Nørrebro Handelsforening
Formand Hans Mejlshede
Nørrebrogade 84
2200 København N
Tlf. +45 35 37 18 91

Holdninger fra Nørrebro Handelsforening 2008

29. december 2008
Minus-vækst på 2% for detailhandelen i oktober med radio/Tv-forhandlere med minus 23% som største tabere.
Læs mere
22. december 2008
Debatindlæg nedenfor fra tidligere formand for Gråsten Handelsstandsforening til eftertænksom orientering og eftertanke i forbindelse med trafikforsøget på Nørrebrogade.
Læs mere
22. december 2008
Tænk hvis låsesmeden kunne køre rundt med et pengeskab på en Christaniacyklel. Tænk, hvis Føtex udskiftede alle parkeringspladserne ud med cykelparkering. Tænk hvis alle hentede deres malebøtter, brevordnere, kopipapir m.m. på cykler. Virkeligheden ser nu engang anderledes ud.
Læs mere
22. december 2008
TMU har vedtaget 14 punkter. Ikke alt er lige spiseligt. Det bliver en udfordring for Nørrebro Handelsforening at samarbejde med dem, der direkte modarbejder foreningens interesser. Nørrebro lokaludvalg vil følge udviklingen på Nørrebrogade nøje. Følg med her, hvad der sker.
Læs mere
22. december 2008
Endnu en gang er Nørrebro Handelsforening udsat for mange beskyldninger. En yderst travl periode for foreningens bestyrelse har ikke afstedkommet en massiv medlemstilgang. Følelserne er kommet frit løb. Miljøforkæmpere siger dog at Nørrebro Handelsforening er utroværdig og manipulerende. Kampen om Nørrebrogade fortsætter.
Læs mere
16. december 2008
Man skalter og valter med andres eksistens-grundlag
Læs mere
14. december 2008
Nørrebro Handelsforening konkluderer, at evalueringen af Københavns Kommunes Trafikforsøg er fuld af postulater. Og vi fastholder at alle ”afspærringer” skal fjernes efter trafikforsøgets afslutning.
Læs mere
11. december 2008
Der var stor ros til overborgmesteren, fordi hun havde valgt at aflægge Nørrebro Handelsforening et besøg. Bagefter gik hun en tur ad Nørrebrogade, så hun ved selvsyn kunne se de katastrofale følger af trafikforsøget på Nørrebrogade. Handelsforeningen var positiv efter besøget.
Læs mere
10. december 2008
Brokvarterernes handelsforeninger tager alle sammen afstand fra den måde trafikforsøget er blevet afviklet på, på Nørrebrogade.
Læs mere
9. december 2008
En gruppe mennesker, der er ligeglade med butikkernes overlevelse har fjernet cirka 300 protest streamers fra butikkernes vinduer. En stikprøve viser, at butikkerne på Nørrebrogade stadig lider under trafikforsøget. Nørrebro Handelsforening er i gang med juridiske undersøgelser.
Læs mere
7. december 2008
Trafikforsøget har fået katastrofale følger for detailhandelen på Nørrebro. Kunder fra andre bydele bliver væk. De kan ikke finde ud af, at komme rundt. Forsøget har været dårlig planlagt, og generelt ikke forbedret miljøet på Nørrebro. Den trafikale afvikling er kaotisk. Informationen har været meget dårlig. Manglende konsekvensberegning og manglende reel inddragelse af erhvervslivet har ført til lukninger af butikker. Hvis politikere og embedsmænd vil have detailhandelen ud for bygrænsen, må de melde klart ud.
Læs mere
7. december 2008
Otto Dan Stiel har sendt dette indlæg. Når man stopper den offentlige trafik i et så befolkningstæt område, begår man en stor fejl. En delvis lukning af Nørrebrogade, gør ødelæggelsen af Nørrebrogade total. Klaus Bondam bør åbne for Nørrebro, så man får en åben by med naturlig adgang for borgere, som ikke bor i denne bydel.
Læs mere
7. december 2008
Rikke Salling har skrevet dette brev til Klaus Bondam og Ritt Bjerregaard. Gennem 50 år har familien Salling drevet butik på Nørrebrogade. Familien er dybt frustreret over lukningen af Nørrebrogade. Rikke skriver meget rammende: Broerne er det kulørte i København, som du lige nu er ved at ødelægge med en fiks ide.
Læs mere
5. december 2008
Kun 4% af væksten i antallet af konkurser i efterårsmånederne september-oktober-november stammer fra detailhandelen
Læs mere
Dialog om Nørrebrogade
5. december 2008
Formand for Nørrebros Handelsforening Johnny Beyer diskuterer med Bo Normander, der er stifter af Facebook gruppe mod biler på Nørrebrogade. ...
Se indslaget fra Tv Lorry
2. december 2008
Malene la Cour Rasmussen mener, at kundeunderlaget til Nørrebrogade bliver opildnet til at finde andre græsgange. Man er på vej mod et massivt massemord af det spændene handelsliv. Det dejlige caféliv på Sankt Hans Torv bliver ”tilpruttet” af den markant øget biltrafik. Det er et absurd projekt. Man dræber handelslivet.
Læs mere
2. december 2008
Rud. Rasmussens Snedkerier er alvorlig ramt af trafikforsøget. Jørgen Rud. Rasmussen mener ikke at brugen af en SMS – afstemninger giver den korrekte holdning frem. Han mener, at hele projektet er en hån mod demokratiet.
Læs mere
2. december 2008
Agenda 21 mener, at Nørrebro Handelsforening fremkommer med forkerte meldinger. De mener, at det er finanskrisen, der er skyld i omsætningsnedgangen. De fremhæver læserbreve, der beskriver de ”fantastsike” forhold på Nørrebrogade, men glemmer de andre gader. De kræver at trafikforsøget på Nørrebrogade bliver gennemført med det samme. Samtidig angriber de politiet for ikke at være mere konsekvent. De glemmer at nævne fakta i deres iver, for at få gennemført trafikreguleringen.
Læs mere
2. december 2008
En læser beskriver det sociale liv på Nørebrogade. Hendes CO2 forbrug er steget markant efter trafikforsøgets indførelse. Hun mener, at indvandrerne, som er vigtig for Nørrebro, er helt uden indflydelse i beslutningen. Det sociale liv på Nørrebro fungerer. Det er svært at bo på Nørrebrogade, når man skal transportere 20 kg. dokumenter.
Læs mere
2. december 2008
En evaluering skal helst kunne sælge varen. Er det sådan en, som embedsmændene er i gang med at skrive. Den skal være færdig en uge før fremlæggelsen – den 10. dec. Nørrebro Handelsforening stiller sig kritisk over for denne rapport. Man burde fra starten have allieret sig med erhvervslivet.
Læs mere
2. december 2008
Ny interessant bog udkommet i anledning af 25 års dagen for Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkivs fødsel. 12 forfattere er gået sammen og skrevet en interessant bog om Nørrebros udvikling. Læs om lokummer, biografer, forretninger, barndom, ældre, lægebesøg, møller, Nørrebrohallen og Fædregruppen. Og så var man bange for pølsevogne. Men man hyldede Grevinde Danner. På Nørrebro startede arbejderne deres egne virksomheder.
Læs mere
Agenda 21 - læs tallene rigtigt
2. december 2008
I oktober faldt detailhandel omsætningen med 2,1 % - altså betydeligt mindre end detailhandelen på Nørrebro, som faldt med cirka 20%.
Hvorfor det nu er bevist, at Agenda 21 og Borgmester Klaus Bondam ikke har ret til deres bemærkninger om, at det er finanskrisen skyld, at omsætningen falder på Nørrebro.
Læs 1 maildialog med Agenda 21
Læs 2 maildialog med Agenda21
1. december 2008
Det tegner til dårligste - vækst år - detailhandels år i 25 år, hvis julehandlen svigter
Læs mere
27. november 2008
26. november 2008
Nulvækst for detailhandelen i september og en beskeden fremgang i årets første 9 måneder på +1,4%
Læs mere
Protest – Streamer
24. november 2008
På baggrund af opfordringer fra flere butikker har Nørrebro Handelsforening udarbejdet en masse streamers som en protest mod trafikreguleringen på Nørrebrogade.

Man håber, at alle butikker vil sætte den op på ruderne. Baggrunden er dyster. Mange butikker oplever en omsætningsnedgang, der gør ondt. Denne omsætningsnedgang, skyldes især trafikreguleringen. Det har en undersøgelse, som Nørrebro Handelsforening har gennemført, vist.

Og omsætningsnedgangen skyldes ikke kun den igangværende krise, har undersøgelsen også vist. Nørrebro handelsforening har gennemgået 45 branchetal, og disse tal nærmer sig ikke den nedgang, som butikkerne på Nørrebrogade har oplevet.

Man håber med aktionen at få lokalbefolkningen til at bakke butikkerne op. Det skal slås fast, at Nørrebro Handelsforening ikke har noget imord en miljøforbedring. Men det trafikforsøg, der er i gang, koster detailhandelen på Nørrebro 147 millioner kroner for de tre måneder, forsøget varer.

