 2. Der nedsættes en styregruppe på tværs af forvaltningerne. Den skal udarbejde en helhedsplan for håndteringen af de unge
 3. Lokale aktører indgår i nyoprettet aktionsgruppe
 4. Intensiveret gadearbejde får de unge til at gøre brug af lokale klubtilbud
 5. Udbrede tilbud om konfliktmægling, Kompetenceudvikling inden for konfliktmægling
 6. Udarbejde såkaldte bekymringsbreve til problembørn og deres forældre. Brevene kan følges op med personlig kontakt
 7. Klubber og lokalcentre arbejder tæt sammen gennem dialogmøder og temadage
 8. Skolerne fortsætter arbejdet med at udvikle rummelighed
 9. Udvikling af klubbernes rummelighed. Opsøgende gadearbejde over for børn og unge
 10. Forvaltningerne vurderer behovet for lignende tiltag i de øvrige bydele.
Få ondt i maven – på Nørrebro?
27. april 2005
Forleden kunne JP-København berette om, at egenkontrollen manglede i en række kebab- og shawarmabarer på Nørrebro. Fødevarekontrollen mener derimod, at den øgede kontrol har gavnet miljøet. Der er uddelt flere glade smileys, hedder det i en presseinformation.
Nørrebro Handelsforening hilser den øgede kontrol velkommen, men påpeger samtidig, at uddannelse og rådgivning, er lige så vigtig. Når man sætter udsalgsprisen ned, går det ofte ud over kvaliteten og dermed sikkerheden.
Det er typisk problemer med hygiejnen og opbevaring af produkterne.
Hvis indehaverne ikke af frivillighedens vej, vil indhente informationer eller starte et undervisningsforløb, må man bruge tvang eller sanktioner, mener Nørrebro Handelsforening.
En indføring i simple markedsmekanismer, vil i den forbindelse have stor betydning.
Her kan butikskonsulentordningen have en stor betydning.
Desværre skal Fødevarekontrollen spare cirka hver tredje medarbejder væk. Det lover ikke godt for fremtidens kontrol.
Er Smiley-ordningen god nok?
27. april 2005
66% af de Københavnske grønthandlere har fået påtale eller forbud. Tallene for bagere er 40%, for dagligvarebutikker 39% og for restauranter 30%.
Det systematiske snyderi i kioskerne fortsætter på Nørrebro, ofte med de samme aktører. Og det vil fortsætte, så længe det kan betale sig.
Told og Skat føler sig ofte magtesløse, og den lovlydige detailhandler føler sig til grin.
De varer man henter syd for grænsen og i Sverige, har mange gange ikke set skyggen af afgifter, man ser det ofte, når der foretages razziaer.
Højere bøder, konfiskation og lukning (inddragelse af cvr-nummer) af butikker ved gentagelsestilfælde, er noget Nørrebro Handelsforening har argumenteret for i årevis.
Godmodighed hjælper åbenbart ikke. Skatteministeren bør vide, at snyderiet er sat i system.
Man kan være i tvivl om, at Told og Skat har de rigtige værktøjer. Er de 44 love og forordninger, der er sat i værk effektive nok?
Fra 1. juli må man godt nok inddrage kioskejerens næringsbrev ved gentagelser. Man må også inddrage kioskejerens ret til at sælge tips og lotto. Ligeledes kan man ansætte en revisor på kioskejerens regning til at gennemgå regnskabet.
For mange ved stadig ikke, at momsen er indført i Danmark. Varerne bliver ofte ikke slået ind på kasseapperatet eller kasseapparatet bliver indstillet på en smart måde, så det offentlige ikke har mulighed for at følge med. Ja, nogle af leverandørerne bruger dette, som et salgsargument. Det viste en TV-2 udsendelse for nylig.
Hvis du vil købe sodavand fra Polen eller Slovakiet, ja så står de stadig frit fremme på Nørrebro. Nogle er blevet lidt mere forsigtige. Her kan du kun få dem, hvis du spørger, de står bag ved kassen. Og hvis du vil betale pant på en Bratislava – cola, jamen så har man da nogle hjemmelavede pantmærker i skuffen.
En mere effektiv kontrol og udvidelse af Told og Skats kompetence, samt krav om ansættelsesbevis allerede fra første dag, er noget som Nørrebro Handelsforening arbejder for.
Salg direkte fra kassevogne både til kiosker og slutbrugere er ikke ukendt på Nørrebro og Nordvest.
Kioskmafiaen har henlagt deres lagre til Skåne. Hertil importeres sodavand, slik og øl fra Østlandene i stor stil. Der foregår en heftig transport fra Sverige over Øresundsbroen til kiosk-miljøet.
Myndighederne må ikke foretage egentlig grænsekontrol, men kun stikprøver. Og når bilerne først er kommet til Danmark, må Told og Skat ikke gøre noget, uden politiets hjælp.
Her kan det så igen give problemer, når smuglerne viser sig at have licens til at være mellemhandler.
Kioskerne betaler ikke moms, pant, sodavands og emballageafgift. Og det er der mange restauranter, der heller ikke gør.
Med den ny lukkelov, må man fra første juli sælge alt, undtagen alkohol, krudt og tobak fra rullende biler. Kioskernes ulovligheder vil da komme ud til forbrugerne i form af såkaldte ”Hjemis biler”.
Det illegale salg, som man i dag ser hos mange frugt- og grønthandlere vil komme ud på varebiler.
Boligkvarterer vil få besøg af ”Hjemis- biler” der vil tilbyde slovenske colaer til spotpris eller 500 gr. Haribo-slik til 14 kr.
Bagerne har fået nok. De har angivet 60 af deres egne for snyd. En guldplade fortæller forbrugerne, at her er alt i orden.
Dette ”renseri i egne rækker” er måske også en effektiv kontrol. Men i sidste ende er det kunderne, der skal tage stilling.
Hvad hjælper det med Smiley-ordninger, når der stadig er så mange smuthuller, siger de i Nørrebro Handelsforening.
Metro-station i Stengade
27. april 2005