De første butikslukninger er i gang. De første fyringer er også foretaget ligesom stillinger ikke bliver genbesat.

Aktionen er også en protest mod demokratiprocessen og det faktum, at man ikke ville gennemføre en konsekvensberegning inden forsøget skulle starte. Desuden er tidspunktet for forsøget meget uheldigt.

Aktionen er også en solidaritet med de butikker, der har oplevet en nedgang på 40 – 60 pct.

Nørrebro Handelsforening undersøger i øjeblikket om man ved hjælp af jura kan stoppe forsøget. Det har ikke været muligt at komme i dialog med politikerne bag forsøget.

Se streamer som butikkerne på sætter på vinduet
24. november 2008
Mødet havde stor pressebevågenhed. Men her får du et uddybende referat. Følelserne kunne ikke skjules. Mange af de 75 detailhandlere frygtede for deres fremtid. Kulturborgmester Pia Allerslev var rystet over de historier, hun hørte. De tilstedeværende stillede også store krav til Nørrebro Handelsforenings gøren og laden. Svaret herfra var: ”Bak os op, med medlemskab”. Læs dette interessante referat. Evalueringen kan, hvis den går Nørrebro Handelsforening imod, få katastrofale følger.
Læs mere
21. november 2008
Butiksansatte skal selv være ”gør – det selv politi” i forbindelse med butikstyveri. Politiet er trætte af borgernes kritik af dem. Er det politireformen eller ledelsen, der er skyld i manglende respekt. Opklaringsprocenten falder, og en masse sager opgives. Det handler om prioritering. 70.000 bøder er ikke blevet opkrævet i forhold til sidste år. 850 millioner kroner er nu skudt ind for at redde reformen.
Læs mere
20. november 2008
Butiksdød truer Nørrebro
I aften kl. 19 mødes kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev på Københavns Rådhus med over 50 forretningsdrivende fra Nørrebro for at diskutere de voldsomme konsekvenser af Klaus Bondams trafikforsøg på Nørrebrogade.
Læs mere
14. november 2008
Til borgmesteren for teknik og miljø, Jeg sender hermed en indsigelse mod det trafikbegrænsningsforsøg.......
Læs mere
12. november 2008
I krisetider søger forbrugerne mod discount. Se her hvem der klarer sig bedst, og hvem der klarer sig dårligst.
Læs mere
12. november 2008
Her er vores nyeste beretning fra eventyrene på cykelstien. Her er stadig for mange huller i overhalingsbanen. Buspassagerer vandrer stadig ud, uden at bussen er i nærheden. Og bilisterne tager ikke hensyn. Cykelborgmesteren har fået taget en masse penge fra sit budget.
Læs mere
12. november 2008
Kender de Konservative konsekvenserne af deres beslutning om at gå ind for afskaffelse af lukkeloven. Et mindre antal butikker og fordele for butikscentre er en af følgerne. Det offentlige vil indføre flere lukkedage og butiksansatte kan ikke få passet deres børn. Beslutningen går ud over miljøet. På Nørrebro får specialbutikkerne vanskeligere forhold. En 7 – dages arbejdsuge vil ændre samfundet negativt. Det totale anarki i detailhandelen vil opleves.
Læs mere
12. november 2008
Ritt har sagt farvel til vennerne. Det er sikkert en bevidst strategi. Man skal aldrig undervurdere overborgmesteren. Valgkampen er skudt i gang. Budgetforliget har givet den borgerlige blok fremgang. Men det er dyrt, når hver borgmester har sit eget kongerige.
Læs mere
12. november 2008
En farvehandler ville købe Nørrebrogade, nej det var ikke Johnny Beyer men Alex Brask Thomsen som er opvokset på Nørrebrogade. Han blev udlært som farvehandler i sin fars butik. I skolen var han ”mærkelig”, men fik en god ven, der senere ”lokkede” ham over i den finansielle Verden. Han tilbød, at købe ”barndommens gade” for 250 millioner kroner - en ny bog beskriver hans liv. www.dengang.dk har kigget i den.
Læs mere
12. november 2008
Den 29. november kl. 12 tændes juletræet på Nørrebros Runddel, og der er gaver til de første børn. Det er Nørrebro Handelsforening og foreningens loppemarked, der står for arrangementet.
Læs mere
12. november 2008
Nørrebro Handelsforening inviterer hermed medlemmer og butiksindehaverne på Nørrebrogade til Medlems/debatmøde
Torsdag den 20. november 2008 på Københavns Rådhus.
Læs mere
12. november 2008
Hvorfor mister detailhandelen på Nørrebro omsætning ? Skyldes det dårlig omtale, den igangværende krise eller trafikforsøget ? Julen kan blive katastrofal på Nørrebro.
Læs mere
12. november 2008
Et flertal af politikere i Borgerrepræsentationen besluttede at der skulle foretages et trafikforsøg i de tre måneder, hvor detailhandelen kunne forvente mest omsætning. I oktober, november og december er der mange detailhandlere, der omsætter for op til en tredjedel af deres årsomsætning.
Læs mere
Hvad med trafikken
12. november 2008
Nørrebro Handelsforening har her på siden opfordret Nørrebro Lokaludvalg til at udarbejde en konsekvensberegning for den lokale trafik i fremtiden.

Således har det været fremme at mellem 200 – 400 lastbiler om dagen skal køre til Nordhavn med jord.
Nørrebroparken
12. november 2008
Store dele af den nyrenoverede Nørrebropark omdannes til tunnelarbejdsplads. En masse lastbil – kørsel kan forventes.
Bilerne skal bruge nyeste teknologi
12. november 2008
Og så skal der stilles krav til de lastbiler, der skal transportere jord m.m. Den nyeste teknologi inden for partikelfiltre skal tages i anvendelse, når der skal udføres kørsel i forbindelse med Metro - arbejdet

Lokaludvalget vil forlange at få detaljeret viden omkring anlæggelsen af Metro – byggeriet.
Tunge lastbiler: Nej tak
12. november 2008
Borgerrepræsentationen har sagt bej tak til tunge lastbiler i Indre By fra den 1. december. Et flertal mener, at kun ganske få af disse lastbiler har et ærinde i byen. Pengene er fundet, men politiet mangler lige at blive hørt om skiltningen. En rapport fornyelig fastslog, at et forbud ikke ville forbedre sikkerheden for de bløde trafikanter.

Forbuddet kan betyde dyrere fragtpriser for erhvervslivet, da en del fragt skal omlæsses.
Hvad sker der med Kulturhuset?
12. november 2008
Der blev bevilliget 1 million kroner til at udvikle et koncept til et internationalt kulturhus ved Nørrebrohallen. Men der er ikke afsat penge til en arkitektkonkurrence.

Andre to projekter er i gang i området, nemlig Superkileprojektet samt renovering af Nørrebrohallen. Man har først mulighed for at få penge i 2010.
Arbejdsplads ved Engstrømgrunden eller DSB - arealet
12. november 2008
Lokaludvalget har foreslået at man i stedet for Nørrebroparken flytter arbejdspladsen til Engstrømgrunden. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, foreslår man DSB – arealet. Disse to steder vil efter Lokaludvalgets mening mindske trafikmængden og de dermed forbundne miljøproblemer.
Nørrebro Lokaludvalg vil lave høring om Nørrebrogade – i 2009
12. november 2008
Lokaludvalget vil afholde en borgerhøring om Nørrebrogade, men først i begyndelsen af 2009. Man vil komme med et oplæg til næste møde den 19. november.