Den kommende Metro-ring, vil efter al sandsynlighed koste cirka 19 milliarder kroner. Men det er åbenbart Frederiksberg Kommunes pengepung, der skal bestemme linieføringen. I Nørrebro Handelsforening, var man af den mening, at det var den massive trafik og befolkningstætheden, der afgjorde dette spørgsmål. Fra Nørrebros Runddel, vil Frederiksberg-politikerne have Metroen ført direkte til deres bydel.
Nørrebro Handelsforening vil have en station i Stengade. Det er både en fordel for erhvervslivet, befolkningen og økonomien.
Den linieføring, Frederiksberg foreslår, betyder færre passagerer, og dermed færre indtægter. Modellen koster en halv milliard kroner mere i anlægsudgifter og driften bliver også dyrere.
P – afgifter må ikke stige
27. april 2005
P-afgifterne skal stige med helt op til 25%. Samtidig har Parkering København rekord omsætning på 115 millioner kroner. Der er endvidere hentet 120 millioner kroner hjem på almindelige p-billetter og licenser.
Dertil kommer den omsætning, som Europark og Car Park samt andre firmaer, har kradset ind i p-afgifter.
Hvorfor bruges disse penge ikke til, at forbedre forholdene for cyklister og bilejere, spørger man i Nørrebro Handelsforening. Hvor bliver p-kældre og siloer af?
Cyklerne skal blive på Nørrebrogade
27. april 2005
Borgmester Søren Pind og den lokale socialdemokratiske borgerrepræsentant Kim Christensen vil have cykelstierne væk fra Nørrebrogade.
Nørrebro Handelsforening vil ikke være med til dette forslag, der gør Nørrebrogade mindre sikker. Man vil i foreningen indgå i en åben og konstruktiv dialog med politikerne om, at gøre såvel Nørrebrogade samt resten af København mere fleksibel og trafiksikker. I bestyrelsen barsler man med et udkast til en overliggende trafikpolitisk debat, hvor man gerne ser, at der bygges en langsgående havnetunnel fra Nordhavn til motorvejsnettet på Amager Fælled.
Man er i foreningen modstander af kørselsafgifter og forøgede parkeringsafgifter i Københavns Kommune og ser gerne indførelse af grønne bølger, så trafikken kan komme væk, i stedet for at holde i kø og forurene byen.
Mere erhvervspolitik efterlyses
27. april 2005
I forbindelse med kommunalvalget, vil Nørrebro Handelsforening udarbejde et forslag til den kommende kommunalpolitik. Ideer modtages gerne fra foreningens medlemmer. Cirka 4 uger før kommunalvalget vil man indkalde spidskandidaterne til et større vælgemøde.
Julebelysning – en social forpligtigelse?
27. april 2005
Året 2004 var der igen ikke nogen julebelysning på Nørrebro. Bør opgaven løses af Københavns Energi?
Generalforsamlingen i Nørrebro Handelsforening vedtog, at man ikke længere skulle påtage sig den økonomiske forpligtigelse, fordi for få butikker på Nørrebro vil bidrage til julebelysningen.
Sidste år besluttede man, at indgå en aftale med Københavns Juleudsmykning om, at denne virksomhed skulle overtage driften, opsætningen og indkasseringen fra bidragsyderne.
Men det lykkedes ikke at få tingene til, at hænge sammen uden et betydeligt tab til følge.
Generalforsamlingen i år fastholdt beslutningen om, at Nørrebro Handelsforening ikke skulle påtage sig den forpligtigelse, hvilket ville koste foreningen 100.000 – 150.000 kroner.
Flere på Generalforsamlingen mente, at det var en social forpligtigelse – måske for Københavns Energi.
27. april 2005
Ny uddannelsesmodel som butiksmedhjælper - Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger og Niels Brock Copenhagen Business College har i samarbejde udviklet en ny uddannelsesmodel til butiksmedhjælper
Læs mere
27. april 2005
Formanden for Erhvervslejernes Landsorganisation er uenig med Danmarks Erhvervslejerforenings hårde kritik af erhvervslejeloven i Berlingske. Loven er "brugervenlig og fleksibel", mener formanden.
Læs mere
Fødevarestyrelsen har kig på Nørrebro
23. april 2005
Fødevarestyrelsen har ekstra kig på Nørrebro. Fødevarebutikker og restauranter har i bydelen flere sure smileys end andre steder. Kontrollen vil primært dreje sig om udtagning af prøver og madvarer, for at checke disse for sygdomsfremkaldende bakterier.
Ny arbejdsmiljøreform trådt i kraft
Den ny arbejdsmiljøreform (APV) er trådt i kraft den 1. januar i år. Målet er at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladserne.
En af redskaberne til dette, er bl.a. kravet om en arbejdspladsvurdering for virksomheder med ansatte. Denne vurdering vil være med til at kortlægge arbejdsmiljøproblemerne på arbejdspladserne. Løsningerne af problemerne skal ske gennem udarbejdelse af en handlingsplan.
Konsekvensen af manglende APV eller manglende overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen vil udløse sure arbejdsmiljø-smileys og bødeforlæg fra 20.000 kr.
Denne nye lov er for mange lige så overraskende som den nye næringslov, som vi tidligere har berettet om.
Uretfærdig dankort-afgift
23. april 2005
En mellemstor bagerbutik skal betale det samme i dankort-afgift som en Bilka. Det store varehus har sikkert en bagerafdeling, der er dobbelt så stor som den mellemstore bagerbutik. Alene af den grund er afgiften uretfærdig mener man i Nørrebro Handelsforening.
Ni af detailhandelens organisationer står bag et forslag, der placerer en større del af årsgebyret hos de store butikker. Dansk Handel og Service støtter dog ikke dette forslag.
Få indflydelse på erhvervspolitikken
23. april 2005

Hvis du vil have indflydelse på erhvervspolitikken i København, kan du nå det inden 4. maj.

 • Materialet kan downloades fra Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk eller kontakt til jvk@okf.kk.dk eller på tlf. 3366 2283.
 • København skal være en videnbasseret, kreativ og mangfoldig metropol
 • København skal også være omdrejningspunktet for vækst og udvikling.
 • Danmark og Øresundsregionen inklusive København skal blive bedre til at udnytte globaliseringens muligheder.
 • Dette var nogle af visionerne.
Bagerlaug vil have rent mel i posen
23. april 2005

Københavns Bagerlaug stiller krav til deres medlemmer. Et nyt skilt fortæller ”at her har man rent mel i posen”.

 • Bagermesteren har et svendebrev
 • En uddannelse som bagermester eller konditor
 • Glade smileys
 • Orden i regnskaberne
 • Ordentlige personaleforhold
 • Leve op til faglig stolthed
 • 80 butikker i hovedstadsområdet lever op til dette. Butikkerne skal godkendes en gang om året.
Nørrebro anbefalet i Time Magazine
23. april 2005
Time Magazine nævner i en artikel, at Nørrebro har forvandlet sig fra gammelt arbejderkvarter til High Class. De udnævner kvarteret til det mest levende og sprudlende i hele København. Særlig Elmegade bliver fremhævet. Men også fusionscafeerne, og blandingen mellem traditionelle butikker og cafeer fremhæves. Magasinet siger, at det ikke kun er skuespillere og andre kendte personer, der færdes her men også selveste statsministeren Anders Fogh Rasmussen.
Hvorfor har han så ikke besøgt Nørrebro handelsforening, mens han var her?
Renovering af Nørrebro Park udsat
23. april 2005
Som det så ofte sker når almindelige borgere presser på for at få noget gennemført, så går det galt. Mange har brugt meget tid på, at få gjort noget ved Nørrebro Parken. Der har været udskrevet konkurrence og meget mere. I første omgang fik man det signal, at det betød ikke så meget at driften af parken ville koste det dobbelte. Nu strides politikerne om, hvem der skal betale, og det er nu uvist om, hvornår en renovering af parken kan starte.
Visioner fra Nørrebro Handelsforening
23. april 2005
På det netop overståede repræsentantskabsmøde i SSH (Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger) var der mange visioner fra Nørrebro Handelsforening. Et af forslagene gik ud på at samle byens butikker i en portal, en slags kundeguide for byens kunder.
Københavnere skal blandes bedre
23. april 2005
En større renovering af de mest belastede områder i København, ændrede ejerformer og afvisning af kontanthjælpsmodtagere skal sikre at de op mod 100.000 indvandrere i København bliver spredt i hovedstaden. Det fremgår af Ritt Bjerregaards nyeste udspil omkring integration.
Mjølnerparken, Den sorte firkant og Tingbjerg er fokus områderne.
Den yderste del af Nørrebrogade omlægges til handelsgade og der oprettes udendørs marked ved Nørrebro Station, siger borgmesterkandidaten.
På Indre Nørrebro skal der indsættes mere nærpoliti og bygges flere boliger til børnefamilierne.
Integrationsplanen er en del af et større boligudspil, som bl.a. skal give 5.000 nye boliger i København til en husleje på max. 5.000 kr.
Stor interesse for Årets Butik
23. april 2005
22 butikker var indstillet til årets butik i de tre kvarterløfts-områder i Nørrebro og Nordvest. Nu har dommerpanelet, hvor også Nørrebro Handelsforening befinder sig udvalgt 3x3 butikker.
Den 28. bliver vinderne fundet, og den 29. overrækker overborgmesteren diplomer til de endelige vindere.
Der er også fundet 13 præmier blandt dem der har indstillet butikkerne, hvoraf der er 10x2 billetter til en FCK-kamp sponseret af Nørrebro Handelsforening.
Vinderne af denne lodtrækning er også inviteret med til scenariet, der starter kl. 15 på Løgten Station. Efterfølgende er der et cafe-arrangement med bl.a. underholdning af jazz-musikeren Hugo Rasmussen.
Ny lov om rygepolitik
21. april 2005
Folketinget behandler en lov om skiltning om rygepolitik på offentligt tilgængelige serveringssteder. Hvis loven indføres, vedtages fra 1. juni 2005 et krav om, at indendørs serveringssteder ved synlig skiltning skal informere om deres rygepolitik. En overtrædelse af bestemmelserne kan medføre bødekrav.
Omsætnings- og bagatelgrænse for mindre butikker
21. april 2005

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 7. april 2005 ændret omsætnings- og bagatelgrænsen for mindre butikker, der har lov til at holde åben på søgne- og helligdage. De nye grænser er:

 • Omsætningsgrænsen er 27,1 mio. kr. inkl. moms
 • Bagatelgrænsen er 11,7 mio. kr. inkl. moms

De nye grænser træder i kraft den 4. april 2005.

Nyhed
19. april 2005
 • Ansatte er blevet fyret, fordi de over for deres chef har påpeget, at de har været udsat for trusler.
 • Dansk Handel og Service oplever ikke, at arbejdsgivere har ubehagelige kunder Ansatte har svært ved at få opbakning.
 • Følgende var forleden at læse i Urban.

Det er dog ikke en nyhed for Nørrebro Handelsforening, her foretog man i 2002 en undersøgelse blandt butikkerne. Både de ansatte og deres chefer var med i undersøgelsen.

 • 44% havde været udsat for noget voldsomt
 • 87% havde været udsat for psykiske overgreb udefra

Arbejdsgivere og ansatte kunne i en skala fra 1 til 9 angive, hvor voldsomme hændelserne var, og gennemsnittet blev 4. Men kun 22 gange var Politiet blevet indblandet.

I foreningen undrer man sig over, at Dansk Handel og Service ikke kender til problemet. Da undersøgelsen blev offentliggjort, var der stor medieopmærksomhed.

Nørrebro Handelsforening synes, at det er en god ide at 10 – 13 årige hjælper til i butikker på lageret et par timer hver dag, til oprydning m.m.
19. april 2005
Til gengæld mener vi, at det er problematisk, at når de er 13 år ekspedere i mindre forretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger. En bekendtgørelse fra Beskæftigelsesministeriet, der trådte i kraft den 16. april giver netop lov til dette.

Det er ulogisk at 13- årige skal kontrollere og bede om legitimation fra en på 15 år, der i sidste ende måske ikke får lov til at købe spiritus. Konfrontationer kan let opstå.