Problemet er bare, at så er løbet for længst kørt. Københavns Kommune vil gøre forsøget permanent, såfremt de mener, at borgerne ønsker det fra 1. jan. 2009.
Nørrebro Station:
12. november 2008
En underjordisk å omlægges. Arbejdspladsen vil nogle steder gå helt op til beboelsesejendomme. Bazargrunden mellem Nørrebrogade og Mimersgade opkøbes og jævnes med jorden. Pladsen bruges som midlertidig arbejdsplads.
Problematisk med Nørrebros Runddel
12. november 2008
Med hensyn til Nørrebros Runddel, mener udvalget, at det er problematisk, at man skal gennem en få meter bred hul i den fredede mur, for at nå ned til stationen. Man mener, også, at det er problematisk at en tredjedel af kirkegården skal lade livet. 9.000 mennesker skal hver dag passere fodgængerovergangen over Nørrebrogade og Jagtvej. Det kan få sikkerhedsmæssige følger. Lokaludvalget mener, at stationen burde ligge under selve Nørrebros Runddel, og at der skal skabes adgang fra alle 4 hjørner på Runddelen. Man har anfægtet at denne løsning ville genere trafikken. Men det mener Lokaludvalget man godt kan tage med i en kort anlægsfase. Man mener også at de underjordiske toiletter skal reetableres.
Deltagelse i lokal demokrati
12. november 2008
Det kniber mere og mere for medlemmer af Nørrebro Handelsforening at deltage i lokale møder. Det er ikke fordi, man ikke vil. Men mødetidspunkterne starter oftere og oftere i butikkernes åbningstid. Derfor må man oftere og oftere sige nej.
Protest mod byggeri i Farumgade
12. november 2008
Der er lokale protester mod et p – hus byggeri i Farumgade. Nørrebro Lokaludvalg har også protesteret. Man mener ikke at det planlagte byggeri tager hensyn til pladsdannelserne på Nørrebrogade. Man mener at byggeriet skal reduceres. Lokaludvalget fastslår:
  • Pladsdannelse tænkes at fastholde Nørrebrogade som fordelingsgade, med hensyntagen til busfremkommeligheden. Nørrebro Lokaludvalg er opmærksom på at det fremlagte projekt forudsætter Farumgade som sivegade. Det bemærkes således, at Farumgade i dag er ensrettet fra Hillerødgade til Nørrebrogade. Forsyningen af varer og gods til den planlagte udvidelse af erhvervsareal/butikker må derfor forventeligt føre til øget trafik af Nørrebrogade, hvilket er i strid med Bygge Teknik Forvaltningens egne planer for området.
Lokaludvalg støtter forbud mod tung trafik
Nørrebro Lokaludvalg støtter forslaget mod tung trafik for indre by. Men man ser gerne at forbudet udvides til brokvartererne.
Ny Nørrebro – kalender
12. november 2008
Endnu en julegave, er en lokalhistorisk kalender fra Ydre Nørrebro. Den er støttet af Områdefornyelse Mimersgade samt Områdefornyelse Harraldsgade. Kigger man på motiverne, tænker man uvilkårligt på den udvikling, der er sket.
Trafikplan i Mimersgade
12. november 2008
Områdeløft Mimersgade vil lave en trafikplan i Mimersgade – kvarteret. Men den skal betales af egne midler, for med det nye budget, er der ingen penge fra kommunen. Man vil lukke Baldersgade, samt ensrette Bragesgade. Og så vil man gerne have en bussluse i Mimersgade.
Demokrati – eller mangel på samme
12. november 2008
Johnny Beyer og Uwe Brodersen fra Nørrebro Handelsforening har medvirket i et program på DR – TV i forbindelse med trafikforsøget på Nørrebrogade. Det 30 minutters program giver et udmærket indblik i, at demokrati ikke altid virker. Programmet vises i alt 4 gange på DR og DR 2.
Kommende trafik – problemer
12. november 2008
I forbindelse med Metro – byggeriet bliver der adskillige steder på Nørrebro med byggepladser.
Landsarkivet
12. november 2008
Hele pladsen foran Landsarkivet inddrages og træerne omkring Landsarkivet fældes. Hjort Lorentzensgade lukkes og der etableres et areal til en skurby ved Laurids Skausgade.
Rådmandsmarken:
12. november 2008
Arbejdspladsen vil gå helt op til beboelsesejendommene i begge sider af Haraldsgade. Kiosken på hjørnet af Tagensvej og Haraldsgade eksproprieres. Her skal hovedindgangen til Metroen være. Træerne i Haraldsgade skal fældes.
Nørrebros Runddel
12. november 2008
Den fredede mur omkring den nordlige del af Assistent Kirkegård rives ned i store stykker, så den kan reetableres, når arbejdet er færdigt. Gravene og graverbygningen flyttes.
Ny Nørrebro – bog
12. november 2008
Så er julegaven sikret for alle Nørrebro – borgere. I forbindelse med Nørrebro Lokalhistoriske Forening – og Arkiv`s 25 års jubilæum kommer der en ny bog med historier fra Nørrebro. En af historierne handler om detailhandelens udvikling på Nørrebro.
  • Jubilæumsbogen er en mosaik af lokalhistoriske tekster og billeder. Nogle er førstehåndsfortællinger om barndommen og opvæksten, om det politiske liv, sport og kultur, det daglige arbejde med børn, unge, ældre eller syge. Andre er historier om dengang lus, lopper og rotter var hverdag, om dengang Nørrebros møller malede mel til hovedstadens indbyggere, og om det lokale forretningslivs op – og nedture.
Rådmandsgades Skole: Invester i grønne område
12. november 2008
Den planlagte renovering af Banannapark er udskudt på ubestemt tid. Særlig på Nørrebro er det behov for grønne områder, så det bekymrer skolebestyrelsen på Rådmandsgades Skole. Man er bange på skolen, for at børnefamilier efterhånden fraflytter området. Det sker både på grund af kriminalitet og manglende grønne områder.
10. november 2008
Forbrugerpriser i oktober 2008 set i forhold til oktober 2006
Læs mere
6. november 2008
Detailhandelens udvikling siden år 2000
Læs mere
3. november 2008
Detailhandel september og i årets første 9 måneder:
Læs mere
27. oktober 2008
Detailhandelen på skrump i august med en tilbagegang på 2% og i årets første 8 måneder med en beskeden fremgang på 1,5%
Læs mere
22. oktober 2008
2 års nettovækst af butikker væk igen her i 2008
Læs mere
20. oktober 2008
NOTAT vedr.: Regeringen dropper genindførelse af SP-ordningen
Læs mere
16. oktober 2008
www.norrebro.dk

Lad mig starte med at lykønske dig med cyklistprisen fra Connie Hedegaard og udtrykke min glæde over dit initiativ til forsøget med en bilfri Nørrebrogade, som vil give dig og de øvrige cyklister (undertegnede inklusive) mulighed for at færdes i større sikkerhed på bredere cykelstier – og forhåbentlig mindske forureningen.
Læs mere
16. oktober 2008
Kære Borgmester Bondam,

Vi havde en lille brevveksling i begyndelsen af dette år vedrørende lukningen af Nørrebrogade.

Jeg fortalte dig bl.a., at jeg i dag er cyklist, men at jeg på grund af slidgigt i en fod, har vanskeligt ved at gå langt, så det rent faktisk er derfor, at jeg bevæger mig rundt på cykel.
Læs mere
9. oktober 2008
Udsigt til en december og dermed julehandel på niveau med sidste år - måske lidt bedre.
Læs mere
7. oktober 2008
Eksplosiv vækst i antallet af konkurser i september i alle regioner i Danmark
Læs mere
4. oktober 2008
Nørrebro er mit Hood, ja sådan udtalte Klaus Bondam. Han mener, at omsætningen på Nørrebrogade vil vokse betydeligt. Kommunen har ikke lavet en konsekvensberegning m.h.t.. trafikforsøget. Hvis det går rigtig galt, er det detailhandelen på Nørrebro, der skal betale. Atter engang en detailhandel, der selv må klare skærene.
Læs mere
2. oktober 2008
Presseinformation fra Nørrebro Handelsforening
Nørrebro Handelsforening har modtager 1.299 underskrifter mod trafikforsøget på Nørrebrogade.
Læs mere
2. oktober 2008
Kære Bondam

Til din orientering har Nørrebro Handelsforening indsamlet 1.299 underskrifter imod det trafikforsøg, der er startet på Nørrebrogade.
Læs mere
1. oktober 2008
Dramatisk mængdefald i indkøb i august på 6,9%
Læs mere
29. september 2008
Juli i detailhandelen
Læs mere
29. september 2008
Ophævelse af lukkeloven vil sende 1.000-vis af specialbutikker med fødevarer og udvalgsvarer på ophørsudsalg og konkursvognen
Læs mere
24. september 2008
Den 1. oktober indleder Københavns Kommune et forsøg på Nørrebrogade, der kan få katastrofale følger for detailhandelen.

Kommunens egne undersøgelser viser, at 15 % af den samlede trafik er gennemkørende. Men nu vil politikerne reducere den samlede trafik med op til 50 %. Nu er Nørrebrogade ikke den gade på Nørrebro, hvor trafikken er mest intens. Her er både Åboulevarden, Tagensvej og Jagtvejen mere trafikeret. Disse gader vil sammen med sidegaderne blive ramt, når forsøget starter.
Læs mere
24. september 2008
Den senere tids uroligheder har fået kunder til at holde sig væk. Det er som regel kunder fra andre bydele, der har valgt andre indkøbsmuligheder. Og meget tyder på, at de handlende skal kæmpe endnu mere, når trafikforsøget sættes i gang.
Læs mere
24. september 2008
Københavns Kommune mener, at trafikforsøget på Nørrebro giver bedre miljø og mere trafiksikkerhed. Det giver bedre forhold for den offentlige transport. Men hvordan ser virkeligheden ud. Nørrebro Handelsforening har forsøgt at belyse problemet i helikopter – perspektiv. Læs de interessante iagttagelser.
Læs mere
24. september 2008
Kære politikere i Borgerrepræsentationen, og kære medborgere på Nørrebro,

Jeg har lige i en lidt sen nattetime siddet og læst en meddelelse modtaget i dag, vedrørende lukningen af Nørrebrogade fra den 1. oktober, leveret af City Mail som dør-til- dør-levering.
Læs mere
22. september 2008
Specialhandelen med udvalgsvarer og fødevarer risikerer at komme på 5-10% skrump resten af året.
Læs mere
16. september 2008
Nørrebro Handelsforening starter i denne uge en underskriftsindsamling mod reducering af biltrafikken på Nørrebrogade. I butikkerne vil der ligge lister fremme, hvor man kan skrive sig på, hvis man er af samme mening som foreningen.
Læs mere
16. september 2008
Nørrebro Handelsforening opfordrer myndighederne til at gå sammen for at bruge de midler, der skal bruges for at løse den nye konflikt. Konflikten udspiller sig hovedsagelig på Nørrebro. Den skaber stor uro i lokalbefolkningen. Hvis den ikke bliver bremset, udvikler den sig til det, der er værre. ”Lad nu ikke Nørrebro i stikken igen” udtaler formanden, Johnny Beyer.