Især på Nørrebro, hvor der er mange grøntbutikker vil disse situationer kunne opstå - Arbejdsgiverorganisationen HTS kan dog ikke se, der er problemer.
18. april 2005
Meldingerne om børn helt ned til 10 års alderen der begår hærværk og overfald har fået det radikale medlem af Københavns Borgerrepræsentation Bjarne P. Nielsen til at foreslå at børn allerede fra 10 års alderen skal kunne få småjobs.
Læs mere
Læserflertal siger nej til kørselsafgifter
15. april 2005
Kilde Berlingske 15. april 2005
Blandt danskerne er der flere modstandere end tilhængere af kørselsafgifter. Det fremgår af en undersøgelse af holdningen til kørselsafgifter foretaget af www.berlingske.dk Her er 55 procent af respondenterne imod kørselsafgifter, mens 41 procent er for. Bygge- og teknikborgmester i Københavns Kommune Søren Pind (V) oplyser, at han har fået mange positive tilkendegivelser fra københavnerne i forhold til forslaget om at indføre kørselsafgifter i form af bompenge. Han ser derfor læserundersøgelsens resultat som et tegn på, at borgere uden for Københavns Kommune er sure over at skulle være med til at betale for at få løst problemer med trængsel på vejene og manglende parkering i København.
Firmaer åbne for vejafgifter
15. april 2005
Kilde København 15. april 2005
Brancheorganisationen Handel, Transport og Service (HTS) er ikke afvisende over for idéen med at indføre kørselsafgifter. Ifølge en undersøgelse mener halvdelen af organisationens medlemsvirksomheder, at den stigende trængsel på vejene er et problem i forhold til deres effektivitet og service. Blandt virksomheder placeret i nærheden af de fire største byer, finder 62 procent, at trængsel på vejene er et problem. Direktør i HTS Michael Svane understreger vigtigheden af, at der indledes en sober og solid diskussion af, hvordan en ordning med kørselsafgifter skal se ud.
Flere vilde piger
13. april 2005
Kilde København 15. april 2005
Der er stigende problemer med vilde pigegrupper, som begår tyveri og danner tæskehold. Det oplyser klubmedarbejdere flere steder i København. I forbindelse med projektet Rabarberland på Nørrebro har man nu ansat en psykolog, som rådgiver mellem 30 og 40 piger fra hele København, som deltager i klubmøder tre gange om ugen. Leder af Rabarberland Bjarne Fey oplyser, at de indvandrerpiger, som udvikler voldelig adfærd ofte udsættes for vold derhjemme. Også danske piger er med i pigegrupperne, og de kommer som regel fra udmærkede hjem med både en mor og en far. De søger ind i grupperne for at få opmærksomhed og respekt fra drengegrupper.
Planer om nyt bibliotek på Dortheavej
13. april 2005
Kilde: Lokalavisen for Nørrebro og Nord-Vest 13. april 2005
Kulturhuset på Dortheavej i Nordvest kan måske udvides til også at indeholde et moderne bibliotek, der kan erstatte kvarterets to, øvrige biblioteker. Det er en mulighed, siger bibliotekschef i Københavns Kommune Jens Ingemann Larsen, der oplyser, at der dog ikke foreligger noget egentligt projekt. Han håber, at Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning kommer med et oplæg inden for de næste par måneder, men han forventer ikke, at politikerne vil tage stilling til spørgsmålet før efter kommunalvalget i november.
Det delte Danmark
13. april 2005
En ny bog af Lars Olsen: Det delte Danmark beskriver på en letforståelig måde, forholdene på Nørrebro. Den sociale skævdeling, er skyld i manglende integration, siger forfatteren. Skolerne og pædagogerne må tage et meget større ansvar. Vi vil her på redaktionen vende tilbage til bogen.
Salg fra varevogne
13. april 2005
Et fænomen, der er set gennem det sidste par år på Nørrebro og Nordvest er salg fra varevogne, direkte til kunderne, uden myndighedernes indgriben. Spørger man om en kvittering, bliver der kigget mærkelig på en.
Trafiksanering i Stengade
13. april 2005
Stengade skal forsynes med såkaldte pukkelbump, samtidig med, at der indføres en hastighedsbegrænsning på 40 kilometer i timen. Desuden anlægges der cykelstier mellem Baggesensgade og Korsgade. Formodentlig bliver der også indført en ensretning. Denne ensretning gælder dog ikke for cyklister og a-bussen. Trafiksaneringen erstatter den nuværende bus sluse.
For cirka to år siden, afgav Nørrebro Handelsforening et høringssvar i forbindelse med trafiksanering af Stengade.
Ikke brug for hovsa-løsninger i trafikken
13. april 2005
 • Cykler væk fra Nørrebrogade?
 • Afgift for brug af veje (road- pricing)?
 • Middelalderbyen lukkes for biltrafik?