Hvad forventer foreningen, hvad der kan gøres og hvad det måske er gjort forkert?
Læs mere
15. september 2008
Kære virksomheds- / butiksejer på Nørrebro
Vi har brug for din hjælp med indsamling af underskrifter

Hent Underskriftliste
Læs mere
11. september 2008
8. september 2008
Detailhandelen opnåede samlet en fremgang på 2,2% i butikkernes kasseapparater i årets første 7 måneder
Læs mere
31. august 2008
Her er så den seneste beretning om det mere eller mindre muntre liv i og omkring cykelstien. Politiet bruger nyt middel – megafonen. Ti gode råd til fodgængere. Hold dig væk fra lastbiler. Og Københavns Kommune, få så lappet hullerne på cykelstien. Hvorfor køber man så mange cykler, som man ikke bruger ? Vi cykler 15 % mindre end for 15 år siden. Mon der så ikke snart bliver plads på Nørrebrogade?
Læs mere
31. august 2008
Over halvdelen af danskerne handler på nettet. Men er der ikke risiko ved dette?

Kun 4 pct. af den samlede handel på nettet er fødevarer. Husk at opdater dit virusprogram. Mange indbrud er begået i netbanker. Mærkevare – leverandører er ikke så begejstret for handel på nettet.
Læs mere
31. august 2008
Fra 2004 til 2007 er overskuddet på parkering vokset fra 120 til 324 millioner kroner. I Nørrebro Handelsforening undrer man sig over, at landspolitikerne ikke sætter en stopper for dette. Man spørger sig selv, hvor stor overskuddet må blive.
Læs mere
31. august 2008
Detailomsætningen og forbrugertilliden falder. Konkurserne og antallet af dårlige betaler stiger. Familien Danmarks udgifter hvert år stiger 15.504 kr. Danmark er faldet ned på en 11. plads i OECD. Fru Petersen på plejehjemmet har kun 7 – 800 kr. tilbage at leve for om måneden. Og i banken stiller de større krav. Eneste lyspunkt er, at eksporten er stigende.
Læs mere
29. august 2008
Halvdelen af nye kiosker snyder. Hver femte i hotel – og restaurationsbranchen arbejder sort. Hver tiende europæiske gris har salmonella. Danske virksomheder skal ikke mere meddele, når de får udenlandske kyllinger, kalkuner eller andet kød. Det siger en EU – dom. Fødevarekontrollen får vanskeligere ved at kontrollere. Efter tre år med Nærringsbasen og over 2.000 anmeldelser er ikke en eneste virksomhed blevet frataget sit næringsbrev.
Læs mere
28. august 2008
Måske er det sidste gang i lang tid, at disse markedsdage afholdes i Nørrebroparken.

Det meste af Parken skal omdannes til byggeplads. Men det skal ikke afholde dig, at besøge markedsdagene. Et væld af boder og aktiviteter, fortæller om Nørrebros mangfoldigheder. Få en diskussion med det nye Lokaludvalg, der er repræsenteret.
Læs mere
27. august 2008
Detailhandel på skrump i juni og med skruen i vandet i 1. halvår
Læs mere
26. august 2008
Danskerne er åbenbart ikke bange for overvågning. Men det burde de være. Overvågningen bliver nemlig brugt til at lave en profil af dig. Du kan være farlig for Uncle Sam. Det er en lille modehandler fra Maribo erfaret. Hun har ubevist gjort sig skyldig i at støtte en terrorbevægelse. Modtager du masser af spammails eller downlaoder gratis programmer kan det være Uncle Sam, der står bag. George Orwell har bestemt ikke levet forgæves. Pas på, for svenskerne kan også finde på, at være med på en lytter.
Læs mere
25. august 2008
Kørerlæreren fra Ryesgade, Brændevinshandler Wiums plan, De primitive broer, Knud Mikkelsen, der ikke ville flytte, Ridderen af Nørrebro, Jøderne på Ventegodt og andre historier fra det gamle Nørrebro i samarbejde med www.dengang.dk
Læs mere
23. august 2008
Meldingen fra De Konservative er lidt uklar. Længe før en rapport om konsekvenserne ved en liberalisering foreligger, melder de Konservatives erhvervsordfører ud. De borgerlige vælger siger ja til afskaffelse, venstrefløjen vil bevare lukkeloven. En afskaffelse vil gå værst ud over den lille købmand og specielvarebutikkerne.
Læs mere
22. august 2008
Fra tid til anden marcherer de gennem Nørrebrogade og holder møder i hallerne på Nørrebro. Det må de stadig, selv om de opfordrer til at ”udslet jeres regenter, hvis de står i vejen for jer. Rigsadvokaten mener ikke, at de har forbrudt sig mod grundloven. Særlig på Nørrebro er der grobund for at kapre nye medlemmer.
Læs mere
22. august 2008
Staten og kapitalfonden CVC råber hurra. Værdien af Post Danmark stiger. Rationaliseringsgevinsten og portoforhøjelserne har givet pote. Men sorteper bliver Postmand Per, almindelige borgere og erhvervslivet. Dårligere service er blevet resultatet. Og den almindelige forbruger kan ende i bundløs gæld, når man låner gennem Post Danmark. Hvorfor accepterer politikerne disse forhold?
Læs mere
22. august 2008
Fortolkningen af Jihad afhænger af, hvem der læser Koranen. For den indeholder både blodige og milde fortolkninger af begrebet. Og mange fundamentalister bruger den første tolkning. Mange muslimer har dog et afslappet forhold til Jihad. Læs den interessante artikel, og forsøm ikke at læse de andre i samme serie.
Læs mere
22. august 2008
Nørrebrogade lukkes næsten. Politikerne håber på at biltrafikken reduceres med 50%. Men beboerne i sidegaderne og de andre hovedgader, som er mere belastet får flere biler. Alt sammen sker for at busserne kan komme 10% hurtigere frem. Mange Nørrebroborgere føler sig ydmyget, de har i flere år været med til at arbejde med den nye Nørrebropark. Trafikkaos forudses, når Meterobyggeriet går i gang.
Læs mere
6. august 2008
67% flere konkurser i Danmark i juli i år end i juli sidste år
Læs mere
1. august 2008
Detailhandelen samlet set opnåede +2,6% i butikkernes kasseapparater i årets første 6 måneder
Læs mere
25. juli 2008
60% større vækst på 5 mdr. i 2008 end på 5 mdr. i 2007
Læs mere
23. juli 2008
Kommuners "tvangsindkøb" kan på sigt trække tæppet væk under det lokale butiksnet i mange især mindre byer.
Læs mere
15. juli 2008
2 års nettovækst af butikker væk på et halvt år
Læs mere
7. juli 2008
44% flere konkurser i 2. kvartal i år end i 2. kvartal sidste år
Læs mere
1. juli 2008
Detailhandelen samlet set opnåede +3,6% i butikkernes kasseapparater i årets første 5 måneder.
Læs mere
29. juni 2008
Kriminaliteten bliver grovere blandt de unge. Beboere i de udsatte områder bliver mere utrygge. Man afholder integrationskonference med ideer til forebyggelse og bedre integration. På den anden side sparer man ned til benet inden for Børne, unge og socialområdet. De frivillige og erhvervsvirksomhederne kan ikke alene afhjælpe problemerne på Nørrebro.
Læs mere
29. juni 2008
Stor virksomhed i Nørrebro/Nordvest gået konkurs. Stengade – lukning skaber problemer for virksomheder. Butikstyverier et stigende problem, politiet prioriterer. Kapitalkæder truer frivillige kæder. Nye tøjforretninger i fare. Prisstigninger og manglende forbrugertillid kan true omsætningen i detailhandelen.
Læs mere
29. juni 2008
Har smiley den tilsigtede virkning? Sur smiley gives for administrative fejl. Og hvad skete der med de ulovlige og sundhedsfarlige produkter på Ydre Nørrebro?

Er loven om Næringsbasen god nok? Lovlydige forhandlere bliver snydt på pengepungen.
Læs mere
29. juni 2008
Fra vores historiske afdeling
Dengang var der ikke ungdomsklubber eller pædagogiske tiltag for at hjælpe udsatte børn.

Det var en verden med lus, lopper, fnat, arbejdsløshed og tomt spisekammer. Indbyrdes var det en kamp for at få respekt. Denne kamp blev ofte afsluttet med en boksekamp ved Ladegårdsåen. Også kampe indbyrdes gaderne imellem var drabelige.