Hovsa-løsningerne omkring trafikken i København fortsætter. Hvorfor finder man ikke en samlet trafikløsning, der indebærer p-huse, havnetunnel, den kollektive trafik og Metro?
Forslaget om, at afskære cyklisterne fra Nørrebrogade betyder, at man ikke kan bruge cyklen som transportmiddel, hvis man skal handle på Nørrebrogade. Det groteske er, at der var stemmelighed i bygge- og teknikudvalget, da det blev behandlet. Man kan da ikke udelukke cyklisterne fra en af Københavns mest besøgte handelsgader.
Lav en grøn bølge, der også gælder for cyklisterne.
Om løsningen på Nørrebrogades problem er en midterrabat, som på Vesterbrogade med busbane er noget Nørrebro Handelsforening vil diskutere med medlemmerne.
Road-pricing vil først og fremmest ramme erhvervslivet. Det vil også være konkurrenceforvridende, hvis dette ikke indføres i andre kommuner. Husk på, at der er forsvundet 15.000 arbejdspladser i København. Denne udvikling vil fortsætte, hvis der indføres kørselsafgift.
Hvis udelukkelsen af biler i Indre by udvides, vil der opstå kaos.
Alt dette diskuterer politikerne, mens den kollektive trafik indskrænkes på grund af besparelser.
Hvorfor bruges der ikke en del af Parkering Københavns overskud til, at forbedre forholdene for cyklisterne og bilisterne
Nørrebro Handelsforening arbejder i øjeblikket på en samlet trafikplan. Man håber i foreningen, at dette kan inspirere politikerne til en mere fornuftig tankegang.