Det var ikke altid let, at være barn på Nørrebro. Når arbejdsløsheden var stor, måtte børnene sulte. Man blev opfordret til at stjæle.
Læs mere
29. juni 2008
Af Justine Aagaard Rodian studerende på RUC
Modstanden mod at lukke Nørrebrogade af fra 1. oktober vokser blandt de forretningsdrivende på Nørrebro. Nørrebro Handelsforening føler sig overhørt.
Læs mere
28. juni 2008
Med vold og magt skal bilerne holdes ude af København. Politikerne mener, at bompenge er den eneste løsning. Imens flygter passagerne fra busserne. Bilerne skal stadig ind gennem København, og der spildes stadig masser af kostbar tid i køerne.
Læs mere
28. juni 2008
Skal vi ikke bare sole os i den ros, København får? Det trækker turister til. Og det har vi brug for. Det trækker fra i bedømmelsen, hvis man ikke får den demokratiske indflydelse, som er berettiget til. Og er det tale om livskvalitet, når de ansatte i Københavns Kommune har 21 sygedage. Kunne man ikke lave om på styreformen?
Læs mere
28. juni 2008
Mange medier opfordrer til at man bryder lovgivningen og afskaffer lukkeloven. Følgen bliver færre butikker, flere ufaglærte, dyrere priser, flere kapitalkæder og mindre selvstændighedskultur.
Læs mere
27. juni 2008
Mere trafik, mere CO2, dyrere fragtpriser og senere levering er nogle af de konsekvenser, man kan forvente, når forbuddet mod de tunge lastbiler indføres i København. Vognmænd raser. Baggrunden for indgrebet er alvorlig. På 4 år har 18 – tons lastbiler været involveret i 12 dødsulykker.
Læs mere
26. juni 2008
En prøveperiode på tre måneder gøres måske permanent i 2009. De handlende tillægges kun en ”blød” vurdering. Kommunen vil ikke betale for en konsekvensvurdering, det må butikkerne gør, i form af tab i omsætning. Men også beboerne i sidegaderne kommer til at betale. Alt sammen i forbindelse med et trafikforsøg.
Læs mere
26. juni 2008
Læserbreve af Johnny Beyer og Uwe Brodersen, Nørrebro Handelsforening.
Nørrebrogade skal lukkes for biltrafik, enten på den ene eller anden måde. Et forsøg skal åbenbart etableres i 3 måneder fra oktober. Detailhandelen har endnu ikke fået at vide, hvad der egentlig skal foregå.
Læs mere
24. juni 2008
April 2008: Fra minus 17% for skohandlere til +52% for urmagere
Læs mere
23. juni 2008
Dyr mad, benzin og olie foruden bestilt charterferie
Læs mere
23. juni 2008
Det sker en gang imellem, at vi i bestyrelsen bliver bedt om at holde et indlæg forskellige steder. Men vi har hvis aldrig holdt en grundlovstale. Havde vi fået en indbydelse i år, ville den komme til at se ud som nedenstående. Indholdet passer nok ikke ind i nogen som helst partiprogram. Men det er kendetegnende for Nørrebro Handelsforening og ikke mindst hele Nørrebros mangfoldighed. Så kære læsere hermed en forsinket Grundlovstale.
Læs mere
12. juni 2008
12. juni 2008
Højeste stigning i forbrugerpriserne i atten år
Læs mere
2. juni 2008
Detailhandelen med skruen i vandet ved hjælp
Læs mere
13. maj 2008
Prisstigningerne på fødevarer fortsætter opad med +7,7%
Læs mere
2. maj 2008
Stor dykand til udvalgsvarer i marts
Læs mere
24. april 2008
Detailhandelen skårede +10% vækst i februar
Læs mere
23. april 2008
Realisme og sund fornuft uden en negativ spiral i et mere farefyldt farvand de kommende år.
Læs mere
15. april 2008
Beretning ordinærgeneralforsamling DK-H 15. april 2008
Læs mere
14. april 2008
På vej mod færre butikker i Danmark
Læs mere
13. april 2008
Seriøse argumenter fra Nørrebro Handelsforening bliver manipuleret. Hvorfor tager man ikke letbaner med i overvejelserne? En ”rødt lys ordning” vil øge forureningen. 85 % af bilisterne på Nørrebro har et ærinde i bydelen. Flere p – pladser må være løsningen. Skal bilister have pisk eller gulerod?
Læs mere
13. april 2008
Et krav på cirka 5,5 millioner kroner er hvad Nørrebro Handelsforening kræver af Københavns Kommune. Kravet skyldes kommunens håndtering i sagen omkring Handelsstandens Indkøbsordning

Kommunen har i lang tid forsøgt at sinke processen. De har hele tiden påpeget, at de ville indgå forlig, men også den aftale løb de fra.
Læs mere
13. april 2008
Loven om næringsbasen fungerer ikke, mener man i Nørrebro Handelsforening. Ikke en eneste butik eller kiosk er lukket grundet overtrædelser. Mange overtræder bevidst loven, og det er konkurrenceforvridende.
Læs mere
13. april 2008
Nørrebro Handelsforening er utilfreds med, at betjenten åbenbart forsvinder fra gaden.

Et formodet skudhul, et butikstyveri er ikke nok til en patruljevogn. Politiet er tvunget til at prioritere. Aktivister har drænet kassen. En overarbejdspukkel samt en politireform, der først virker om nogle år, har ikke gjort livet bedre for den enkelte betjent. Fra deres organisation lyder det, at man mangler 2.000 betjente, for at kunne løse opgaverne. Indvandrerbander bl.a. på Nørrebro har stor magt.
Læs mere
13. april 2008
Vi opfører os ikke særlig pænt over for hinanden i trafikken. Mange farlige situationer opstår fordi vi opfører os som egoister. Fuck – fingeren bliver flittig brugt på cykelstuen. Brug penge på en ”hensynskampagne”. Selverkendelse er også et problem.
Læs mere
13. april 2008
Fra vores historiske afdelings skal vi høre om Nørrebros 4 stationer. Ja hvem skulle tro det. Banen betød meget for Nørrebros erhvervsliv. Artiklen er blevet til i samarbejde med dengang.dk På denne side ligger der 60 artikler om Det gamle Nørrebro. Vores historiske artikler er meget besøgte.
Læs mere
13. april 2008
Er forbruget på vej ned? Discount ser ud til at have nået mætningspunktet. Specialbutikker i Københavns Centrum er på vej ned af sidegaderne. På Strøget er der kun plads til store kædebutikker. Kødpriserne vil stige med op til 30 pct. Og så skal vi opleve ubemandede kasser.
Læs mere
13. april 2008
Medierne har kronede dage på Nørrebro. Vold og hærværk trives som aldrig før. Er strengere straffe den eneste farbare vej? Nørrebro Handelsforening Giver nogle forslag til, hvordan man kan gøre det anderledes. Og Kommunen skal passe på, med at spare på de forkerte steder.
Læs mere
13. april 2008
Det svenske og danske postvæsen skal fusionere. Straks er planerne fremme for at lukke lørdags – omdelingen. Mens man forlanger, at detailhandelen hele tiden skal udvide deres åbningstider, så skruer den offentlige service ned. Problematikken med lukkedage på offentlige institutioner har man heller ikke løst. Det betyder problemer for butiksansatte.
Læs mere
Er der plads til et ungdomshus?
13. april 2008
Nordvest får en kulturindsprøjtning på 70 millioner kroner for at huse Ungdomshuset. Men der er stadig vilde protester mod placeringen. Læs dette nye afsnit i kampen for et Ungdomshus. Det bliver næppe det sidste afsnit.
Efter et forløb med voldsomme gadekampe og et usædvanligt langstrakt og besværligt forhandlingsforløb synes en aftale nu på plads. I forløbet der efter Nørrebro Handelsforenings mening kom alt for sent i gang, har detailhandelen på Nørrebro lidt stor skade både på det markedsføringsmæssige område samt tabt omsætning.
Læs mere
Loppemarkedet på Nørrebro
12. april 2008
Fra den 19. april og så frem til oktober vil du hver lørdag kunne opleve en af Københavns ældste loppemarkeder langs Assitens Kirkegaard. Engang var det Danmarks længste. Her kan du alrid gøre en god handel. Det er Nørrebro Handelsforening, der står for denne aktivitet. Men du kan også deltage læs her hvordan.
Læs mere
12. april 2008
Behandler vi de arbejdsløse korrekt? Mange føler sig overvåget og ydmyget. Burde man ikke i stedet for overadministration gøre mere ud af matching og coaching? Dagpenge bliver fjernet grundet administrative fejl. Arbejdspladser modtager masser af ansøgninger, fire ansøgninger skal sendes hver uge. Er der så mange ledige jobs tilbage? Tilskuddet til voksenlærlinge er opbrugt.
Læs mere
12. april 2008
Tegningerne kommer fem for anden gang. De bliver blandt andet brugt som undskyldning for bål og brand på Nørrebro. Men berettiger hån, spot og lattigliggørelse – mordtrusler? Og hvem er muslimernes sande talsmænd i Danmark?
Læs mere
Generalforsamling i Nørrebro Handelsforening 2008
8. april 2008
7. april 2008
5% færre konkurser Øst for Storebælt
Læs mere
1. april 2008
Føde- og dagligvaresektoren scorede en februarvækst på 12%
Læs mere
30. marts 2008
Dyrehandlere hittede i januar/08 med en fremgang på 46%
Læs mere
27. marts 2008
12. marts 2008
10. marts 2008
Økologi og bedre kvaliteter og dermed højere priser på føde- og dagligvarer udskyder saneringen i dagligvaresektoren.
Læs mere
26. februar 2008
Nulvækst i december 2007 reddet i hus af højere priser på føde- og dagligvarer
Læs mere
24. februar 2008
Artikel fra Weekendavisen.
Ord, ord, ord. Enhver har sin forklaring på de seneste to ugers brand og hærværk. Også på Nørrebro, hvor det hele begyndte. Boghandler Uwe Brodersen fra Handelsforeningen lægger hovedet på blokken.

I gamle dage havde vi Bent
Af: Ina Kjøgx Pedersen www.weekendavisen.dk
NR. 08, 22. - 28. februar 2008
Læs mere
Artikel fra Weekendavisen - I gamle dage havde vi Bent
24. februar 2008
Ord, ord, ord. Enhver har sin forklaring på de seneste to ugers brand og hærværk. Også på Nørrebro, hvor det hele begyndte. Boghandler Uwe Brodersen fra Handelsforeningen lægger hovedet på blokken.
Læs artikelen
Håbløs kamp for selvstændige
18. februar 2008
Selvstændige bliver mødt med skrappe krav, hvis de vil gå på efterløn, og a – kasserne har svært ved at rådgive rigtig. Det er meget kompliceret at sætte sig ind i lovgivningen.
Nye regler skaber kaos
18. februar 2008
Medarbejdere i tusindvis af virksomheder skal vælge om at holde fri i fem dage, eller få pengene indsat på en konto. På den måde kan de spare op til mere pension eller til senere fridage i købet af året. Fritvalgsordningen er stadig et uløst problem for mange. Ordningen blev vedtaget under sidste overenskomst.
Bande på Blågårds Plads
18. februar 2008
Rigspolitiet har kortlagt indvandrebander. Mange har været tæt på konfrontationer med Hells Angels. Ifølge rapporten er det lykkedes for Blågårds Plads – gruppen at presse Hells Angels ved hyppig anvendelse af vold og skydevåben. Ligeledes har indvandregruppen trukket på et ukendt antal soldater i nærmiljøet. Kriminelle fra Nørrebro har kontakter og samarbejde med rockergruppen bandidos. Gruppen forsøger, at få overtaget i hashsalget i København og været involveret i flere knivstikkerier.
Trafikplan i Mimersgade – kvarteret
18. februar 2008
En ny trafikplan er vedtaget i Mimersgadekvarteret. Der var to, der ikke var så begejstrede. Fra Mjølnerparken var man utilfreds med en bussluse i Mimersgade. Man mener, at den vil føre til øget trafik i Mjølnerparken. Og mon ikke også Føtex har noget imod denne bussluse.

Nørrebro Handelsforening fastslog, at enhver reducering af trafikken ville gå ud over naboerne. Desuden henviste foreningen til en to årig uafhængig rapport om kreative erhverv i området, der fastslog at erhvervslivet dengang ikke ville acceptere reducering af trafikken.

Bemærkningen gav drøje hug til foreningen. Man kunne ikke huske den omtalte rapport. Samtidig burde foreningen huske på, at trafikplanen skulle tilgodese de lokale beboere og ikke erhvervslivet.

Der var også kritik af foreningens holdning omkring trafikken på Nørrebrogade (se artiklen Erhvervslivet skaber dynamik ).
Bog om DSB – Grunden
18. februar 2008
Der har været mange fantastiske forslag om, hvad man skal bruge DSB – grunden til. Lige fra Moske til Basar. Alle disse forslag samles nu i en bog, der udkommer om et par måneder.
Flere G – dage, nej tak
18. februar 2008
Regeringens forslag om at øge antallet af såkaldte G – dage, hvor arbejdsgiverne betaler de første ledighedsdage og forslaget om, at arbejdsgiverne skal betale sygedagpenge i 21 dage i stedet for som nu 15 dage, vækker harme og undren i dansk erhvervsliv. Man mener, at det i sidste ende er de svage ledige, der går ud over.
Firehjulstrækkere bliver piftet på Nørrebro
18. februar 2008
Har du en firehjulstrækker skal du nok ikke parkere på Nørrebro. Det er miljøaktivister, der i gang under motoet Ret til fri luft.
Ingen fælles vandregning i Mjølnerparken
18. februar 2008
Det er slut med at dele vandregningen i Mjølnerparken. I mange år valgte man at betale kollektivt for vandforbruget. Mange er kommet i økonomiske vanskeligheder og nogle risikerer at måtte gå fra hus og hjem, derfor vil vi gerne støtte de familier ved at gå tilbage til kollektiv betaling , siger formanden for beboerforeningen Mohammed Aslam.
Flere ledige erhvervslokaler
18. februar 2008
Ledighedsprocenten for erhvervslokaler i hovedstaden ligger på 4,5%. For detailhandelslokaler er ledighedsprocenten 1,9% - en stigning på 0,7%.
København ansætter en erhvervschef
18. februar 2008
Vi har tidligere berettet om, at Københavns Kommune har oprettet et nyt erhvervscenter. Men det vi ikke vidste var, at de ansætter en ny erhvervschef. Borgerrepræsentationen mener, at små og mellemstore iværksættervirksomheder skal serviceres bedre af kommunen. Erhvervschefen skal have en tæt kontakt med byens erhvervsliv, for derigennem at give kommunen et dybere indblik i erhvervslivets forventninger. Han må gerne komme forbi Nørrebro Handelsforening.

Først fra 1. januar 2009 bliver erhvervs entret åbnet for personlige henvendelser.

Ring 36 14 80 00 eller se www.kk.dk/erhverv
Sygdom ikke mere privat
18. februar 2008
DA foreslår, at arbejdsgivere skal kunne få adgang til oplysninger om medarbejdernes sygdom. DA har udarbejdet en 12 – punkts plan med forslag til lavere sygefravær. Sygefravær koster arbejdsgiverne 30 milliarder kroner årligt. DA er ikke tryg ved lægeerklæring fra de ansattes egen læge. Man ønsker også at de ansattes sygdom skal registreres. Det samlede sygefraværd i Danmark svarer til, at 150.000 personer bliver væk fra jobbet i et helt år. Men vore nordiske venner er mere syge end os.

HK er ikke begejstrede. De mener, at DA slet ikke gør sig nogen tanker om, hvorfor folk bliver syge. 40% af al sygefravær relaterer sig til arbejdsmiljøet., enten fysisk eller psykisk, siger man fra HK. Det nytter ikke, at betegne sygefravær som pjækkeri. Man bør sætte ind på forebyggelse.
Flest knive på Ydre Nørrebro
18. februar 2008
Ifølge Københavns Politi har man visiteret 2004 personer. Kun 18 gange har man fundet pistoler, knive eller andre effekter, der er en overtrædelse af våbenloven. Syv af disse overtrædelser er sket i visitationszonen på Ydre Nørrebro. Men politiet fastslår at der ikke er større problemer på Ydre Nørrebro end på Indre Nørrebro.
Madprisernes himmelflugt stopper
18. februar 2008
De høje prisstigninger på fødevarer bliver kun midlertidige, vurderer en række eksperter. Produktion af mad vil vokse voldsomt de kommende år. FN`s fødevareorganisation FAO tror heller ikke på fortsatte stigninger.
Ny rekord på hjemmesiden
18. februar 2008
Som vi tidligere har nævnt har denne hjemmeside sidste år haft ca. 350.000 besøg. I januar måned opnåede hjemmesiden igen en rekord, idet hele 311 artikler er blevet besøgt.
Dansk økonomi bedre end vi tror
18. februar 2008
Den økonomiske vækst herhjemme er fuldt på højde med udlandets viser nye tal. Det er gode nyheder, for så har vi bedre råd til at betale for fremtidens velfærd end antaget. Dansk økonomi voksede faktisk 2,7% sidste år. Der er kommet 45.000 flere i beskæftigelse i 2007.
Fogeden pudses på Gaderummet
18. februar 2008
Socialudvalget i Københavns Kommune har besluttet at sætte fogeden ind på at rydde Gaderummet, et sted for socialt udsatte. Man mener ikke, at gaderummet lever op til de krav, som blev stillet i en tilsynsrapport fra efteråret 2006. Kravet var blandt andet, at der ikke må bo unge under 18 år, og at de unge ikke må ryge hash. Endvidere skulle ledelsen arbejde sammen med behandlingspsykiatrien.
Mød op uden advokat
18. februar 2008
Fra nytår kan alle virksomheder, der har et krav på under 50.000 kr. spare advokaten væk og gå direkte til domstolene. Man kan anlægge sin egen retssag. Efter de nye regler kommer det til at koste 500 kr. i retsafgift at stævne en modpart. Problemet er, at domstolene skal vejlede både sagsøger og sagsøgte.