Udendørsservering – en pengemaskine for kommunen
13. april 2005
Rundt om på Nørrebro, er borde og stole ved at rykke udendørs foran cafeer og restauranter. Men restauratørerne klager over alt for høje afgifter. Man kan ikke bare droppe udendørsservering. Det trækker kunder til. Forskellige regler skal overholdes m.h.t. hvad der stilles ud af møblement og parasoller. I alt 13 millioner kroner får kommunen ind på denne yderligere afgift for dele af erhvervslivet.
Går man bare et par kilometer syd på, er det gratis for cafeerne. På Frederiksberg betales der ikke afgift.
13. april 2005
I en rasende fart, bliver demokratiet sat på prøve. Almindelige borgere skal sammen med embedsmænd på rekordtid frembringe ideer til et løft.
Læs dette tankevækkende af Uwe Brodersen - Sekretær Nørrebro Handelsforening
Læs mere
13. april 2005
Discountkæderne har svært ved at tjene penge. Sidste år blev det kun til et gennemsnit på 1,20 kroner for hvert salg på 100 kroner. Det burde være over 4 kroner for at komme på internationalt niveau. Det skriver Berlingske Tidende
Læs mere
Navneforvirring
12. april 2005
Egentlig havde Styregruppen besluttet sig for at området skulle hedde Røde Rose Kvarteret. Men efterfølgende viste det sig, at styregruppemedlemmer havde misforstået afstemningen antagelig på grund af dårlig akustik. Embedsmændene i Københavns Kommune var heller ikke så glade for navnet. Og beboerne husker ikke den historiske baggrund for navnet. Så alt blev ved det gamle, nemlig Områdeløft Mimersgade.
Hæsblæsende tempo
12. april 2005
500 forslag er beoerne kommet med. De er nu kogt ned til 129, som er prioriteret. Et hav af workshops, styregruppemøder også i weekenden samt borgermøder er afholdt. En byplan er udarbejdet og sendt til forhåbentlig godkendelse i borgerrepræsentationen.
Økonomi i Områdeløftet
12. april 2005
Til de 129 forslag er der 33 millioner kroner over de næste fem år. Dertil håber man, at kunne finde fonde og meget mere. Skulle alle forslag være blevet finansieret havde man haft brug for 10 gange så stort et beløb.
Real Dania og Københavns Kommune har hver givet 50 millioner kroner til bygningsforbedringer.
12. april 2005
Trange forhold i Bragesgade
12. april 2005
Ind til nu har man haft til huse i Bragesgade 8. Her er en stor del af mødeaktiviteterne også foregået. Projektlederen og en sekretær, samt en midlertidig medhjælper har haft overordentlig travlt.
Forslag fra Nørrebro Handelsforening – dårlig modtaget
12. april 2005
Nørrebro Handelsforening havde stillet 5 forslag, men embedsmændene mente, at mange af disse forslag havde man prøvet før – uden resultat. Den negative udmelding medvirkede til kommentarer i Nørrebro Radio og en kronik i JPK.
Hvad sker der med DSB – arealet?
12. april 2005
Dette spørgsmål stiller mange af beboerne i Mjølnerparken. Sandheden er at DSB og Københavns Kommune ikke kan blive enige om en pris. Kommunen mener ikke at de skal betale for at få renset den meget forurenede jord.
Ny plads foran Nørrebrohallen
12. april 2005
En ny plads er ved at blive dannet foran Nørrebrohallen. Her er der mening, at der også skal foregå lørdagsunderholdning til glæde for de mange kunder på Nørrebrogade.
P.R. for Nørrebros handelsliv
12. april 2005
En hjemmeside og en folder, der fortæller om, hvorfor det lige er på Nørrebro, man skal handle og gå på restaurant, skal udarbejdes. Desværre er det beløb, der er afsat til dette foretagende så lille, at det nok ikke bliver slagkraftigt.
Dette var netop en af ideerne i farverigt Nørrebro, som Nørrebro handelsforening forsøgte sig med for et år siden. Opbakningen fra andre institutioner og foreninger var dog alt for beskeden.
Forslag i telegramform
12. april 2005
 • facaderenovering
 • torvedage med musik
 • bedstemorordning
 • rødder væk fra gaden
 • en film laves om projektet
 • det fysiske miljø 16 millioner kroner
 • åbning af Mjølnerparken, både fysisk og psykisk
 • fælles rengøringsdage
 • legeplads i BananaPark
 • Ejendomsforbedringer
 • Kultur,fritid og unge 4,3 millioner kroner
 • Kunst og kultur 1,7 millioner kroner
 • Kunstpulje 1 million kroner
 • Folk, farver og kultur evt. foran Nørrebrohallen
 • Mobil scene
 • Fragtmandshallerne til kunst
 • Udbygning af Nørrebrohallen
 • Børn og unge 1,3 millioner kroner
 • Kend din nabo
 • Spisekursus
 • Sundhed og livskvalitet
 • Miljønetværk/ butikskonsulenter
 • Og meget mere
Miljø-kampagne i Mimergade
12. april 2005
En kampagne for miljøet har i første omgang ikke givet synlige resultater i Mjølnerparken. Affaldet fylder endnu mere, end før kampagnen startede. Miljøkontrollen er dog positiv i deres vurdering af kampagnens effekt.
Informateket har fået ny struktur
12. april 2005
Informateket i Stefansgade har fået ny struktur. De er blevet en del af Settlementet, som er led i Københavns Kommunes beskæftigelsesplan. Men det kniber for lokalcentrene at besætte pladserne. Kun 54 af Settlementets 205 pladser er besat.
Liv under buen
12. april 2005
Ladegårdsåen skal frigives, i hvert fald på et stykke under Bispeengbuen.
M- hus på Ydre Nørrebro
12. april 2005
Kvarterløftet har udarbejdet en plan for det nye m-hus (Multikultur-hus). Det vil man have til at ligge i forbindelse med Hillerødgades Skole. Det vil komme til at koste ca. 42 millioner kroner. Kommunen har dog betinget sig, at man bliver enige med Områdeløft Mimersgade om placering og anvendelse.
Ungemessen – en succes
12. april 2005
Ungemessen i Nørrebrohallen havde besøg af cirka 6.000 unge. Dog savnede arrangørerne lidt mere opbakning fra erhvervslivet. Næste ungemesse bliver afholdt til november.
En ny Nørrebro Park
12. april 2005
125 forslag indløb der i konkurrencen, om en ny udformning af Nørrebroparken. To vindere blev kåret. Nu arbejdes der ud fra disse. Driftsudgifterne til parkens vedligeholdelse vil bliver fordoblet, dette har Vej og Park bevilget. Moderniseringen vil blive påbegyndt i 2006.
Borne Global – en succes
12. april 2005
I medborgerhuset på Nørre Alle var der fuldt hus, da Bertel Haarder indviede en kenference omkring Borne Global. Det normale tilholdssted er Jægerborggade. 85 iværksættere havde tilmeldt sig, og 40 mentorer er fundet.
Sidste ansøgningsrunde
12. april 2005
8 millioner kroner til gårdanlæg og 25 millioner til ejendomsforbedringer. Sådan var tallene til sidste ansøgningsrunde i Nørrebro Park.
Søllerødgade – underkendt
12. april 2005
Beboerne og Kvarterløft var enige om forbedring af Søllerødgade, men politikerne stak en kæp i hjulet. Om Søllerødgade´s projekt, er gået igennem på en eller anden måde, vides endnu ikke.
Kulturelle Markedsdage – første weekend i september
12. april 2005
En livlig møderække i de forskellige grupper omkring Kulturelle Markedsdage er i gang. Der vil blive tambourkorps, hip-hop, Gasolin-jam, vælgermøde, spejdertræf, børneaktiviteter, tivoli, foreningsboder, vælgermøde, talentkonkurrence, gospel, plakatkonkurrence, eksotisk mad, løb, fodboldturnering og meget mere.
Kom i gang Konsulenter
12. april 2005
Kvarterløftet er godkendt som konsulentordning for etablering af nye virksomheder, speciel til nydanskere.
Ny informationsstrategi
12. april 2005
Med stemmerne 4 – 3 besluttede styregruppen fremover, at annoncerer i Nørrebro Avis. Indtil da, havde man betalt PaaGaden for specielle artikler, om de mange gøremål i Kvarterløftsområdet.
Miljø-ambassadører fortsætter
12. april 2005
Der er penge til, at miljø-ambassadør ordningen fortsætter. Her er der mulighed for netværksdannelser, især inden for nydanske virksomheder.
Erfaringsrejse til Manchester/Liverpool
12. april 2005
37 aktive og embedsmænd fra Nørrebro Park Kvarter tager til Manchester og Liverpool området, på en studietur.
Ny lov kan volde problemer på Nørrebrogade
11. april 2005
I al ubemærkethed, bliver der den 1. juli indført: loven om næringsbrev. Loven gælder for restaurationer og fødevarebutikker. Men kun for nyetablerede. I løbet af en time, skal man besvare en række spørgsmål inden for virksomhedslovgivning, fødevaresikkerhed m.m. Spørgsmålene befinder sig i en database og vil tilfældigt blive udtrukket. På en computer skal man besvare spørgsmålene. Det er tilladt, at have tolk med, der kan oversætte på engelsk, tysk og fransk. Men ikke på eksempelvis farsi, arabisk eller andre sprog, og det kan give problemer.
Nydanskerne er meget energiske, når det drejer sig om etablering af egen virksomhed, men ofte kniber det med forståelsen af de danske lovtekster, så her kan der blive et problem, oplyser Nørrebro Handelsforening. Foreningen har allerede knyttet kontakt til virksomhedskonsulenter med speciale i etniske butikker, for at få løst dette problem.
For et par år siden, forsøgte Nørrebro Handelsforening sig med Etnisk regelintegration – med undervisning i almene fag inden for virksomhedsadministration. Dette måtte opgives, blandt andet på grund af manglende sprogkundskaber.
11. april 2005