Domstolene regner med, at landets 24 byretter i snit kommer til at behandle 1.600 småsager hver om året.
Omstridt bussluse på vej til Stengade – igen
18. februar 2008
I løbet af foråret etableres der igen en bussluse i Stengade. Det er Socialdemokraterne, der har ændret opfattelse af trafiksituationen på Indre Nørrebro. Man håber på, at slusen kan medvirke til at københavnerne vælger andre transportmidler end bilen, når de skal krydse Nørrebro. Erhvervslivet er ikke blevet spurgt, og vil næppe transportere pengeskabe eller ligkister på Christaniacykler.
Flere utilfredse med deres chefer
18. februar 2008
Tilfredsheden med chefen er faldet fra 73% til 68%. Men også tilfredsheden med arbejdet er faldet. Fra 36% til 32%. Det viser en undersøgelse som Megafon har foretaget. Arbejdsmarkedet er meget presset, så utilfredsheden kommer på et uheldigt tidspunkt. Danskerne vil heller ikke bruge så meget tid på arbejde. 53% af de adspurgte sagde, at de kun ville bruge 21 – 30 minutter på transport til nyt arbejde.
Basargrunden til debat
18. februar 2008
Som vi tidligere har meddelt, så skal basargrunden ved Nørrebro Station rives ned. Den 4. marts kl. 19 – 21 er der borgermøde i Kulturhuset Bispebjerg Nordvest. Lokalplanforslaget lægger op til, at ejendommen anvendes til trafik – og opholdsplads. Der er offentlig høring til den 19. marts.

Med et slag vil cirka 65 millioner kroner af Nørrebros omsætning forsvinde, og en masse vil blive arbejdsløse. Se mere under www.kk.dk/lokalplanforslag - eller hent forslaget på Nørrebro Bibliotek, Bragesvej 12.
Lokal kalender fra Mimersgade – området
18. februar 2008
En historisk kalender fra Mimersgade – området er på vej. Den skal rumme gamle billeder fra området.
Rod i priserne
18. februar 2008
Det er rod i priserne i de danske butikker. Sjusk og fejl fra personalets side bevirker forvirring hos kunderne.
Ny lov stavnsbinder ansatte
18. februar 2008
Regeringens udkast til lov om at hindre hemmelige jobklausuler bliver mødt med massiv kritik af en lang række organisationer. Lovforslaget vil udbrede virksomhedernes brug af klausulerne, påpeger de. Det er nemlig ingen straf til de virksomheder, der alligevel bruger de hemmelige aftaler. Organisationerne mener i stedet, at jobklausulerne helt skal forbydes, fordi kunde – og konkurrenceklausuler er tilstrækkelige til at beskytte virksomhederne.
Indvandrere sender 10 mia hjem årligt
18. februar 2008
Ifølge Verdensbanken blev op mod 10 milliarder kroner overført fra indvandrere i Danmark til udlandet i 2006. Det svarer til Danmarks samlede u – landsbistand til verdens fattigste lande. I alt blev 1.500 milliarder kroner sendt fra vestlige lande til udviklingslandene i 2006.

Flere integrationseksperter fremhæver, at forsendelserne er en stor byrde for indvandrerne, som i forvejen sidder i en stram økonomi.
Nørrebros cykelrute bremses af Sven Engstrøm
18. februar 2008
Sven Engstrøm blev af Københavns Byret dømt til at fraflytte adressen, så der kunne etableres cykelrute. Men firmaet har anket afgørelsen til Østre Landsret. Først i 2009 kan der forventes, at der sker noget i sagen.
Supermarkeder slår igen
18. februar 2008
Discountmarkedet vil vokse med 5 milliarder kroner de næste fem år. Det får nu supermarkederne til at gå i kamp. Hos Irma har man besluttet at ansætte såkaldte kunderådgivere. I øjeblikket har kæden ansat 30 – 40 såkaldte kunderådgivere. De skal hjælpe og vejlede kunden, for at sætte streg under begrebet service.
Midtvejsstatus for Områdeløft
18. februar 2008
Byfornyelsesprogrammet fra maj 2005 rummer i alt 81 projekter. Der er igangsat 52 projekter. Og af disse er 34 under realisering. Facaderenovering af butikker opgives, det vil blive for dyrt. Endvidere opgives ”Tiltrækning af nye butikker/erhverv”. Projektet har vist sig at være for vanskeligt og ressourcekrævende. Ligeledes er en ”Bog/Folder/ Hjemmeside om lokale tilbud” blevet opgivet.
Flere p – pladser på DSB – grunden
18. februar 2008
Midlertidige p – pladser er indrettet på DSB – grunden. Den bliver drevet af Europark. Ifølge DSB, er det for at få styr på parkeringen, men mon ikke det også er for at sikre en solid indtægt.
Enhedslisten vil forbyde café – varmere
18. februar 2008
Mange rygere har valgt at sidde udenfor, for at ryge. Også når der er koldt. Caféejerne har derfor investeret i masser af café – varmere. Men nu vil Enhedslisten forbyde disse. De mener, at der udledes for meget CO2. Samtidig vil politikerne have mere gang i hovedstaden
Vælgerne flygter fra Ritt
18. februar 2008
Socialdemokraterne i København har på to år mistet en tredjedel af sine vælgere. Partiet ser ikke direkte sammenhænge mellem den markante tilbagegang og kontroversielle sager som de kuldsejlede billige boliger, ungdomshuset og de omdiskuterede p – pladser ved Skuespilhuset.

SF stormer frem. I meningsmålingerne har de lige så mange stemmer som Socialdemokraterne, så Bo Asmus Kjeldgaard er en reel udfordrer til overborgmesterposten.
Kulturhus i ekspresfart
18. februar 2008
På tre måneder skal en række lokale aktører komme med et projektforslag til det nye kulturhus, der skal ligge i forbindelse med Nørrebrohallen, såfremt der skabes politisk enighed om dette. Det er for at forslaget kan nå at komme med i budgetforhandlingerne.
Butikker oplever kraftige forhøjelser på Nørrebro
18. februar 2008
Mange butikker oplever i øjeblikket kraftige lejeforhøjelser på Nørrebro. Der er stigninger på op til 35%. Ofte er det andelsforeninger, der skruer op. Det får etablerede butikker til at lukke.
Ny lokalhistoriskbog om Nørrebro på vej
18. februar 2008
En ny bog om Nørrebro udgivet af Nørrebro Lokalhistoriske Forening og arkiv er på vej. Meningen er, at bogen skal udkomme til sommer i forbindelse med foreningens 25 års jubilæum. 10 bidragsydere er udvalgt inklusive denne sides redaktør, der skal skrive om handlen på Nørrebro.
Danskere er blevet mere produktive
18. februar 2008
Trods presset på arbejdsmarkedet, er danskerne stadig i stand til at øge deres produktivitet, viser nye tal. Produktiviteten stiger, selv om det er kommet nye svage grupper i arbejde. Danskerne arbejder flere og flere timer, og de leverer mere og mere værdi for hver time, de arbejder.
20% flere konkurser i 2007
18. februar 2008
Antallet af konkurser blandt virksomheder steg mærkbart sidste år især i hovedstaden.. Særlig galt stod det til i servicefag og hotel – og restaurationsbranchen. I alt var der 396 flere konkurser, at i alt 2.386 konkurser blandt danske virksomheder.

I København vil 1.235 virksomheder ned med flaget. Dette er en stigning på hele 38,8%.
Kan man stole på Smiley?
18. februar 2008
Kioskejere og grønthandlere griner af smileyordningen. Selv om deres butikker står til en sur smiley, så smiler munden på kontrolrapporten, og forbrugerne bliver holdt for nar. Månedlang sagsbehandling og ubetalte bøder er et problem. Iqbal Food Store på Nørrebro er en af de butikker, hvor munden vender opad, selv om butikken blæser på myndighedernes regler for fødevaresikkerhed.

Myndighederne kunne ved sidste kontrolbesøg ikke finde egenkontrolprogram, hylderne bugnede af ulovlige varer med kun udenlandsk tekst og æg blev opbevaret uden køl. Men smiley smiler.

Tricket består ganske enkelt i, at butikkerne ikke betaler de bøder, de får af fødevaremyndighederne. Så trækker sagen i langdrag, og myndighederne bliver sat skakmat. Selv efter 10 måneder er der ikke faldet en dom i sagen.. Fænomenet er ganske udbredt i branchen.

Mon ikke det er på tide at gøre noget ved dette, minister?
Stenkast mod udrykningskøretøjer
18. februar 2008
Når brandvæsnet eller ambulancen skal operere på visse dele af Nørrebro, må de have hjælp af politiet, da man ofte bliver mødt af stenkast. Måske er de unge trætte af, at blive visiteret. Derfor skal ”nogle” angribes. Det er særlig i området omkring Folkets Park, at der er problemer.
Discountkrig i udbrud
18. februar 2008
Både Fakta, Lidl og Rema 1000 melder aggressivt ud. De vil have større markedsandele. Fakta har bebudet 50 nye butikker i købet af 2007 og 2008. Rema 1000 vil være dobbelt så store
17. februar 2008
De unge vil helst have Frederikssundsvejens Skole. Men det er naboerne ikke så begejstrede for. Da politikerne endelig kom i gang med at forhandle med de unge, gik tre fjerdedele af forhandlingerne godt, indtil adresser blev lækket til pressen.Man frygter uroligheder 1. marts.
Læs mere
17. februar 2008
Stigningen i detailsalget i december var kun på 1% i forhold til november. Hele udviklingen i 4. kvartal 2007 viste et fald på 1%.
Læs mere
17. februar 2008
Nu er det kontantpræmier for postbuddet, hvis han/hun holder sig oprejst et helt år. 50.000 forsendelser nåede ikke frem. Liberaliseringen er udskudt til 2011. En folder med forringelser kaldte Post Danmark for forbedringer. Investorerne forlanger effektivisering og overskud.
Læs mere
17. februar 2008
Transportsektorens udledning af CO2 stiger år for år. I 2005 stod den for 25,9% af al udledning i Danmark. I mange lande går det den modsatte vej. Et alternativ er el – drevne tog. Dieseltog forurener temmelig meget. I Sverige er 75% af jernbanestrækninger elektrificerede. Og i Tyskland har 57 byer sporvogne, så hvorfor ikke i København.
Læs mere
17. februar 2008
På Ydre Nørrebro sælges der åbenlys produkter, der er sundhedsfarlige. Manglende varedeklaration, samt kosmetik, der kan føre til hormonforstyrrelser bliver solgt fra butikker, der ikke ved, hvad de har med at gøre. Manglende tilsyn med importører og manglende leverandørbrugsanvisninger kan få katastrofale følger. Et konsulentfirma har afsløret mange ulovligheder.
Læs mere
17. februar 2008
Ulovlige hudcreme sælges på Nørrebro. Hunde tages med i fødevarebutikker på jagt efter rotter. Ikke alle butikker er lige begejstrede for datojægere. Og så kan du risikere, at dine kartoffelbåde smager af diesel. Pas også på omkring Rigshospitalet, her er rotter. Så kniber det med rengøring på danske slagterier.
Læs mere
17. februar 2008
Havde det været i dag kunne Klaus Bondam have fået hjælp til at gøre byen ren, fra sjoverne på Ladegården. Og anden generations – indvandrere var sikkert også sendt over broen til Ladegården hvis de var utilpassede. Fra 1822 til 1908 fungerede arbejderanstalten på grænsen til Nørrebro. Fattiglemmer blev udelukket fra det danske samfund. Deres efterladenskaber blev efter deres død, overtaget af fattigvæsnet. Og valgret det havde de ikke. Senere talte man om værdige og uværdige fattiglemmer. Og sådan taler vi vel også om de arbejdsløse nu til dags, der med vold og magt skal søge mindst 4 jobs om ugen. Artiklen bringes i samarbejde med www.dengang.dk
Læs mere
17. februar 2008
Politikere vil overvåge Nørrebrogade. Vores retssikkerhed og personlige frihed mindskes. Terrorlovgivningen giver myndigheder ret til dybe indhug i vores demokrati. Det er ikke overdrevet at sammenligne nogle af disse tiltag med George Orwells roman : 1984.
Læs mere
17. februar 2008
Igen bål og brand på Nørrebro. Beboere og forretningsdrivende har fået nok. Den lokale gadebetjent mangler. Vi har talt med en af ballademagerne. Medierne taler om at det lokale erhvervsliv skal vise socialt ansvar. Det gør de i høj grad ligesom mange netværk på Nørrebro gør en kæmpe indsats. Men hvad hjælper det hele, når politikerne lukker klubber. Politikerne bør tale med de lokale aktører inden de træffer panikbeslutninger. Forældrene har også et kæmpe ansvar.
Læs mere
11. februar 2008
7,1% højere priser på fødevarer på et år. Midlertidigt løft for dagligvarebranchen og stopklods på salg af udvalgsvarer.
Læs mere
7. februar 2008
Konkursfald i Hovedstaden på 27% i januar i år
Læs mere
1. februar 2008
Økonomers forventninger til en stigning i den totale julehandel på 10% udeblev totalt - var et fejlskud
Læs mere
23. januar 2008
Allerede for to år siden fremsatte Nørrebro Handelsforening en plan for, hvordan man kunne forbedre infrastrukturen i og mindske forureningen i København. Derfor havde vi store forventninger, da vi blev inviteret med til at diskutere den fremtidige trafik på Nørrebrogade. Hvad vi ikke vidste var, at resultatet var givet på forhånd. Det havde politikerne bestemt.
Læs mere
20. januar 2008
Mange politikere forstår ikke befolkningens utryghed ved mere overvågning. I dag bliver 100.000 kameraer i Danmark ikke ”overvåget”. Med terror – lovgivningen har staten fået adgang til vores private gøremål. Borgerne bliver mere gennemsigtige. Hvorfor gennemførte man ikke 10 – punktsplanen på Nørrebro? I stedet for hårdere straffe og overvågning burde man hjælpe forældrene.
Læs mere
20. januar 2008
Denne nye rapport fra cykelstien indeholder nyt fra hensynsløse bilister og cyklister. Men også nyt fra vores cykel – borgmester. Det bliver også spændene at følge udviklingen i bredden af cykelstierne på Nørrebrogade. Vrede fodgængere anklager cyklister. Og så savnes der politikvinder på cykelstien. Moralen er. Vis hensyn til hinanden i trafikken.
Læs mere
19. januar 2008
Det er ikke blevet lettere, at drive detailhandel på Nørrebro. Politikerne indfører regler, uden at rådføre sig med erhvervslivet. Man vil hellere diskutere, hvor bred en cykelsti skal være, end en konsekvensberegning for fremtidens detailhandel på Nørrebrogade. Nørrebro Handelsforening håber på massive protester fra erhvervslivet.
Læs mere
19. januar 2008
Overtager Finansgruppen, Ground 69? De har store planer om erhvervs/boligbyggeri Eller bygger Faderhuset selv? På en graffiti i nærheden står følgende: Hvad der bygges her, bliver smadret. I mellemtiden udvikler grunden sig mere og mere til en losseplads.
Læs mere
19. januar 2008
Trods 333.859 visninger på 11 måneder, er denne side lukningstruet. Nørrebro Handelsforening overvejer at lukke siden, grundet anstrengt økonomi. Københavns Kommunes aftalebrud med Handelsstandens Indkøbsordning får desværre negative konsekvenser. Og de konsekvenser får følger for denne hjemmeside.
Læs mere
19. januar 2008
I vores fortsatte artikelserie om Smiley, skal vi opleve et baltiske fødevarelager, rådne julegås, julekonfekt med mider og fusk på to politigårde. Så er Danmarks klammeste mad kåret. 43 er fældet af den nye rygelov, og så skal du kun ændre din livsstil på 4 områder, så lever du 14 år længere.
Læs mere
19. januar 2008
Et flertal i den danske befolkning mener, at dagpengeperioden skal nedsættes. Der er mange negative myter om de arbejdsløse. Arbejdsgivere skriger efter ledige hænder, men vil ikke bruge dem over 50 år. Jobcentrene fungerer endnu ikke. Virksomhederne bruger dem ikke.
Læs mere
19. januar 2008
Vi bringer en ny artikel fra det historiske arkiv i samarbejde med www.dengang.dk

Peter Klit kørte ofte gennem Nørrebro, ja faktisk to gange om ugen. Den gang var her landlig idyl, men snart skulle det ændre sig. Inden for voldene var det meget værre. I denne artikel kan du læse rigtig Nørrebro – historie. Trafikken tog til på Nørrebrogade og der kom sporvogne. Og tænk, man fremstillede landbrugsmaskiner på Nørrebro.
Læs mere
19. januar 2008
Masser af østeuropæiske bander har været i spil i danske butikker. En af målene har været dyrt kød. Hver fjerde dansker er bekymret på grund af privatøkonomien. Københavnere låner flere penge end jyder til forbrug. Hver anden bager er indvandrer. Stigende priser æder skattelettelse, Hver tredje kvinde er afhængig af shopping og meget mere.
Læs mere
10. januar 2008
6,8% mere for fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer både i november og december i 2007 i forhold til de samme måneder i 2006.
Læs mere
8. januar 2008
Det har myldret frem med flere butikker de sidste 2 år.
Læs mere
7. januar 2008
Tilbagegang i november 2007 og nok en svækket julehandel for udvalgsvarer
Læs mere

Copyright 2023 • Nørrebro Handelsforening • All rights reserved
Nørrebro Handelsforening • Nørrebrogade 84 • 2200 København N • Tlf.: 35 37 18 91 • CVR nr.: 72 01 43 16