Året 2004 har været et særdeles turbulent år for foreningen og personligt har jeg også været beskæftiget nærmest døgnet rundt – og det har ikke været det sjoveste år, som formand for Nørrebro Handelsforening – tværtimod har jeg måttet finde mig i, at nogle personer har kritiseret mig endda rimeligt voldsomt, men omvendt set, har jeg hele tiden følt en ubetinget opbakning fra bestyrelserne i såvel NH som HI.

Læs referatet fra generalforsamlingen.


Læs mere
EAN nummer - Ligger besparelsen i ikke at betale til tiden?
11. april 2005
Rod i EAN nummer systemet, er grunden til, at mange erhvervsdrivende har mange penge til gode hos stat, amt og kommuner. Med den sædvanlig accepterede uvished om, systemerne fungerer, har regeringen sat det elektroniske regnings-betalings-system i gang den 1. februar. Og mange forretningsdrivende er kommet i klemme. Fordi betalingerne fra myndighederne udebliver. Det er skandaløst, og det burde føre til omgående genindførelse af den kendte form for regnings fremsendelse, til myndighederne. Og ikke fortsat belaste de forretningsdrivende der ikke har andel i regeringens proklamerede besparelse ved det nye system. Besparelsen for regeringen, ligger måske i, ikke at betale til tiden?
31. marts 2005
Høringssvar til: Forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler.
28. marts 2005
Nørrebro Handelsforening tager som andre detailhandelsorganisationer til efterretning, at butikkerne i henhold til forslaget til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler, skal bidrage til den fremtidige finansiering af systemet.
Fordelingen af betalingen mellem store og små butikker bør dog ændres under Folketingets behandling af forslaget, så der er en mere rimelig fordelingsmæssig betaling til systemet.
Som forslaget er formuleret kan praksis blive, at et lavprisvarehus med 40-50 terminaler og en omsætning på op mod en milliard kan slippe med at betale det samme som en butiksejer med få terminaler og en omsætning på 15-20 millioner. Det er ikke rimeligt. Det bør samtlige partier, i alt fald et folketingsflertal, kunne se fornuften i at justere på.

Copyright 2024 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16